Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

W dziale Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne znajduje się 102 artykuły spośród 55009 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 15.11.2023
  Zwolnienie podmiotowe VAT przy zmianie roku podatkowego
  Wartość sprzedaży, która w pierwszym roku podatkowym spółki będzie objęta zwolnieniem od podatku VAT liczona będzie od dnia zawarcia umowy spółki do końca roku kalendarzowego. Dla prawidłowego wyliczenia limitu spółka powinna za rok podatkowy przyjąć rok kalendarzowy, niedopuszczalne jest więc aby rok podatkowy w podatku od towarów i usług trwał dłużej niż 12 miesięcy - tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 15.11.2023
  VAT od platform taksówkowych
  Identyfikujemy różne modele wykonywania usług przewozu przy współpracy z platformą. W zależności od przyjętego modelu, w tym od tego w jakim zakresie platforma uczestniczy w przewozie osób, identyfikuje się różne rodzaje świadczeń w efekcie podlegające opodatkowaniu według różnych stawek VAT - wyjaśnia Ministerstwo Finansów. więcej »
 • 14.11.2023
  Wynagrodzenie za przedterminowe rozwiązanie umowy lub rezygnację z zamówienia. Co z VAT?
  Czy wynagrodzenie wypłacane spółce w związku z przedterminowym rozwiązaniem umowy lub rezygnacją z zamówienia stanowić będzie odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług? więcej »
 • 07.11.2023
  Obowiązek korekty VAT w przypadku zmiany przeznaczenia nieruchomości
  Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w momencie nabycia towarów i usług oraz jest zobowiązany do dokonania ewentualnej korekty tego odliczonego podatku w przypadku późniejszej zmiany przeznaczenia nabytych towarów i usług lub zmiany sposobu wykorzystania. Z uwagi na zazwyczaj wieloletni okres wykorzystania składników majątku zaliczanych do środków trwałych oraz nieruchomości ustawa o VAT przyjmuje zasadę dokonywania cząstkowej i równomiernej korekty w dłuższym czasie tj. dla nieruchomości przez 10 lat. więcej »
 • 02.11.2023
  Odliczanie VAT od usług noclegowych i gastronomicznych - fiskus musiał zmienić zdanie
  Niedopuszczalna jest zatem sytuacja, w której podatnik prowadzący działalność hotelową, nabywając usługi noclegowe i gastronomiczne w celu ich odsprzedaży na rzecz swoich klientów, pozbawiony byłby prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tych usług. Ciężar ekonomiczny podatku poniósłby nie ostateczny konsument, jakim jest gość hotelowy, a przedsiębiorca. więcej »
 • 31.10.2023
  Odliczenie VAT od zakupu garnituru
  Niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, każda osoba musi nabywać i używać dostosowaną do własnych wymagań odzież i obuwie. Dlatego też zakupy tych rzeczy stanowią spełnienie zwykłych, normalnych potrzeb danej osoby fizycznej. Odstępstwa od tej zasady mogą wynikać z nałożonego na prowadzącego działalność gospodarczą prawnego obowiązku używania określonego rodzaju odzieży, czy też obuwia, w sytuacji gdy rzeczy te utraciły charakter osobisty, na przykład z uwagi na dostosowanie tychże do pełnienia określonych funkcji bądź zawodów. więcej »
 • 30.10.2023
  VAT: Nieodpłatne przekazanie towarów z firmy żony do firmy męża
  W przypadku nieodpłatnego przekazania mężowi jako podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą składników majątku wykorzystywanych przez żonę w prowadzonej działalności gospodarczej, czynność ta będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z nabyciem ww. towaru żonie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z którego to uprawnienia skorzystała - tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 26.10.2023
  Nieprawidłowa nazwa towaru lub usługi na fakturze a prawo do odliczenia VAT
  Zarówno w interesie sprzedawcy, jak i nabywcy jest szczegółowe i wyczerpujące określenie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi. Dla sprzedawcy wadliwe wystawienie faktury to ryzyko grzywny za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Nabywca ryzykuje natomiast utratą prawa do odliczenia podatku naliczonego. więcej »
 • 23.10.2023
  Pobór VAT od przesyłek o niskiej wartości z państw trzecich. Czy jest skuteczny?
  Według raportu NIK w latach 2017-2019 aż 99% obrotu pocztowego zostało dopuszczone do obrotu bez weryfikacji. W efekcie przesyłki bez należności celno-podatkowych stanowiły 99,6% przesyłek pocztowych o niskich wartościach. Jednocześnie w omawianym okresie kontroli skarbowej poddano łącznie jedynie 1% przesyłek pocztowych i 4% przesyłek doręczeniowych. więcej »
 • 23.10.2023
  Konsekwencje w VAT zmiany przeznaczenia samochodów
  Sposób wykorzystywania w działalności gospodarczej podatnika VAT samochodu nie jest ustalony raz na zawsze. Może on – w zależności od jego decyzji – podlegać zmianie w toku jej prowadzenia. A co istotne, sposób wykorzystania samochodu w działalności determinuje zakres odliczenia VAT. więcej »
 • 20.10.2023
  Odliczenie VAT od wydatków na okulary dla przedsiębiorcy - fiskus nieugięty
  Wydatki na poprawę zdrowia należą do wydatków o charakterze osobistym (w tym celu wydatki te ponoszą również inne osoby) i są związane z funkcjonowaniem danej jednostki w życiu społecznym, a ich poniesienie uwarunkowane jest innymi względami, aniżeli wzrost sprzedaży opodatkowanej. Tak więc zakup okularów korekcyjnych (okularów biurowych), będący wydatkiem o charakterze osobistym, niezależnym od prowadzenia działalności gospodarczej i jako taki nie może stanowić podstawy do odliczenia podatku naliczonego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 18.10.2023
  Najem: Akcyza od energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych dostarczanej najemcom
  W kontekście obowiązku w podatku akcyzowym warto zwrócić uwagę na przypadek przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą, której przedmiotem jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami. Pojawia się pytanie czy w związku z zawartymi umowami najmu, w ramach których najemcy są obciążani kosztami zużytej energii elektrycznej wytworzonej przez instalacje fotowoltaiczne, pojawia się obowiązek w zakresie podatku akcyzowego. więcej »
 • 18.10.2023
  Kto musi płacić VAT
  Sprawdź kiedy musisz płacić VAT, a kiedy możesz skorzystać ze zwolnienia z podatku. Przeczytaj, jakie uprawnienia ma mały podatnik VAT. więcej »
 • 17.10.2023
  Prowadząc działalność nierejestrowaną można być podatnikiem VAT
  Podatnik jako magister prawa chce świadczyć usługi w zakresie doradztwa prawnego, pomocy przy sporządzaniu prostych pism oraz innych czynnościach związanych z prawem. Nie przewiduje aby potencjalne dochody w ramach tej działalności były szczególnie duże, dlatego też pragnie podjąć działalność na zasadzie działalności nierejestrowanej. Czy w takim przypadku będzie podatnikiem podatku podatku od towarów i usług? więcej »
 • 13.10.2023
  Sprzedaż towarów używanych przy zastosowaniu procedury VAT-marża
  Czy do sprzedaży używanych mebli, zabawek zakupionych od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i niewystawiających dokumentów sprzedaży na giełdach lub portalach internetowych, udokumentowanych dowodami wewnętrznymi niezawierającymi danych sprzedawcy, można stosować procedurę VAT-marża? więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

26.02.2024

Szkolenie on-line: Różnice kursowe - wycena, rozliczanie, ewidencja w ujęciu bilansowy i...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
27.02.2024

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.03.2024

Szkolenie online: Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków - 3-dniowe warsztaty

cena: 1640.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.03.2024

Szkolenie on-line: Obowiązek złożenia MDR-3 (schematy podatkowe) w terminie składania...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.03.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY