Przepisy dotyczące umów o pracę do zmiany

Przepisy dotyczące umów o pracę zostaną znowelizowane. Rząd szykuje m.in. wprowadzenie nowej możliwości występowania przez pracownika o zmianę rodzaju umowy oraz rozszerzenie zakresu informacji o warunkach zatrudnienia. Pakiet zmian zostanie wdrożony w ramach szerszej nowelizacji Kodeksu pracy. Nowe przepisy powinny wejść w życie w ciągu najbliższych miesięcy.

Jedną z głównych zmian będzie przyznanie pracownikowi, który wykonywał pracę przez minimum 6 miesięcy, prawa do wystąpienia (raz w ciągu roku) o zmianę rodzaju umowy na umowę o pracę na czas nieokreślony albo o bardziej bezpieczne i przewidywalne warunki pracy. W tej sytuacji zatrudniający będzie zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na piśmie i jej uzasadnienia.

„Wprowadzony zostanie wyraźny zakaz zabraniania pracownikowi, co do zasady, jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą. Funkcjonować będzie także zakaz poddawania pracownika niekorzystnemu traktowaniu z tego tytułu” – wyjaśnia rząd.

Projekt przewiduje też poszerzenie zakresu danych o warunkach zatrudnienia pracownika. Informacje mają być rozszerzone m.in. o kwestie dotyczące prawa do szkoleń i długości płatnego  urlopu. Co ważne, nowe wymogi obejmą również pracowników delegowanych oraz pracowników wysyłanych do pracy do innego kraju Unii Europejskiej lub państwa trzeciego.

W szykowanych zmianach znajduje się także przyznanie pracownikowi prawa do nieodpłatnego i wliczanego do czasu pracy szkolenia – w sytuacji, gdy takie szkolenie jest niezbędne do wykonywania określonego typu pracy lub na określonym stanowisku. Taka możliwość będzie istnieć, jeśli prawo do szkolenia wynika z postanowień układu zbiorowego pracy, innego porozumienia zbiorowego czy też regulaminu lub przepisów prawa pracy.

Wprowadzenie zmian przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Projekt trafił do Sejmu 11 stycznia 2023 r.

Nowe przepisy wejdą w życie po 21 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp

 

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...