Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

W dziale Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne znajduje się 100 artykuły spośród 55047 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 25.07.2023
  Promocje dla klientów: Nieodpłatne usługi bez VAT
  Jak czytamy w lipcowej interpretacji Dyrektora KIS, świadczenia w okresie promocyjnym na rzecz klientów stanowią nieodpłatne świadczenie usług związane z działalnością gospodarczą, czego konsekwencją jest niepodleganie opodatkowaniu tych usług podatkiem VAT. więcej »
 • 25.07.2023
  Sprzedaż towarów używanych przy zastosowaniu VAT marża
  Czy do sprzedaży używanych rzeczy ruchomych, zakupionych od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i niewystawiających dokumentów sprzedaży na targach staroci, giełdach lub wyprzedażach garażowych udokumentowanych dowodami wewnętrznymi niezawierającymi danych sprzedawcy, można stosować procedurę VAT marża? więcej »
 • 24.07.2023
  VAT: Sytuacje, w których można stać się podatnikiem VAT mimo woli
  Ustawa o VAT definiuje podatnika tego podatku bardzo szeroko. Co istotne – możesz stać się podatnikiem VAT nie rejestrując działalności, nie składając zgłoszenia rejestracyjnego, i nie mając nawet świadomości tego, że jesteś podatnikiem VAT. więcej »
 • 21.07.2023
  Zakupy związane z wynajmowanymi lokalami a odliczenie VAT
  Wynajem nieruchomości może przybrać zasadniczo dwie formy - wynajmu długoterminowego i krótkoterminowego. Pierwszy rodzaj może być regulowany w formie umowy na czas określony lub nieokreślony, na okres miesięcy bądź lat. Drugi natomiast przybiera postać wyłącznie umowy na czas określony i dotyczy okresów dziennych lub tygodniowych. Różnią się one między sobą znacząco pod względem opodatkowania VAT. więcej »
 • 17.07.2023
  Kiedy rozliczyć korektę sprzedaży in minus?
  Ze względu na niemożliwe do uniknięcia sytuacje dochodzi do korygowania przez sprzedawców/usługodawców wcześniej wystawionych faktur. W przypadku pomyłki w postaci zastosowania błędnej (zawyżonej) stawki podatku VAT pierwszym momentem, w którym spółka dowiaduje się o błędzie (tj. zawyżonej stawce podatku VAT na fakturze) i kwocie korekty jest moment, kiedy otrzyma fakturę korygującą in minus. Czy spółka powinna ująć zmniejszenie VAT naliczonego w okresie, w którym otrzymała fakturę korygującą? więcej »
 • 12.07.2023
  Slim VAT 3: Możliwość rezygnacji z korekty współczynnika VAT
  Od 1 lipca 2023 r. do ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzono opcję rezygnacji z dokonania korekty w przypadku różnicy między proporcją wstępną a ostateczną, która nie przekracza 2 punktów procentowych, oraz kwotą podatku naliczonego niepodlegającego odliczeniu nie przekraczającą 10 000 zł (w przypadku proporcji ostatecznej mniejszej od proporcji wstępnej). Nowe przepisy będą stosowane począwszy od korekt dokonywanych za 2023 r. więcej »
 • 11.07.2023
  Slim VAT 3: Prognoza proporcji/prewspółczynnika bez protokołu naczelnika US
  Z dniem 1 lipca 2023 r. zlikwidowano wymóg uzgadniania prognozy proporcji lub prognozy prewspółczynnika i sporządzania protokołu przez naczelnika urzędu skarbowego. W to miejsce zostało wprowadzone zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o przyjętych przez podatnika proporcji lub prewspółczynniku. więcej »
 • 10.07.2023
  Podatki 2023: Wyższy limit w systemie proporcji odliczania VAT
  Od 1 lipca 2023 r., zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do ustawy o podatku od towarów i usług tzw. pakietem Slim VAT 3, zwiększono kwotę pozwalającą na uznanie, że proporcja określona przez podatnika wynosi 100%, w sytuacji gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98%, do 10 000 zł. Możliwość korzystania z podwyższonego limitu została rozszerzona na cały 2023 r. Oznacza to, że podatnicy będą mogli na 2024 r. ustalić proporcję oraz dokonać korekty kwoty podatku odliczonego po zakończeniu 2023 r., z zastosowaniem zmienionego przepisu już od 1 stycznia 2023 r. więcej »
 • 07.07.2023
  Jak ustalić limit zwolnienia z VAT w przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie roku
  Większość podatników rozpoczynających działalność gospodarczą może skorzystać ze zwolnienia z podatku ze względu na wartość sprzedaży. Ustawa zwalnia od podatku VAT sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego działalność w trakcie roku podatkowego, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 200 000 zł. więcej »
 • 05.07.2023
  VAT: Wliczanie do obrotu kwoty otrzymanej z napiwków
  Należne wynagrodzenie wraz z kwotą otrzymywanych napiwków stanowi wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług kelnerskich, które podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Tym samym napiwki te powinny być wliczone do obrotu sprzedaży, o którym mowa w art. 29a ustawy o podatku od towarów i usług. więcej »
 • 04.07.2023
  Slim VAT 3 i WNT: Faktura nie jest już potrzebna przy odliczeniu podatku
  Od 1 lipca 2023 r. faktura nie jest już formalnym warunkiem odliczenia podatku. Oznacza to, iż podatek naliczony i należny z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) będą zawsze rozliczane dokładnie w tym samym okresie rozliczeniowym, a w konsekwencji VAT od WNT będzie mógł być w pełni neutralny dla podatnika. Tak wynika ze zmian wprowadzonych ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1059), tzw. pakiet Slim VAT 3. więcej »
 • 03.07.2023
  Obniżone stawki VAT w roku 2023 po zmianie
  30 czerwca 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023 (Dz.U. poz. 1224), które przedłużyło do 31 grudnia 2023 r. okres obowiązywania stawki 0% dla nieodpłatnych dostaw towarów oraz nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz: Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, podmiotów leczniczych, jednostek samorządu terytorialnego - przekazywanych na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych w Ukrainie. Rozporządzenie to nie ma natomiast wpływu na termin obowiązywania zerowej stawki na żywność. więcej »
 • 27.06.2023
  MF o zmianie terminu złożenia zawiadomienia ZAW-NR
  Komunikat Ministerstwa Finansów w sprawie terminu na złożenie zawiadomienia ZAW-NR w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego na terytorium RP więcej »
 • 27.06.2023
  Slim VAT 3: Zmiana przepisów dot. sankcji VAT - MF wyjaśnia
  Przepisy dot. sankcji VAT w brzmieniu znowelizowanym pakietem "Slim VAT 3" zostały zmienione wskutek zakwestionowania ich poprzedniego brzmienia przez TSUE w wyroku C-935/19 – a zatem kierunek wprowadzonych zmian wynika nie tylko z ich literalnego brzmienia (oraz uzasadnienia projektu ustawy zmieniającej), ale był również przedmiotem uzasadnień wielu szeroko komentowanych w doktrynie prawa podatkowego wyroków sądów administracyjnych (z NSA włącznie). więcej »
 • 23.06.2023
  SLIM VAT 3: Nowy limit dla małego podatnika a metoda kasowa
  Stosowanie metody kasowej w związku z podwyższeniem limitu sprzedaży małego podatnika do 2 000 000 euro w ramach tzw. pakietu SLIM VAT 3. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

04.03.2024

Szkolenie online: Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków - 3-dniowe warsztaty

cena: 1640.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.03.2024

Szkolenie on-line: Obowiązek złożenia MDR-3 (schematy podatkowe) w terminie składania...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.03.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
07.03.2024

Szkolenie on-line: Zamknięcie w podatku CIT za 2023 r. Sporządzenie noty podatkowej oraz...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
08.03.2024

Szkolenie on-line: Działalność gospodarcza osób inwestujących w nieruchomości

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY