Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akcyza alkohol

 • 18.11.2019Podatki 2020: Brana piwowarska ostrzega przed skutkami podniesienia akcyzy
  Podniesienie akcyzy na piwo o 10 proc. doprowadzi do wikszej podwyki cen, ni szacuje Ministerstwo Finansów – twierdzi Zwizek Pracodawców Przemysu Piwowarskiego – Browary Polskie (ZPPP – Browary Polskie). Firmy z tej brany wskazuj, e ju teraz akcyza jest zdecydowanie wysza ni np. w Niemczech i Czechach. Zmiany dotyczce stawki podatku maj wej w ycie z pocztkiem przyszego roku.
  • 13.06.2019NSA: Akcyza jest podatkiem konsumpcyjnym - nie powinna obejmowa towarów utraconych
   Z uzasadnienia: Polski ustawodawca rozwizania normatywne dotyczce wyczenia od opodatkowania ubytków naturalnych implementowa do krajowego porzdku prawnego w sposób wadliwy (niepeny), gdy w jej wyniku nie obj zwolnieniem podatkowym ubytków naturalnych wykraczajcych ponad ubytki naturalne wskazane w decyzji ustalajcej wielko ubytków zwolnionych od opodatkowania.
   • 26.04.2019Podatki 2020: Rzd podniesie akcyz na napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe
    Z pocztkiem 2020 r. Polska podwyszy o 3 proc. stawki podatku akcyzowego na napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy i wyroby nowatorskie. Podwyk zapowiedziano w aktualizacji tzw. programu konwergencji, która zostaa w tym tygodniu przyjta przez rzd. Indeksacja stawek akcyzy powinna przynie budetowi pastwa wzrost wpywów o ponad 1,1 mld z.
    • 23.06.2017Podatki 2018: Akcyza obejmie e-papierosy
     Podatek akcyzowy bdzie obejmowa od 2018 r. równie pyn do papierosów elektronicznych oraz tzw. nowatorskie wyroby tytoniowe – wynika z projektu nowelizacji ustawy akcyzowej, który przygotowao Ministerstwo Finansów. Zmiany maj przynie wzrost wpywów podatkowych o ok. 100 mln z w skali roku.
     • 04.10.2016Podatki 2016: Podrabiane alkohole generuj milionowe straty podatkowe 
      Podrabiane alkohole s odpowiedzialne za utrat przez polski budet ok. 47 mln euro wpyww z podatku akcyzowego rocznie – wynika z danych opublikowanych przez Urzd UE ds. Wasnoci Intelektualnej (EUIPO). Szacuje si te, e z powodu tego zjawiska Polska traci ok. 2,8 tys. miejsc pracy.
      • 12.05.2016Kupno samochodu a podatek akcyzowy
       Zgodnie z postanowieniami ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 752, z pn. zm., dalej: u.p.a.) opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlegaj:  wyroby akcyzowe, samochody osobowe.  Wyrobami akcyzowymi s wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy. Nie ma wrd nich samochodw ciarowych.
       • 11.05.2016Kupno samochodu a podatek akcyzowy
        Zgodnie z postanowieniami ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 752, z pn. zm., dalej: u.p.a.) opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlegaj:  wyroby akcyzowe, samochody osobowe.  Wyrobami akcyzowymi s wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy. Nie ma wrd nich samochodw ciarowych.
        • 28.01.2016MF. Zmiany przepisw akcyzowych od dnia 1 stycznia 2016 r.
         Nowelizacja, ktra wesza w ycie w dniu 1 stycznia 2016 r. zasadniczo realizuje postulaty przedsibiorcw z brany wyrobw akcyzowych i w zaoeniu powinna uatwi im prowadzenie dziaalnoci gospodarczej poprzez uproszczenie procedur i eliminacj niektrych obowizkw administracyjnych.  Ustawa wprowadzia rwnie regulacje o charakterze uszczelniajcym, tj. przepisy dotyczce poredniczcych podmiotw tytoniowych, ktre powinny ograniczy dziaalno „szarej strefy" w obszarze obrotu suszem tytoniowym i spowodowane tym straty dla budetu pastwa.
         • 27.01.2016MF. Zmiany przepisw akcyzowych od dnia 1 stycznia 2016 r.
          Nowelizacja, ktra wesza w ycie w dniu 1 stycznia 2016 r. zasadniczo realizuje postulaty przedsibiorcw z brany wyrobw akcyzowych i w zaoeniu powinna uatwi im prowadzenie dziaalnoci gospodarczej poprzez uproszczenie procedur i eliminacj niektrych obowizkw administracyjnych.  Ustawa wprowadzia rwnie regulacje o charakterze uszczelniajcym, tj. przepisy dotyczce poredniczcych podmiotw tytoniowych, ktre powinny ograniczy dziaalno „szarej strefy" w obszarze obrotu suszem tytoniowym i spowodowane tym straty dla budetu pastwa.
          • 21.04.2015Szara strefa coraz wiksza. System podatkowy wymaga zmian
           Midzy 2011 a 2015 r. wielko tzw. szarej strefy zwikszya si w Polsce ze 192 do 224 mld z – wynika z niedawnych szacunkw Instytutu Bada nad Gospodark Rynkow. Eksperci Krajowej Izby Gospodarczej twierdz, e rozwizaniem problemu wzrostu szarej strefy mogoby by uszczelnienie systemu podatkowego.
           • 10.02.2015WSA. Podatek akcyzowy. Zuycie to take zniszczenie
            Ustawodawca uywajc pojcia „zuycie” mia na myli take proces polegajcy na zniszczeniu wyrobw akcyzowych, taki zreszt sposb interpretacji naley uzna za prawidowy gdy wemie si pod uwag jzykowe znaczenie terminu „zuy”, z tym jednak zastrzeeniem, e „zniszczenie” musi nastpi w wyniku uywania, duszego uywania, czstego uywania, wyczerpania zasobu przez dusze uywanie czy zrobienia z wyrobu uytku, nie za przez „usunicie” czy „unicestwienie” - orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Szczecinie.
            • 10.12.2014Interpretacja prawa zmienn jest
             Interpelacja nr 28901 do prezesa Rady Ministrw w sprawie stosowania nowej interpretacji przepisw prawa przez urzdnikw podlegych ministrowi finansw
             • 25.08.2014Sprzeda zuytego oleju a podatek akcyzowy
              Pytanie podatnika: Czy sprzeda oleju odpadowego powstaego w wyniku zuycia nabywanych olejw z zapacon akcyz jak i powstaego w wyniku prawidowego zuycia olejw objtych zwolnieniem od akcyzy ze wzgldu na przeznaczenie podlega opodatkowaniu akcyz?
              • 23.07.2014Wysoka akcyza niszczy bran spirytusow - alarmuje ,,Solidarno"
               Stawka akcyzy na wyroby spirytusowe powinna zosta natychmiast obniona o 20 proc. – uwaa NSZZ „Solidarno”. Zwizkowcy wskazuj, e wprowadzona z pocztkiem 2014 r. podwyka podatku nie zaowocowaa zwikszeniem wpyww budetowych, a mocno uderzya w bran spirytusow, zwikszajc jednoczenie ryzyko zwolnie.
               • 07.04.2014Podatki na wiecie: Ukraina podnosi podatki
                Ukraiski parlament zatwierdzi szereg zmian w systemie podatkowym, ktre maj stanowi zabezpieczenie dla pakietu pomocy finansowej (ok. 14-18 mld dolarw) ze strony Midzynarodowego Funduszu Walutowego. Podniesione zostanie m.in. opodatkowanie dochodw osb fizycznych, a stawki podatkw CIT i VAT zostan – pomimo wczeniejszych zapowiedzi obniki – utrzymane na obecnym poziomie.
                • 27.12.2013Prezydent podpisa dwie wane ustawy
                 Prezydent Bronisaw Komorowski podpisa w poniedziaek ustaw okoobudetow i nowelizacj ustawy o finansach publicznych. Pierwsza zamraa wynagrodzenia w wikszoci jednostek sektora finansw publicznych, a druga wprowadza tzw. stabilizujc regu wydatkow.
                 • 30.09.2013Akcyza w gr, brana spirytusowa w d
                  W przyszym roku akcyza na alkohole spirytusowe wzronie o 15 proc., a udzia tego podatku w cenie plitrowej butelki wdki wynosi bdzie przecitnie ju przeszo 50 proc. – Podwyszenie opodatkowania nie przyniesie adnych wikszych korzyci budetowi. Zaszkodzi natomiast naszej brany i przyczyni si do dalszego rozwoju szarej strefy – uwaa Zwizek Pracodawcw Polski Przemys Spirytusowy.
                  • 23.09.2013Podatki w budecie na 2014 rok. Rzd idzie na skrty?
                   Projekt budetu na 2014 rok wyranie pokazuje, e rzd Donalda Tuska w kwestiach podatkowych znw idzie na skrty – twierdz eksperci Konfederacji Lewiatan, wedug ktrych zamiast kolejnej podwyki akcyzy wadza powinna zaj si uszczelnianiem granic i popraw efektywnoci kontroli skarbowej.
                   • 03.07.2013Podatki na wiecie: Belgia ma sposb na wielkie korporacje
                    W 2014 r. Belgia nie podniesie stawek VAT ani podatkw dochodowych – zapowiedzia premier Elio Di Rupo, ktry chce postawi gwnie na zmniejszenie wydatkw pastwa. Przedstawione przez belgijski rzd plany zakadaj podwyk akcyzy oraz wprowadzenie cakiem nowej daniny, tzw. podatku uczciwoci (fairness tax lub minimum tax). Zapac go due korporacje.
                    • 23.01.2013Podatki na wiecie: Rumunia zaostrza system podatkowy
                     W rumuskim parlamencie trwaj gosowania nad zmianami w systemie podatkowym. Jak podaje portal romania-insider.com, lewicowy rzd Victora Ponty postanowi m.in. zmieni zasady opodatkowania dla mikroprzedsibiorstw i podnie akcyz na alkohol.
                     • 04.01.2013Podatki 2013: Akcyza. Zmiany w podatku akcyzowym
                      Suba Celna informuje o zmianach w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym znowelizowanej ustaw z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektrych obcie administracyjnych w gospodarce.
                      • 23.07.2012Akcyza na wyroby alkoholowe – raport NIK
                       Dochody z podatku akcyzowego od wyrobw alkoholowych przynosz rocznie budetowi pastwa ponad 10 mld zotych. Kontrola NIK wykazaa, e zmiany przepisw, wprowadzane przez resort finansw coraz lepiej chroni polski rynek przed obrotem skaonym alkoholem. Problemem jest jednak egzekucja zalegoci w podatku akcyzowym, ktra obecnie ksztatuje si na bardzo niskim poziomie.
                       • 28.05.2012Nabycie wewntrzwsplnotowe towarw przez podrnych
                        Nabycie wewntrzwsplnotowe towarw bdcych wyrobami akcyzowymi wie si, co do zasady, z obowizkiem zapacenia akcyzy, zgodnie z przepisami obowizujcymi w Polsce.
                        • 09.05.2012Import towarw przez podrnych
                         Terytorium Unii Europejskiej (UE) skada si z terytoriw Pastw Czonkowskich i otoczone jest zewntrzn granic celn z krajami, ktre nie nale do UE (tzw. kraje trzecie). Midzy Pastwami Czonkowskimi UE granica celna nie wystpuje. Przywz (import) towarw z krajw trzecich na terytorium UE, przez zewntrzn granic celn, wie si z koniecznoci zapacenia ca i podatkw.
                         • 27.03.2012Akcyza na wgiel – uproszczony dokument dostawy od 3 kwietnia
                          Od 3 kwietnia bdzie mona korzysta z nowego, uproszczonego wzoru dokumentu dostawy wyrobw wglowych. Rozporzdzenie w tej sprawie zakada, e z jednostronicowej formy mog korzysta podmioty zwolnione z akcyzy na wgiel (lub inne wyroby wglowe), jeli jednorazowa sprzeda nie przekracza 10 ton.
                          • 16.02.2012Sprzeda wgla po wprowadzeniu akcyzy
                           Interpelacja nr 1188 do ministra finansw w sprawie uproszczenia przepisw dotyczcych zakupu wgla kamiennego bez akcyzy
                           • 14.02.2012Akcyza na wgiel – nowy wzr dokumentu dostawy
                            Resort finansw planuje wprowadzenie nowego, uproszczonego wzoru dokumentu dostawy wyrobw wglowych. Jednostronicowa uproszczona forma bdzie moga by stosowana w przypadku sprzeday wgla lub innych wyrobw wglowych podmiotom zwolnionym z akcyzy, jednak tylko w iloci nieprzekraczajcej jednorazowo 10 ton.
                            • 20.01.2012Transakcje WDT a stawka VAT
                             Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca jest uprawniony do zastosowania 0% stawki podatku z tytuu wewntrzwsplnotowej dostawy towarw, jeeli przed upywem terminu do zoenia deklaracji podatkowej posiada w przypadku przemieszczania wyrobw akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy – wydruk z systemu EMCS dokumentu e-AD oraz raport odbioru, a take kopi faktury VAT, zawierajc specyfikacj poszczeglnych towarw niepodpisan przez nabywc?
                             • 07.12.2011Sprzeda zuytego oleju smarowego nie podlega akcyzie
                              Pytanie podatnika: Wnioskodawca (spka) nabywa z akcyz zapacon olej smarowy oraz olej turbinowy klasyfikowany do kodu 2710 19 81 do posiadanych maszyn i urzdze. Po zuyciu przedmiotowy olej podlega sprzeday podmiotowi, ktry przetwarza i unieszkodliwia odpady niebezpieczne. Przedsibiorstwo, ktre zakupio zuyty olej dostarcza go nastpnie do rafinerii. Tam odpad podlega recyklingowi. Czy sprzeda oleju smarowego przepracowanego przez spk podlega opodatkowaniu akcyz?
                              • 30.03.2011Kierowcy zapac za likwidacj ulgi akcyzowej od biokomponentw
                               Interpelacja nr 20299 do ministra finansw w sprawie likwidacji ulgi akcyzowej od biokomponentw dodawanych do paliw
                               • 03.12.2010Kasy fiskalne 2011 – Zwolnienia
                                Zasady zwolnienia na czas okrelony niektrych grup podatnikw i niektrych czynnoci z obowizku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku nalenego przy zastosowaniu kas rejestrujcych, oraz warunki korzystania z tych zwolnie okrela od 1.01.2011 roku Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych, opublikowane w Dz.U. Nr 138, poz. 930.
                                • 15.11.2010Akcyza – nowe zasady kontroli
                                 1 stycznia 2011 r. ma wej w ycie nowe rozporzdzenie ministra finansw w sprawie kontroli niektrych wyrobw akcyzowych. Resort opublikowa projekt dokumentu. Zmiany s konsekwencj nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, wprowadzonej ustaw z 22 lipca 2010 r., dotyczcej obowizku przemieszczania wyrobw akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy na podstawie elektronicznego administracyjnego dokumentu (e-AD) lub dokumentu zastpczego.
                                 • 29.03.2010Jak rzd obnia podatki
                                  Interpelacja nr 13901 do ministra finansw w sprawie obietnicy obnienia podatkw
                                  • 03.12.2008Poprawki do budetu
                                   Obnienie prognozy wzrostu gospodarczego, dochodw i wydatkw pastwa zakadaj zaakceptowane przez rzd poprawki do projektu ustawy budetowej na rok 2009, zgoszone przez ministra finansw.
                                   • 01.10.2008Projekt nowej ustawy akcyzowej
                                    Podatek akcyzowy bdzie dotyczy wycznie paliw, energii elektrycznej, wyrobw tytoniowych, napojw alkoholowych oraz samochodw osobowych – zakada projekt ustawy o podatku akcyzowym, przyjty we wtorek przez rzd.
                                    • 28.09.2006Akcyza i banderole
                                     Zgodnie z przepisami prawa podatkowego okrelone wyroby podlegaj obowizkowi oznaczania znakami akcyzy. Zacznik nr 3 do Ustawy o podatku akcyzowym zalicza do nich: produkty rafinacji ropy naftowej, preparaty zawierajce w masie 70% olejw mineralnych, oleje do rnych celw, piwo otrzymywane ze sodu, wina musujce gronowe, wina ze wieych winogron, napoje fermentowane, rnego rodzaju napoje alkoholowe, cygara, papierosy i tyto do palenia. Powszechnie stosowanymi znakami akcyzy s przede wszystkim banderole, rzadziej odciski pieczci lub znaki cechowe.
                                     • 16.05.2006Podmiotowe i przedmiotowe zwolnienia z podatku akcyzowego
                                      Zwolnienia od podatku akcyzowego uregulowane s w art. 23–25 Ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 04.29.257) a take w wydanym na podstawie tych przepisw Rozporzdzeniu Ministra Finansw z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnie od podatku akcyzowego (Dz. U. 04.97.966). Zwolnienia od podatku akcyzowego mona podzieli na przedmiotowe i podmiotowe, mog one by cakowite lub czciowe.
                                      • 17.04.2006Zwrot akcyzy od wyrobw akcyzowych zharmonizowanych
                                       Przewidziana w Ustawie z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257, z pn. zm.) moliwo ubiegania si o zwrot akcyzy od wyrobw akcyzowych zharmonizowanych zapobiega ma podwjnemu opodatkowaniu tym podatkiem: na terytorium Polski i w kraju przeznaczenia towarw. Zgodnie z art. 60 ustawy moliwo ta odnosi si do dwch sytuacji zwizanych z przemieszczaniem towarw akcyzowych: dostawy wewntrzwsplnotowej oraz eksportu. Zanim przybliona zostanie ta regulacja, omwi naley podstawowe dla jej stosowania terminy.