Jaka umowa przy pracy sezonowej 2024?

Praca sezonowa w okresie wakacyjnym to już codzienność. Wiele osób podejmuje się tego typu zatrudnienia w celach dorobku. Najcześciej odbywa się ono na podstawiamy umowy o pracę na czas określony czy umowy cywilnoprawnej, jednak mogą obowiązywać również inne formy zatrudnienia.

 

Czym jest praca sezonowa - umowa

Większość form zatrudnienia jest regulowanych przez przepisy Kodeksu pracy. Niestety, nie zawsze tak jest w przypadku pracy sezonowej. Jeśli chodzi o jej definicję, można powołać się na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 kwietnia 1986 r., który wskazuje, że: praca sezonowa oznacza taką pracę, która jest wykonywana przez część roku, związaną z określonym sezonem, z właściwa porą roku, a zwłaszcza z warunkami atmosferycznymi. 

W przypadku pracy sezonowej stosuje się kilka najpopularniejszych rodzajów umów. Są to:

-   umowę o pracę na czas określony,

-   umowę cywilnoprawną - zwłaszcza umowę zlecenie,

-   umowę o pracę tymczasową, 

-   umowę o pomoc przy zbiorach,

-   praktykę studencką.

Jaki podatek od pracy sezonowej?

W zależności od rodzaju umowy, zachodzi obowiązek odprowadzania podatku dochodowego, jakim objęta jest praca sezonowa 2024. Istnieją również wyjątki od reguły, które uprawniają do zwolnienia.” – jak mówi specjalista z https://www.partner-gospodarczy.pl. Podatek przy umowie o pracę na czas określony  Umowa na czas określony to bardzo często stosowana forma zatrudnienia w przypadku pracy sezonowej. Taki rodzaj umowy zobowiązuje pracodawcę do przestrzegania przepisów Kodeksu Pracy, tak jak jest to przy zawieraniu standardowej umowy o pracę. W związku z tym musi on zgłosić pracownika do ZUS-u, a także odprowadzić podatek dochodowy.

Ważne!

Istnieją wyjątki dotyczące zwolnienia z podatku, w przypadku gdy dochód pracownika pochodzi z pracy sezonowej ze sprzedaży surowców rośliny zielarskich i ziół dziko rosnących, jagód, owoców leśnych i grzybów leśnych. Należy jednak tutaj wykazać, że zbiór odbywa się osobiście albo z udziałem najbliższej rodziny. 

Umowa zlecenie przy pracy sezonowej a podatek

Umowa zlecenie przy pracy sezonowej jest najczęściej stosowana u osób poniżej 26 roku życia, np. u studentów. Wynika to ze zwolnienia w płaceniu składek ZUS, z którego chętniej korzystają pracodawcy.

Warto wiedzieć, że umowa zlecenie, z racji że jest umową cywilnoprawną, nie podlega przepisom Kodeksu Pracy. W związku z tym pracownikowi nie przysługują przywileje, z których mógłby korzystać, będąc zatrudnionym na umowę o pracę. 

Umowa zlecenie jest objęta podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Oznacza to, że należy odprowadzić składkę według skali podatkowej 12% do kwoty 120 000 zł rocznie i 32% od nadwyżki.

Uwaga! Osoby do 26 roku życia mogą skorzystać z ulgi dla młodych, która umożliwia zwolnienie z podatku dochodowego do kwoty 85 528 zł rocznie. 

Umowa o pracę tymczasową

Umowa taka zobowiązuje pracownika do wykonania konkretnej pracy przez określony czas. Najczęściej więc charakter takiej pracy jest sezonowy lub doraźny. 

Umowa tymczasowa może zostać zawarta również z pracownikami, którzy w danej firmie są zatrudnieni na stałe, a pracodawca chce zlecieć im dodatkowe zadania, które mają być wykonane w ustalonym czasie. Niekiedy obowiązuje również przy zastępstwie za nieobecnego pracownika.

Pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę tymczasową dotyczy obowiązek odprowadzania podatku dochodowego. Agencja pracy jako pracodawca odprowadza też  pełne składki ZUS. 

Umowa o pomoc przy zbiorach

Dość specyficznym rodzajem zatrudnienia w przypadku pracy sezonowej jest umowa o pomocy przy zbiorach. W tym przypadku pracownik zostaje zatrudniony w gospodarstwie rolniczym. 

Pomocnik rolnika co do zasady rozlicza podatek od przychodu dopiero wtedy, gdy wypełnia zeznanie podatkowe PIT-37. W związku z tym w ciagu roku podatkowego nie musi sprowadzać żadnych składek podatkowych. 

Umowa o praktykę absolwencką 

Umowa o praktykę studencką zdecydowanie odróżnia się od innego typu umów. Nie obowiązują ją przepisy dotyczące ani umów o pracę, ani umów cywilnoprawnych. 

Co ważne, z absolwentem studiów umowę o praktykę absolwencką można podpisać wyłącznie na okres nie przekraczający 3 miesięcy. Jeśli praktyka jest odpłatna, wysokość wynagrodzenia nie może być większa niż dwukrotność wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Praktyka absolwencka nie stanowi też tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczeń społecznych. Jeśli chodzi o podatek, do 26 roku życia obowiązuje zwolnienie. Jeśli student przekroczył ten wiek, należy pobrać zaliczkę na PIT, która wynosi 12%. Możliwe jest również zastosowanie kwoty zmniejszającej podatek, jednak może to być nie więcej niż 1/12, jeśli praktykant złoży oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia - PIT-2.

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...