Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dziennik ustaw

 • 25.11.2020Podatki 2021: Obowiązek informowania o strategii podatkowej coraz bliżej
  Prawdopodobnie jeszcze w listopadzie br. opublikowana zostanie nowelizacja, która zakłada m.in. wprowadzenie nowego obowiązku publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej. Obowiązek będzie dotyczyć dużych podatników, w tym podatkowych grup kapitałowych oraz podatników o przychodach na poziomie ponad 50 mln euro w skali roku.
  • 24.11.2020Podatki 2021: Obowiązek informowania o strategii podatkowej coraz bliżej
   Prawdopodobnie jeszcze w listopadzie br. opublikowana zostanie nowelizacja, która zakłada m.in. wprowadzenie nowego obowiązku publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej. Obowiązek będzie dotyczyć dużych podatników, w tym podatkowych grup kapitałowych oraz podatników o przychodach na poziomie ponad 50 mln euro w skali roku.
   • 18.11.2020Do Sejmu trafił projekt poprawiający sytuację chorych pracowników
    Klub parlamentarny Lewicy przygotował projekt nowelizacji, w którym proponuje się wprowadzenie rozwiązań pozwalających na zachowanie prawa do 100 proc. wynagrodzenia w przypadku choroby zakaźnej. Nowy przepis miałby dotyczyć choroby trwającej łącznie do 33 dni w trakcie roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który już ukończył 50. rok życia, rozwiązanie to dotyczyłoby choroby trwającej do 14 dni.
    • 17.11.2020Wydłużenie terminów zapłaty zaliczek na podatek PIT – biznes liczy na zmiany
     Przewidziane przez rząd przedłużenie terminów na wpłatę zaliczek na podatek dochodowy PIT i zryczałtowanego podatku przez płatników powinno być stosowane szerzej – twierdzą przedsiębiorcy zrzeszeni w Konfederacji Lewiatan. Eksperci tej organizacji apelują o uwzględnienie także hoteli, kin i klubów firmowych.
     • 17.11.2020Do Sejmu trafił projekt poprawiający sytuację chorych pracowników
      Klub parlamentarny Lewicy przygotował projekt nowelizacji, w którym proponuje się wprowadzenie rozwiązań pozwalających na zachowanie prawa do 100 proc. wynagrodzenia w przypadku choroby zakaźnej. Nowy przepis miałby dotyczyć choroby trwającej łącznie do 33 dni w trakcie roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który już ukończył 50. rok życia, rozwiązanie to dotyczyłoby choroby trwającej do 14 dni.
      • 16.11.2020Zmiany ws. odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
       Resort finansów zamierza wprowadzić przepisy pozwalające na pociągnięcie do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w sytuacji udzielania zamówień publicznych wyłączonych spod przepisów Prawa zamówień publicznych. Planowane jest też m.in. usprawnienie postępowań poprzez zmianę terminów przechowywania niedoręczonej korespondencji i zbliżenie przepisów do norm Kodeksu postępowania administracyjnego.
       • 16.11.2020Dłuższe terminy zapłaty zaliczek na podatek PIT także dla kin?
        Część branż skorzysta z wydłużonego terminu do wpłaty zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego. Eksperci Konfederacji Lewiatan apelują o poprawkę, dzięki której z takiego wsparcia mogłyby korzystać również kina i kluby filmowe, które obecnie podlegają całkowitemu zamknięciu w związku z pandemią koronawirusa.
        • 13.11.2020Dłuższe terminy zapłaty zaliczek na podatek PIT także dla kin?
         Część branż skorzysta z wydłużonego terminu do wpłaty zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego. Eksperci Konfederacji Lewiatan apelują o poprawkę, dzięki której z takiego wsparcia mogłyby korzystać również kina i kluby filmowe, które obecnie podlegają całkowitemu zamknięciu w związku z pandemią koronawirusa.
         • 13.11.2020Podatki 2020: Nowe znaki akcyzy dla wyrobów winiarskich
          Wzory znaków akcyzy na wyroby winiarskie zostaną zmienione – wynika z projektu rozporządzenia, który przygotowało Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Jednocześnie wprowadzony zostanie okres przejściowy na stosowanie dotychczasowych wzorów. O tego rodzaju zmiany apelowała wcześniej branża winiarska.
          • 13.11.2020Unieważnienie umowy będzie łatwiejsze
           Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza wprowadzić nowe zasady wzruszania zawartych umów poprzez korzystanie z instytucji wyzysku. Projektowane zmiany krytykują organizacje przedsiębiorców zrzeszone w Radzie Przedsiębiorczości. Środowisko biznesowe ostrzega, że ułatwienie unieważniania umów może stworzyć warunki do różnych nadużyć w gospodarce.
           • 12.11.2020Unieważnienie umowy będzie łatwiejsze
            Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza wprowadzić nowe zasady wzruszania zawartych umów poprzez korzystanie z instytucji wyzysku. Projektowane zmiany krytykują organizacje przedsiębiorców zrzeszone w Radzie Przedsiębiorczości. Środowisko biznesowe ostrzega, że ułatwienie unieważniania umów może stworzyć warunki do różnych nadużyć w gospodarce.
            • 12.11.2020Nowy system poboru opłat za autostrady – MF przedstawiło projekt
             Sposób poboru opłaty za przejazd autostradą zostanie zmieniony – wynika z projektu nowelizacji, który przygotowały resorty finansów i infrastruktury. Planowane jest wdrożenie poboru opłaty w systemie swobodnego ruchu (tzw. free flow), co ma skutkować większą przepustowością płatnych autostrad i poprawą komfortu kierowców. Większość kluczowych zmian powinna wejść w życie w II połowie 2021 r.
             • 10.11.2020Nowy system poboru opłat za autostrady – MF przedstawiło projekt
              Sposób poboru opłaty za przejazd autostradą zostanie zmieniony – wynika z projektu nowelizacji, który przygotowały resorty finansów i infrastruktury. Planowane jest wdrożenie poboru opłaty w systemie swobodnego ruchu (tzw. free flow), co ma skutkować większą przepustowością płatnych autostrad i poprawą komfortu kierowców. Większość kluczowych zmian powinna wejść w życie w II połowie 2021 r.
              • 10.11.2020Podatki 2020: Część firm z dłuższym terminem zapłaty zaliczek na podatek PIT
               Podatnicy z niektórych branż będą mogli skorzystać z wydłużonego terminu do wpłaty zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego. Półroczne przedłużenie dotyczy zaliczek i podatku pobranych przez płatników w październiku, listopadzie i grudniu br. Z dłuższych terminów skorzystać będą mogły firmy odczuwające negatywne skutki pandemii koronawirusa, które działają w określonych branżach.
               • 09.11.2020Podatki 2020: Część firm z dłuższym terminem zapłaty zaliczek na podatek PIT
                Podatnicy z niektórych branż będą mogli skorzystać z wydłużonego terminu do wpłaty zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego. Półroczne przedłużenie dotyczy zaliczek i podatku pobranych przez płatników w październiku, listopadzie i grudniu br. Z dłuższych terminów skorzystać będą mogły firmy odczuwające negatywne skutki pandemii koronawirusa, które działają w określonych branżach.
                • 05.11.2020Podatkowe aspekty rozliczania umów do 200 zł
                 Przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT), co do zasady są opodatkowane według skali podatkowej. Ustawodawca postanowił jednak, że w przypadku niektórych z tych przychodów, spełniających określone warunki, zastosowanie znajdzie opodatkowanie ryczałtowe. I tak, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT, od przychodów z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 17% tego przychodu, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł.
                 • 05.11.2020Podatki 2020: Część formularzy PIT do zmiany
                  W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie przewidujące zmianę części formularzy dla podatku dochodowego PIT. Zmiany dotyczą wzorów PIT-4R, PIT-8AR i PIT-11. Ministerstwo Finansów wskazuje, że modyfikacje odnoszą się bezpośrednio do zmian ustawowych. Nowe rozporządzenie wejdzie w życie 18 listopada br.
                  • 04.11.2020Podatki 2020: Część formularzy PIT do zmiany
                   W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie przewidujące zmianę części formularzy dla podatku dochodowego PIT. Zmiany dotyczą wzorów PIT-4R, PIT-8AR i PIT-11. Ministerstwo Finansów wskazuje, że modyfikacje odnoszą się bezpośrednio do zmian ustawowych. Nowe rozporządzenie wejdzie w życie 18 listopada br.
                   • 30.10.2020Podatki 2020: Darowizny laptopów i tabletów znów z zerową stawką VAT
                    W Ministerstwie Finansów przygotowano projekt rozporządzenia, który zakłada ponowne wprowadzenie możliwości stosowania zerowej stawki podatku VAT (zamiast stawki na poziomie 23 proc.) dla darowizn określonych towarów z kategorii sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych. Jak tłumaczą projektodawcy, zmiana jest związana przewidywanym funkcjonowaniem szkół w sposób zdalny.
                    • 29.10.2020Podatki 2020: Darowizny laptopów i tabletów znów z zerową stawką VAT
                     W Ministerstwie Finansów przygotowano projekt rozporządzenia, który zakłada ponowne wprowadzenie możliwości stosowania zerowej stawki podatku VAT (zamiast stawki na poziomie 23 proc.) dla darowizn określonych towarów z kategorii sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych. Jak tłumaczą projektodawcy, zmiana jest związana przewidywanym funkcjonowaniem szkół w sposób zdalny.
                     • 29.10.2020Podatki i opłaty lokalne 2021: Stawki maksymalne w górę, a minimalne bez zmian
                      Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2020 r. (M.P. poz. 1002) minimalne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2021 r. nie zmienią się, a zatem będą obowiązywały w wysokości obowiązującej w tym roku. Natomiast maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych w 2021 r., w tym podatku od środków transportowych, będą o wiele wyższe. Dodajmy jednak, że rada gminy nie musi uchwalać stawek maksymalnych i może pozostawić stawki podatków i opłat na poziomie z poprzedniego roku. 
                      • 28.10.2020Pomoc dla zamykanych branż nie będzie wystarczająca?
                       Przygotowany przez rząd plan wsparcia dla zamykanych branż może okazać się spóźniony i niewystarczający – oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan. Nowa antykryzysowa tarcza branżowa ma objąć m.in. zwolnienia ze składek ZUS, świadczenia postojowe oraz wsparcie finansowe w wysokości 5 tys. zł.
                       • 28.10.2020Podatki 2020: Nieodpłatne świadczenia z tytułu szczepień bez podatku PIT
                        W przypadku nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciwko grypie nie będzie pobierany podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – wynika z projektu rozporządzenia resortu finansów, funduszy i polityki regionalnej. Zaniechanie poboru PIT będzie dotyczyć okresu od marca 2020 r. do końca stanu epidemii koronawirusa.
                        • 28.10.2020Nowa antykryzysowa tarcza branżowa. Projekt ustawy już w Sejmie
                         Do Sejmu trafił projekt ustawy przewidujący wsparcie dla obłożonych pandemicznymi obostrzeniami branż gastronomicznej, rozrywkowej, fitness i sprzedaży detalicznej. Nowa antykryzysowa tarcza branżowa obejmie m.in. zwolnienie ze składek ZUS i świadczenia postojowe (za listopad), a także małe dotacje w wysokości 5 tys. zł.
                         • 28.10.2020Podatki i opłaty lokalne 2021: Stawki maksymalne w górę, a minimalne bez zmian
                          Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2020 r. (M.P. poz. 1002) minimalne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2021 r. nie zmienią się, a zatem będą obowiązywały w wysokości obowiązującej w tym roku. Natomiast maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych w 2021 r., w tym podatku od środków transportowych, będą o wiele wyższe. Dodajmy jednak, że rada gminy nie musi uchwalać stawek maksymalnych i może pozostawić stawki podatków i opłat na poziomie z poprzedniego roku. 
                          • 27.10.2020Podatki 2020: Nieodpłatne świadczenia z tytułu szczepień bez podatku PIT
                           W przypadku nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciwko grypie nie będzie pobierany podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – wynika z projektu rozporządzenia resortu finansów, funduszy i polityki regionalnej. Zaniechanie poboru PIT będzie dotyczyć okresu od marca 2020 r. do końca stanu epidemii koronawirusa.
                           • 27.10.2020Nowa antykryzysowa tarcza branżowa. Projekt ustawy już w Sejmie
                            Do Sejmu trafił projekt ustawy przewidujący wsparcie dla obłożonych pandemicznymi obostrzeniami branż gastronomicznej, rozrywkowej, fitness i sprzedaży detalicznej. Nowa antykryzysowa tarcza branżowa obejmie m.in. zwolnienie ze składek ZUS i świadczenia postojowe (za listopad), a także małe dotacje w wysokości 5 tys. zł.
                            • 26.10.2020Terminy na wdrożenie PPK zostaną przedłużone?
                             Do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Klub parlamentarny Koalicji Obywatelskiej proponuje w nim odroczenie terminów wdrożenia PPK, co ma poprawić sytuację pracodawców w obliczu pandemii koronawirusa. W efekcie dla niektórych podmiotów terminem objęcia przepisami o PPK byłby początek 2022 r. Dla pracodawców, którzy już zawarli umowy, przewidziano z kolei możliwość zawieszenia wpłat do końca 2022 r.
                             • 23.10.2020Terminy na wdrożenie PPK zostaną przedłużone?
                              Do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Klub parlamentarny Koalicji Obywatelskiej proponuje w nim odroczenie terminów wdrożenia PPK, co ma poprawić sytuację pracodawców w obliczu pandemii koronawirusa. W efekcie dla niektórych podmiotów terminem objęcia przepisami o PPK byłby początek 2022 r. Dla pracodawców, którzy już zawarli umowy, przewidziano z kolei możliwość zawieszenia wpłat do końca 2022 r.
                              • 22.10.2020Podatki 2020: Rozszerzono listę zwolnień z akcyzy
                               Wyroby tytoniowe, płyn do papierosów elektronicznych, tzw. wyroby nowatorskie i susz tytoniowy, które przeznaczane są do badań naukowych lub badań dotyczących jakości produktu, zostały zwolnione z podatku akcyzowego. Przewidujące rozszerzenie listy zwolnień z akcyzy rozporządzenie opublikowano już w Dzienniku Ustaw.
                               • 22.10.2020Szczepionki na grypę od pracodawcy bez PIT
                                Mając na uwadze ochronę zdrowia publicznego, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej podjął decyzję o zaniechaniu poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie otrzymanych w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 - poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.
                                • 21.10.2020Szczepionki na grypę od pracodawcy bez PIT
                                 Mając na uwadze ochronę zdrowia publicznego, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej podjął decyzję o zaniechaniu poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie otrzymanych w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 - poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.
                                 • 20.10.2020Sejm zajmie się projektem zawieszającym zakaz handlu w niedziele
                                  Do Sejmu trafił poselski projekt zakładający zawieszenie obecnego zakazu handlu w niedziele. Posłowie PSL-Kukiz’15 chcą, aby ograniczenia nie obowiązywały w czasie pandemii koronawirusa oraz przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii.
                                  • 20.10.2020Ubezpieczenia społeczne – nowy kod związany z pandemią koronawirusa
                                   Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wprowadzi nowy kod ubezpieczenia – 09 00. Kod jest związany bezpośrednio z objęciem obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających tzw. dodatek solidarnościowy, który jest elementem wsparcia w kontekście pandemii koronawirusa.
                                   • 19.10.2020Ubezpieczenia społeczne – nowy kod związany z pandemią koronawirusa
                                    Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wprowadzi nowy kod ubezpieczenia – 09 00. Kod jest związany bezpośrednio z objęciem obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających tzw. dodatek solidarnościowy, który jest elementem wsparcia w kontekście pandemii koronawirusa.
                                    • 19.10.2020Kodeks postępowania administracyjnego – procedury ws. zaświadczeń do zmiany
                                     Do Sejmu trafił rządowy projekt zmian w Kodeksie postępowania administracyjnego. Nowe przepisy mają pozwolić na wydawanie zaświadczeń w formie elektronicznej, opatrzonych kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną. Jak wskazują projektodawcy, umożliwi to znaczne usprawnienie procedury wydawania zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego. Czas wydawania zaświadczeń ma zostać skrócony do 1 dnia.
                                     • 16.10.2020Sejm zajmie się projektem zawieszającym zakaz handlu w niedziele
                                      Do Sejmu trafił poselski projekt zakładający zawieszenie obecnego zakazu handlu w niedziele. Posłowie PSL-Kukiz’15 chcą, aby ograniczenia nie obowiązywały w czasie pandemii koronawirusa oraz przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii.
                                      • 16.10.2020Większe uprawnienia UOKiK mogą prowadzić do osłabienia inwestycji
                                       Zwiększenie uprawnień Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie skutkować osłabieniem atrakcyjności inwestycyjnej Polski – ostrzegają eksperci Konfederacji Lewiatan. Kontrowersje budzą m.in. regulacje dotyczące branży e-commerce, z którymi jednak nie będą musieli liczyć się przedsiębiorcy spoza Unii Europejskiej.
                                       • 15.10.2020Podatki 2021: Dłuższy okres ważności znaków akcyzy dla wyrobów spirytusowych
                                        Okres ważności znaków akcyzowych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych zostanie przedłużony do 30 czerwca 2021 r., czyli o pół roku – wynika z rozporządzenia resortu finansów, które opublikowano w Dzienniku Ustaw. O przedłużenie tego okresu apelował wcześniej Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy.
                                        • 13.10.2020Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów przed sporymi zmianami
                                         Przepisy dotyczące ochrony konkurencji i konsumentów zostaną znowelizowane, a w efekcie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów otrzyma dodatkowe uprawnienia. Ustawa ma być dostosowana do unijnych wymogów. Jak wskazali w trakcie konsultacji społecznych eksperci, część proponowanych regulacji może jednak budzić pewne wątpliwości, a projekt powinien zostać jeszcze odpowiednio zmodyfikowany.
                                         • 13.10.2020Ministerstwo Klimatu szykuje nowelizację ws. odpadów i recyklingu
                                          W resorcie klimatu przygotowano projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowe regulacje mają wesprzeć samorządy w poprawianiu sytuacji na rynku gospodarki odpadami komunalnymi. Projekt zakłada np. rezygnację z wymogu przekazywania odpadów do termicznego przekształcania wyłącznie w instalacjach ujętych w rozporządzeniu resortu klimatu, co ma skutkować m.in. zmniejszeniem kosztów.
                                          • 13.10.2020Podatki 2020: Zwiększenie zakresu zwolnienia z podatku od spadków i darowizn
                                           Prezydent podpisał nowelę ustawy o podatku od spadków i darowizn, która zakłada rozszerzenie zwolnienia z tego podatku na dwie kolejne kategorie osób. W praktyce zmiany będą korzystne m.in. dla osób z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Nowe przepisy wejdą w życie jeszcze w październiku br.
                                           • 12.10.2020Podatki 2020: Zwiększenie zakresu zwolnienia z podatku od spadków i darowizn
                                            Prezydent podpisał nowelę ustawy o podatku od spadków i darowizn, która zakłada rozszerzenie zwolnienia z tego podatku na dwie kolejne kategorie osób. W praktyce zmiany będą korzystne m.in. dla osób z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Nowe przepisy powinny wejść w życie jeszcze w październiku br.
                                            • 05.10.2020Podatki 2021: Nowe przepisy dotyczące zwolnień z podatków lokalnych
                                             Programy pomocowe, które obejmują zwolnienia z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, będą mogły zostać przedłużone do końca 2021 r. – wynika z przygotowanego przez rząd projektu rozporządzenia. Regulacje odnoszą się do przedsiębiorców korzystających z gminnych programów pomocy.
                                             • 02.10.2020Część jednostek ma więcej czasu na zatwierdzenie sprawozdań finansowych
                                              W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia, w którym przewidziano przedłużenie terminów na zatwierdzenie sprawozdań finansowych dla niektórych jednostek. Zmiany weszły w życie 30 września br. i dotyczą spółdzielni mieszkaniowych oraz niektórych jednostek mających liczne organy zatwierdzające.
                                              • 01.10.2020Część jednostek ma więcej czasu na zatwierdzenie sprawozdań finansowych
                                               W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia, w którym przewidziano przedłużenie terminów na zatwierdzenie sprawozdań finansowych dla niektórych jednostek. Zmiany weszły w życie 30 września br. i dotyczą spółdzielni mieszkaniowych oraz niektórych jednostek mających liczne organy zatwierdzające.
                                               • 01.10.2020UOKiK otrzyma więcej uprawnień
                                                Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów zostanie dostosowana do unijnego rozporządzenia CPC – wynika z projektu nowelizacji, który został przygotowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i poszczególne ministerstwa.  W praktyce UOKiK ma otrzymać więcej uprawnień, w tym np. możliwość prowadzenia przeszukania w ramach postępowania konsumenckiego.
                                                • 29.09.2020Podatki 2020: Dodatkowe obowiązki ws. JPK_VAT z opóźnieniem?
                                                 Do Sejmu trafił poselski projekt, w którym zaproponowano przełożenie wejścia w życie obowiązków związanych z łącznym raportowaniem JPK_VAT z deklaracją VAT. Klub parlamentarny Lewicy chce ograniczenia dodatkowych obowiązków ciążących na przedsiębiorcach w czasie pandemii koronawirusa.
                                                 • 28.09.2020Podatki 2020: Dodatkowe obowiązki ws. JPK_VAT z opóźnieniem?
                                                  Do Sejmu trafił poselski projekt, w którym zaproponowano przełożenie wejścia w życie obowiązków związanych z łącznym raportowaniem JPK_VAT z deklaracją VAT. Klub parlamentarny Lewicy chce ograniczenia dodatkowych obowiązków ciążących na przedsiębiorcach w czasie pandemii koronawirusa.
                                                  • 25.09.2020Tarcza 5.0 (Tarcza branżowa)
                                                   Prezydent podpisał ustawę z 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Tarcza 5.0). Przepisy tej ustawy wskazują branżowo przedsiębiorców, którzy będą mogli skorzystać ze świadczenia postojowego i dodatkowego świadczenia postojowego oraz ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień br.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 61 ] następna strona »