Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

W dziale Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne znajduje się 100 artykuły spośród 55597 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 23.08.2023
  Zwolnienie podmiotowe VAT: Sprzedaż wspólnej nieruchomości małżonków
  Jeżeli wartość sprzedaży budynku będącego we współwłasności małżeńskiej spowoduje przekroczenie kwoty 200 tys. zł to w konsekwencji spowoduje utratę przez małżonka prawa do zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. W takim przypadku będzie musiał złożyć zawiadomienie VAT-R i zarejestrować się jako podatnik VAT czynny, przesłać JPK_VAT i wykazać sprzedaż związaną z tą transakcją. więcej »
 • 22.08.2023
  Moc ochronna interpretacji w zakresie stawki VAT
  Nie każda zmiana normatywna powoduje utratę mocy ochronnej interpretacji. Skutku takiego nie wywołuje zmiana, która nie wpływa na dokonaną w niej wykładnię. Zatem, aby nowelizacja skutkowała wygaśnięciem mocy ochronnej interpretacji, powinna ona być istotna i faktycznie zmieniać stan prawny, na kanwie którego interpretacja ta została wydana. więcej »
 • 08.08.2023
  Ustawa o obligatoryjnym KSeF podpisana
  Prezydent podpisał ustawę z 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Obowiązek e-fakturowania co do zasady wejdzie w życie 1 lipca 2024 r., a dla małych i średnich firm zwolnionych z VAT od 1 stycznia 2025 r. E-faktura to korzyści podatkowe i biznesowe. więcej »
 • 04.08.2023
  Definicja działalności rolniczej w ustawie o VAT do zmiany?
  Jak czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelację poselską, wyłączenie z definicji działalności rolniczej zawartej przepisach ustawy o VAT nie powinno negatywnie wpływać na możliwość stosowania systemu ryczałtowego przez rolników ryczałtowych. Definicja działalności rolniczej nie ma również bezpośredniego wpływu na sposób opodatkowania dostawy towarów i świadczenia usług przez rolników będących podatnikami VAT czynnymi. więcej »
 • 31.07.2023
  MF: Sprzedaż byłego firmowego samochodu a VAT
  W przypadku gdy pojazd użytkowany w działalności gospodarczej znajduje się w majątku prywatnym i podatnik nie miał prawa do odliczenia od nabycia tego pojazdu, fakt odliczania bieżących kosztów związanych z eksploatacją danego samochodu w działalności, jak np. zakup paliwa do tego pojazdu, które zostanie zużyte w związku z użytkiem mieszanym pojazdu w działalności gospodarczej, nie powinien wpływać na opodatkowanie sprzedaży pojazdu podatkiem VAT. więcej »
 • 28.07.2023
  Biała lista podatników VAT - narzędzie do sprawdzania kontrahentów
  Co zawiera wykaz podatników VAT, jak sprawdzać kontrahenta i kiedy trzeba to zrobić? Dlaczego niektórych rachunków nie ma na białej liście i co w takich sytuacjach można zrobić? więcej »
 • 25.07.2023
  Promocje dla klientów: Nieodpłatne usługi bez VAT
  Jak czytamy w lipcowej interpretacji Dyrektora KIS, świadczenia w okresie promocyjnym na rzecz klientów stanowią nieodpłatne świadczenie usług związane z działalnością gospodarczą, czego konsekwencją jest niepodleganie opodatkowaniu tych usług podatkiem VAT. więcej »
 • 25.07.2023
  Sprzedaż towarów używanych przy zastosowaniu VAT marża
  Czy do sprzedaży używanych rzeczy ruchomych, zakupionych od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i niewystawiających dokumentów sprzedaży na targach staroci, giełdach lub wyprzedażach garażowych udokumentowanych dowodami wewnętrznymi niezawierającymi danych sprzedawcy, można stosować procedurę VAT marża? więcej »
 • 24.07.2023
  VAT: Sytuacje, w których można stać się podatnikiem VAT mimo woli
  Ustawa o VAT definiuje podatnika tego podatku bardzo szeroko. Co istotne – możesz stać się podatnikiem VAT nie rejestrując działalności, nie składając zgłoszenia rejestracyjnego, i nie mając nawet świadomości tego, że jesteś podatnikiem VAT. więcej »
 • 17.07.2023
  Kiedy rozliczyć korektę sprzedaży in minus?
  Ze względu na niemożliwe do uniknięcia sytuacje dochodzi do korygowania przez sprzedawców/usługodawców wcześniej wystawionych faktur. W przypadku pomyłki w postaci zastosowania błędnej (zawyżonej) stawki podatku VAT pierwszym momentem, w którym spółka dowiaduje się o błędzie (tj. zawyżonej stawce podatku VAT na fakturze) i kwocie korekty jest moment, kiedy otrzyma fakturę korygującą in minus. Czy spółka powinna ująć zmniejszenie VAT naliczonego w okresie, w którym otrzymała fakturę korygującą? więcej »
 • 12.07.2023
  Slim VAT 3: Możliwość rezygnacji z korekty współczynnika VAT
  Od 1 lipca 2023 r. do ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzono opcję rezygnacji z dokonania korekty w przypadku różnicy między proporcją wstępną a ostateczną, która nie przekracza 2 punktów procentowych, oraz kwotą podatku naliczonego niepodlegającego odliczeniu nie przekraczającą 10 000 zł (w przypadku proporcji ostatecznej mniejszej od proporcji wstępnej). Nowe przepisy będą stosowane począwszy od korekt dokonywanych za 2023 r. więcej »
 • 11.07.2023
  Slim VAT 3: Prognoza proporcji/prewspółczynnika bez protokołu naczelnika US
  Z dniem 1 lipca 2023 r. zlikwidowano wymóg uzgadniania prognozy proporcji lub prognozy prewspółczynnika i sporządzania protokołu przez naczelnika urzędu skarbowego. W to miejsce zostało wprowadzone zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o przyjętych przez podatnika proporcji lub prewspółczynniku. więcej »
 • 10.07.2023
  Podatki 2023: Wyższy limit w systemie proporcji odliczania VAT
  Od 1 lipca 2023 r., zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do ustawy o podatku od towarów i usług tzw. pakietem Slim VAT 3, zwiększono kwotę pozwalającą na uznanie, że proporcja określona przez podatnika wynosi 100%, w sytuacji gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98%, do 10 000 zł. Możliwość korzystania z podwyższonego limitu została rozszerzona na cały 2023 r. Oznacza to, że podatnicy będą mogli na 2024 r. ustalić proporcję oraz dokonać korekty kwoty podatku odliczonego po zakończeniu 2023 r., z zastosowaniem zmienionego przepisu już od 1 stycznia 2023 r. więcej »
 • 07.07.2023
  Jak ustalić limit zwolnienia z VAT w przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie roku
  Większość podatników rozpoczynających działalność gospodarczą może skorzystać ze zwolnienia z podatku ze względu na wartość sprzedaży. Ustawa zwalnia od podatku VAT sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego działalność w trakcie roku podatkowego, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 200 000 zł. więcej »
 • 05.07.2023
  VAT: Wliczanie do obrotu kwoty otrzymanej z napiwków
  Należne wynagrodzenie wraz z kwotą otrzymywanych napiwków stanowi wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług kelnerskich, które podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Tym samym napiwki te powinny być wliczone do obrotu sprzedaży, o którym mowa w art. 29a ustawy o podatku od towarów i usług. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

28.05.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.06.2024

Szkolenie on-line: Zatrudnianie obywateli Ukrainy po 1 lipca 2024 r.

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.06.2024

Szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) z uwzględnieniem najnowszego projektu objaśnień

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.06.2024

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
07.06.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY