Nowelizacja ustawy o rachunkowości z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o rachunkowości, która dotyczy nałożenia na duże międzynarodowe firmy obowiązku publicznego ujawniania sprawozdań nt.  podatku dochodowego, który płacą w poszczególnych państwach. Informacje tego rodzaju będą musiały być podawane z podziałem na konkretne kraje.

Nowelizacja ustawy o rachunkowości dostosuje polskie prawo do dyrektywy PE i Rady (UE) 2021/2101 z 24 listopada 2021 r. zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały.

Obowiązek sporządzania, publikacji i udostępnienia sprawozdania o podatku dochodowym obejmie: – jednostkę dominującą najwyższego szczebla, jeśli przychody ujęte w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jednostki przekraczają dla każdego z dwóch ostatnich lat obrotowych kwotę 3,5 mld zł;– jednostkę samodzielną, jeśli przychody ujęte w rocznym sprawozdaniu finansowym jednostki przekraczają dla każdego z dwóch ostatnich lat obrotowych kwotę 3,5 mld zł.

„Obowiązek ten będzie dotyczyć wyłącznie jednostek dominujących najwyższego szczebla i jednostek samodzielnych będących spółkami kapitałowymi, spółkami kapitałowo-akcyjnymi, bądź spółkami jawnymi lub komandytowymi, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej” – czytamy w komunikacie prezydenckiej kancelarii.

Sprawozdanie i oświadczenie będą składane w terminie 12 miesięcy od dnia bilansowego, a następnie zamieszczane na stronach internetowych danej jednostki. Co istotne, informacje mają być przedstawiane w odniesieniu do każdej jurysdykcji podatkowej, w której działalność grupy lub jednostki samodzielnej może podlegać podatkowi dochodowemu na podstawie siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności czy stałej działalności gospodarczej.

„Wprowadzono także sankcje karne dotyczące ustanowionych obowiązków oraz zmodyfikowano treść załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości w zakresie dotyczącym kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych, która może być przekazywana na rzecz organizacji pożytku publicznego” – wskazuje prezydencka kancelaria.

Nowe regulacje znajdą po raz pierwszy zastosowanie do sprawozdań o podatku dochodowym za rok obrotowy rozpoczynający się po 21 czerwca 2024 r.

Zmiany wprowadza ustawa z dnia 12 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja została 16 kwietnia br. podpisana przez prezydenta.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z nowelizacją można się zapoznać tutaj.

mp

 

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...