Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

fus

 • 24.04.2015Zmiany w ustalaniu wysokości emerytur już od 1 maja
  Zapytanie nr 8057 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie planowanej poprawki do art. 55 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  • 23.04.2015Czy ubezpieczenie w ZUS i KRUS można łączyć?
   Interpelacja nr 31758 w sprawie łączenia ubezpieczenia KRUS i ZUS do wyliczenia emerytury.
   • 16.04.2015Zbieg prawa do więcej niż jednego świadczenia emerytalno-rentowego
    W myśl art. 95 ust.1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą emerytalną, w razie zbiegu u jednej osoby prawa do kilku świadczeń przewidzianych w ustawie wypłaca się jedno z tych świadczeń - wyższe lub wybrane przez zainteresowanego.
    • 15.04.2015Składka zdrowotna dla małych przedsiębiorców
     Interpelacja nr 31814 do prezesa Rady Ministrów w sprawie naliczania składek ZUS dla firm zatrudniających mniej niż 10 osób
     • 26.03.2015Tryb postępowania o przyznanie emerytury według nowych zasad
      Poczynając od 1 stycznia 2013 r. prawo do emerytury przyznawanej i obliczanej według nowych zasad, zwanej dalej nową emeryturą, przysługuje emerytom, którzy osiągną zróżnicowany powszechny wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1440, z późn. zm., dalej: ustawa emerytalna). Prawo do nowej emerytury zależy wyłącznie od osiągnięcia przez wnioskodawcę zróżnicowanego powszechnego wieku emerytalnego. Dla ustalenia prawa do tej emerytury nie ma znaczenia długość posiadanego okresu składkowego i nieskładkowego. Konieczne jest jednak udowodnienie jakiegokolwiek okresu ubezpieczenia.
      • 20.03.2015Wstrzymane emerytury z 32-procentową stawką PIT
       Interpelacja nr 31203 do ministra finansów w sprawie opodatkowania zwrotu zawieszonych emerytur
       • 18.03.2015Zmiany w zasiłku pogrzebowym od 1 marca 2015 r.
        Od 1 marca 2015 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1682), wprowadzające m. in. zmiany w zakresie uprawnień do zasiłku pogrzebowego.
        • 18.03.2015Tryb postępowania o przyznanie emerytury według nowych zasad
         Poczynając od 1 stycznia 2013 r. prawo do emerytury przyznawanej i obliczanej według nowych zasad, zwanej dalej nową emeryturą, przysługuje emerytom, którzy osiągną zróżnicowany powszechny wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1440, z późn. zm., dalej: ustawa emerytalna). Prawo do nowej emerytury zależy wyłącznie od osiągnięcia przez wnioskodawcę zróżnicowanego powszechnego wieku emerytalnego. Dla ustalenia prawa do tej emerytury nie ma znaczenia długość posiadanego okresu składkowego i nieskładkowego. Konieczne jest jednak udowodnienie jakiegokolwiek okresu ubezpieczenia.
         • 17.03.2015Zmiany w zasiłku pogrzebowym od 1 marca 2015 r.
          Od 1 marca 2015 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1682), wprowadzające m. in. zmiany w zakresie uprawnień do zasiłku pogrzebowego.
          • 17.03.2015Odpowiedzialność płatnika składek jest nieograniczona czasowo?
           Interpelacja nr 30946 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie odpowiedzialności płatnika składek
           • 12.03.2015Ocena niezdolności do pracy. Czy będą zmiany?
            Interpelacja nr 30945 w sprawie oceny niezdolności do pracy.
            • 04.03.2015Warunki nabycia emerytury częściowej
             Zgodnie z art. 26b ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1440, z późn. zm., dalej: ustawa emerytalna) ubezpieczonym urodzonym po 31 grudnia 1948 r., którzy nie osiągnęli podwyższonego wieku emerytalnego, określonego w art. 24 ust. 1a i 1b ustawy emerytalnej, przysługuje emerytura częściowa. Muszą jednak spełnić łącznie następujące warunki:
             • 04.03.2015Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do emerytury
              W niektórych przypadkach okres pracy w gospodarstwie rolnym może mieć wpływ na prawo bądź brak prawa do emerytury z ZUS. Może mieć również wpływ na wysokość świadczenia.
              • 03.03.2015Warunki nabycia emerytury częściowej
               Zgodnie z art. 26b ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1440, z późn. zm., dalej: ustawa emerytalna) ubezpieczonym urodzonym po 31 grudnia 1948 r., którzy nie osiągnęli podwyższonego wieku emerytalnego, określonego w art. 24 ust. 1a i 1b ustawy emerytalnej, przysługuje emerytura częściowa. Muszą jednak spełnić łącznie następujące warunki:
               • 20.02.2015System emerytalny. Opozycja proponuje instytucję emerytury minimalnej
                System emerytalny powinien zostać uzupełniony o instytucję emerytury minimalnej uzależnionej od wysokości wynagrodzenia minimalnego, na którą mogliby się zdecydować ubezpieczeni – twierdzi klub parlamentarny Solidarnej Polski. Partia przygotowała odpowiedni projekt nowelizacji i w tym tygodniu przekazała go do Sejmu.
                • 19.02.2015System emerytalny. Opozycja proponuje instytucję emerytury minimalnej
                 System emerytalny powinien zostać uzupełniony o instytucję emerytury minimalnej uzależnionej od wysokości wynagrodzenia minimalnego, na którą mogliby się zdecydować ubezpieczeni – twierdzi klub parlamentarny Solidarnej Polski. Partia przygotowała odpowiedni projekt nowelizacji i w tym tygodniu przekazała go do Sejmu.
                 • 16.02.2015Zwrot zaległego świadczenia z ZUS jest opodatkowany PIT
                  Interpelacja nr 30256 w sprawie objęcia 32-procentową stawką podatku dochodowego od osób fizycznych emerytów, na rzecz których ZUS wypłaca zaległe świadczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego.
                  • 09.02.2015Emerytura pomostowa. Dokumenty od pracodawcy (płatnika składek)
                   W zakresie postępowania w sprawach o przyznanie emerytury pomostowej stosuje się odpowiednio przepisy art. 116-128a ustawy o emeryturach i rentach z FUS (art. 28 ustawy o emeryturach pomostowych). Przy czym, ubezpieczeni urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 r., do których nie stosuje się art. 46-47, 50, 50a oraz 50e ustawy emerytalnej, zgłaszają wnioski o emeryturę bezpośrednio w organie rentowym (art. 182 ustawy emerytalnej). Tak więc, pracodawca nie ma obowiązku pośredniczenia w składaniu wniosku o emeryturę dla osoby urodzonej po 31 grudnia 1948 r., przechodzącej na emeryturę według nowych zasad.
                   • 06.02.2015Emerytura pomostowa. Dokumenty od pracodawcy (płatnika składek)
                    W zakresie postępowania w sprawach o przyznanie emerytury pomostowej stosuje się odpowiednio przepisy art. 116-128a ustawy o emeryturach i rentach z FUS (art. 28 ustawy o emeryturach pomostowych). Przy czym, ubezpieczeni urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 r., do których nie stosuje się art. 46-47, 50, 50a oraz 50e ustawy emerytalnej, zgłaszają wnioski o emeryturę bezpośrednio w organie rentowym (art. 182 ustawy emerytalnej). Tak więc, pracodawca nie ma obowiązku pośredniczenia w składaniu wniosku o emeryturę dla osoby urodzonej po 31 grudnia 1948 r., przechodzącej na emeryturę według nowych zasad.
                    • 19.01.2015Podatki 2015. Jakie jeszcze zmiany w prawie podatkowym?
                     Interpelacja nr 29731 w sprawie jakości systemu podatkowego.
                     • 19.12.2014Okresowe emerytury kapitałowe - nowe rozwiązania dla kobiet
                      Warunki nabywania prawa do okresowej emerytury kapitałowej ze środków zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS określa ustawa z 19 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1097). Okresowa emerytura kapitałowa przysługuje osobie ubezpieczonej (kobiecie) urodzonej po 31 grudnia 1948 r., która:
                      • 08.12.2014Składki na ubezpieczenie społeczne coraz wyższe
                       Interpelacja nr 28781 w sprawie wzrostu wysokości składki na ubezpieczenie społeczne
                       • 25.11.2014Zasady waloryzacji emerytur i rent - prezydent podpisał nowelę ustawy
                        Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w ostatni piątek nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Nowela zmienia zasady waloryzacji emerytur i rent - w przyszłym roku ustanowiony zostanie minimalny próg wzrostu świadczeń, który wyniesie 36 zł.
                        • 24.11.2014Zasady waloryzacji emerytur i rent - prezydent podpisał nowelę ustawy
                         Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w ostatni piątek nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Nowela zmienia zasady waloryzacji emerytur i rent – w przyszłym roku ustanowiony zostanie minimalny próg wzrostu świadczeń, który wyniesie 36 zł.
                         • 14.10.2014Emerytury kapitałowe: Godne czy głodowe?
                          Interpelacja nr 27940 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie kapitałowej formuły obliczania świadczeń emerytalnych
                          • 02.09.2014Emerytury i renty 2015. MPiPS przedstawiło projekt zmian
                           Do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wprowadzona zostanie zasada gwarantowanej kwoty podwyżki świadczeń emerytalno-rentowych – wynika z projektu przedstawionego w piątek przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Podniesienie wysokości świadczeń kosztować ma budżet państwa rocznie ponad 2 mld zł.
                           • 01.09.2014Emerytury i renty 2015. MPiPS przedstawiło projekt zmian
                            Do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wprowadzona zostanie zasada gwarantowanej kwoty podwyżki świadczeń emerytalno-rentowych – wynika z projektu przedstawionego w piątek przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Podniesienie wysokości świadczeń kosztować ma budżet państwa rocznie ponad 2 mld zł.
                            • 28.08.2014ZUS ma coraz większe problemy ze ściąganiem należności
                             W 2013 r. kwota nieściągniętych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne przekroczyła kwotę 55 mld zł – wynika z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Inspektorzy wytykają Zakładowi liczne nieprawidłowości i brak skuteczności.
                             • 09.05.2014Rozliczenie pracowników delegowanych do zarządu
                              Pytanie podatnika: Czy koszty pracownicze, w tym wynagrodzenia i składki FUS oddelegowanych pracowników do zarządu spółki zależnej stanowić będą koszty uzyskania przychodu dla Sp. z o.o. zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako koszty poniesione w celu zabezpieczenia źródła przychodów?
                              • 26.03.2014Za wychowanie dzieci przysługiwać będzie specjalne świadczenie?
                               Specjalne świadczenia dla osób, które wychowywały przez co najmniej 10 lat troje lub więcej dzieci – to najnowsza propozycja klubu parlamentarnego Solidarnej Polski, który złożył do Sejmu projekt zakładający wprowadzenie nowego świadczenia. Świadczenie miałoby wynosić nieco ponad 1000 zł miesięcznie.
                               • 25.03.2014Za wychowanie dzieci przysługiwać będzie specjalne świadczenie?
                                Specjalne świadczenia dla osób, które wychowywały przez co najmniej 10 lat troje lub więcej dzieci – to najnowsza propozycja klubu parlamentarnego Solidarnej Polski, który złożył do Sejmu projekt zakładający wprowadzenie nowego świadczenia. Świadczenie miałoby wynosić nieco ponad 1000 zł miesięcznie.
                                • 12.03.2014ZUS przedsiębiorców: Wysokość składek będzie zależna od przychodów?
                                 Interpelacja nr 23875 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wysokości składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą
                                 • 27.02.2014Terminy. Czas na informacje PIT i ZUS
                                  Do 28 lutego płatnicy PIT mają obowiązek przekazania podatnikowi i urzędowi skarbowemu informacji PIT-11, PIT-8C i IFT-1R, rocznego obliczenia podatku PIT-40 i PIT40A/11A. Do końca lutego płatnicy składek mają także obowiązek przekazać ubezpieczonym informacje o składkach ZUS za 2013 r. Natomiast emeryci i renciści, do jutra mają czas na przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodów uzyskanych w 2013 r. z pracy zarobkowej.
                                  • 14.02.2014PIT za 2013: Odliczenie składek potrąconych przez ZUS z wyrównania zawieszonej emerytury
                                   Pytanie podatnika: Czy zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni może odliczyć potrącone przez ZUS z wyrównania zawieszonej emerytury składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w zeznaniu podatkowym PIT za 2013 r. od sumy uzyskanych dochodów w 2013 r.?
                                   • 07.02.2014Ile trzeba czekać na interpretację fiskusa?
                                    Interpelacja nr 22694 do ministra finansów w sprawie konieczności doprecyzowania przepisów dotyczących daty wydania indywidualnej interpretacji podatkowej
                                    • 06.02.2014Emerytury: Zmiany obowiązujące od 1 lutego 2014 r.
                                     Od 1 lutego 2014 r. do 30 października 2014 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym dla potrzeb emerytalnych określono mechanizm przekazania całości środków zgromadzonych w OFE do ZUS. Poznajmy wyjaśnienia ZUS dotyczące nowych zasad rozliczania emerytur.
                                     • 31.01.2014Rząd oskładkuje wszystkie umowy cywilnoprawne
                                      Resort pracy i polityki społecznej przygotował wstępny harmonogram wdrażania przepisów mających całkowicie zlikwidować tzw. umowy śmieciowe (cywilnoprawne). Docelowo oskładkowanie objąć ma umowy zlecenia w całości, a nie tylko do czasu przekroczenia wynagrodzenia minimalnego. Już w 2014 r. natomiast oskładkowane zostać mają umowy o dzieło.
                                      • 31.01.2014Ustawa o zwrocie zawieszonych emerytur podpisana
                                       Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w czwartek ustawę o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu między 1 października 2011 r. a 21 listopada 2012 r. Szacuje się, że o zwrot zaległych świadczeń wystąpić może ponad 20 tys. osób, którym w sumie ZUS wypłaci nawet 1 mld zł.
                                       • 31.01.2014Wcześniejsza emerytura ze względu na szkodliwe warunki pracy
                                        Interpelacja nr 22845 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nierównego traktowania przez ZUS pracowników posiadających prawo do wcześniejszej emerytury z racji pracy w szkodliwych warunkach
                                        • 05.09.2013Pozycja OFE zostanie ograniczona. Rząd złamie konstytucję?
                                         Obligacyjna część OFE trafi bezpośrednio do ZUS, a część akcyjna pozostanie w dyspozycji funduszy – zadecydował rząd. Według części ekspertów, propozycje rządu oznaczają w rzeczywistości powolną likwidację II filara. Istnieją też poważne wątpliwości odnośnie konstytucyjności proponowanych rozwiązań.
                                         • 02.09.2013Składki ZUS za członków rad nadzorczych i umowy zlecenia. Rząd zaostrzy przepisy
                                          Członkowie rad nadzorczych trafią do katalogu podmiotów obowiązkowo podlegających ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym – wynika z projektu przedstawionego pod koniec ubiegłego tygodnia przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Umowy zlecenia objęte zostaną z kolei zasadą kumulacji tytułów do ubezpieczenia. Nowe przepisy wejdą w życie być może już z początkiem 2014 r.
                                          • 23.08.2013Świadczenia chorobowe wypłacane przez pracodawcę
                                           Interpelacja nr 18789 w sprawie długości okresu wypłacania świadczenia chorobowego przez pracodawcę.
                                           • 31.07.2013Podstawa wymiaru składek ZUS dla osób współpracujących
                                            Interpelacja nr 18788 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą
                                            • 26.07.2013Pracownik na chorobowym: Pracodawco - płać i płacz!
                                             Interpelacja nr 18789 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie długości okresu wypłacania świadczenia chorobowego przez pracodawcę
                                             • 18.07.2013Emerytalny dług Polski przekracza 2 biliony złotych
                                              Dług emerytalny (tzw. dług ukryty) Polski wynosi obecnie już ok. 2,2 bln zł – szacują eksperci Pracodawców RP. Problemy z utrzymaniem systemu emerytalnego będą się pogłębiać z roku na rok. Najgorzej wyglądać ma sytuacja po 2020 r.
                                              • 16.07.2013Podniesienie składki rentowej zgodne z konstytucją - wyrok TK
                                               Zgłoszenie w trybie pilnym ustawy, która wprowadziła od 1 lutego 2012 r. wyższą składkę rentową, nie naruszyło ustawy zasadniczej – orzekł w poniedziałek Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie stwierdzili, że składka rentowa, jako świadczenie wzajemne i celowe, nie ma charakteru podatku.
                                               • 01.07.2013Chorwacja w UE. Prawo do chorwackiej emerytury
                                                Osoby, które zainteresowane są przyznaniem emerytury lub renty również z chorwackiej instytucji ubezpieczeniowej, nie muszą składać oddzielnego wniosku. Wniosek o przyznanie świadczenia złożony w polskim ZUS będzie przekazany do instytucji chorwackiej i zainicjuje wszczęcie postępowania o przyznanie tego świadczenia.
                                                • 27.06.2013Rząd chce zdemontować system OFE - alarmuje polski biznes
                                                 Wprowadzenie rządowych propozycji ws. OFE oznaczać będzie demontaż II filara emerytalnego – tak organizacje zrzeszające polski biznes, m.in. Konfederacja Lewiatan i Business Centre Club, oceniają przedstawione wczoraj przez rząd Donalda Tuska warianty zmian w systemie emerytalnym.