Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

fus

 • 06.02.2014Emerytury: Zmiany obowizujce od 1 lutego 2014 r.
  Od 1 lutego 2014 r. do 30 padziernika 2014 r. obowizuje okres przejciowy, w ktrym dla potrzeb emerytalnych okrelono mechanizm przekazania caoci rodkw zgromadzonych w OFE do ZUS. Poznajmy wyjanienia ZUS dotyczce nowych zasad rozliczania emerytur.
  • 31.01.2014Rzd oskadkuje wszystkie umowy cywilnoprawne
   Resort pracy i polityki spoecznej przygotowa wstpny harmonogram wdraania przepisw majcych cakowicie zlikwidowa tzw. umowy mieciowe (cywilnoprawne). Docelowo oskadkowanie obj ma umowy zlecenia w caoci, a nie tylko do czasu przekroczenia wynagrodzenia minimalnego. Ju w 2014 r. natomiast oskadkowane zosta maj umowy o dzieo.
   • 31.01.2014Ustawa o zwrocie zawieszonych emerytur podpisana
    Prezydent Bronisaw Komorowski podpisa w czwartek ustaw o ustaleniu i wypacie emerytur, do ktrych prawo ulego zawieszeniu midzy 1 padziernika 2011 r. a 21 listopada 2012 r. Szacuje si, e o zwrot zalegych wiadcze wystpi moe ponad 20 tys. osb, ktrym w sumie ZUS wypaci nawet 1 mld z.
    • 31.01.2014Wczeniejsza emerytura ze wzgldu na szkodliwe warunki pracy
     Interpelacja nr 22845 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie nierwnego traktowania przez ZUS pracownikw posiadajcych prawo do wczeniejszej emerytury z racji pracy w szkodliwych warunkach
     • 05.09.2013Pozycja OFE zostanie ograniczona. Rzd zamie konstytucj?
      Obligacyjna cz OFE trafi bezporednio do ZUS, a cz akcyjna pozostanie w dyspozycji funduszy – zadecydowa rzd. Wedug czci ekspertw, propozycje rzdu oznaczaj w rzeczywistoci powoln likwidacj II filara. Istniej te powane wtpliwoci odnonie konstytucyjnoci proponowanych rozwiza.
      • 02.09.2013Skadki ZUS za czonkw rad nadzorczych i umowy zlecenia. Rzd zaostrzy przepisy
       Czonkowie rad nadzorczych trafi do katalogu podmiotw obowizkowo podlegajcych ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym – wynika z projektu przedstawionego pod koniec ubiegego tygodnia przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej. Umowy zlecenia objte zostan z kolei zasad kumulacji tytuw do ubezpieczenia. Nowe przepisy wejd w ycie by moe ju z pocztkiem 2014 r.
       • 23.08.2013wiadczenia chorobowe wypacane przez pracodawc
        Interpelacja nr 18789 w sprawie dugoci okresu wypacania wiadczenia chorobowego przez pracodawc.
        • 31.07.2013Podstawa wymiaru skadek ZUS dla osb wsppracujcych
         Interpelacja nr 18788 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie ustalania podstawy wymiaru skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osb wsppracujcych z osobami prowadzcymi pozarolnicz dziaalno gospodarcz
         • 26.07.2013Pracownik na chorobowym: Pracodawco - pa i pacz!
          Interpelacja nr 18789 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie dugoci okresu wypacania wiadczenia chorobowego przez pracodawc
          • 18.07.2013Emerytalny dug Polski przekracza 2 biliony zotych
           Dug emerytalny (tzw. dug ukryty) Polski wynosi obecnie ju ok. 2,2 bln z – szacuj eksperci Pracodawcw RP. Problemy z utrzymaniem systemu emerytalnego bd si pogbia z roku na rok. Najgorzej wyglda ma sytuacja po 2020 r.
           • 16.07.2013Podniesienie skadki rentowej zgodne z konstytucj - wyrok TK
            Zgoszenie w trybie pilnym ustawy, ktra wprowadzia od 1 lutego 2012 r. wysz skadk rentow, nie naruszyo ustawy zasadniczej – orzek w poniedziaek Trybuna Konstytucyjny. Sdziowie stwierdzili, e skadka rentowa, jako wiadczenie wzajemne i celowe, nie ma charakteru podatku.
            • 01.07.2013Chorwacja w UE. Prawo do chorwackiej emerytury
             Osoby, ktre zainteresowane s przyznaniem emerytury lub renty rwnie z chorwackiej instytucji ubezpieczeniowej, nie musz skada oddzielnego wniosku. Wniosek o przyznanie wiadczenia zoony w polskim ZUS bdzie przekazany do instytucji chorwackiej i zainicjuje wszczcie postpowania o przyznanie tego wiadczenia.
             • 27.06.2013Rzd chce zdemontowa system OFE - alarmuje polski biznes
              Wprowadzenie rzdowych propozycji ws. OFE oznacza bdzie demonta II filara emerytalnego – tak organizacje zrzeszajce polski biznes, m.in. Konfederacja Lewiatan i Business Centre Club, oceniaj przedstawione wczoraj przez rzd Donalda Tuska warianty zmian w systemie emerytalnym.
              • 26.06.2013Polityka fiskalna nie moe opiera si na ,,tu i teraz" - twierdzi BCC
               W tegorocznym budecie wpywy podatkowe bd nisze nawet o 20-25 mld z w stosunku do rzdowych zaoe – szacuje Business Centre Club. Eksperci organizacji nie zostawiaj suchej nitki na planach zmian w przepisach dotyczcych wydatkw sektora publicznego, ktre zamierza wprowadzi resort finansw.
               • 03.06.2013Kogo zamierza oskadkowa rzd?
                Rzd chce oskadkowa czonkw rad nadzorczych oraz niektrych zleceniobiorcw. Do Funduszu Ubezpiecze Spoecznych trafi dziki temu ponad 300 mln z dodatkowych rodkw w skali roku.
                • 29.05.2013Minimalna emerytura po zmianach
                 Interpelacja nr 16979 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie emerytur minimalnych dla kobiet w powszechnym wieku emerytalnym
                 • 23.05.2013Rzd przejada kolejne miliardy z Funduszu Rezerwy Demograficznej
                  Rzd Donalda Tuska kolejny rok z rzdu siga po pienidze odkadane w Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD). W 2013 r. bdzie to dokadnie 2,5 mld z. Pienidze zasil bezporednio Fundusz Ubezpiecze Spoecznych (FUS) i trafi na wypat biecych wiadcze.
                  • 09.05.2013Przyznawanie i odbieranie rent przez ZUS
                   Interpelacja nr 15389 w sprawie przyznawania i odbierania wraz z odsetkami rent przez ZUS.
                   • 30.04.2013Utrzymanie pastwa droeje. W 2012 r. kady zapaci o 400 z wicej
                    W 2012 r. utrzymanie pastwa kosztowao 18 261 z w przeliczeniu na kadego mieszkaca Polski – wyliczya fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju. W sumie pastwo kosztowao a ok. 690 mld z, liczc wydatki rzdu, samorzdw, ZUS, KRUS, NFZ i innych publicznych instytucji.
                    • 12.04.2013OFE padn ofiar nieudolnoci rzdzcych?
                     Ewentualne przejcie rodkw zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych przez ZUS to nic innego, jak przerzucanie na podatnikw i emerytw odpowiedzialnoci za wieloletnie zaniechania i bdy kolejnych rzdw w polityce fiskalnej – twierdzi prezes Business Centre Club, Marek Goliszewski. Organizacja apeluje do rzdu o „nieprzeprowadzanie pseudo-reform”.
                     • 08.04.2013ZUS: Wysza emerytura za dzieci
                      Interpelacja nr 14327 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie uzalenienia wysokoci emerytury od posiadania potomstwa
                      • 03.04.2013Skadki ZUS przedsibiorcw
                       Interpelacja nr 14250 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie obnienia stawki skadek na ubezpieczenie spoeczne dla tzw. drobnych przedsibiorcw
                       • 22.02.2013Zwolnienia lekarskie od 2014 roku w e-systemie
                        Zwolnienia lekarskie bd wystawiane i przesyane w formie elektronicznej – tak zmian przewiduje przygotowany w resorcie pracy projekt nowelizacji ustawy o wiadczeniach z ubezpieczenia spoecznego. W efekcie ZUS otrzyma wiksze moliwoci kontroli, a papierowe formularze ZUS ZLA (tzw. L4) zostan cakowicie wycofane z uytku.
                        • 11.02.2013Emeryt a ubezpieczenie rentowe
                         Interpelacja nr 12485 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie odstpienia od opacania skadki rentowej ubezpieczenia spoecznego od wynagrodzenia pracujcych emerytw lub przyznania im prawa do renty z FUS
                         • 08.02.2013Umarzanie skadek ZUS a wysoko dochodw dunika
                          Interpelacja nr 12355 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie stosowania przepisw ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych oraz rozporzdzenia ministra gospodarki, pracy i polityki spoecznej z dnia 31 lipca 2003 r. dotyczcego szczegowych zasad umarzania nalenoci z tytuu skadek na ubezpieczenia spoeczne
                          • 18.12.2012Emerytury 2013: Kto straci na nowych mechanizmach?
                           Z pocztkiem przyszego roku wejdzie w ycie art. 25 ust. 1b ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych. Przepis okrela mechanizm obniania podstawy obliczenia emerytury z FUS, obliczanej wedle formuy zdefiniowanej skadki obowizujcej osoby, ktre urodziy si po 31 grudnia 1948 r. Kwot obnienia stanowi ma warto kwoty stanowicej sum kwot pobranych wczeniej w ramach niektrych emerytur.
                           • 11.12.2012Emerytury i renty rolnikw – co nowego po 1 stycznia?
                            Z pocztkiem 2013 roku wejdzie w ycie ustawa z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektrych innych ustaw. Nowe przepisy wpyn take na ksztat systemu emerytalno-rentowego rolnikw.
                            • 16.11.2012Renta rodzinna dla uczcych si dzieci
                             Interpelacja nr 8507 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie naduy przy ubieganiu si o rent rodzinn w przypadku modziey uczcej si do 25. roku ycia
                             • 15.11.2012Wany wyrok TK w sprawie emerytur
                              Przepisy, ktre zmusiy do rozwizania umowy o prac pracownikw, ktrzy ju wczeniej nabyli prawo do emerytury, s niekonstytucyjne – orzek we wtorek Trybuna Konstytucyjny, stwierdzajc naruszenie zasady zaufania do pastwa oraz stanowionego przez nie prawa.
                              • 11.09.2012Skadka rentowa wzronie o kolejne 2%?
                               Jeeli pogbi si niekorzystne zjawiska w gospodarce, rzd moe w przyszym roku podwyszy skadk rentow po stronie pracownikw o 1-2% – przewiduje dr Wojciech Nagel, ekspert Business Centre Club i wiceszef rady nadzorczej ZUS. Moliwe jest wedug niego take kolejne signicie po rodki z Funduszu Rezerwy Demograficznej.
                               • 17.08.2012Kwota bazowa wiadczenia emerytalnego
                                Interpelacja nr 5976 w sprawie ustalania wysokoci kwoty bazowej wiadczenia emerytalnego
                                • 09.08.2012Godowe emerytury czciowe
                                 Interpelacja nr 5984 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie dramatycznie niskich emerytur czciowych
                                 • 16.07.2012Weryfikacja ustalonego prawa do emerytury lub renty
                                  Interpelacja nr 5536 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie wyroku TK z 27 lutego 2012 r. dotyczcego art. 114 ust. 1a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych
                                  • 13.07.2012Rzd siga po nastpne miliardy z Funduszu Rezerwy Demograficznej
                                   Rzd kolejny rok z rzdu siga po rodki z Funduszu Rezerwy Demograficznej. Tym razem to niemal 3 mld z. Pienidze zostan przeniesione z FRD do Funduszu Ubezpiecze Spoecznych – przewiduje projekt rozporzdzenia (z 27 czerwca 2012 r.) Rady Ministrw ws. przekazania rodkw FRD na uzupenienie niedoboru funduszu emerytalnego.
                                   • 25.06.2012Skadka na Fundusz Emerytur Pomostowych
                                    Interpelacja nr 5109 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie obowizku opacania skadki na Fundusz Emerytur Pomostowych za pracownikw wykonujcych prace w szczeglnych warunkach lub o szczeglnym charakterze
                                    • 20.06.2012Ile naprawd wynios emerytury czciowe?
                                     Wszystkie osoby, ktre zdecyduj si na emerytur czciow, bd mogy liczy na wiadczenie w wysokoci 50% kwoty emerytury – zapewnia Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej, ktre w specjalnym owiadczeniu odnosi si do wczorajszych doniesie medialnych.
                                     • 04.06.2012Zwolnienia chorobowe kosztuj 18 mld z rocznie
                                      W 2011 r. Polacy przebywali cznie na zwolnieniach chorobowych a 140 mln dni. Wywoane zwolnieniami koszty oscyluj w sumie w granicach ok. 18 mld z – wynika z analizy przeprowadzonej przez firm Work Service na zlecenie Pracodawcw RP.
                                      • 21.05.2012Limit skadek emerytalno-rentowych
                                       Interpelacja nr 3961 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie regulacji ustawowej polegajcej na zaniechaniu poboru skadek ZUS na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od dochodw powyej limitu ustalonego na poziomie 30 rednich krajowych rocznie, czyli 2,5 redniej krajowej miesicznie
                                       • 02.05.2012Pastwo kosztuje nas po 18 tys. z rocznie
                                        Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju wyliczya, ile przecitnego mieszkaca kosztuje utrzymanie pastwa polskiego. W przeliczeniu na jednego obywatela koszty wynosz ponad 18 tys. z (za 2011 rok). Kwota ta obejmuje wydatki zwizane nie tylko z rzdem i samorzdami, ale take NFZ, ZUS, KRUS oraz innymi instytucjami utrzymywanymi z pienidzy podatnikw.
                                        • 30.03.2012Porozumienie ws. emerytur – pracodawcy za, zwizkowcy przeciw
                                         Partie koalicyjne osigny wczoraj kompromis ws. reformy emerytalnej – wiek emerytalny zostanie podniesiony do 67 lat z moliwoci wczeniejszego przejcia na tzw. emerytur czciow (50% wartoci wypracowanego uposaenia). Z porozumienia PO-PSL zadowoleni s m.in. pracodawcy zrzeszeni w BCC i PKPP Lewiatan. Odmienne zdanie maj natomiast zwizkowcy z NSZZ „Solidarno”.
                                         • 28.03.2012Jak odzyska prawo do wiadcze z ZUS
                                          Na pocztku marca Trybuna Konstytucyjny orzek, e organ emerytalny i rentowy nie moe cofa decyzji o przyznaniu wiadczenia, jeli wynikaa ona wycznie z bdu urzdnika. ZUS informuje wszystkich zainteresowanych, co naley zrobi eby odzyska prawo do wiadczenia.
                                          • 28.03.2012Rejestracja firmy za granic a opodatkowanie w Polsce
                                           Interpelacja nr 2241 do ministra finansw w sprawie planw zmiany zasad opacania skadek na ubezpieczenie spoeczne
                                           • 29.02.2012ZUS ju nie odbierze wiadcze po latach
                                            Trybuna Konstytucyjny uzna, e przepis ktry pozwala ZUS odebra po latach przyznane wiadczenie, nawet jeli to urzdnik Zakadu popeni bd przy wydawaniu decyzji o przyznaniu wiadczenia, jest niekonstytucyjny.
                                            • 16.02.2012ZUS wypaci wyrwnania za waloryzacj kwotow?
                                             Jeeli sdziowie Trybunau Konstytucyjnego uznaj, e nowelizacja wprowadzajca w 2012 r. kwotow waloryzacj emerytur i rent jest sprzeczna z konstytucj, to najprawdopodobniej ZUS bdzie zmuszony wypaci poszkodowanym emerytom odpowiednie wyrwnania – twierdzi Business Centre Club.
                                             • 10.02.2012Gruby poznaje czyst sztuk
                                              - Wiesz Siwy, nie miej si za bardzo, ale powiem ci, e kady dzie moe przynie wiedz, o ktrej wczoraj nie miae pojcia. - Bardzo gboka myl - zgodzi si Siwy - Kartezjusz, Koakowski, czy moe chiskie przysowie? - Moje. Wiedziae na przykad, e autostrady nie graj w pik? - Gruby puci mimo uszu zoliwo kolegi. - A graj?
                                              • 05.01.2012Pracodawcy krytycznie o waloryzacji kwotowej
                                               W marcu kady emeryt i rencista otrzyma po 71 z podwyki – o zastosowaniu w tym roku waloryzacji kwotowej zdecydowaa w tym tygodniu ostatecznie Rada Ministrw. – Decyzja rzdu jest sprzeczna z formu i zasadami, na ktrych powinna opiera si waloryzacja wiadcze emerytalnych i rentowych – twierdzi Polska Konfederacja Pracodawcw Prywatnych Lewiatan.
                                               • 04.01.2012Bdzie kwotowa waloryzacja rent i emerytur
                                                Rzd przyj we wtorek projekt przepisw, na podstawie ktrych w 2012 roku zostanie przeprowadzona kwotowa waloryzacja rent i emerytur.
                                                • 02.01.2012Kwotowa waloryzacja emerytur niemal przesdzona
                                                 Z pocztkiem marca 2012 r. wszystkie emerytury zostan podwyszone o jednakow kwot (dokadnie 71 z) – przewiduje ostatnia wersja projektu (z 30 grudnia 2011 r.) nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych oraz niektrych innych ustaw.
                                                 • 08.12.2011BCC apeluje o obnienie skadki na Fundusz Pracy
                                                  Podwyszajc skadk rentow o 2%, rzd Donalda Tuska powinien obniy rwnoczenie skadk na Fundusz Pracy z 2,45% do co najmniej 1,3%, poniewa i tak aktywno Funduszu bdzie w 2012 r. mocno ograniczona, podobnie zreszt, jak ma to miejsce w roku obecnym – uwaa Business Centre Club.
                                                  • 23.11.2011Opieka nad czonkiem rodziny jako okres skadkowy
                                                   Przypadajcy przed dniem nabycia prawa do emerytury okres niewykonywania pracy, spowodowany koniecznoci opieki nad innym ni dziecko czonkiem rodziny, ktry nie legitymowa si orzeczeniem o cakowitej niezdolnoci do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, nie stanowi okresu nieskadkowego w rozumieniu art. 7 pkt 7 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych - orzek Sd Najwyszy.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] ... [ 8 ] nastpna strona »