Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Facebook

W dziale Facebook znajduje się 704 artykuły spośród 49017 dostęnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 26-11-2021Nieoprocentowana pożyczka między osobami fizycznymi bez PIT
  Skoro strony umowy pożyczki ustaliły, że pożyczka zostanie udzielona bez jakiegokolwiek wynagrodzenia dla pożyczkodawcy za udostępnienie pożyczkobiorcy kapitału, oznacza to, że udzielona pożyczka ma charakter nieodpłatny. Zatem nieoprocentowana pożyczka, którą zainteresowani zaciągnęli od niespokrewnionych osób fizycznych, nie spowoduje powstania po ich stronie przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Tym samym, nie są oni zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. więcej »
 • 26-11-2021Tarcza antyinflacyjna ze szczegółami. Rząd czasowo obniży część podatków
  Rząd przedstawił w czwartek szczegółowe założenia tzw. tarczy antyinflacyjnej, która ma złagodzić negatywne skutki wysokiego wzrostu cen. Pakiet zakłada czasowe zmniejszenie opodatkowania energii elektrycznej, paliw oraz gazu ziemnego. Nowe rozwiązania obejmą także wprowadzenie uzależnionego od dochodów dodatku osłonowego oraz oszczędności w administracji. więcej »
 • 25-11-2021Podatek u źródła – co nam przyniesie Polski Ład? Część II
  Polski Ład wprowadza istotne zmiany w zawieszonych dotychczas przepisach dotyczących mechanizmu „WHT refund”. Dla przypomnienia, z dniem 1 stycznia 2019 r. do ustawy o PIT i o CIT wprowadzono obostrzone zasady związane z poborem podatku u źródła przez płatników przy wypłatach przekraczających w ciągu roku podatkowego płatnika kwotę 2 mln zł. w odniesieniu do sumy wypłat z tytułu należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT (art. 29  i art. 30a ust. 1 pkt 1-5 ustawy o PIT) na rzecz tego samego odbiorcy. więcej »
 • 25-11-2021Coraz niższe emerytury z ZUS
  Wysokość przyszłych emerytur będzie rosła wolniej względem wynagrodzeń. Szacuje się, że za kilkadziesiąt lat świadczenia emerytalne będą wynosić tylko ok. 1/3 ostatniej pensji danego pracownika. W 2060 r. większość emerytur może być wypłacana w minimalnej wysokości. Jak oceniają eksperci, w obliczu widocznych trendów spodziewany jest wzrost zainteresowania oszczędzaniem na własną rękę i instrumentami w ramach tzw. III filaru. więcej »
 • 25-11-2021UOKiK ostrzega przed fikcyjnymi umowami leasingu zwrotnego
  W niektórych przypadkach konsumenci potrzebujący pożyczki otrzymują do podpisania umowę leasingu zwrotnego. Jak ostrzega Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, koszty takiego leasingu mogą być zdecydowanie wyższe od maksymalnych kosztów pozaodsetkowych kredytu konsumenckiego. Urząd wszczął już postępowania wyjaśniające ws. trzech firm prowadzących tego typu działalność. więcej »
 • 25-11-2021Ustawa antylichwiarska wprowadzi wiele nowych ograniczeń
  Rząd szykuje zmiany mające przeciwdziałać lichwie. W przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekcie tzw. ustawy antylichwiarskiej przewidziano np. wzmocnienie ochrony osób fizycznych i obniżenie górnego limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego. Projekt krytycznie ocenia środowisko przedsiębiorców, które zwraca uwagę, że to już kolejny projekt bez konsultacji społecznych. więcej »
 • 24-11-2021Leasing samochodu osobowego: Opłata wstępna i rata w kosztach podatkowych
  Do kosztów uzyskania przychodów może zaliczyć tą część opłaty wstępnej i każdej miesięcznej raty (w części dotyczącej spłaty wartości samochodu), która proporcjonalnie do ceny samochodu nie przekracza 150 000 zł. Zatem, limit ten ma zastosowanie do tej części opłaty, która stanowi spłatę wartości samochodu osobowego - części kapitałowej raty leasingowej. Limit nie będzie dotyczył części odsetkowej takiej opłaty, która będzie kosztem w całości bez ograniczenia kwotowego. więcej »
 • 24-11-2021Nielegalne zatrudnianie i płacenie „pod stołem”. Co zmieni Polski Ład?
  Przyszły rok przyniesie sporo zmian mających ograniczyć skalę nielegalnego zatrudniania i płacenia części wynagrodzeń „pod stołem”. W dużej nowelizacji związanej z tzw. Polskim Ładem przewidziano, że w takich przypadkach konsekwencje podatkowe i składkowe będą ponosić jedynie pracodawcy. Większe zabezpieczenie interesów pracowników ma docelowo sprzyjać zwalczaniu nieprawidłowości na rynku pracy. więcej »
 • 24-11-2021Nowe wzory ZUS RCA i ZUS DRA
  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zmodyfikuje wzory imiennego raportu miesięcznego o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach (ZUS RCA) oraz deklaracji rozliczeniowej (ZUS DRA). Formularze zostaną dostosowane do zmian ustawowych. Jednocześnie uchylony zostanie wzór imiennego raportu miesięcznego o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne (ZUS RZA). więcej »
 • 23-11-2021Podatki 2022: Stawki ryczałtu po zmianach
  Zmiany w zakresie opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mają na celu przede wszystkim obniżenie niektórych stawek ryczałtu. Obniżone zostaną stawki ryczałtu dla m.in. osób wykonujących zawody medyczne, tj. lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, psychologów, fizjoterapeutów, oraz zawody techniczne, tj. architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych. więcej »
 • 23-11-2021IKE i IKZE – nowe limity wpłat na 2022 r.
  W Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenia określające nowe roczne limity wpłat dotyczące indywidualnych kont emerytalnych (IKE) oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). W 2022 r. limity zostaną podwyższone do 17 766 zł (IKE) i 7106,40 zł (IKZE). Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które decydują się na IKZE, obowiązuje wyższy limit na poziomie 10 659,60 zł. więcej »
 • 23-11-2021Polski Ład uderzy podatkowo w wynajmujących i najemców
  W 2022 r. pogorszy się sytuacja podatników wynajmujących nieruchomości. Nowe przepisy w ramach tzw. Polskiego Ładu ograniczą swobodę wyboru rozliczenia działalności i jednocześnie pozbawią tę grupę prawa do zaliczania w koszty amortyzacji. Eksperci Business Centre Club oceniają, że zmiany uderzą w praktyce również w najemców. więcej »
 • 22-11-2021Do czego zobowiązany jest podatnik w przypadku zwolnienia z VAT?
  W myśl art. 113 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Podatnik zwolniony nie ma obowiązku prowadzenia pełnej ewidencji VAT, składania pliku JPK_VAT (zarówno części ewidencyjnej jak i deklaracyjnej). Nie rozlicza bowiem w ogóle tego podatku, co skutkuje brakiem prawa do odliczenia naliczonego podatku. więcej »
 • 22-11-2021Zwrot kosztów przejazdu a samochody elektryczne. Nowy projekt w Sejmie
  Do Sejmu trafił poselski projekt, w którym przewidziano stworzenie podstaw prawnych do zwracania kosztów przejazdu w celu służbowym prywatnym samochodem z napędem elektrycznym lub hybrydowym. Jak wskazują posłowie Koalicji Obywatelskiej, obecnie brakuje tego rodzaju przepisów. więcej »
 • 22-11-2021Podatki 2022: W styczniu ważne zmiany w ustawie o VAT
  W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację ustawy o VAT. Pakiet nowych regulacji, które wejdą w życie z początkiem stycznia 2022 r., obejmuje m.in. określenie zasad funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz zmiany dotyczące np. zasad wystawiania faktur korygujących i zaliczkowych. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »