aktywa przedsiębiorstwa

 • 18.09.2023Środek trwały do 10 tys. zł jednorazowo w koszty
  Od początku 2018 r. obowiązuje przepis, zgodnie z którym limit wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiający jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów został podwyższony z 3500 zł do 10 000 zł. Stosowne zmiany w ustawie o PIT, a także w ustawie o CIT, wprowadziła tzw. duża nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych. Dodajmy, że nowy limit dotyczy składników majątku przyjętych do używania po dniu 31 grudnia 2017 r.
 • 15.09.2023KE zapowiada uproszczenie procedur administracyjnych i sprawozdawczości
  Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) będą mogły liczyć na uproszczenie procedur administracyjnych i wymogów sprawozdawczych – zapowiedziała w tym tygodniu Komisja Europejska. Plany zakładają m.in. uruchomienie systemu technicznego opartego na zasadzie jednorazowości oraz zmniejszenie o 25 proc. obowiązków związanych ze sprawozdawczością.
 • 15.09.2023Amortyzacja jednorazowa
  W czasach, w których wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne zależy często od dochodu, wszystkie metody pozwalające na legalne obniżenie podstawy opodatkowania mogą okazać się przydatne. Warto w tym kontekście pamiętać o przepisach dotyczących amortyzacji jednorazowej - nigdy bowiem nie wiadomo, kiedy skorzystanie z nich okaże się szczególnie pomocne.
 • 14.09.2023Wsparcie dla europejskich MSP. Przepisy podatkowe mają być prostsze
  Komisja Europejska zaproponowała w tym tygodniu nowy pakiet inicjatyw mających wesprzeć europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP). Nowe propozycje obejmują rozporządzenie ws. zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych oraz system podatkowy według siedziby zarządu dla MSP.
 • 14.09.2023Które spółki mogą prowadzić PKPiR
  Nie wszystkie spółki osobowe mogą prowadzić Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów. Możliwość ta zależy zarówno od nieprzekroczenia limitu przychodów w poprzednim roku, jak i od składu spółki.
 • 14.09.2023Weksle – rodzaje i ewidencja rachunkowa
  Weksel stanowi swego rodzaju bezwarunkowe zobowiązanie się przez wystawcę (lub osobę przez niego wskazaną) do zapłaty określonej sumy, zawartej w umowie wekslowej, określonej osobie w ustalonym miejscu i terminie. Weksel jest źródłem kredytu, który może być wykorzystany nie tylko jako zapłata w transakcjach z dostawcami, ale również złożony w banku do dyskonta, które jest sprzedażą weksla przed terminem jego wymagalności. Podstawą prawną stosowania weksli w obrocie gospodarczym jest ustawa z 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe.
 • 13.09.2023UE szykuje zmiany w ramach podatkowego projektu BEFIT
  Komisja Europejska przyjęła pakiet wniosków dotyczących regulacji mających uprościć przepisy podatkowe i zmniejszyć koszty przestrzegania prawa przez duże transgraniczne przedsiębiorstwa. Jak przekonuje Bruksela, zmiany w ramach tzw. projektu BEFIT będą ułatwieniem zarówno dla firm, jak i organów podatkowych. 
 • 12.09.2023Jak zostać starszym specjalistą ds. księgowości?
  Stereotypowy księgowy jest nieciekawy i skoncentrowany wyłącznie na podatkach. Tymczasem nowocześnie zarządzane przedsiębiorstwa na stanowisku specjalisty i starszego specjalisty ds. księgowości zatrudniają osoby kreatywne, pewne siebie i efektywnie pracujące w zespole. Jak znaleźć zatrudnienie w branży i zająć satysfakcjonującą pozycję?
 • 08.09.2023Podwyżki cen prądu odczuło 86 proc. firm
  W okresie od stycznia 2022 do marca 2023 r. aż 86 proc. firm w Polsce zostało dotkniętych podwyżkami cen prądu – wynika z raportu pn. „Elektryczność 4.0”, który opracowały wspólnie Schneider Electric i Fundacja Digital Poland. Wzrost kosztów związanych z energią elektryczną uderzył stosunkowo najmocniej w mniejsze przedsiębiorstwa. Jak wskazują eksperci, w efekcie kryzysu na rynku energetycznym już 17 proc. firm postawiło na inwestycje w własne odnawialne źródła energii.
 • 05.09.2023Podatki 2024: Krótszy okres amortyzacji budynków dla części podatników
  W 2024 r. w życie wejdą przepisy, dzięki którym mniejsze przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność w gminach o wysokim poziomie bezrobocia, będą mogły korzystać ze skróconego z 40 do 5 lub 10 lat okresu amortyzacji środków trwałych w postaci budynków i budowli niemieszkalnych. Nowelizacja wprowadzająca zmiany w ustawach podatkowych została już opublikowana w Dzienniku Ustaw.
 • 05.09.2023UOKiK stawia zarzuty za brak dostosowania do dyrektywy Omnibus
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty trzem spółkom – Zalando, Booking i Travelist. Sprawy dotyczą braku dostosowania do obowiązków informacyjnych wynikających z unijnej dyrektywy Omnibus. Platformy powinny m.in. informować, czy dana oferta pochodzi od przedsiębiorcy czy osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą.
 • 01.09.2023Podatki 2024: Prezydent podpisał nowelę ws. okresu amortyzacji budynków
  Mniejsze przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność w gminach o wysokim poziomie bezrobocia, będą mogły korzystać ze skróconego – z obecnych 40 do 5 lub 10 lat – okresu amortyzacji środków trwałych w postaci budynków i budowli niemieszkalnych. Nowelizacja zakładająca zmianę regulacji została już podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Nowe przepisy wejdą w życie z początkiem 2024 r.
 • 31.08.2023Podatki 2024: Prezydent podpisał nowelę ws. okresu amortyzacji budynków
  Mniejsze przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność w gminach o wysokim poziomie bezrobocia, będą mogły korzystać ze skróconego – z obecnych 40 do 5 lub 10 lat – okresu amortyzacji środków trwałych w postaci budynków i budowli niemieszkalnych. Nowelizacja zakładająca zmianę regulacji została już podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Nowe przepisy wejdą w życie z początkiem 2024 r.
 • 31.08.2023Opodatkowanie ryczałtem po przekroczeniu limitu 2 mln euro
  Czy przekroczenie limitu uprawniającego do ryczałtu spowoduje natychmiastową utratę prawa do ryczałtu, czy nastąpi to od początku następnego roku podatkowego?
 • 24.08.2023Podatki 2023: Biznes liczy na większe uproszczenia w korzystaniu z KSeF
  Już na początku września br. w życie wejść powinno rozporządzenie zmieniające przepisy dotyczące korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Szykowane modyfikacje dotyczą dostępu do KSeF i mają pozwolić na nadawanie zawężonych uprawnień przy dużych strukturach podmiotów. Jak oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan, w ramach nowelizacji można by jeszcze bardziej uprościć proces nadawania uprawnień.
 • 24.08.2023Podatki 2024: Okres amortyzacji budynków i budowli będzie wyraźnie krótszy
  Okres amortyzacji budynków i budowli niemieszkalnych zostanie skrócony z obecnych 40 lat do 5 albo 10 lat, zależnie od poziomu bezrobocia w powiecie – wynika z nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych PIT i CIT, która czeka na podpis prezydenta. W trakcie prac parlamentarnych wprowadzono poprawki obniżające wskaźniki bezrobocia, po których przekroczeniu możliwe będzie stosowanie krótszej amortyzacji.
 • 23.08.2023Podatki 2024: Okres amortyzacji budynków i budowli będzie wyraźnie krótszy
  Okres amortyzacji budynków i budowli niemieszkalnych zostanie skrócony z obecnych 40 lat do 5 albo 10 lat, zależnie od poziomu bezrobocia w powiecie – wynika z nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych PIT i CIT, która czeka na podpis prezydenta. W trakcie prac parlamentarnych wprowadzono poprawki obniżające wskaźniki bezrobocia, po których przekroczeniu możliwe będzie stosowanie krótszej amortyzacji.
 • 23.08.2023Płaca minimalna wzrośnie o 20 proc. Biznes obawia się skali podwyżki
  W przyszłym roku wynagrodzenie minimalne wzrośnie z obecnych 3600 zł do 4242 zł od 1 stycznia i do 4300 zł od 1 lipca – wynika z projektu rozporządzenia, który przygotował rząd. Skala podwyżki jest krytycznie oceniana przez środowisko przedsiębiorców. Biznes przewiduje, że w efekcie w trudniejszej sytuacji znajdą się najmniejsze firmy.
 • 23.08.2023NSA. Podatek od nieruchomości przy najmie
  Art. 1a ust. 1 pkt 1 w związku z art. 1a ust. 2a pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie pozwala na odnoszenie zdefiniowanego w art. 1a ust. 1 pkt 3 pojęcia: „związane z działalnością gospodarczą”, do budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, nawet gdyby znajdowały się w posiadaniu przedsiębiorcy, którego aktywność dotyczy wyłącznie prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 4 u.p.o.l.
 • 22.08.2023Ulga na robotyzację a definicja robota przemysłowego
  Firma chciała skorzystać z ulgi na robotyzację. Organ stwierdził, że nie ma na to szans, bo robot, który wyjmuje z maszyny wyprodukowane butelki i układa na palecie nie wytwarza ich. Zatem nie spełnia wymaganej definicji robota przemysłowego.
 • 21.08.2023Wprowadzenie do programów księgowych online: czym są i dlaczego warto z nich korzystać?
  W dobie powszechnej cyfryzacji działania biznesowe przenoszą się w sferę online. Współczesne firmy, niezależnie od wielkości, coraz częściej korzystają z nowoczesnych narzędzi, które przyspieszają ich pracę Jednym z nich jest program księgowy online.
 • 18.08.2023Wsparcie dla odbiorców prądu. Rodziny zaoszczędzą po ok. 3-4 tys. zł
  Dotychczasowe limity zużycia prądu po cenie zamrożonej na poziomie z poprzedniego roku zostaną podwyższone. Eksperci szacują, że w efekcie przeciętna polska rodzina zapłaci w bieżącym roku za prąd w sumie o ok. 3-4 tys. zł mniej. Za prąd mniej płacić mają również małe i średnie przedsiębiorstwa, samorządy oraz tzw. odbiorcy wrażliwi. Zmiany mają zacząć obowiązywać z początkiem października br.
 • 17.08.2023Podatki 2023: Zakres i zasady odliczeń przy ryczałcie
  Podatnicy decydujący się na korzystanie z opodatkowania zryczałtowanego generalnie nie mają możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodu. Przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof) wprowadzają jednak pewne, ściśle określone, odliczenia przysługujące tym podatnikom.
 • 16.08.2023Przeprowadzka pracownika w kosztach podatkowych firmy
  Czy spółka może zaliczyć jako koszty uzyskania przychodów i tym samym pomniejszyć podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych następujące koszty: koszt przeprowadzki rodziny pracownika oddelegowanego, koszty biletów lotniczych dla rodziny pracownika, koszty związane z przygotowaniem dokumentacji dla rodziny pracownika, koszty załatwiania formalności, usługi prawnicze i pośrednictwa w załatwieniu legalizacji pobytu, koszty szkoły dla dzieci pracownika, koszty najmu mieszkania dla rodziny pracownika i jego samego?
 • 10.08.2023Sprzedaż nieruchomości nieujętej w ewidencji środków trwałych
  Czy sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych otrzymanych w drodze darowizny przedsiębiorstwa, wykorzystywanych w działalności gospodarczej, których nie ujęto w ewidencji środków trwałych oraz od których nie dokonywano odpisów amortyzacyjnych, spowoduje powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 • 07.08.2023Koszty i amortyzacja: Samochód osobowy w działalności nierejestrowej
  W przypadku działalności nierejestrowanej nie ma obowiązku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Co za tym idzie wykorzystywany w tej działalności samochód osobowy nie stanowi środka trwałego i nie może zostać umieszczony ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 • 31.07.2023Podział i łączenie spółek kapitałowych w CIT
  W związku z funkcjonowaniem na rynku kapitałowym i swobodą przepływu kapitału następują podziały oraz połączenia spółek handlowych. Przyczynami łączenia się spółek bywają zwykle działania mające na celu koncentrację kapitału, przejęcie nowych technologii, metod zarządzania i marketingu spółki przejmowanej, poszerzenie rynków zbytu, a także zwiększenie zdolności kredytowej i łatwiejszy dostęp do finansowania. Z kolei podział spółek jest spowodowany potrzebą restrukturyzacji przedsiębiorstw spółek w postaci wydzielenia ze struktury zorganizowanej części przedsiębiorstwa albo wewnętrznymi relacjami w spółce, m.in. konfliktem wspólników, poprzez który niemożliwe jest odpowiednie funkcjonowanie spółki. Restrukturyzacje spółek mogą spowodować konsekwencje w podatku dochodowym od osób prawnych. Zatem, jakie powinny zostać spełnione przesłanki, żeby podział spółek bądź połączenie spółek było neutralne podatkowo?
 • 27.07.2023Sukcesja podatkowa spółek osobowych
  W przypadku wniesienia przez osobę fizyczną przedsiębiorstwa do spółki niemającej osobowości prawnej, ale będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, dochodzi do zmiany zasad opodatkowania, z dotychczasowych określonych przepisami ustawy o PIT na określone przepisami ustawy o CIT. W takiej sytuacji kontynuowane mogą być wyłącznie takie prawa wniesionego przedsiębiorstwa wynikające z ustawy o PIT, które mają swój odpowiednik w ustawie o CIT i na kontynuację których pozwalają przepisy szczególne ustawy o CIT - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.
 • 25.07.2023Promocje dla klientów: Nieodpłatne usługi bez VAT
  Jak czytamy w lipcowej interpretacji Dyrektora KIS, świadczenia w okresie promocyjnym na rzecz klientów stanowią nieodpłatne świadczenie usług związane z działalnością gospodarczą, czego konsekwencją jest niepodleganie opodatkowaniu tych usług podatkiem VAT.
 • 24.07.2023Nowy system kaucyjny dla butelek. Biznes apeluje o zwolnienie kaucji z VAT
  Z początkiem 2025 r. w Polsce wprowadzony zostać ma nowy system kaucyjny dla butelek, w ramach którego realizowane mają być obowiązki w obszarze selektywnej zbiórki. Jak wskazują eksperci Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, wdrożenie systemu powinno zostać opóźnione w czasie. Spore kontrowersje budzi też brak zwolnienia kaucji z podatku VAT.
 • 14.07.2023Podatki 2023: Ważny wyrok ws. opodatkowania usług hotelowych
  Usługa hotelowa nie jest usługą o charakterze podobnym do najmu czy dzierżawy – wynika z nowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton tłumaczą, że w efekcie podatnicy świadczący usługi hotelowe nie powinni być objęci podatkiem od przychodów z budynków.
 • 14.07.2023VAT: Miesięczne i kwartalne deklaracje VAT
  Zasada podstawowa – wyrażona w art. 99 ust. 1 ustawy VAT – wskazuje, że podatnicy są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.
 • 13.07.2023Podatki 2023: Ważny wyrok ws. opodatkowania usług hotelowych
  Usługa hotelowa nie jest usługą o charakterze podobnym do najmu czy dzierżawy – wynika z nowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton tłumaczą, że w efekcie podatnicy świadczący usługi hotelowe nie powinni być objęci podatkiem od przychodów z budynków.
 • 13.07.2023Podatek inflacyjny kosztował 150 mld zł
  Koszty tzw. podatku inflacyjnego wyniosły ok. 150 mld zł i obciążyły głównie gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa niefinansowe – wynika z szacunków Najwyższej Izby Kontroli, która negatywnie oceniła kierunki zmian w systemie finansów publicznych. Przeprowadzona kontrola dotyczyła wykonania budżetu w 2022 r.
 • 12.07.2023Biznes przeciwny przekazywaniu dokumentacji firm do PANA
  Rząd powinien wycofać się z projektowanych zmian w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym – twierdzi Rada Przedsiębiorczości, w której skład wchodzą największe organizacje przedsiębiorców w Polsce. Sprzeciw biznesu budzą propozycje, zgodnie z którymi firmy audytorskie miałyby przekazywać do Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA) dokumentację przedsiębiorców uzyskaną m.in. w trakcie badania sprawozdań finansowych.
 • 10.07.2023Wiążące informacje - zmiany od 1 lipca 2023 r. (SLIM VAT 3)
  Od 1 lipca 2023 r. wszystkie wiążące informacje wydaje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS) nie podlega opłacie. 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1059) – SLIM VAT3. Jedną z ważniejszych zmian zawartych w nowych przepisach jest konsolidacja wydawania wiążących informacji podatkowych i celnych. Polega ona na wyznaczeniu Dyrektora KIS jako organu właściwego do wydawania, oprócz wiążących informacji stawkowych (WIS), również wiążących informacji taryfowych (WIT), wiążących informacji o pochodzeniu (WIP) oraz wiążących informacji akcyzowych (WIA). Ujednolicone zostały też przepisy dotyczące zasad wydawania i stosowania WIS i WIA.
 • 03.07.2023Obniżone stawki VAT w roku 2023 po zmianie
  30 czerwca 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023 (Dz.U. poz. 1224), które przedłużyło do 31 grudnia 2023 r. okres obowiązywania stawki 0% dla nieodpłatnych dostaw towarów oraz nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz: Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, podmiotów leczniczych, jednostek samorządu terytorialnego - przekazywanych na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych w Ukrainie. Rozporządzenie to nie ma natomiast wpływu na termin obowiązywania zerowej stawki na żywność.
 • 03.07.2023VAT: Korekta podatku naliczonego w przypadku zmiany wykorzystania nieruchomości
  W zakresie wydatków związanych z nieruchomościami wykorzystywanymi do celów mieszanych (tj. zarówno firmowych jak i prywatnych) podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabycia przy zastosowania klucza proporcjonalnej części nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby firmowe.
 • 30.06.2023PKPiR w ćwiczeniach: Przekazanie towaru z magazynu do sklepów i pomiędzy sklepami
  Pytanie: Czy należy ewidencjonować w PKPiR przekazania towarów pomiędzy punktami handlowymi należącymi do tej samej firmy?
 • 28.06.2023Kwartalne deklaracje VAT w 2023 r. po zmianach
  Od 1 lipca 2023 r. kwartalne rozliczenie będą mogli wybrać podatnicy, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2022 r. wyrażonej w złotych kwoty 2 000 000 euro (9 654 000 zł). Do 30 czerwca kwota ta wynosi 1 200 000 zł (5 793 000 zł).
 • 26.06.2023SLIM VAT 3: Nowy limit dla małego podatnika a metoda kasowa
  Stosowanie metody kasowej w związku z podwyższeniem limitu sprzedaży małego podatnika do 2 000 000 euro w ramach tzw. pakietu SLIM VAT 3.
 • 26.06.2023Tymczasowy przedstawiciel małżonka przedsiębiorcy
  Śmierć małżonka przedsiębiorcy, który sam nie prowadził działalności gospodarczej, ale był współuprawniony do podejmowania decyzji dotyczących przedsiębiorstwa, może wywołać trudności w funkcjonowaniu firmy. Sprawdź, jak ich uniknąć.
 • 26.06.2023Dlaczego warto brać pod uwagę skumulowany roczny wskaźnik wzrostu
  Gdy analizujemy inwestycje lub oceniamy wydajność przedsiębiorstwa, jednym z kluczowych wskaźników, na które powinniśmy zwrócić uwagę, jest skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (Compound Annual Growth Rate - CAGR). Ten wskaźnik jest powszechnie stosowany w finansach i inwestycjach, ponieważ dostarcza ważnych informacji na temat tempa wzrostu w określonym okresie czasu. Mając na względzie powyższe, zdecydowanie warto uświadomić sobie szereg przyczyn, dla których warto brać pod uwagę skumulowany roczny wskaźnik wzrostu.
 • 23.06.2023SLIM VAT 3: Nowy limit dla małego podatnika a metoda kasowa
  Stosowanie metody kasowej w związku z podwyższeniem limitu sprzedaży małego podatnika do 2 000 000 euro w ramach tzw. pakietu SLIM VAT 3.
 • 22.06.2023VAT: Podatek naliczony przy wydatkach o charakterze mieszanym
  Podstawowym warunkiem nabycia prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek ponoszonego wydatku z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Jednak przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie precyzują, jaki związek musi istnieć pomiędzy zakupami a sprzedażą, żeby podatnik mógł skorzystać z prawa do odliczenia. 
 • 16.06.2023Użyczenie mieszkania pracownikowi na gruncie VAT
  Niejedno przedsiębiorstwo mające w swoich aktywach lokal użytkowy albo mieszkanie oddaje je w bezpłatne używanie współpracownikom czy pracownikom. Warto przy tym wiedzieć, kiedy taka czynność zostanie opodatkowana na gruncie podatku VAT.
 • 16.06.2023Upadłość konsumencka - jak ją ogłosić i dlaczego warto to zrobić?
  W dzisiejszych czasach wyjątkowo często słyszymy o ogłaszaniu upadłości przez kolejne przedsiębiorstwa. Ma na to wpływ wiele czynników, między innymi poziom inflacji i wywołany pandemią kryzys. Jednak zadłużenie dotyczy nie tylko właścicieli firm, lecz także osób prywatnych.
 • 13.06.2023PKPiR w ćwiczeniach
  PKPiR w ćwiczeniach to e-kurs stworzony w ramach opracowanej w dziale szkoleń www.podatki.biz zupełnie nowej formuły prezentacji materiałów szkoleniowych. Przede wszystkim po raz pierwszy lekcje e-kursu dostępne są jednocześnie w dwóch formatach – audio i tekstowym. Forma podcastu pozwala Uczestnikom na słuchanie materiałów - w trakcie podróży, w domu czy pracy. Forma pisemna z kolei umożliwia nieograniczoną prezentację materiałów dodatkowych i uzupełniających oraz ćwiczeń. 
 • 05.06.2023Kredyt inwestycyjny dla firm. Kiedy warto go rozważyć?
  Prowadzenie firmy – niezależnie, w jakiej branży – wiąże się z potrzebą sporych nakładów finansowych. Jest to szczególnie ważne, gdy przedsiębiorstwo zamierza się rozwijać. Wsparciem może okazać się kredyt inwestycyjny. Sprawdź, w jakich przypadkach warto go rozważyć i jak się o niego ubiegać.
 • 05.06.2023Jednorazowa amortyzacja tylko dla przedsiębiorców
  Skoro podatnik nie spełnia kryteriów „małego podatnika” oraz nie prowadzi działalności gospodarczej, to nie może dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej środka trwałego, zgodnie z postanowieniami art. 22k ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

« poprzednia strona | następna strona »