Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

W dziale Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne znajduje się 96 artykuły spośród 54521 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 05.07.2023
  VAT: Wliczanie do obrotu kwoty otrzymanej z napiwków
  Należne wynagrodzenie wraz z kwotą otrzymywanych napiwków stanowi wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług kelnerskich, które podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Tym samym napiwki te powinny być wliczone do obrotu sprzedaży, o którym mowa w art. 29a ustawy o podatku od towarów i usług. więcej »
 • 04.07.2023
  Slim VAT 3 i WNT: Faktura nie jest już potrzebna przy odliczeniu podatku
  Od 1 lipca 2023 r. faktura nie jest już formalnym warunkiem odliczenia podatku. Oznacza to, iż podatek naliczony i należny z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) będą zawsze rozliczane dokładnie w tym samym okresie rozliczeniowym, a w konsekwencji VAT od WNT będzie mógł być w pełni neutralny dla podatnika. Tak wynika ze zmian wprowadzonych ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1059), tzw. pakiet Slim VAT 3. więcej »
 • 03.07.2023
  Obniżone stawki VAT w roku 2023 po zmianie
  30 czerwca 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023 (Dz.U. poz. 1224), które przedłużyło do 31 grudnia 2023 r. okres obowiązywania stawki 0% dla nieodpłatnych dostaw towarów oraz nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz: Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, podmiotów leczniczych, jednostek samorządu terytorialnego - przekazywanych na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych w Ukrainie. Rozporządzenie to nie ma natomiast wpływu na termin obowiązywania zerowej stawki na żywność. więcej »
 • 27.06.2023
  Kwartalne deklaracje VAT w 2023 r. po zmianach
  Od 1 lipca 2023 r. kwartalne rozliczenie będą mogli wybrać podatnicy, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2022 r. wyrażonej w złotych kwoty 2 000 000 euro (9 654 000 zł). Do 30 czerwca kwota ta wynosi 1 200 000 zł (5 793 000 zł). więcej »
 • 27.06.2023
  MF o zmianie terminu złożenia zawiadomienia ZAW-NR
  Komunikat Ministerstwa Finansów w sprawie terminu na złożenie zawiadomienia ZAW-NR w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego na terytorium RP więcej »
 • 27.06.2023
  Slim VAT 3: Zmiana przepisów dot. sankcji VAT - MF wyjaśnia
  Przepisy dot. sankcji VAT w brzmieniu znowelizowanym pakietem "Slim VAT 3" zostały zmienione wskutek zakwestionowania ich poprzedniego brzmienia przez TSUE w wyroku C-935/19 – a zatem kierunek wprowadzonych zmian wynika nie tylko z ich literalnego brzmienia (oraz uzasadnienia projektu ustawy zmieniającej), ale był również przedmiotem uzasadnień wielu szeroko komentowanych w doktrynie prawa podatkowego wyroków sądów administracyjnych (z NSA włącznie). więcej »
 • 23.06.2023
  SLIM VAT 3: Nowy limit dla małego podatnika a metoda kasowa
  Stosowanie metody kasowej w związku z podwyższeniem limitu sprzedaży małego podatnika do 2 000 000 euro w ramach tzw. pakietu SLIM VAT 3. więcej »
 • 16.06.2023
  Użyczenie mieszkania pracownikowi na gruncie VAT
  Niejedno przedsiębiorstwo mające w swoich aktywach lokal użytkowy albo mieszkanie oddaje je w bezpłatne używanie współpracownikom czy pracownikom. Warto przy tym wiedzieć, kiedy taka czynność zostanie opodatkowana na gruncie podatku VAT. więcej »
 • 15.06.2023
  VAT: Utrata prawa do deklaracji kwartalnych a prawo do metody kasowej
  Podatnik utracił prawo do składania deklaracji kwartalnych ze względu na świadczenie usług budowlanych. Przedsiębiorca jest małym podatnikiem, nie przekroczył limitu obrotu 1 200 000 euro, nie zmienił profilu działalności i nie zawieszał działalności. Jego firma zajmuje się usługami sprzętem budowlanym oraz sprzedażą materiału budowlanego wraz z transportem. Czy podatnik może nadal korzystać z metody kasowej, składając JPK_VAT miesięcznie? więcej »
 • 07.06.2023
  Przemieszczanie wina przez drobnego producenta wina
  1. Brak podstaw do zwolnienia drobnego producenta wina z obowiązku stosowania e-SAD Służby Komisji Europejskiej potwierdziły, że brak jest podstaw do zwolnienia drobnych producentów wina z wymogów określonych w art. 33-43 dyrektywy 2020/262 (1), w tym z obowiązku stosowania e-SAD przy przemieszczaniu wewnątrzwspólnotowym poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyprodukowanego przez nich wina oraz posiadania numeru akcyzowego uprawnionego/certyfikowanego wysyłającego. więcej »
 • 05.06.2023
  Prawo do odliczenia VAT z faktury bez NIP
  Rolnik, który jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, zakupił na potrzeby swojego gospodarstwa rolnego środek trwały - prasę. Faktura wystawiona na ten zakup nie zawiera jego numeru NIP. Prasa jest wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku wynikającego z ww. faktury? więcej »
 • 02.06.2023
  Możliwość korekty faktury oraz rozliczenia VAT po zlikwidowaniu działalności
  W przypadku gdy błędnie została opodatkowana dostawa, która to czynność powinna korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, były przedsiębiorca ma prawo do skorygowania wystawionej faktury i skorygowania rozliczenia podatku VAT, w związku z powstaniem nadpłaty w podatku, również po zakończeniu działalności gospodarczej i wyrejestrowaniu z rejestru czynnych podatników VAT. więcej »
 • 25.05.2023
  Umowa zlecenia w okresie zawieszenia działalności a VAT
  W okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca zamierza zawrzeć umowę zlecenia z kancelarią adwokacką, poza zawieszoną działalnością dot. pomocy prawnej. Umowa zostanie zawarta na czas określony 12 miesięcy w wymiarze ok. 10 godzin miesięcznie, z wynagrodzeniem płatnym godzinowo. Czy w takim przypadku przedsiębiorca będzie zobowiązany do wystawiania faktury zleceniodawcy i naliczania podatku VAT? więcej »
 • 25.05.2023
  Skutki w VAT sprzedaży odziedziczonej masy spadkowej
  Dokonując sprzedaży nabytego w drodze spadku majątku zmarłego przedsiębiorcy spadkobierca nie będzie uznany za podatnika podatku VAT, a jedynie będzie korzystał z przysługującego prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Zatem jako spadkobierca, który nie będzie kontynuujący działalności gospodarczej nie ma obowiązku zapłaty podatku VAT od sprzedaży towarów nabytych w drodze spadku. więcej »
 • 19.05.2023
  Zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży nie podlegają zwolnieniu z VAT
  Wielu artystów prowadzących warsztaty dla dzieci i młodzieży, szczególnie w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, nie tylko nie może rozwijać swojej działalności, ale jest zmuszona ją ograniczać, aby nie przekroczyć przysługującego im limitu kwotowego progu zwolnienia z VAT. Ze względu na ważne przesłanki społeczne, zasadne byłoby wprowadzenie rozwiązania, aby ww. zajęcia podlegały przedmiotowemu zwolnieniu z podatku VAT. Czy rozważane jest rozszerzenie zapisów art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług o zwolnienie usług z zakresu pozaszkolnych form edukacji artystycznej? - pyta posłanka w interpelacji do Ministra Finansów. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

11.12.2023

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie on-line: Obowiązki płatników podatku dochodowego - zakończenie roku 2023 i 2024 rok

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
12.12.2023

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
13.12.2023

Szkolenie on-line: Leasing według zasad księgowych i podatkowych (z uwzględnieniem MSSF 16)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY