Czy banki mogą sprostać zapotrzebowaniu polskiej gospodarki na kredyt?

Trudno spojrzeć optymistycznie na możliwość finansowania gospodarki przez polskie banki. Jak zauważa Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich polski sektor bankowy jest zbyt mały i za bardzo obciążony fiskalnie.

W trakcie konferencji prasowej izby Włodzimierz Kiciński podkreślił, że banki są odpowiedzialne aż za 80% finansowania sfery realnej, czyli wszystkich podmiotów, które nie wchodzą w skład sektora finansowego. Spadek kredytowania, który jest związany z ograniczonymi możliwościami banków w Polsce, jest dużym problemem polskiej gospodarki.    

Wiceprezes ZBP nawiązał również do założeń Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, w której założona stopę inwestycji w relacji do PKB na poziomie 22-25 procent. Jednak rzeczywista stopa inwestycji wynosi tylko 16,7%.

Dlaczego poziom inwestycji jest niższy, niż oczekiwano?

Wynika to z niższego poziomu finansowania firm. Wystarczy spojrzeć na poniższy wykres i zauważyć, że w 2016 roku relacja kredytów dla przedsiębiorców do poziomu PKB wynosiła 16%, by   w roku 2023 spaść aż do 11,3%.

Co jeszcze niepokoi przedstawicieli ZBP? Przede wszystkim fakt, że sektor bankowy nie jest już przede wszystkim sektorem kredytowym. Jest to efektem tego, że banki są obecnie nadmiernie zaangażowane w finansowanie instrumentów dłużnych.

Nie można tego zjawiska ocenić pozytywnie. Ocena tego zjawiska jest jednoznaczna. Następuje wypychanie pieniędzy z realnej gospodarki na rzecz finansowania potrzeb pożyczkowych państwa. Jedną z przyczyn tego zjawiska jest zachęta w postaci  zwolnienie z podatku bankowego tych banków, które wykażą dochody z zakupu papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa i NBP.

Przypomnijmy, że dochody z kredytów udzielanych przedsiębiorstwom i konsumentom objęte są podatkiem bankowym. Niestety podatek bankowy okazał się zabójczy dla akcji kredytowej, co można zauważyć na poniższych wykresach.

Jednak głównym powodem do niepokoju jest niski poziom finansowania gospodarki przez banki w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej. Niestety, biorąc pod uwagę relację poziomu udzielonych kredytów do PKB, nasz kraj plasuje się na przedostatnim miejscu w Unii Europejskiej.

Jak słusznie zauważa Włodzimierz Kiciński, polskie przedsiębiorstwa nie będą się rozwijać bez dostępu do finansowania. Oznacza to mniejszą konkurencyjność naszej gospodarki w porównaniu do gospodarek innych krajów Unii Europejskiej.

Zgodnie z szacunkami Związku Banków Polskich luka kredytowa wynosi aż 400 mld złotych! Kwota ta zamiast trafić do gospodarki i do konsumentów, została ulokowana w obligacjach i bonach pieniężnych.

Polskie banki są obecnie zbyt małe, żeby finansować duże projekty, a kredyty stanowią mniej niż 1/3 aktywów sektora. Jest to dużym problemem dla polskiej gospodarki, która potrzebuje sporego wzrostu finansowania w związku z transformacją energetyczną i realizacją innych ambitnych projektów rozwojowych. 

Od prawie dziesięciu lat sektor bankowy jest nadmiernie obciążany opłatami i parapodatkami (wypadkowa stopa obciążenia ok. 60%). Ma to duży wpływ na wyniki finansowe banków i rozwoju akcji kredytowej, która pokryłaby zapotrzebowanie na akcję kredytową.  

Tymczasem stopa zwrotu z kapitału banków utrzymuje się chronicznie poniżej kosztu kapitału. Sektor bankowy jest odcięty jest od finansowania ze strony inwestorów i budowania kapitałów poprzez giełdę.

Zespół Badań i Analiz ZBP przygotował zestawienie, z którego wynika, że wiele innych branż jest bardziej rentowna i atrakcyjna dla inwestorów.

Więcej o sytuacji w polski sektorze bankowym przeczytasz na Banki w Polsce.

 

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...