Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

fus

 • 01.06.2017Niezidentyfikowane pieniądze na kontach ZUS?
  Interpelacja nr 12009 w sprawie niezidentyfikowanych środków pieniężnych na kontach ZUS
  • 30.05.2017Emerytury i renty 2018: Pracodawcy proponują minimalną waloryzację
   W 2018 r. emerytury i renty powinny wzrosnąć tylko o wysokość wynikającą z gwarancji ustawowych – twierdzi Business Centre Club. Eksperci organizacji uważają, że w sytuacji wysokiego deficytu systemu emerytalnego oraz obniżenia od października br. wieku emerytalnego większa waloryzacja świadczeń mogłaby negatywnie wpłynąć na budżet państwa.
   • 29.05.2017Emerytury i renty 2018: Pracodawcy proponują minimalną waloryzację
    W 2018 r. emerytury i renty powinny wzrosnąć tylko o wysokość wynikającą z gwarancji ustawowych – twierdzi Business Centre Club. Eksperci organizacji uważają, że w sytuacji wysokiego deficytu systemu emerytalnego oraz obniżenia od października br. wieku emerytalnego większa waloryzacja świadczeń mogłaby negatywnie wpłynąć na budżet państwa.
    • 20.03.2017ZUS nie wypłaci emerytury za zbyt krótki staż pracy?
     Interpelacja nr 10255 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie groźby niewypłacenia świadczeń emerytalnych osobom, które nie udokumentują, że przepracowały 15 lat.
     • 08.12.2016Czy w 2017 r. będzie rewaloryzacja rent i emerytur?
      Interpelacja nr 7676 w sprawie rewaloryzacji rent i emerytur
      • 26.10.2016Podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników a emerytura z ZUS
       Osoby, które mają staż wypracowany w gospodarstwie rolnym, podczas którego płaciły składki do KRUS, jak również staż emerytalny poza rolnictwem, podczas którego były opłacane składki do ZUS, nabędą prawo do świadczenia z obu systemów.
       • 25.10.2016Podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników a emerytura z ZUS
        Osoby, które mają staż wypracowany w gospodarstwie rolnym, podczas którego płaciły składki do KRUS, jak również staż emerytalny poza rolnictwem, podczas którego były opłacane składki do ZUS, nabędą prawo do świadczenia z obu systemów.
        • 20.09.2016Emerytury i renty 2017 – rząd przedstawił projekt ws. waloryzacji
         Rząd opublikował projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach, w którym zaproponowano m.in. podniesienie wysokości wszystkich świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych o co najmniej 10 zł oraz podwyżkę najniższej emerytury do poziomu 1000 zł. Waloryzacja ma kosztować w sumie 1,4 mld zł. Nowością będzie mechanizm waloryzacji świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 
         • 19.09.2016Emerytury i renty 2017 – rząd przedstawił projekt ws. waloryzacji 
          Rząd opublikował projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach, w którym zaproponowano m.in. podniesienie wysokości wszystkich świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych o co najmniej 10 zł oraz podwyżkę najniższej emerytury do poziomu 1000 zł. Waloryzacja ma kosztować w sumie 1,4 mld zł. Nowością będzie mechanizm waloryzacji świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 
          • 01.09.2016Jaki jest tryb postępowania o przyznanie emerytury według nowych zasad?
           Prawo do emerytury przyznawanej i obliczanej według nowych zasad, zwanej dalej nową emeryturą, przysługuje emerytom, którzy osiągną zróżnicowany powszechny wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 887), zwanej dalej ustawą emerytalną.
           • 31.08.2016Jaki jest tryb postępowania o przyznanie emerytury według nowych zasad?
            Prawo do emerytury przyznawanej i obliczanej według nowych zasad, zwanej dalej nową emeryturą, przysługuje emerytom, którzy osiągną zróżnicowany powszechny wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 887), zwanej dalej ustawą emerytalną.
            • 25.08.2016Emerytury z OFE do gruntownej zmiany?
             Interpelacja nr 4682 w sprawie planowanych zmian w OFE.
             • 09.08.2016Dodatek pielęgnacyjny będzie wyższy?
              Interpelacja nr 4814 w sprawie podwyższenia dodatku pielęgnacyjnego na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności.
              • 05.08.2016Jakie świadczenia emerytalne w ramach ZUS i KRUS?
               Interpelacja nr 4518 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zbiegu świadczeń emerytalnych w ramach ZUS i KRUS.
               • 07.07.2016Okresy pracy w rolnictwie przy ustalaniu prawa do emerytury częściowej
                Zgodnie z art. 26b ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 887), dalej ustawa emerytalna, ubezpieczonym urodzonym po 31 grudnia 1948 r., którzy nie osiągnęli podwyższonego wieku emerytalnego, określonego w art. 24 ust. 1a i 1b ustawy emerytalnej, przysługuje emerytura częściowa. Muszą jednak spełnić łącznie następujące warunki:
                • 06.07.2016Okresy pracy w rolnictwie przy ustalaniu prawa do emerytury częściowej
                 Zgodnie z art. 26b ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 887), dalej ustawa emerytalna, ubezpieczonym urodzonym po 31 grudnia 1948 r., którzy nie osiągnęli podwyższonego wieku emerytalnego, określonego w art. 24 ust. 1a i 1b ustawy emerytalnej, przysługuje emerytura częściowa. Muszą jednak spełnić łącznie następujące warunki:
                 • 29.06.2016Brexit a polski biznes założony w Wielkiej Brytanii
                  Dla Polaków i polskich firm zarejestrowanych na Wyspach wynik referendum nie oznacza ani deportacji, ani końca biznesu w Zjednoczonym Królestwie. Wielka Brytania przez co najmniej 2 lata pozostanie częścią Wspólnoty i tu nic się nie zmieni. Nawet po tym czasie relacje handlowe Unii z drugą gospodarką Europy i piątą gospodarką świata pozostaną otwarte, bo jak na niczym innym, ale na wolnym handlu zależy obu stronom najbardziej.
                  • 28.06.2016Brexit a polski biznes założony w Wielkiej Brytanii
                   Dla Polaków i polskich firm zarejestrowanych na Wyspach wynik referendum nie oznacza ani deportacji, ani końca biznesu w Zjednoczonym Królestwie. Wielka Brytania przez co najmniej 2 lata pozostanie częścią Wspólnoty i tu nic się nie zmieni. Nawet po tym czasie relacje handlowe Unii z drugą gospodarką Europy i piątą gospodarką świata pozostaną otwarte, bo jak na niczym innym, ale na wolnym handlu zależy obu stronom najbardziej.
                   • 20.06.2016Prawo do emerytury z ZUS i KRUS dla osób urodzonych po 1948 r.
                    W myśl art. 4 pkt 13 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 748, z późn. zm.) za ubezpieczonego uważa się osobę podlegającą ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym, a także osobę, która przed 1 stycznia 1999 r. podlegała ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu, z wyłączeniem ubezpieczenia społecznego rolników.
                    • 17.06.2016Prawo do emerytury z ZUS i KRUS dla osób urodzonych po 1948 r.
                     W myśl art. 4 pkt 13 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 748, z późn. zm.) za ubezpieczonego uważa się osobę podlegającą ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym, a także osobę, która przed 1 stycznia 1999 r. podlegała ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu, z wyłączeniem ubezpieczenia społecznego rolników.
                     • 29.04.2016Emerytury przedsiębiorców. Czy wyższe składki to wyższe świadczenie?
                      Zasady nabycia prawa do emerytury oraz sposób jej wyliczenia szczegółowo określają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 748, z późn. zm.), zwana dalej ustawą emerytalną. Przepisy te są identyczne dla wszystkich ubezpieczonych, w tym również dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.
                      • 04.04.2016Korzystanie ze środków Funduszu Rezerwy Demograficznej zostanie ograniczone?
                       Wprowadzenie stałych ograniczeń dotyczących dysponowania środkami z Funduszu Rezerwy Demograficznej przez rząd oraz czasowe zawieszenie (do końca 2017 r.) możliwości ich wykorzystywania – to główne propozycje, które klub parlamentarny Nowoczesnej przedstawił w projekcie nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Projekt trafił do Sejmu pod koniec marca. 
                       • 21.03.2016Potrącenia i egzekucja ze świadczeń emerytalno-rentowych
                        Interpelacja nr 720 w sprawie potrąceń ze świadczeń emerytalno-rentowych.
                        • 02.03.2016Ponowne ustalenie wysokości emerytury - brak dokumentacji płacowej
                         Interpelacja nr 856 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie procedury ponownego ustalenia wysokości emerytury
                         • 01.03.2016Renta rodzinna dla współmałżonka
                          Interpelacja nr 930 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie różnej sytuacji wdów, które korzystają z renty rodzinnej
                          • 16.02.2016Resort finansów szykuje nową broń na podatników?
                           W zeszłym tygodniu przez media przetoczyły się informacje o tym, że Ministerstwo Finansów zamierza utworzyć nową spółkę, wydzieloną ze struktury urzędu, której celem będzie tropienie podatników i szukanie niepłacących podatków. Czy powinniśmy zacząć się bać?
                           • 15.02.2016Resort finansów szykuje nową broń na podatników?
                            W zeszłym tygodniu przez media przetoczyły się informacje o tym, że Ministerstwo Finansów zamierza utworzyć nową spółkę, wydzieloną ze struktury urzędu, której celem będzie tropienie podatników i szukanie niepłacących podatków. Czy powinniśmy zacząć się bać?
                            • 13.01.2016Zaliczanie okresów ubezpieczenia w KRUS i ZUS
                             Interpelacja nr 22 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie łączenia okresów składkowych w FUS i KRUS
                             • 05.01.2016Od 2016 r. nowe kody i zmiana wzoru deklaracji ZUS DRA
                              Zakład Ubezpieczeń społecznych informuje, że zostało opublikowane rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
                              • 04.01.2016Od 2016 r. nowe kody i zmiana wzoru deklaracji ZUS DRA
                               Zakład Ubezpieczeń społecznych informuje, że zostało opublikowane rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
                               • 08.12.2015Oskładkowanie wszystkich umów pomoże budżetowi tylko czasowo
                                Resort pracy i polityki społecznej rozważa oskładkowanie wszystkich umów cywilnoprawnych i powiązanie kwoty składek płaconych przez samozatrudnionych z wysokością ich dochodów. Jak szacują Pracodawcy RP, takie rozwiązanie pomogłoby budżetowi tylko w krótkiej i średniej perspektywie czasowej. 
                                • 07.12.2015Oskładkowanie wszystkich umów pomoże budżetowi tylko czasowo
                                 Resort pracy i polityki społecznej rozważa oskładkowanie wszystkich umów cywilnoprawnych i powiązanie kwoty składek płaconych przez samozatrudnionych z wysokością ich dochodów. Jak szacują Pracodawcy RP, takie rozwiązanie pomogłoby budżetowi tylko w krótkiej i średniej perspektywie czasowej. 
                                 • 25.11.2015Deficyt FUS przekroczy w tym roku 50 mld zł
                                  W 2015 r. na konto Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) trafi z tytułu składek łącznie ok. 145 mld zł, ale na poszczególne świadczenia wydanych ma być w sumie ok. 200 mld zł. Deficyt wyraźnie przekroczy zatem kwotę 50 mld zł. Bezpośrednia dotacja budżetowa wyniesie aż 42 mld zł.
                                  • 24.11.2015Deficyt FUS przekroczy w tym roku 50 mld zł
                                   W 2015 r. na konto Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) trafi z tytułu składek łącznie ok. 145 mld zł, ale na poszczególne świadczenia wydanych ma być w sumie ok. 200 mld zł. Deficyt wyraźnie przekroczy zatem kwotę 50 mld zł. Bezpośrednia dotacja budżetowa wyniesie aż 42 mld zł.
                                   • 18.11.2015Prawo do emerytury. 40 lat okresu składkowego wystarczy?
                                    Ubezpieczeni mający okres składkowy na poziomie co najmniej 40 lat powinni móc przechodzić na emeryturę nawet wtedy, gdy nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego – twierdzi klub parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego. Posłowie tej partii skierowali już do Sejmu nowej kadencji odpowiedni projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
                                    • 17.11.2015Prawo do emerytury. 40 lat okresu składkowego wystarczy?
                                     Ubezpieczeni mający okres składkowy na poziomie co najmniej 40 lat powinni móc przechodzić na emeryturę nawet wtedy, gdy nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego – twierdzi klub parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego. Posłowie tej partii skierowali już do Sejmu nowej kadencji odpowiedni projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
                                     • 04.09.2015Okres służby wojskowej w stażu emerytalnym
                                      Zapytanie nr 8353 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie włączenia zasadniczej służby wojskowej do okresu składkowego ZUS
                                      • 28.08.2015Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach pełne problemów
                                       20 sierpnia 2015 r. zwróciłem się na piśmie do firmy x, która przejęła na przechowanie akta osobowe mojego byłego zakładu pracy, w którym byłem zatrudniony w latach 1978–1988, z prośbą o wystawienie dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia dla potrzeb ZUS, w celu ustalenia kapitału początkowego. W odpowiedzi otrzymałem od tej firmy pismo następującej treści: „W związku z Pana prośbą z dnia 20 sierpnia 20015 r. uprzejmie prosimy o wpłatę w tytułu usługi kwoty 50 zł na nasze konto. Czas załatwienia sprawy około 3–4 miesiące”. Czy rzeczywiście muszę ponosić opłatę za wystawienie tego dokumentu dla potrzeb ustalenia kapitału początkowego?
                                       • 19.08.2015Rozpatrywanie wniosków o rentę do poprawki?
                                        Interpelacja nr 33584 w sprawie niejasności w rozpatrywaniu wniosków rentowych z tytułu częściowej niezdolności do pracy.
                                        • 11.08.2015Czy będzie nowa ulga w składkach ZUS?
                                         Interpelacja nr 33423 w sprawie ulgi w składkach ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą w małych miejscowościach, nie osiągając dochodu.
                                         • 07.08.2015Prawo do okresowej emerytury kapitałowej
                                          W myśl art. 7 ustawy z 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1097), zwanej dalej ustawą o emeryturach kapitałowych, ze środków zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, przysługuje okresowa emerytura kapitałowa. Okresowa emerytura kapitałowa przysługuje członkowi OFE do ukończenia 67. roku życia.
                                          • 31.07.2015Emerytura częściowa a wysokość świadczenia po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego
                                           Ubezpieczony (mężczyzna) urodzony 15 stycznia 1950 r. ukończy 15 września 2015 r. powszechny wiek emerytalny wynoszący 65 lat i 9 miesięcy. Dotychczas udowodnił 40-letni staż składkowy i nieskładkowy. Należy do otwartego funduszu emerytalnego. Kiedy powinien złożyć wniosek o emeryturę częściową oraz jakie warunki musi spełnić, aby ją otrzymać?
                                           • 24.07.2015Kto i kiedy może wycofać wniosek o emeryturę? Pracownik czy zakład pracy?
                                            W myśl przepisu art. 116 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 748), zwanej dalej ustawą emerytalną, postępowanie w sprawach świadczeń wszczyna się na podstawie wniosku zainteresowanego, chyba że ustawa stanowi inaczej.
                                            • 29.06.2015Kiedy można podwyższyć emeryturę?
                                             W myśl art. 87 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1440, z późn. zm.), w przypadku gdy emerytura przysługująca z FUS, obliczona według nowych zasad, łącznie z okresową emeryturą kapitałową albo dożywotnią emeryturą kapitałową, jest niższa od emerytury najniższej, emeryturę przysługującą z FUS, w tym emeryturę ustaloną ze zwiększeniem za okresy opłacania składek na Fundusz Emerytalny Rolników, Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników i ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników, podwyższa się w taki sposób, aby suma tych świadczeń nie była niższa od tej kwoty, o ile ubezpieczony osiągnął podwyższony wiek emerytalny oraz udowodnił okresy składkowe i nieskładkowe w wymiarze wynoszącym co najmniej 20 lat w przypadku kobiety i 25 lat w przypadku mężczyzny.
                                             • 26.06.2015Kiedy można podwyższyć emeryturę?
                                              W myśl art. 87 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1440, z późn. zm.), w przypadku gdy emerytura przysługująca z FUS, obliczona według nowych zasad, łącznie z okresową emeryturą kapitałową albo dożywotnią emeryturą kapitałową, jest niższa od emerytury najniższej, emeryturę przysługującą z FUS, w tym emeryturę ustaloną ze zwiększeniem za okresy opłacania składek na Fundusz Emerytalny Rolników, Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników i ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników, podwyższa się w taki sposób, aby suma tych świadczeń nie była niższa od tej kwoty, o ile ubezpieczony osiągnął podwyższony wiek emerytalny oraz udowodnił okresy składkowe i nieskładkowe w wymiarze wynoszącym co najmniej 20 lat w przypadku kobiety i 25 lat w przypadku mężczyzny.
                                              • 13.05.2015Na emeryturę nie warto przechodzić w czerwcu
                                               Interpelacja nr 32310 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie obliczania kapitału początkowego osób składających wniosek o emeryturę lub rentę w czerwcu danego roku
                                               • 05.05.2015Rekompensata przy braku prawa do wcześniejszej emerytury
                                                W myśl art. 2 pkt 5 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. nr 237, poz. 1656, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą pomostową, rekompensata jest formą odszkodowania za utratę możliwości nabycia prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze dla osób, które nie nabędą prawa do emerytury pomostowej. Osoba uprawniona do emerytury w powszechnym wieku emerytalnym, składając wniosek o tę emeryturę, może zaznaczyć, że jednocześnie ubiega się o rekompensatę.
                                                • 29.04.2015Rozwiązanie umowy o pracę jako warunek nabycia prawa do emerytury lub renty
                                                 Zgodnie z art. 100 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1440, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą emerytalną, prawo do świadczeń określonych w ustawie powstaje z dniem spełnienia wszystkich warunków wymaganych do nabycia tego prawa.
                                                 • 29.04.2015Emerytura dla osoby uprawnionej do renty wypadkowej
                                                  W myśl art. 26 ust. 1 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą wypadkową, osoba uprawniona do emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy wskutek wypadku przy pracy (choroby zawodowej) ma prawo do wypłaty: emerytury zwiększonej o połowę renty, albo renty zwiększonej o połowę emerytury.
                                                  • 28.04.2015Rozwiązanie umowy o pracę jako warunek nabycia prawa do emerytury lub renty
                                                   Zgodnie z art. 100 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1440, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą emerytalną, prawo do świadczeń określonych w ustawie powstaje z dniem spełnienia wszystkich warunków wymaganych do nabycia tego prawa.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] ... [ 7 ] następna strona »