Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

prawo konsumenckie

 • 12.07.2019Podatki 2020: Pakiet Przyjazne Prawo znowelizuje też ustawę o VAT
  W przyjętym we wtorek projekcie nowej ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (tzw. Pakiet Przyjazne Prawo) przewidziano m.in. zmiany w ustawie o podatku VAT. W efekcie wydłużony zostanie termin rozliczenia VAT w imporcie. Wśród projektowanych nowości znalazły się także np. prawo do błędu w pierwszym roku działalności, dodatkowa ochrona konsumencka dla niektórych firm oraz ułatwienia dla rzemiosła.
  • 10.07.2019Podatki 2020: Pakiet Przyjazne Prawo znowelizuje też ustawę o VAT
   W przyjętym we wtorek projekcie nowej ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (tzw. Pakiet Przyjazne Prawo) przewidziano m.in. zmiany w ustawie o podatku VAT. W efekcie wydłużony zostanie termin rozliczenia VAT w imporcie. Wśród projektowanych nowości znalazły się także np. prawo do błędu w pierwszym roku działalności, dodatkowa ochrona konsumencka dla niektórych firm oraz ułatwienia dla rzemiosła.
   • 26.06.2019NSA. Program motywacyjny dla handlowców nie jest konkursem
    Z uzasadnienia: Nie można uznać za konkurs w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT przedsięwzięcia, w którym za zwycięzcę uznaje się każdego uczestnika, który osiągnie w danym przedziale czasu określoną wartość obrotów z tytułu sprzedaży towarów oferowanych przez organizatora (...) Jeżeli spółka organizuje akcję niespełniającą wymogów przypisanych konkursowi, to otrzymane przez uczestników wygrane nie stanowią przychodu z konkursu. Wartość nagród uzyskiwanych przez osoby, które wykonują na rzecz spółki czynności w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, stanowić będzie przychód z pozarolniczej działalności.
    • 28.12.2018Upadłość konsumencka a wstrzymanie egzekucji
     Niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków – to przesłanki uwzględnienia przez sąd administracyjny wniosku podatnika o wstrzymanie wykonania decyzji organu podatkowego. Ciężar uprawdopodobnienia wystąpienia tych przesłanek spoczywa na podatniku. Jak wynika z wydanego 24 października 2018 r. postanowienia WSA w Warszawie, za uwzględnieniem wniosku o wstrzymanie egzekucji przemawia trudna sytuacja finansowa i zdrowotna wnioskodawców. Na decyzję sądu wpłynąć może również fakt ogłoszenia upadłości konsumenckiej (III SA/Wa 1136/18).
     • 30.10.2018Krajowy Rejestr Zadłużonych – informator o upadłych i restrukturyzowanych
      „Usprawnienie funkcjonowania sądownictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, stanowiąc odpowiedź na istotne problemy sądów restrukturyzacyjnych i upadłościowych wynikające ze znacznego zwiększenia liczby spraw, zwłaszcza w zakresie upadłości konsumenckiej” – to jeden z głównych celów utworzenia Krajowego Rejestru Zadłużonych, zgodnie z uzasadnieniem rządowego projektu ustawy o jego powołaniu.
      • 25.10.2018Upadłość konsumencka rekordowa w 2018 roku
       Według danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej, tylko do 30 czerwca 2018r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano 14 405 ogłoszeń o toczących się postępowaniach upadłościowych, z czego aż 3 259 dotyczyło upadłości konsumenckiej. Porównując statystyki z lat poprzednich można stwierdzić, że rok 2018 będzie rekordowy pod względem ogłoszeń upadłości osoby fizycznej. Każdego dnia przybywa osób, których dotyka bankructwo osobiste, zmuszonych stanąć przed wyzwaniem, jak ogłosić upadłość konsumencką.
       • 02.10.2018Podatki 2018: Zmiany w prowadzeniu PKPiR
        15 września br. weszły w życie zmiany w rozporządzeniu ws. prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, które przede wszystkim dostosowują przepisy rozporządzenia do zmian w ustawie o PIT, które weszły życie 1 stycznia 2018 r., a które uchylają obowiązek zawiadomienia o prowadzeniu PKPiR oraz o podpisaniu umowy z biurem rachunkowym na prowadzenie księgi. Ponadto, rozszerzony został katalog przesłanek uznania księgi za rzetelną. Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy. Zmienione przepisy mają zastosowanie do dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2018 r.
        • 01.10.2018Podatki 2018: Zmiany w prowadzeniu PKPiR
         15 września br. weszły w życie zmiany w rozporządzeniu ws. prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, które przede wszystkim dostosowują przepisy rozporządzenia do zmian w ustawie o PIT, które weszły życie 1 stycznia 2018 r., a które uchylają obowiązek zawiadomienia o prowadzeniu PKPiR oraz o podpisaniu umowy z biurem rachunkowym na prowadzenie księgi. Ponadto, rozszerzony został katalog przesłanek uznania księgi za rzetelną. Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy. Zmienione przepisy mają zastosowanie do dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2018 r.
         • 01.06.2018Podatki 2018: Zgłoszenie wierzytelności przerwie bieg przedawnienia
          Ministerstwo Sprawiedliwości planuje dużą nowelizację Prawa upadłościowego, która będzie dotyczyć głównie upadłości konsumenckiej. W projekcie przewidziano też jednak zmiany dotyczące Ordynacji podatkowej. Po nowelizacji bieg przedawnienia ma być przerywany przez zgłoszenie wierzytelności.
          • 30.05.2018Podatki 2018: Zgłoszenie wierzytelności przerwie bieg przedawnienia
           Ministerstwo Sprawiedliwości planuje dużą nowelizację Prawa upadłościowego, która będzie dotyczyć głównie upadłości konsumenckiej. W projekcie przewidziano też jednak zmiany dotyczące Ordynacji podatkowej. Po nowelizacji bieg przedawnienia ma być przerywany przez zgłoszenie wierzytelności.
           • 29.05.2018Prawo upadłościowe przed dużą nowelizacją
            Prawo upadłościowe czeka gruntowna nowelizacja – wynika z projektu przygotowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jak przekonują projektodawcy, planowane zmiany będą skutkować odnowieniem i ulepszeniem postępowania upadłościowego. Nowe regulacje, które mają dotyczyć głównie upadłości konsumenckiej, powinny wejść w życie jeszcze w 2018 r.
            • 22.03.2018Podatki 2018: Jakie zmiany czekają nas w PKPiR?
             Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt zmian w rozporządzeniu ws. prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów przede wszystkim dostosowuje przepisy rozporządzenia do zmian w ustawie o PIT, które weszły życie 1 stycznia 2018 r., a które uchylają obowiązek zawiadomienia o prowadzeniu PKPiR oraz o podpisaniu umowy z biurem rachunkowym na prowadzenie księgi. Ponadto, rozszerzony ma zostać katalog przesłanek uznania księgi za rzetelną. W rozporządzeniu ma pojawić się także nowy dowód wewnętrzny. Zmiany mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i będą miały zastosowanie do dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2018 r.
             • 17.11.2017Rośnie ilość upadłości konsumenckich, choć są problemy z planem spłat
              Nie można zapominać, że choć głównym celem postępowania upadłościowego dotyczącego konsumentów jest oddłużenie, to jednak należy czynić to w sposób pozwalający zaspokoić roszczenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu. Właściwą wykładnię tych norm należy pozostawić sądom, które w tym zakresie podlegają kontroli instancyjnej, gdyż na postanowienie o ustaleniu planu spłat przysługuje zażalenie -
              • 02.11.2017Ustawa o doradcach restrukturyzacyjnych do zmiany
               Resort sprawiedliwości chce szczegółowo określić wymogi stawiane doradcom restrukturyzacyjnym – wynika z projektu przyjętego w tym tygodniu przez rząd. Ministerstwo ma też zapewnić skuteczniejszy nadzór nad działalnością tego rodzaju doradców.
               • 04.09.2017WSA. Nagroda do 200 zł w konkursie promocyjnym firmy bez PIT
                Z uzasadnienia: Definicja nieodpłatnego świadczenia nie wyklucza tego, że otrzymujący świadczenie musi podjąć jakieś działania, aby świadczenie otrzymać. Istotne jest wszakże to, aby w zamian za to świadczenie nie wykonywał żadnego świadczenia wzajemnego. Działanie - polegające na spełnieniu wymogów przewidzianych w regulaminie, które jest warunkiem otrzymania świadczenia (nagrody), nie ma charakteru świadczenia wzajemnego. Nie można zatem uznać stosunku pomiędzy organizatorem promocji, a uczestnikiem za umowę wzajemną.
                • 17.07.2017Rozłożenie płatności na raty: Kiedy przedsiębiorca zapłaci podatek bankowy?
                 Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od niektórych instytucji finansowych w przypadku:  rozłożenia na raty płatności należności za fakturę dokumentującą wykonane usługi osobom fizycznym niezwiązane bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą bez naliczenia dodatkowych opłat z tytuły wydłużenia terminu płatności,  rozłożenia na raty płatności należności za fakturę dokumentującą wykonane usługi osobom fizycznym niezwiązane bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową z naliczeniem dodatkowych opłat z tytuły wydłużenia terminu płatności?
                 • 05.04.2017Nabici w garnki, czyli seniorzy na pokazach nadal nie są bezpieczni
                  Interpelacja nr 10258 do prezesa Rady Ministrów w sprawie rozszerzenia ochrony praw konsumentów
                  • 14.03.2016Pożyczki konsumenckie – weszły w życie nowe przepisy
                   Od piątku polskie prawo zapewnia konsumentom, którzy korzystają z usług firm pożyczkowych, większą ochronę. Wśród wprowadzonych do ustawy o kredycie konsumenckim zmian znalazły się m.in. nowe przepisy określające maksymalny limit pozaodsetkowych kosztów kredytu oraz odsetek naliczanych za nieterminową spłatę. 
                   • 11.03.2016Pożyczki konsumenckie – weszły w życie nowe przepisy
                    Od piątku polskie prawo zapewnia konsumentom, którzy korzystają z usług firm pożyczkowych, większą ochronę. Wśród wprowadzonych do ustawy o kredycie konsumenckim zmian znalazły się m.in. nowe przepisy określające maksymalny limit pozaodsetkowych kosztów kredytu oraz odsetek naliczanych za nieterminową spłatę. 
                    • 12.01.2016Upadłość konsumencka także dla przedsiębiorcy?
                     Interpelacja nr 135 do ministra sprawiedliwości w sprawie przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej
                     • 08.12.2015NSA. Stawka VAT na podobne produkty spożywcze
                      Przepis art. 98 ust. 2 i 3 Dyrektywy 2006/112/WE nie sprzeciwia się zastosowaniu obniżonych stawek w podatku od towarów i usług na postawie art. 41 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w oparciu o Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                      • 18.11.2015Rośnie liczba upadłości konsumenckich orzekana przez sądy
                       Interpelacja nr 34615 do ministra sprawiedliwości w sprawie wysokiej liczby osób ogłaszających niewypłacalność
                       • 18.06.2015Jakie jest maksymalne oprocentowanie kredytu?
                        Interpelacja nr 32776 do ministra finansów w sprawie maksymalnego oprocentowania w Polsce.
                        • 09.06.2015Upadłość konsumencka a zajęcie kont
                         Interpelacja nr 32657 do ministra finansów w sprawie interpretacji przepisów prawa dotyczących upadłości konsumenckiej, w kwestii zajęcia kont bankowych
                         • 22.05.2015Lepsza ochrona klientów przy zaciąganiu kredytów i pożyczek
                          Zwiększenie poziomu ochrony konsumentów korzystających z usług finansowych firm udzielających kredytów i pożyczek konsumenckich, które nie są objęte obowiązkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zakłada projekt nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw.
                          • 27.02.2015Brak paragonu a korekta sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej
                           Pytanie podatnika: Czy jest możliwe - w świetle ustawy o podatku od towarów i usług - zmniejszenie obrotu oraz kwoty podatku należnego, zaewidencjonowanych przy zastosowaniu kasy fiskalnej, w przypadku zwrotu towaru przez nabywcę, gdy nie dysponuje on oryginałem paragonu fiskalnego?
                           • 29.12.2014Nowy rok przyniesie falę wniosków o upadłość konsumencką?
                            Z końcem roku wejdzie w życie nowela ustawy o upadłości konsumenckiej. W efekcie ogłoszenie upadłości będzie łatwiejsze i szybsze. Jak oceniają eksperci BIG InfoMonitora, może to przynieść zdecydowany wzrost zainteresowania taką formą rozwiązania problemu zadłużenia. Szacuje się, że obecnie już przeszło 2,3 mln Polaków ma przeterminowane długi.
                            • 24.12.2014Nowy rok przyniesie falę wniosków o upadłość konsumencką?
                             Z końcem roku wejdzie w życie nowela ustawy o upadłości konsumenckiej. W efekcie ogłoszenie upadłości będzie łatwiejsze i szybsze. Jak oceniają eksperci BIG InfoMonitora, może to przynieść zdecydowany wzrost zainteresowania taką formą rozwiązania problemu zadłużenia. Szacuje się, że obecnie już przeszło 2,3 mln Polaków ma przeterminowane długi.
                             • 05.11.2014Prawa konsumentów. Niedługo poważne zmiany
                              Pod koniec grudnia w życie wejdzie nowa ustawa o prawach konsumenta. Zmianie ulegną m.in. zasady sprzedaży przez internet oraz w tradycyjnych sklepach. Z tej okazji Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował specjalny poradnik dla przedsiębiorców, w którym szczegółowo wyjaśnia poszczególne kwestie.
                              • 04.11.2014Prawa konsumentów. Niedługo poważne zmiany
                               Pod koniec grudnia w życie wejdzie nowa ustawa o prawach konsumenta. Zmianie ulegną m.in. zasady sprzedaży przez internet oraz w tradycyjnych sklepach. Z tej okazji Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował specjalny poradnik dla przedsiębiorców, w którym szczegółowo wyjaśnia poszczególne kwestie.
                               • 16.10.2014Strata podatkowa nie przesądza o trudnej sytuacji
                                Z uzasadnienia: Powstanie straty, nie oznacza jeszcze utraty płynności finansowej. Innymi słowy, wykazanie jedynie straty w bilansie nie przesądza automatycznie o zaistnieniu przesłanek przyznania prawa pomocy.
                                • 25.09.2014Przepisy o upadłości konsumenckiej zostaną zliberalizowane
                                 Model postępowania upadłościowego, dotyczącego osób nieprowadzących działalności gospodarczej, zostanie gruntownie zmieniony. W efekcie przepisy o tzw. upadłości konsumenckiej będą bardziej liberalne. Ustawa została już podpisana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego.
                                 • 24.09.2014Przepisy o upadłości konsumenckiej zostaną zliberalizowane
                                  Model postępowania upadłościowego, dotyczącego osób nieprowadzących działalności gospodarczej, zostanie gruntownie zmieniony. W efekcie przepisy o tzw. upadłości konsumenckiej będą bardziej liberalne. Ustawa została już podpisana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego.
                                  • 22.01.2014Kasy rejestrujące: Rozliczenie zwróconego towaru przy braku podpisu na protokole
                                   Pytanie podatnika: Czy jeśli towar został zwrócony przez nabywcę spółka ma prawo do obniżenia obrotu i podatku należnego pomimo braku podpisu nabywcy na protokole przyjęcia zwrotu towaru? Czy jeżeli towar został zwrócony przez nabywcę, spółka ma prawo do obniżenia obrotu i podatku należnego pomimo braku podpisu sprzedawcy na protokole przyjęcia zwrotu towaru, jeśli dane identyfikacyjne osoby przyjmującej zwrot (działającej w imieniu sprzedawcy) zostają na tym protokole wydrukowane w związku z tym, iż każdy użytkownik systemu sprzedażowego może z niego korzystać pod warunkiem podania swojego osobistego i niepowtarzalnego hasła?
                                   • 08.01.2014Banki zapłacą za niedozwolone zapisy w umowach kredytowych
                                    Bank Handlowy i Bank BPH naruszyły, poprzez stosowanie niedozwolonych zapisów w umowach kredytowych, zbiorowe interesy konsumentów – stwierdził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), który nałożył na nie łączną karę w wysokości ponad 3,7 mln zł.
                                    • 29.08.2013Kredyty konsumenckie - będzie rewolucja w przepisach
                                     W Ministerstwie Finansów trwają prace nad dużą nowelizacją ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz innych pokrewnych ustaw. Z opublikowanego w tym tygodniu projektu założeń wynika, że ograniczone zostaną możliwości pobierania nadmiernych opłat i odsetek, a działalność na rynku podlegać będzie reglamentacji. Nowe przepisy to odpowiedź na ubiegłoroczną aferę Amber Gold.
                                     • 30.07.2013MS szykuje nową ustawę - Prawo restrukturyzacyjne
                                      Do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych trafił projekt założeń do całkiem nowej ustawy – Prawo restrukturyzacyjne. Jak wskazuje resort sprawiedliwości, nowe regulacje mają dać przedsiębiorcom szanse na „nowy start”.
                                      • 05.07.2013Podstawa opodatkowania w VAT przy przyznaniu rabatu
                                       Pytanie podatnika: W celu maksymalizacji sprzedaży Wnioskodawca stworzył system motywacyjny oparty na upustach członkowskich oraz nagrodach w postaci rabatów na kolejne zakupy i w postaci wypłat pieniężnych. Jedną z nagród będzie przyznanie kontrahentowi rabatu w wysokości do 90% wartości jednorazowego zamówienia przy realizacji kolejnych zakupów. Czy ww. rabat nie stanowi dla Wnioskodawcy zaniżenia obrotu w podatku od towarów i usług?
                                       • 13.06.2013Zniszczenie bagażu w podróży. Reklamacja na lotnisku
                                        Przewoźnik lotniczy zniszczył mój bagaż. W jakim terminie muszę złożyć reklamację?
                                        • 15.04.2013Prawo karne skarbowe: Kasy fiskalne jako księgi podatkowe
                                         Na gruncie prawa karnego skarbowego zapisy kasy rejestrującej, nazywanej powszechnie kasą fiskalną, traktowane są jak księga podatkowa, wobec czego przepisy karne dotyczące ksiąg stosuje się również do kas fiskalnych. Ponadto są dwa typy czynów zabronionych dotyczących wyłącznie tych kas.
                                         • 28.02.2013Upadłość konsumencka: Jest, ale jakby jej nie było
                                          Interpelacja nr 13024 do ministra sprawiedliwości w sprawie konieczności zweryfikowania przepisów tzw. ustawy o upadłości konsumenckiej
                                          • 28.01.2013Poradnik konsumenta: Krajowe przewozy lotnicze
                                           Wszyscy pasażerowie powinni przygotować się do lotu. Celem ułatwienia przygotowań, proponujemy zapoznanie się z niniejszym poradnikiem.
                                           • 29.11.2012Upadłość konsumencka w prawie upadłościowym i naprawczym
                                            W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, w Tytule V części III „Postępowanie upadłościowe wobec osób nieprowadzących działalności gospodarczej” zostały przewidziane postanowienia dotyczące tzw. upadłości konsumenckiej. Oprócz konsumentów sensu stricte, czyli osób dokonujących czynności prawnych nie związanych z działalnością gospodarczą, konsumencka zdolność upadłościowa przysługuje komandytariuszom, którzy ponoszą odpowiedzialność do wysokości sumy komandytowej, pomniejszonej o wniesiony wkład lub są zwolnieni z odpowiedzialności.
                                            • 13.08.2012Upadłość konsumencka
                                             Interpelacja nr 5845 do ministra sprawiedliwości w sprawie funkcjonowania instytucji upadłości konsumenckiej
                                             • 31.05.2012Reklamacja polubowna w kosztach podatkowych
                                              Pytanie podatnika: Wnioskodawca ponosi wydatki związane z przekazaniem na rzecz swoich kontrahentów świadczeń rzeczowych i pieniężnych związanych z „reklamacjami polubownymi”, tzn. z reklamacjami, w których w sprzedanych przez Wnioskodawcę wyrobach gotowych nie stwierdzono wad, jak również w przypadku, gdy taka wada nie mogła być jednoznacznie stwierdzona na podstawie przeprowadzonych przez Spółkę badań laboratoryjnych. Czy koszty poniesione przez Wnioskodawcę w związku z uwzględnieniem lub częściowym uwzględnieniem „reklamacji polubownych” mogą być zaliczone w poczet kosztów uzyskania przychodów?
                                              • 25.04.2012Prawa pasażera i turysty w podróży
                                               Lot do Barcelony został odwołany? Pociąg do Berlina miał dwugodzinne opóźnienie? Standard francuskiego hotelu pozostawia wiele do życzenia? Zastanawiasz się, czy możesz bez konsekwencji zrezygnować z wykupionej w biurze podróży wycieczki? Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce przypomina o prostych receptach na podróżnicze kłopoty.