agent ubezpieczeniowy

 • 04.09.2017ZUS: Można już składać wniosek o emeryturę w obniżonym wieku
  Od 1 września br. możesz złożyć wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) na podstawie zmienionych przepisów. Wniosek o emeryturę możesz złożyć: przez internet - za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), osobiście w każdej placówce ZUS, pocztą.
 • 19.06.2017ZUS informuje: Niższy wiek emerytalny od 1 października 2017 r.
  Od 1 października 2017 r. powszechny wiek emerytalny będzie niższy. Jeśli jesteś kobietą, będziesz mogła przejść na emeryturę, gdy skończysz 60 lat. Jeśli jesteś mężczyzną, będziesz mógł przejść na emeryturę, gdy skończysz 65 lat.
 • 09.06.2017Tylko sprzedaż lub zezłomowanie auta ratuje przed składką OC
  Interpelacja nr 12075 do ministra finansów w sprawie czasowego zawieszenia obowiązkowego ubezpieczenia OC dla kierowców pojazdów samochodowych stojących na tzw. kołkach
 • 03.04.2017Wystawianie faktur przez podatnika zwolnionego przedmiotowo
  Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą jako agent ubezpieczeniowy. Zajmuje się tylko pośrednictwem ubezpieczeniowym na rzecz Towarzystwa ... Korzystam ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT i nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. Faktury tworzone są w systemie internetowym Towarzystwa. Ostatnio ww. system tworzy dokument o nazwie faktura VAT metoda kasowa. Czy mogę wystawiać dokumenty o nazwie faktura VAT metoda kasowa bez negatywnych konsekwencji podatkowych?
 • 31.03.2017Wystawianie faktur przez podatnika zwolnionego przedmiotowo
  Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą jako agent ubezpieczeniowy. Zajmuje się tylko pośrednictwem ubezpieczeniowym na rzecz Towarzystwa ... Korzystam ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT i nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. Faktury tworzone są w systemie internetowym Towarzystwa. Ostatnio ww. system tworzy dokument o nazwie faktura VAT metoda kasowa. Czy mogę wystawiać dokumenty o nazwie faktura VAT metoda kasowa bez negatywnych konsekwencji podatkowych?
 • 20.03.2017ZUS nie wypłaci emerytury za zbyt krótki staż pracy?
  Interpelacja nr 10255 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie groźby niewypłacenia świadczeń emerytalnych osobom, które nie udokumentują, że przepracowały 15 lat.
 • 11.08.2016Zwolnienie z VAT usług pośrednictwa ubezpieczeniowego
  Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym stanie faktycznym sprawy czynności wykonywane przez Wnioskodawcę na rzez Spółki podlegać będą zwolnieniu od podatku od towarów i usług?
 • 05.08.2016Jakie świadczenia emerytalne w ramach ZUS i KRUS?
  Interpelacja nr 4518 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zbiegu świadczeń emerytalnych w ramach ZUS i KRUS.
 • 16.06.2016Pakiety medyczne dla pracowników i inne świadczenia. Skutki podatkowe i rozliczenie składek
  Interpelacja nr 3066 w sprawie opodatkowania oraz objęcia składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przychodu pracowników z tytułu wykupionych przez pracodawców pakietów medycznych i innych świadczeń niepieniężnych.
 • 27.04.2016Ubezpieczenie OC biur rachunkowych – za co (nie) płacą ubezpieczyciele – cz. 2
  Na mocy zawartej umowy, biuro rachunkowe obsługiwało spółkę cywilną trzech wspólników. Spółka prowadziła PKPiR i była podatnikiem VAT. Zgodnie z zasadami sztuki, biuro księgowało oryginały dokumentów dostarczanych przez klienta. Raz jeden jednak klient nie zdążył przekazać faktury w umówionym terminie, a ponieważ zależało mu na zaksięgowaniu znaczącej w jego działalności faktury przesłał jej obraz faksem, zobowiązując się do jak najszybszego dostarczenia oryginału. Tak rozpoczyna się:
 • 26.01.2016Podatki 2016: Podatek bankowy wymusi konsolidację firm ubezpieczeniowych
  Branża ubezpieczeniowa przewiduje, że 2016 r. będzie dla niej jednym z trudniejszych. Poza walką cenową, która może kolejny raz skutkować obniżką cen polis OC, negatywny wpływ ma mieć także podatek od niektórych instytucji finansowych (tzw. podatek bankowy). Danina obejmie ok. 58 zakładów ubezpieczeń i może skutkować konsolidacją mniejszych/słabszych firm. 
 • 21.09.2015Emerytura na nowych zasadach dla osób urodzonych przed 1949 r.
  ZUS obliczy emeryturę według nowych zasad tym ubezpieczonym, urodzonym przed 1 stycznia 1949 r., którzy spełniają wszystkie warunki określone w ustawie z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 748), zwanej dalej ustawą emerytalną.
 • 18.09.2015Emerytura na nowych zasadach dla osób urodzonych przed 1949 r.
  ZUS obliczy emeryturę według nowych zasad tym ubezpieczonym, urodzonym przed 1 stycznia 1949 r., którzy spełniają wszystkie warunki określone w ustawie z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 748), zwanej dalej ustawą emerytalną.
 • 03.09.2015Czy ZUS zawiesza emeryturę przyznawaną z urzędu?
  Emerytura przyznawana jest z urzędu wyłącznie osobom pobierającym rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, przysługującą na podstawie ustawy emerytalnej (w tym również rentę przyznaną w drodze wyjątku przez Prezesa ZUS) lub na podstawie przepisów emerytalnych obowiązujących przed wejściem jej w życie.
 • 02.09.2015Czy ZUS zawiesza emeryturę przyznawaną z urzędu?
  Emerytura przyznawana jest z urzędu wyłącznie osobom pobierającym rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, przysługującą na podstawie ustawy emerytalnej (w tym również rentę przyznaną w drodze wyjątku przez Prezesa ZUS) lub na podstawie przepisów emerytalnych obowiązujących przed wejściem jej w życie.
 • 19.08.2015Rozpatrywanie wniosków o rentę do poprawki?
  Interpelacja nr 33584 w sprawie niejasności w rozpatrywaniu wniosków rentowych z tytułu częściowej niezdolności do pracy.
 • 30.07.2015Pośrednictwo finansowe i ubezpieczeniowe. Z VAT czy bez?
  Pytanie podatnika: Czy usługę świadczoną przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki należy uznać za podlegającą zwolnieniu z podatku od towarów i usług usługę pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych?
 • 29.04.2015Świadczenie rodzicielskie nie pozbawi statusu bezrobotnego
  Interpelacja nr 32133 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych
 • 12.01.2015Rząd chce wprowadzić świadczenie rodzicielskie
  Resort pracy i polityki społecznej opublikował projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych - przewidziano w nim wprowadzenie tzw. świadczenia rodzicielskiego. Świadczenie wynosić ma 1000 zł i przysługiwać osobom, które nie mają prawa do zasiłku albo uposażenia macierzyńskiego. Nowela ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r.
 • 09.01.2015Rząd chce wprowadzić świadczenie rodzicielskie
  Resort pracy i polityki społecznej opublikował projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych – przewidziano w nim wprowadzenie tzw. świadczenia rodzicielskiego. Świadczenie wynosić ma 1000 zł i przysługiwać osobom, które nie mają prawa do zasiłku albo uposażenia macierzyńskiego. Nowela ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r.
 • 08.12.2014Jaki VAT od usług likwidacji szkód ubezpieczeniowych?
  Pytanie podatnika: Czy odpłatne świadczenie usług likwidacji szkód ubezpieczeniowych przez podmiot, który nie jest towarzystwem ubezpieczeniowym i ubezpieczającym, na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego podlegają opodatkowaniu podatkiem towarów i usług, czy też są zwolnione?
 • 24.11.2014Deregulacja zawodu księgowego: Nowe rozporządzenie ws. OC
  19 listopada br. w Dzienniku Ustaw ukazało się nowe rozporządzenie ws. obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) przedsiębiorców zajmujących się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych (poz. 1616). Przepisy rozporządzenia zostały dostosowane do zmian wprowadzonych ustawą deregulującą dostęp do zawodów. Poznajmy zatem szczegóły.
 • 21.11.2014Deregulacja zawodu księgowego: Nowe rozporządzenie ws. OC
  19 listopada br. w Dzienniku Ustaw ukazało się nowe rozporządzenie ws. obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) przedsiębiorców zajmujących się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych (poz. 1616). Przepisy rozporządzenia zostały dostosowane do zmian wprowadzonych ustawą deregulującą dostęp do zawodów. Poznajmy zatem szczegóły.
 • 16.07.2014Deregulacja zawodu księgowego: Projekt rozporządzenia ws. OC
  Jak już wczoraj wspomnieliśmy, Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowego rozporządzenia ws. obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) przedsiębiorców zajmujących się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Przepisy zostaną dostosowane do zmian wprowadzonych ustawą deregulującą dostęp do zawodów. Poznajmy zatem szczegóły projektu.
 • 14.03.2014MF: Będzie podatek od zysków z polisolokat
  Obecnie trwają prace nad wyeliminowaniem możliwości obchodzenia obowiązku podatkowego dotyczącego przysporzenia (przychodu) od środków zgromadzonych przez podatnika z tytułu ich oszczędzania, przechowywania lub inwestowania. W przypadku produktów strukturyzowanych i polisolokat opodatkowaniu będzie podlegać dochód z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej rozumiany jako różnica wypłaconej kwoty świadczenia z tytułu dożycia przez ubezpieczonego określonego w umowie okresu a składką ubezpieczeniową wpłaconą do zakładu ubezpieczeń. Wprowadzenie opodatkowania przychodów z umów ubezpieczeniowych w postaci produktów strukturyzowanych i polisolokat spowoduje zrównanie podmiotów w prawie oraz poprawę jakości systemu podatkowego - wyjaśniło MF w odpowiedzi na interpelację poselską.
 • 14.03.2014MF: Będzie podatek od zysków z polisolokat
  Interpelacja nr 23681 do ministra finansów w sprawie planów opodatkowania tzw. polisolokat
 • 07.01.2014Podatki 2014: Powstawanie obowiązku podatkowego w VAT - Zasady szczególne
  Od 1 stycznia 2014 r. zgodnie z zasadą ogólną obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Od tej zasady przewidziano jednak szereg wyjątków. Szczególne zasady ustalania momentu powstawania obowiązku podatkowego przewidziano m.in. w przypadku świadczenia niektórych usług zwolnionych od podatku VAT, świadczenia usług budowlanych, drukowania i dostawy książek, dostawy energii, czy w przypadku importu towarów.
 • 25.11.2013Broker ubezpieczeniowy a zwolnienie z VAT
  Usługi brokerów ubezpieczeniowych, polegające na pozyskiwaniu odszkodowań od zakładów ubezpieczeniowych na zlecenie osób indywidualnych, nie mieszczą się w pojęciu usług pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
 • 19.08.2013Składki ZUS 2013: Zmiany dotyczące rodziców już od 1 września
  Za niecałe dwa tygodnie zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, wprowadzająca rozszerzony katalog osób opiekujących się dziećmi, za które państwo opłaci składki ubezpieczeniowe. Na zmianach skorzystają bezrobotni, rolnicy, samozatrudnieni oraz osoby pracujące na podstawie tzw. umów śmieciowych.
 • 19.08.2013Ubezpieczenie pracownika a składki ZUS
  Czy korzyść materialna uprawniająca do korzystania z polisy grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie w formie indywidualnej oraz w formie rodzinnej powinna podlegać składkom ZUS?
 • 26.06.2013II ustawa deregulacyjna ułatwi dostęp do 91 zawodów
  Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt drugiej ustawy deregulującej dostęp do zawodów. W projekcie przewiduje się ułatwienie dostępu m.in. do zawodu urbanisty, architekta, doradcy podatkowego, agenta ubezpieczeniowego oraz biegłego rewidenta.
 • 25.06.2013Od 1 września więcej osób skorzysta z urlopu wychowawczego
  Do korzystania z urlopów wychowawczych uprawniony będzie szerszy zakres obywateli. Z tego rozwiązania skorzystają bowiem również osoby nieubezpieczone, przedsiębiorcy czy rolnicy – składki opłaci za nich państwo. Nowe regulacje powinny wejść w życie już z początkiem września.
 • 29.05.2013Minimalna emerytura po zmianach
  Interpelacja nr 16979 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie emerytur minimalnych dla kobiet w powszechnym wieku emerytalnym
 • 07.05.2013Zasady obliczania częściowej emerytury
  Interpelacja nr 15559 w sprawie zasad obliczania częściowej emerytury.
 • 10.04.2013Budżet państwa opłaci składki ZUS za osoby wychowujące dzieci
  Interpelacja nr 13789 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ochrony rodzicielstwa i macierzyństwa bez względu na formę i fakt zatrudnienia
 • 21.02.2013Kiedy nie przysługują gwarancje bankowe?
  Nie wszystkie produkty, z których korzystać mogą klienci banków, są objęte gwarancjami w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – przypominają eksperci firmy doradczej Expander. Dotyczy to m.in. funduszy inwestycyjnych oraz tzw. polisolokat.
 • 31.01.2013Wzrosną składki na UFG
  Odprowadzane przez firmy ubezpieczeniowe składki na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) zostaną podwyższone z 1 do 1,3%. Najprawdopodobniej ubezpieczalnie przerzucą dodatkowe koszty na swoich klientów, czyli głównie kierowców wykupujących obowiązkowe ubezpieczenia OC.
 • 04.01.2013UFG ma nowy sposób na wykrywanie nieubezpieczonych kierowców
  Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wykrył w 2012 r. – dzięki „wirtualnemu policjantowi” – przeszło 4,5 tys. nieubezpieczonych kierowców. W obecnym roku wynik będzie zapewne jeszcze lepszy, ponieważ UFG zaczyna korzystać z kolejnego programu identyfikującego pojazdy bez ważnej polisy OC. Od 1 stycznia obowiązują również wyższe kary.
 • 03.01.2013Zmiany w przepisach emerytalnych od 1 stycznia 2013 r.
  Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2012 r., poz. 637), nowelizujące wiele regulacji z zakresu m.in. zaopatrzenia emerytalnego. Najistotniejsze zmiany polegają m.in. na:
 • 23.11.2012Firmy słabną, koniunktura coraz gorsza
  W listopadzie pogorszeniu uległa koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu detalicznym i usługach – podał Główny Urząd Statystyczny. Coraz gorzej wyglądają także wyniki finansowe małych i średnich przedsiębiorstw.
 • 08.11.2012Składki na urlopie wychowawczym – planowane zmiany
  Interpelacja nr 8790 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wysokości składki emerytalnej dla osób korzystających z urlopów wychowawczych
 • 03.10.2012Deregulacja zawodów. MS przedstawiło drugi projekt
  Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało drugi projekt deregulacji dostępu do zawodów. Zmiany mają objąć 91 zawodów, tym razem z obszaru finansów, bankowości, budownictwa oraz transportu. Projektodawca przewiduje ułatwienie dostępu do zawodów takich jak doradca podatkowy, rzeczoznawca samochodowy, makler, biegły rewident, architekt oraz monter urządzeń sterowania ruchem pociągów metra.
 • 13.09.2012Stabilizacja na rynku ubezpieczeń
  Świadczenia z ubezpieczeń na życie przekroczyły w I półroczu tego roku sumę 12 mld zł, a ubezpieczyciele majątkowi wypłacili swoim klientom przeszło 7 mld zł – wynika z danych zebranych przez Polską Izbę Ubezpieczeń. W porównaniu do ubiegłego roku sytuacja nie uległa żadnym większym zmianom. Ustabilizowała się zarówno liczba wypłacanych odszkodowań, jak i wykupowanych ubezpieczeń.
 • 13.09.2012Ubezpieczenie w zagranicznej podróży jako przychód pracownika
  Z uzasadnienia: Zapłata składki na ubezpieczenie w zagranicznej podróży służbowej przez pracodawcę za pracownika stanowi wymierną korzyść dla tego ostatniego z tytułu zawarcia na jego rzecz umowy ubezpieczenia. W zamian za uiszczoną przez pracodawcę składkę pracownik uzyskał ochronę ubezpieczeniową. Zatem, możliwe jest rozpatrywanie uzyskanej przez pracowników ochrony ubezpieczeniowej w kategoriach przychodu ze stosunku pracy w formie nieodpłatnego świadczenia otrzymywanego już w momencie uiszczenia składki i rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, którego wartość odpowiada wysokości uiszczonej składki ubezpieczeniowej.
 • 05.09.2012Ćwierć miliona kierowców jeździ bez OC
  W ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku liczba kierowców bez OC, którzy z własnej kieszeni muszą zwracać odszkodowanie za spowodowany wypadek, wzrosła aż o połowę – informuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Z szacunków UFG wynika, że po polskich drogach jeździ już ok. 250 tys. kierowców nie mających wykupionego obowiązkowego ubezpieczenia OC.
 • 22.08.2012KNF będzie współpracować z unijnym nadzorem finansowym
  Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Najważniejsza zmiana dotyczy zasad współpracy między Komisją Nadzoru Finansowego a unijnymi urzędami, które nadzorują sektor bankowy, ubezpieczeniowy, papierów wartościowych oraz pracowniczych programów emerytalnych.
 • 09.08.2012Głodowe emerytury częściowe
  Interpelacja nr 5984 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dramatycznie niskich emerytur częściowych
 • 02.07.2012Nieubezpieczeni kierowcy kosztują z roku na rok więcej
  Blisko 53 mln zł kosztują nieubezpieczeni i niezidentyfikowani sprawcy wypadków drogowych – tyle łącznie wypłacił w 2011 r. ofiarom takich wypadków Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. W ciągu roku liczba wypłacanych przez UFG odszkodowań wzrosła aż o 30%.
 • 14.06.2012Polisy ubezpieczeniowe - UFG i KNF zacieśniają współpracę
  Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny podpisał umowę o współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego. Zgodnie z porozumieniem, obie instytucje będą przekazywać sobie informacje, głównie nt. ubezpieczeń komunikacyjnych (OC i AC) oraz ubezpieczeń OC rolników.
 • 08.06.2012Ranking kredytów hipotecznych - czerwiec 2012
  Gdzie udać się po kredyt hipoteczny? Który bank oferuje najniższe raty? Na co trzeba zwrócić uwagę przed podjęciem ostatecznej decyzji? Analitycy porównywarki finansowej Comperia.pl przygotowali ranking najatrakcyjniejszych kredytów hipotecznych.

« poprzednia strona | następna strona »