Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy urlopy dni wolne

 • 03.12.2014Urlop rodzicielski, czyli dyskryminacja ojców w imię prawa
  Interpelacja nr 29014 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nieodpowiedniego stosowania przepisów wydłużających płatną opiekę nad nowo narodzonym dzieckiem
  • 20.01.2011PIT 2010/2011: Pracownicze koszty uzyskania – problemy praktyczne
   Wydaje się pozornie, że nie powinny występować żadne problemy z prawidłowym uwzględnieniem wysokości pracowniczych kosztów uzyskania w zeznaniu rocznym – kwoty zostały zdefiniowane, nie zmieniają się już parę lat i w rocznych zeznaniach PIT nie trzeba tropić miejsca, gdzie należy je ująć. Tymczasem - jak co roku - okazuje się, że istnieje grupa wątpliwości, które wymagają wyjaśnienia.
   • 08.06.2010Więcej czasu na wykorzystanie zaległego urlopu?
    Państwowa Inspekcja Pracy zaproponowała wydłużenie trzymiesięcznego terminu wykorzystania zaległych urlopów do ośmiu miesięcy, dzięki czemu odebranie wolnego za poprzedni rok w terminie zgodnym z przepisami kodeksu pracy byłoby możliwe także latem. Propozycję PIP pozytywnie ocenia Konfederacja Pracodawców Polskich.
    • 20.01.2010Pracownicze koszty uzyskania
     Pracownicy uzyskujący dochody z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej mają kwotowo określone normy kosztów uzyskania przychodów. Zasadniczo w informacjach, które pracownicy uzyskają od swoich pracodawców, koszty te powinny zostać uwzględnione przy obliczaniu zaliczek. Jednak dobrze jest sprawdzić, czy koszty zostały uwzględnione w prawidłowej wysokości (i czy w prawidłowej wysokości pobrana została zaliczka na podatek dochodowy). Gdyby okazało się, że w informacji PIT-11 występują jakieś nieścisłości, można będzie w porę zareagować.
     • 15.10.2009Ewidencja czasu pracy kierowców po zmianach
      Nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowców wprowadziła zmiany w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców. Niestety, nowa konstrukcja przepisów miejscami nie jest zbyt przejrzysta. Art. 25 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz. 879 z późn. zm.) wskazuje obecnie, że pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy kierowców w formie:
      • 24.04.2009Warunki zatrudnienia pracownika po powrocie z urlopu macierzyńskiego
       Interpelacja nr 7916 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przepisów dotyczących ochrony pracowników korzystających z praw wynikających z rodzicielstwa
       • 09.01.2009Pracownicze koszty uzyskania
        Pracownicy uzyskujący dochody z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej mają kwotowo określone normy kosztów uzyskania przychodów. Zasadniczo w informacjach, które pracownicy uzyskają od swoich pracodawców koszty te powinny zostać uwzględnione przy obliczaniu zaliczek. Jednak dobrze jest sprawdzić, czy koszty zostały uwzględnione w prawidłowej wysokości (i czy w prawidłowej wysokości pobrana została zaliczka na podatek dochodowy). Gdyby okazało się, że w informacji PIT-11 występują jakieś nieścisłości, można będzie w porę zareagować.
        • 18.07.2008Ekwiwalent za urlop
         W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracodawca zobowiązany jest wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. W tym celu pracodawca powinien znać wysokość współczynnika niezbędnego do obliczenia wysokości ekwiwalentu – ustalanego odrębnie dla każdego roku kalendarzowego.
         • 13.11.2007Ewidencja czasu pracy
          Pytanie: Jakie dane powinna zawierać ewidencja czasu pracy i na jaki okres czasu powinna opiewać?
          • 06.09.2007Dodatkowe obowiązki dla pracodawców?
           Interpelacja nr 8102 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wprowadzenia obowiązku prowadzenia przez pracodawców list obecności z uwzględnieniem czasu pracy