Facebook

W dziale Facebook znajduje się 445 artykuły spośród 55546 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 17.05.2024
  Czy klimatyzację można odliczyć w ramach ulgi mieszkaniowej w PIT?
  Podatniczka zamierza uzyskany ze sprzedaży domu dochód przeznaczyć m.in. na remont własnego mieszkania, tj. planuje zakup i montaż instalacji klimatyzacyjnej, pełniącej również funkcję grzewczą, w tym urządzeń na ścianie i jednostki zewnętrznej. Czy koszty te mogą stanowić wydatki na własne cele mieszkaniowe, a tym samym są wolne od podatku dochodowego? więcej »
 • 17.05.2024
  Poważne problemy z decyzjami o warunkach zabudowy
  Większość gmin w Polsce wydawała decyzje o warunkach zabudowy z naruszeniem prawa, nierzetelnie prowadziła postępowania i nieskutecznie nadzorowała korzystanie z nieruchomości objętych decyzjami – wynika z raportu pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli. Samorządy nie prowadziły też rzetelnych analiz ws. wpływu decyzji o warunkach zabudowy na przyszłe wydatki zapewniające nieruchomościom odpowiednie zaplecze. Mimo że budowana za pieniądze gmin infrastruktura podnosiła wartość nieruchomości, gminy nie naliczały tzw. opłat adiacenckich. więcej »
 • 16.05.2024
  MF: Od 1 stycznia 2025 r. ma obowiązywać nowa definicja budowli i budynku
  Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na zapytanie poselskie, na przełomie II/III kwartału br. przewiduje się przedłożenie projektu Radzie Ministrów. Przy czym, projekt ten nie będzie przewidywał zmian systemowych w podatku od nieruchomości. Zmiana polegająca na wprowadzeniu autonomicznej definicji budowli i budynku w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych ma na celu usunięcie wątpliwości dotyczących prawnopodatkowego kwalifikowania obiektów budowlanych do kategorii budowli albo budynków i tym samym zapewnienie większej stabilności i przejrzystości przepisów zarówno przez podatników, jak i przez gminne organy podatkowe. więcej »
 • 16.05.2024
  Przedawnienie zobowiązań podatkowych. Sejm pracuje nad istotnym projektem
  Do pierwszego czytania w Sejmie skierowano poselski projekt zmian w Ordynacji podatkowej, który zakłada uchylenie kontrowersyjnych przepisów dotyczących biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Posłowie Konfederacji przekonują, że aktualne regulacje budzą zbyt wiele wątpliwości i jednocześnie są niekorzystne dla podatników. więcej »
 • 15.05.2024
  Zasady ustalania stażu pracy. Rząd szykuje ważną nowelizację
  Regulacje dotyczące ustalania stażu pracy zostaną znowelizowane – wynika z założeń projektu zmian w Kodeksie pracy. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada ujednolicenie przepisów oraz przyjęcie, że do okresu zatrudnienia wlicza się m.in. okresy wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej. więcej »
 • 14.05.2024
  Zasiłek pogrzebowy zostanie podwyższony do 7 tys. zł
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło projekt nowelizacji, w którym przewidziano podwyższenie kwoty zasiłku pogrzebowego z 4 tys. zł do 7 tys. zł. Jak podkreślają projektodawcy, kwota nie była zmieniana od 2011 r. Co ważne, od 2025 r. zasiłek ma podlegać również waloryzacji. więcej »
 • 13.05.2024
  Kontrola kont bankowych przez skarbówkę zagraża prywatności?
  Wprowadzone w 2022 r. regulacje, które dają organom podatkowym szersze uprawnienia do kontrolowania kont bankowych podatników, mogą budzić wątpliwości w kontekście prywatności osób fizycznych – ocenia rzecznik praw obywatelskich. W piśmie skierowanym do resortu finansów RPO domaga się szczegółowych informacji nt. skali wystąpień Krajowej Administracji Skarbowej do banków i skuteczności przepisów. więcej »
 • 13.05.2024
  Wakacje składkowe dla mikroprzedsiębiorców. Ustawa już przyjęta przez Sejm
  Już w 2024 r. mikroprzedsiębiorcy będą mogli skorzystać z tzw. wakacji składkowych, czyli rozwiązania zwalniającego od składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden wybrany miesiąc w trakcie danego roku. Składki za ten czas mają być opłacane przez państwo. Wakacje składkowe nie będą udzielane automatycznie, a przedsiębiorca będzie musiał złożyć odpowiedni wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nad nowelizacją, która została już przyjęta przez Sejm, pracuje obecnie Senat. więcej »
 • 10.05.2024
  Projekt "Aktywny rodzic" po pierwszym czytaniu w Sejmie
  W środę, 8 maja br., w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka - „Aktywny rodzic”. Projekt zawiera propozycje rozwiązań, które mają wesprzeć rodziców dzieci do lat 3, a mianowicie do systemu prawnego mają zostać wprowadzone trzy świadczenia: „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” oraz „aktywnie w domu”. więcej »
 • 10.05.2024
  Zamrożenie cen energii i bon energetyczny
  Rząd zamierza ograniczyć wzrost cen energii w drugiej połowie 2024 roku. Osoby z niższym dochodem będą mogły skorzystać z bonu energetycznego, a cena maksymalna energii elektrycznej zostanie ustalona na poziomie 500 zł/MWh. Na realizację działań osłonowych rząd zamierza przeznaczyć ponad 6 mld zł. więcej »
 • 09.05.2024
  Wykonywanie wolnego zawodu w ramach firmy a prawo do Małego ZUS Plus
  Przedsiębiorca wykonujący wolny zawód na podstawie wpisu do CEIDG jest osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie ustawy - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, zatem ma możliwość ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na zasadach wynikających z art. 18c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (tzw. „Mały ZUS Plus”) - czytamy w interpretacji indywidualnej ZUS. więcej »
 • 09.05.2024
  ZUS rozsyła listy z informacjami o waloryzacji i trzynastkach
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę listów do emerytów i rencistów, w których świadczeniobiorcy znajdą informacje nt. marcowej waloryzacji świadczeń oraz trzynastych emerytur. W sumie ZUS zamierza rozesłać przeszło 8 mln takich listów, a cała akcja zakończy się w drugiej połowie maja br. więcej »
 • 08.05.2024
  Jaki wpływ mają święta przypadające w maju na wymiar czasu pracy?
  Zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, w maju przypadają cztery święta: 1 maja – Święto Państwowe, 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja, 19 maja – pierwszy dzień Zielonych Świątek, 30 maja – Boże Ciało. Jak więc wyliczyć wymiar czasu pracy w maju? więcej »
 • 08.05.2024
  Wakacje kredytowe przedłużone na 2024 r.
  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację dotyczącą przedłużenia tzw. wakacji kredytowych na 2024 r. Pozwalające na zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego w złotówkach rozwiązanie będzie dostępne w bieżącym roku łącznie na okres 4 miesięcy. Pakiet zmian obejmuje też rozszerzenie pomocy w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Nowela została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. więcej »
 • 07.05.2024
  Pracodawcy przeciwko oskładkowaniu wszystkich umów zleceń
  Od 2025 r. wszystkie umowy zlecenia mają zostać objęte składkami na ZUS. Jak zaznaczają eksperci Konfederacji Lewiatan, takie rozwiązanie będzie oznaczać kolejną podwyżkę kosztów współpracy z osobami fizycznymi. Środowisko pracodawców ocenia, że pełne oskładkowanie umów zleceń może przynieść więcej skutków negatywnych niż korzyści. Na razie nie wiadomo, czy pełne oskładkowanie obejmie również umowy o dzieło. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

20.05.2024

Szkolenie online: Akademia kadr 2024. Nowelizacja kodeksu pracy oraz dyrektywa Work Life Balance -...

cena: 1600.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
20.05.2024

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
20.05.2024

Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2024 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
21.05.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
21.05.2024

Szkolenie online: Pomoc de minimis na nowych zasadach

cena: 190.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY