Dodatkowa waloryzacja emerytur coraz bliżej. Rząd opublikował projekt

W ciągu danego roku przeprowadzana będzie dodatkowa waloryzacja świadczeń dla emerytów i rencistów, jeśli wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu przekroczy 5 proc. – wynika z projektu nowelizacji, który przygotowano w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Obecnie nie ma pewności, czy w 2024 r. dojdzie do tego rodzaju dodatkowej waloryzacji.

„Waloryzacja emerytur i rent odbywa się raz w roku, począwszy od 1 marca. Oznacza to, że w warunkach wysokiej inflacji emeryci i renciści, szczególnie pobierający niskie świadczenia, odczuwają nadmiernie wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w ciągu roku, a ich świadczenia tracą na wartości realnej i często nie wystarczają na zaspokojenie podstawowych potrzeb” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

W projekcie nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zaproponowano stały mechanizm, zgodnie z którym w przypadku wzrostu cen w pierwszym półroczu o ponad 5 proc. w danym roku przeprowadzona zostanie dodatkowa waloryzacja świadczeń. Do ewentualnej dodatkowej waloryzacji dochodzić ma 1 września danego roku.

Szacuje się, że w 2024 r. ewentualna dodatkowa waloryzacja mogłaby kosztować państwo ok. 11,3 mld zł.

„W związku z brakiem w obecnej chwili dostatecznych danych – do szacunków przyjęto prognozowany wskaźnik waloryzacji od 1 marca 2024 r. w wysokości 112,3 proc. oraz hipotetyczny wskaźnik dodatkowej waloryzacji na poziomie 106 proc. Skutki dodatkowej waloryzacji w 2024 r. dotyczą 4 ostatnich miesięcy 2024 r. oraz 2 pierwszych miesięcy 2025 r.” – podkreślają projektodawcy.

Co ważne, w projekcie przyjęto założenie, że skutki finansowe dodatkowej waloryzacji nie przenoszą się na lata następne. Wyjątek stanowić będzie sytuacja, gdy wskaźnik waloryzacji rocznej był niższy niż wskaźnik dodatkowej waloryzacji.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 3 kwietnia 2024 r.) o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp

 

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...