Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dziennik ustaw

 • 03.07.2020Podatki 2020: MF przygotowało nowy wzór PIT-40A/11A
  W Ministerstwie Finansów przygotowano projekt nowego rozporządzenia określającego wzór rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe (PIT-40A/11A). Wzór zostanie odpowiednio dostosowany do zmian ustawowych.
  • 03.07.2020Kodeks pracy – Sejm pracuje nad problemem niższych płac kobiet
   Do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji Kodeksu pracy, w którym przewidziano zmiany dotyczące problemu niższych wynagrodzeń kobiet względem mężczyzn wykonujących taką samą pracę. Klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości zaproponował, aby taki problem uwzględniała definicja mobbingu.
   • 03.07.2020Tarcza antykryzysowa 4.0: Wakacje kredytowe nie dla wszystkich
    W ramach wakacji kredytowych dajemy prawo do zawieszenia na okres do trzech miesięcy wykonania umowy kredytów konsumenckich, hipotecznych i kredytów w rozumieniu art. 69 ustawy - Prawo bankowe, zarówno w części kapitałowej, jak i odsetkowej. W tym okresie kredytodawca nie będzie mógł naliczać ani pobierać odsetek, ani żadnych innych opłat, z wyjątkiem tych z tytułu składek za umowy ubezpieczenia powiązane z umową kredytu. Nowe przepisy dotyczyć będą osób najbardziej potrzebujących, czyli takich, które po dniu 13 marca 2020 r. straciły pracę lub inne główne źródło dochodu - wyjaśniło Ministerstwo Rozwoju.
    • 01.07.2020Podatki 2020: Zmiany w przepisach dotyczących deklaracji i ewidencji VAT
     W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie zmieniające przepisy ws. szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Zmiany mają związek z opóźnieniem wdrożenia nowych plików JPK_VAT, a przewidziane wcześniej modyfikacje przełożono z 1 lipca na 1 października 2020 r.
     • 30.06.2020Podatki 2020: Zmiany w przepisach dotyczących deklaracji i ewidencji VAT
      W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie zmieniające przepisy ws. szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Zmiany mają związek z opóźnieniem wdrożenia nowych plików JPK_VAT, a przewidziane wcześniej modyfikacje przełożono z 1 lipca na 1 października 2020 r.
      • 30.06.2020Podatki 2020: E-papierosy bez akcyzy do końca września
       Płyn do papierosów elektronicznych oraz tzw. wyroby nowatorskie nie będą opodatkowane akcyzą w trakcie kolejnych trzech miesięcy – wynika z projektu rozporządzenia, który przygotowało Ministerstwo Finansów. Zaniechanie poboru akcyzy będzie mieć zastosowanie w okresie od 1 lipca do 30 września 2020 r.
       • 30.06.2020Podatki 2020: Więcej czasu na poinformowanie o schematach podatkowych
        Resort finansów przygotował nowe rozporządzenie, które przedłuży terminy związane z wymianą informacji podatkowych i obowiązkiem raportowania w zakresie transgranicznych schematów podatkowych. Wydłużenie terminów ma ułatwić spełnienie obowiązków sprawozdawczych w warunkach kryzysu wynikającego z pandemii koronawirusa.
        • 29.06.2020Podatki 2020: Więcej czasu na poinformowanie o schematach podatkowych
         Resort finansów przygotował nowe rozporządzenie, które przedłuży terminy związane z wymianą informacji podatkowych i obowiązkiem raportowania w zakresie transgranicznych schematów podatkowych. Wydłużenie terminów ma ułatwić spełnienie obowiązków sprawozdawczych w warunkach kryzysu wynikającego z pandemii koronawirusa.
         • 29.06.2020Podatki 2020: E-papierosy bez akcyzy do końca września
          Płyn do papierosów elektronicznych oraz tzw. wyroby nowatorskie nie będą opodatkowane akcyzą w trakcie kolejnych trzech miesięcy – wynika z projektu rozporządzenia, który przygotowało Ministerstwo Finansów. Zaniechanie poboru akcyzy będzie mieć zastosowanie w okresie od 1 lipca do 30 września 2020 r.
          • 26.06.2020Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie dostępny do 12 lipca
           Rząd wydłuża prawo do pobierania przez ubezpieczonych dodatkowego zasiłku opiekuńczego na okres 14 dni, jednak nie dłużej niż do 12 lipca 2020 r. – wynika z rozporządzenia przygotowanego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zmiana ma bezpośredni związek z pandemią koronawirusa i zamknięciem placówek oświatowych. Koszty oszacowano na ok. 1,76 mld zł.
           • 26.06.2020Podatki 2020: MF przygotowało nowy wzór zawiadomienia ZAW-NR
            W resorcie finansów przygotowano projekt nowego rozporządzenia określającego wzór zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Nowy wzór ZAW-NR dotyczy sytuacji dokonania przelewu na rachunek, który nie jest zawarty w oficjalnym wykazie podatników VAT.
            • 26.06.2020Podatki 2020: Nowy JPK_VAT opóźniony finalnie do października
             W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę, która opóźnia wprowadzenie nowych plików JPK_VAT, łączących raportowanie z deklaracją VAT, z 1 lipca na 1 października 2020 r. dla wszystkich przedsiębiorców. Eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton wskazują, że być może rząd zdecyduje się jeszcze na kolejne przełożenie zmian.
             • 25.06.2020Podatki 2020: Nowy JPK_VAT opóźniony finalnie do października
              W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę, która opóźnia wprowadzenie nowych plików JPK_VAT, łączących raportowanie z deklaracją VAT, z 1 lipca na 1 października 2020 r. dla wszystkich przedsiębiorców. Eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton wskazują, że być może rząd zdecyduje się jeszcze na kolejne przełożenie zmian.
              • 25.06.2020Podatki 2020: MF przygotowało nowy wzór zawiadomienia ZAW-NR
               W resorcie finansów przygotowano projekt nowego rozporządzenia określającego wzór zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Nowy wzór ZAW-NR dotyczy sytuacji dokonania przelewu na rachunek, który nie jest zawarty w oficjalnym wykazie podatników VAT.
               • 25.06.2020Podatki 2020: Ważne zmiany dla JST
                W Dzienniku Ustaw opublikowano tzw. tarczę antykryzysową 4.0. Pakiet zmian obejmuje m.in. rozwiązania wspierające jednostki samorządu terytorialnego (JST). Nowością jest m.in. możliwość przesunięcia na kolejne miesiące wpłat do budżetu państwa dokonywanych przez samorządy o ponadprzeciętnych dochodach podatkowych. Przewidziano też złagodzenie reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie o kwotę faktycznego ubytku w dochodach z podatków.
                • 24.06.2020Podatki 2020: Ważne zmiany dla JST
                 W Dzienniku Ustaw opublikowano tzw. tarczę antykryzysową 4.0. Pakiet zmian obejmuje m.in. rozwiązania wspierające jednostki samorządu terytorialnego (JST). Nowością jest m.in. możliwość przesunięcia na kolejne miesiące wpłat do budżetu państwa dokonywanych przez samorządy o ponadprzeciętnych dochodach podatkowych. Przewidziano też złagodzenie reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie o kwotę faktycznego ubytku w dochodach z podatków.
                 • 24.06.2020Podatki 2020: Firmy zostaną czasowo zwolnione z podatku minimalnego
                  W tzw. tarczy antykryzysowej 4.0 przewidziano wprowadzenie czasowego zwolnienia z podatku od przychodów z budynków. Na tymczasowej preferencji skorzystają m.in. właściciele galerii handlowych, biurowców, hoteli i magazynów. O taką zmianę apelowało wcześniej środowisko przedsiębiorców. Ustawa została już ogłoszona w Dzienniku Ustaw.
                  • 23.06.2020Podatki 2020: Firmy zostaną czasowo zwolnione z podatku minimalnego
                   W ostatecznej wersji tzw. tarczy antykryzysowej 4.0 przewidziano wprowadzenie czasowego zwolnienia z podatku od przychodów z budynków. Na tymczasowej preferencji skorzystają m.in. właściciele galerii handlowych, biurowców, hoteli i magazynów. O taką zmianę apelowało wcześniej środowisko przedsiębiorców. Obecnie ustawa czeka jeszcze na podpis prezydenta.
                   • 23.06.2020Od 1 lipca obowiązuje nowa matryca stawek VAT
                    1 listopada 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy wprowadzającej m.in. nową matrycę stawek VAT oraz wiążącą informację stawkową (WIS) (ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 1751 z późn. zm.). Nowa matryca stawek VAT miała być stosowana od 1 kwietnia 2020 r., jednakże termin ten został przesunięty na 1 lipca 2020 r.
                    • 23.06.2020Podatki 2020: Wkrótce kolejne zmiany w ustawach podatkowych
                     Z początkiem lipca br. w życie wejdzie większość zmian przewidzianych w ostatniej nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych. Nowela, która zakłada kilkanaście różnych zmian, została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Pakiet obejmuje m.in. modyfikacje dotyczące ulgi podatkowej IP Box oraz korygowania zeznań podatkowych.
                     • 23.06.2020Bon turystyczny zatwierdzony przez Sejm. Program ma kosztować 4 mld zł
                      Sejm przyjął projekt ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. Świadczenie ma być przyznawane w formie bonu w wysokości 500 zł na każde dziecko, który będzie można przeznaczyć na sfinansowanie usług hotelarskich albo imprez turystycznych realizowanych na terenie Polski. Osoby wychowujące niepełnosprawne dzieci mają otrzymać dodatkowe świadczenia na poziomie 500 zł na każde dziecko.
                      • 22.06.2020Podatki 2020: Wkrótce kolejne zmiany w ustawach podatkowych
                       Z początkiem lipca br. w życie wejdzie większość zmian przewidzianych w ostatniej nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych. Nowela, która zakłada kilkanaście różnych zmian, została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Pakiet obejmuje m.in. modyfikacje dotyczące ulgi podatkowej IP Box oraz korygowania zeznań podatkowych.
                       • 22.06.2020Bon turystyczny zatwierdzony przez Sejm. Program ma kosztować 4 mld zł
                        Sejm przyjął projekt ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. Świadczenie ma być przyznawane w formie bonu w wysokości 500 zł na każde dziecko, który będzie można przeznaczyć na sfinansowanie usług hotelarskich albo imprez turystycznych realizowanych na terenie Polski. Osoby wychowujące niepełnosprawne dzieci mają otrzymać dodatkowe świadczenia na poziomie 500 zł na każde dziecko.
                        • 22.06.2020Samorządy otrzymają subwencje rekompensujące spadek dochodów podatkowych?
                         Sejm rozpoczął prace nad poselskim projektem ustawy o subwencji rekompensującej dla jednostek samorządu terytorialnego. Klub parlamentarny Lewicy proponuje jednorazową rekompensatę dla samorządów z tytułu utraconych dochodów z podatków dochodowych PIT i CIT. Dodatkowa rekompensata miałaby kosztować budżet państwa do 16,3 mld zł.
                         • 22.06.2020Od 1 lipca obowiązuje nowa matryca stawek VAT
                          1 listopada 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy wprowadzającej m.in. nową matrycę stawek VAT oraz wiążącą informację stawkową (WIS) (ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 1751 z późn. zm.). Nowa matryca stawek VAT miała być stosowana od 1 kwietnia 2020 r., jednakże termin ten został przesunięty na 1 lipca 2020 r.
                          • 19.06.2020Sejm zajmie się emeryturami osób z rocznika '53
                           Przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) zostaną dostosowane do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca 2019 r., który dotyczy części urodzonych w 1953 r. kobiet. Rządowy projekt nowelizacji w tej sprawie trafił już do Sejmu. Zmiany będą szersze względem wyroku TK i mają odnosić się także do mężczyzn. Nowela może mieć bezpośredni wpływ na niemal 130 tys. osób.
                           • 18.06.2020Sejm zajmie się emeryturami osób z rocznika '53
                            Przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) zostaną dostosowane do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca 2019 r., który dotyczy części urodzonych w 1953 r. kobiet. Rządowy projekt nowelizacji w tej sprawie trafił już do Sejmu. Zmiany będą szersze względem wyroku TK i mają odnosić się także do mężczyzn. Nowela może mieć bezpośredni wpływ na niemal 130 tys. osób.
                            • 18.06.2020Będzie ustawa o wsparciu dla rynku ubezpieczeń należności handlowych
                             W Ministerstwie Rozwoju przygotowano projekt nowej ustawy o wsparciu dla rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19. Projektodawcy proponują umożliwienie zakładom ubezpieczeń scedowania (reasekurowania) części ryzyka na Skarb Państwa w zamian za przekazanie części składki ubezpieczeniowej.
                             • 17.06.2020Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – biznes krytycznie o zmianach
                              Nowe przepisy dotyczące uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego będą naruszać prawa wszystkich wierzycieli tworzących obrót gospodarczy w Polsce – alarmuje Rada Przedsiębiorczości, do której należą największe organizacje przedsiębiorców. Kontrowersyjne zmiany w prawie mają zostać wprowadzone w ramach najnowszej tarczy antykryzysowej.
                              • 16.06.2020Podatki 2020: Tarcza antykryzysowa 4.0 bez istotnych zmian podatkowych
                               Rządowa tarcza antykryzysowa 4.0, nad którą pracuje obecnie Senat, nie zakłada istotnych zmian podatkowych, które pomogłyby poprawić płynność finansową przedsiębiorstw – oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan. Biznes liczył przede wszystkim na wprowadzenie odpowiednich modyfikacji w zakresie podatku VAT.
                               • 15.06.2020Podatki 2020: Tarcza antykryzysowa 4.0 bez istotnych zmian podatkowych
                                Rządowa tarcza antykryzysowa 4.0, nad którą pracuje obecnie Senat, nie zakłada istotnych zmian podatkowych, które pomogłyby poprawić płynność finansową przedsiębiorstw – oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan. Biznes liczył przede wszystkim na wprowadzenie odpowiednich modyfikacji w zakresie podatku VAT.
                                • 12.06.2020Podatki 2020: Nowy JPK_VAT jednak od 1 października
                                 Obowiązek stosowania nowego pliku JPK_VAT zostanie wprowadzony z początkiem października 2020 r. – wynika z nowej tarczy antykryzysowej 4.0. Początkowo obowiązek ten miał zostać wdrożony już z początkiem lipca br., a o przesunięcie terminu w czasie apelowało środowisko biznesowe. Nad ustawą pracuje obecnie jeszcze Senat.
                                 • 10.06.2020Podatki 2020: Nowy JPK_VAT jednak od 1 października
                                  Obowiązek stosowania nowego pliku JPK_VAT zostanie wprowadzony z początkiem października 2020 r. – wynika z nowej tarczy antykryzysowej 4.0. Początkowo obowiązek ten miał zostać wdrożony już z początkiem lipca br., a o przesunięcie terminu w czasie apelowało środowisko biznesowe. Nad ustawą pracuje obecnie jeszcze Senat.
                                  • 09.06.2020Praca zdalna – wkrótce nowe przepisy
                                   Niebawem w życie wejdą nowe przepisy, które uregulują kwestie dotyczące pracy zdalnej. Po wprowadzeniu zmian pracodawca powinien m.in. sprawdzać umiejętności pracownika oraz warunki, w jakich wykonywana ma być praca zdalna. Pracodawcy otrzymają także prawo do wymagania od pracowników prowadzenia odpowiedniej ewidencji wykonywanych zdalnie czynności.
                                   • 09.06.2020Podatki 2020: Dopłaty do oprocentowania kredytów bez PIT i CIT
                                    Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, które udzielane są na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami pandemii koronawirusa, nie będą stanowić przychodu w rozumieniu przepisów o podatkach dochodowych PIT i CIT. Nowe przepisy powinny wejść w życie w najbliższym czasie.
                                    • 09.06.2020Nowa tarcza z wakacjami kredytowymi i przepisami antyprzejęciowymi
                                     Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadzi łatwiejszy dostęp do wakacji kredytowych oraz zwiększy ochronę niektórych polskich spółek przed wrogimi przejęciami. Wdrażane zmiany mają w praktyce zwiększyć ochronę kredytobiorców i polskich spółek. Aktualnie nad tarczą pracuje Senat.
                                     • 09.06.2020Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie dostępny do 28 czerwca
                                      Dodatkowy zasiłek opiekuńczy ma przysługiwać ubezpieczonym rodzicom od 25 maja do 28 czerwca 2020 r. Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, chociaż wprowadzająca zmiany ustawa nie została jeszcze opublikowana w Dzienniku Ustaw, to rodzice dzieci do lat 8 mogą już składać wnioski o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres od 25 maja br. zarówno do ZUS, jak i do płatników składek.
                                      • 08.06.2020Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie dostępny do 28 czerwca
                                       Dodatkowy zasiłek opiekuńczy ma przysługiwać ubezpieczonym rodzicom od 25 maja do 28 czerwca 2020 r. Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, chociaż wprowadzająca zmiany ustawa nie została jeszcze opublikowana w Dzienniku Ustaw, to rodzice dzieci do lat 8 mogą już składać wnioski o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres od 25 maja br. zarówno do ZUS, jak i do płatników składek.
                                       • 08.06.2020Praca zdalna – wkrótce nowe przepisy
                                        Niebawem w życie wejdą nowe przepisy, które uregulują kwestie dotyczące pracy zdalnej. Po wprowadzeniu zmian pracodawca powinien m.in. sprawdzać umiejętności pracownika oraz warunki, w jakich wykonywana ma być praca zdalna. Pracodawcy otrzymają także prawo do wymagania od pracowników prowadzenia odpowiedniej ewidencji wykonywanych zdalnie czynności.
                                        • 08.06.2020Podatki 2020: Dopłaty do oprocentowania kredytów bez PIT i CIT
                                         Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, które udzielane są na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami pandemii koronawirusa, nie będą stanowić przychodu w rozumieniu przepisów o podatkach dochodowych PIT i CIT. Nowe przepisy powinny wejść w życie w najbliższym czasie.
                                         • 08.06.2020Nowa tarcza z wakacjami kredytowymi i przepisami antyprzejęciowymi
                                          Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadzi łatwiejszy dostęp do wakacji kredytowych oraz zwiększy ochronę niektórych polskich spółek przed wrogimi przejęciami. Wdrażane zmiany mają w praktyce zwiększyć ochronę kredytobiorców i polskich spółek. Aktualnie nad tarczą pracuje Senat.
                                          • 08.06.2020Podatki 2020: Tarcza antykryzysowa 4.0 z nowymi ułatwieniami podatkowymi
                                           W ramach tzw. tarczy antykryzysowej 4.0 wprowadzone zostaną zmiany dotyczące podatków dochodowych. Aktualna wersja projektu zakłada m.in. rozszerzenie zakresu darowizn oraz większe możliwości odliczenia podatku. Projekt nowej tarczy został już przyjęty przez Sejm.
                                           • 08.06.2020Dodatek solidarnościowy nie dla osób na umowach cywilnoprawnych
                                            Parlament pracuje nad prezydenckim projektem ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Środowisko przedsiębiorców apeluje o to, by na nowy dodatek szansę mieli także pracujący na podstawie umów cywilnoprawnych. Pewne wątpliwości budzi też fakt, że wypłata dodatku będzie zawieszać pobieranie zasiłku dla bezrobotnych.
                                            • 05.06.2020Podatki 2020: Tarcza antykryzysowa 4.0 z nowymi ułatwieniami podatkowymi
                                             W ramach tzw. tarczy antykryzysowej 4.0 wprowadzone zostaną zmiany dotyczące podatków dochodowych. Aktualna wersja projektu zakłada m.in. rozszerzenie zakresu darowizn oraz większe możliwości odliczenia podatku. Projekt nowej tarczy został już przyjęty przez Sejm.
                                             • 05.06.2020Dodatek solidarnościowy nie dla osób na umowach cywilnoprawnych
                                              Parlament pracuje nad prezydenckim projektem ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Środowisko przedsiębiorców apeluje o to, by na nowy dodatek szansę mieli także pracujący na podstawie umów cywilnoprawnych. Pewne wątpliwości budzi też fakt, że wypłata dodatku będzie zawieszać pobieranie zasiłku dla bezrobotnych.
                                              • 05.06.2020Dodatek solidarnościowy – projekt nowej ustawy już w Sejmie
                                               Sejm rozpoczął prace nad prezydenckim projektem ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Nowy dodatek ma wspierać osoby, które utraciły źródło przychodu z powodu kryzysu związanego z pandemią koronawirusa.
                                               • 04.06.2020Dodatek solidarnościowy – projekt nowej ustawy już w Sejmie
                                                Sejm rozpoczął prace nad prezydenckim projektem ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Nowy dodatek ma wspierać osoby, które utraciły źródło przychodu z powodu kryzysu związanego z pandemią koronawirusa.
                                                • 04.06.2020Zamówienia publiczne – biznes liczy na utrzymanie ułatwień
                                                 W projekcie tarczy antykryzysowej 4.0 rząd przygotował m.in. kilka zmian dotyczących funkcjonowania systemu zamówień publicznych. Jak oceniają eksperci Business Centre Club, część projektowanych rozwiązań warto przedłużyć również na czas po pandemii koronawirusa. Pakiet zmian obejmuje m.in. czasowe zawieszenie możliwości potrącania kar umownych i realizacji zabezpieczeń.
                                                 • 04.06.2020Prawo pracy – nowa tarcza antykryzysowa przyniesie sporo nowości
                                                  W Sejmie trwają prace nad projektem tzw. tarczy antykryzysowej 4.0. Nowe regulacje będą dotyczyć m.in. prawa pracy. Eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton oceniają, że projektowane przepisy będą w części szansą dla pracodawców, ale niektóre z rozwiązań mogą okazać się jednak pewnym zagrożeniem.
                                                  • 03.06.2020Prawo pracy – nowa tarcza antykryzysowa przyniesie sporo nowości
                                                   W Sejmie trwają prace nad projektem tzw. tarczy antykryzysowej 4.0. Nowe regulacje będą dotyczyć m.in. prawa pracy. Eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton oceniają, że projektowane przepisy będą w części szansą dla pracodawców, ale niektóre z rozwiązań mogą okazać się jednak pewnym zagrożeniem.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 58 ] następna strona »