Przedawnienie zobowiązań podatkowych. Kontrowersyjne przepisy będą uchylone?

Do Sejmu trafił poselski projekt przewidujący uchylenie niektórych przepisów Ordynacji podatkowej, które dotyczą zawieszania biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Jak wskazują posłowie Konfederacji, obecne regulacje budzą liczne wątpliwości, są niekorzystne dla podatników i naruszają pewność prawa.

W projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej zaproponowano uchylenie art. 70 § 6 pkt 1 oraz nierozerwalnie z nim powiązanych art. 70 § 7 pkt 1 i art. 70c. Projekt zakłada też odpowiednie modyfikacje w art. 71.

Obecne przepisy określają, że bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a ten już rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, jeśli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania.

Wątpliwości dotyczą przede wszystkim tego, że przepisy bywają traktowane jako instrument łatwego i wygodnego wydłużania upływu terminu przedawnienia. Jak zaznaczają projektodawcy, na problem wskazywał m.in. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 17 lipca 2012 r. (sygn. akt – P 30/11).

„Projekt niesie ze sobą pozytywne skutki gospodarcze i społeczne, gdyż przedawnienie zobowiązań podatkowych przestanie być w Polsce instytucją w dużej mierze pozorną, co będzie z korzyścią dla polskich podatników, zwłaszcza prowadzących działalność gospodarczą, poprzez zwiększenie ich zaufania do organów państwa i zwiększenie pewności prawa” – podkreślają projektodawcy.

Wprowadzenie zmian przewiduje poselski – zgłoszony przez klub parlamentarny Konfederacji – projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Projekt trafił do Sejmu 10 kwietnia 2024 r.

Nowelizacja miałaby wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp

 

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...