Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

okres zatrudnienia

 • 08.01.2016Wiek emerytalny – związkowcy liczą na uwzględnienie stażu pracy
  W planowanych zmianach w systemie emerytalno-rentowym brakuje przepisów, które pozwalałyby na uwzględnienie uprawnienia wynikającego ze stażu pracy – twierdzi NSZZ „Solidarność”. Związkowcy liczą, że do prezydenckiego projektu ustawy przywracającej poprzedni wiek emerytalny dodane zostaną regulacje dające prawo do emerytury osobom z dużym stażem (35 i 40 lat).
  • 04.01.2016Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA) od stycznia 2016 r.
   Od 1 stycznia 2016 roku lekarze będą mogli wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Nie oznacza to jednak, że od tej daty znikną dotychczasowe zwolnienia papierowe. Te będzie można stosować do końca 2017 roku.
   • 29.12.2015Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA) od stycznia 2016 r.
    Od 1 stycznia 2016 roku lekarze będą mogli wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Nie oznacza to jednak, że od tej daty znikną dotychczasowe zwolnienia papierowe. Te będzie można stosować do końca 2017 roku.
    • 28.12.2015Coraz lepsze perspektywy rynku pracy
     Na koniec listopada stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w Polsce 9,6 proc. – wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. W porównaniu do listopada 2014 r. oznacza to poprawę o 1,8 pkt proc. Jak przewidują eksperci, pozytywny trend najprawdopodobniej utrzyma się także w przyszłym roku. 
     • 23.12.2015Parametry i wskaźniki 2016: Pracownik
      Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
      • 10.12.2015ZUS. Nowe zasiłki macierzyńskie i opiekuńcze od 2 stycznia 2016 r.
       W dniu 2 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1268) zwana dalej ustawą z dnia 24 lipca 2015 r., która nowelizuje ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) oraz niektóre inne ustawy, w tym ustawę z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159, z późn. zm.) zwaną dalej ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r.
       • 09.12.2015ZUS. Nowe zasiłki macierzyńskie i opiekuńcze od 2 stycznia 2016 r.
        W dniu 2 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1268) zwana dalej ustawą z dnia 24 lipca 2015 r., która nowelizuje ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) oraz niektóre inne ustawy, w tym ustawę z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159, z późn. zm.) zwaną dalej ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r.
        • 08.12.2015Emerytura za pracę za granicą w UE – część 2
         Zmiana państwa miejsca zatrudnienia (ubezpieczenia) skutkuje zmianą systemu, do którego odprowadzane są składki ubezpieczeniowe. Takie zmiany, szczególnie częste, mogą powodować trudności w spełnieniu warunków wymaganych do uzyskania emerytury w danym państwie. Te warunki to najczęściej: posiadanie wymaganego stażu ubezpieczeniowego oraz ukończenie wieku emerytalnego.
         • 04.12.2015Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA) od stycznia 2016 r.
          Od stycznia 2016 roku lekarze będą mogli wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Nie oznacza to jednak, że od tej daty znikną dotychczasowe zwolnienia papierowe. Te będzie można stosować do końca 2017 roku.
          • 03.12.2015Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA) od stycznia 2016 r.
           Od stycznia 2016 roku lekarze będą mogli wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Nie oznacza to jednak, że od tej daty znikną dotychczasowe zwolnienia papierowe. Te będzie można stosować do końca 2017 roku.
           • 26.11.2015Czy okres nauki w szkole wyższej będzie uwzględniony w stażu emerytalnym?
            Przed 1 stycznia 1999 r. za okres nieskładkowy, uwzględniany przy ustalaniu prawa do świadczeń lub ich wysokości, uznawany był okres nauki w szkole wyższej na jednym tylko kierunku. Jednak można było go ująć tylko w takim wymiarze, jaki przewidywał program określonych studiów w określonym czasie (np. nauka na wydziale prawa trwała w pewnym czasie 4 lata, a obecnie 5 lat), nawet gdy ukończenie edukacji, tj. zaliczenie wszystkich semestrów przewidzianych programem studiów, a więc uzyskanie absolutorium, przypadało później.
            • 26.11.2015Zatrudnienie za granicą a uprawnienia pracownicze w Polsce
             Czy okresy zatrudnienia za granicą są zaliczane do okresów pracy w Polsce, od których zależą uprawnienia pracownicze?
             • 25.11.2015Komu przysługują świadczenia z ZFŚS?
              W regulaminie funduszu znajduje się zapis, zgodnie z którym prawo do świadczeń z funduszu przysługuje pracownikom którzy przepracowali w zakładzie 1 rok. Czy taki zapis jest prawidłowy?
              • 25.11.2015Czy okres nauki w szkole wyższej będzie uwzględniony w stażu emerytalnym?
               Przed 1 stycznia 1999 r. za okres nieskładkowy, uwzględniany przy ustalaniu prawa do świadczeń lub ich wysokości, uznawany był okres nauki w szkole wyższej na jednym tylko kierunku. Jednak można było go ująć tylko w takim wymiarze, jaki przewidywał program określonych studiów w określonym czasie (np. nauka na wydziale prawa trwała w pewnym czasie 4 lata, a obecnie 5 lat), nawet gdy ukończenie edukacji, tj. zaliczenie wszystkich semestrów przewidzianych programem studiów, a więc uzyskanie absolutorium, przypadało później.
               • 25.11.2015Świadczenia urlopowe pracowników w kosztach uzyskania przychodów
                Pytanie podatnika: Spółka zatrudnia powyżej 20 pracowników i nie utworzyła na 2015 r. funduszu socjalnego. Pracownicy nie podpisali również do końca stycznia 2015 r. oświadczenia o braku wypłaty świadczenia urlopowego przy skorzystaniu z urlopu w ilości 14 lub większej ilości dni kalendarzowych. W lipcu tego roku wnioskodawca wypłacił pracownikom, którzy przebywali na urlopie minimum 14 dni kalendarzowych świadczenia urlopowe. Zgodnie z przepisami naliczył od tych wypłat ZUS i PIT. Czy wypłacone świadczenia (kwoty brutto) oraz ZUS od tych wypłat stanowić może koszt dla spółki w dacie wypłaty?
                • 23.11.2015Komu przysługują świadczenia z ZFŚS?
                 W regulaminie funduszu znajduje się zapis, zgodnie z którym prawo do świadczeń z funduszu przysługuje pracownikom którzy przepracowali w zakładzie 1 rok. Czy taki zapis jest prawidłowy?
                 • 19.11.2015Pomoc społeczna. Progi dochodowe będą zmienione?
                  Interpelacja nr 34873 w sprawie waloryzacji progów dochodowych uprawniających do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej.
                  • 18.11.2015Prawo do emerytury. 40 lat okresu składkowego wystarczy?
                   Ubezpieczeni mający okres składkowy na poziomie co najmniej 40 lat powinni móc przechodzić na emeryturę nawet wtedy, gdy nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego – twierdzi klub parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego. Posłowie tej partii skierowali już do Sejmu nowej kadencji odpowiedni projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
                   • 17.11.2015Opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych. Czy będą zmiany w zasiłkach?
                    Interpelacja nr 34841 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie opiekunów osób niepełnosprawnych
                    • 17.11.2015Prawo do emerytury. 40 lat okresu składkowego wystarczy?
                     Ubezpieczeni mający okres składkowy na poziomie co najmniej 40 lat powinni móc przechodzić na emeryturę nawet wtedy, gdy nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego – twierdzi klub parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego. Posłowie tej partii skierowali już do Sejmu nowej kadencji odpowiedni projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
                     • 12.11.2015Zmiany w przepisach. Odsetki od nienależnie wypłaconych świadczeń
                      Zapytanie nr 8593 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie naliczana odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń
                      • 09.11.2015Bezrobocie spadło do 9,6 proc.
                       Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła w październiku do poziomu 9,6 proc. – poinformowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W porównaniu do września bezrobocie okazało się niższe o 0,1 pkt proc. Eksperci oceniają, że na koniec roku odsetek bezrobotnych może pozostać poniżej 10 proc.
                       • 21.10.2015Rezygnacja z kasy fiskalnej przez biuro rachunkowe
                        Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi biuro rachunkowe, w którym wykonuje usługi polegające na: prowadzeniu w imieniu i na rzecz podatników i płatników ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych oraz innych ewidencji do celów podatkowych, sporządzaniu w imieniu i na rzecz podatników i płatników zeznań i deklaracji podatkowych, deklaracji rozliczeniowych do ZUS, sporządzaniu dokumentacji kadrowo-płacowej. Czy Wnioskodawca może zrezygnować z prowadzenia ewidencji sprzedaży i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej?
                        • 14.10.2015ZUS. Zmiany w zasiłku macierzyńskim i opiekuńczym od 14 sierpnia 2015 r.
                         Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 30 lipca 2015 r. poz. 1066) znowelizowane zostały m.in. przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159) w części dotyczącej zasiłku macierzyńskiego i zasiłku opiekuńczego.
                         • 13.10.2015ZUS. Zmiany w zasiłku macierzyńskim i opiekuńczym od 14 sierpnia 2015 r. 
                          Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 30 lipca 2015 r. poz. 1066) znowelizowane zostały m.in. przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159) w części dotyczącej zasiłku macierzyńskiego i zasiłku opiekuńczego.
                          • 08.10.2015Ile tak naprawdę jest umów cywilnoprawnych?
                           Interpelacja nr 34470 w sprawie skali zatrudnienia na umowach cywilnoprawnych.
                           • 06.10.2015Emerytura za pracę za granicą w UE – część 1
                            „Co z moją emeryturą, kto mi ją przyzna i będzie wypłacał, skoro posiadam okresy ubezpieczenia w kilku państwach członkowskich UE?” – to pytanie, które coraz częściej jest zadawane przez polskich pracowników migrujących.
                            • 23.09.2015Wiek emerytalny do zmiany? Prezydent przedstawił projekt nowelizacji
                             Do Sejmu trafił prezydencki projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach. Prezydent Andrzej Duda proponuje przywrócenie wieku emerytalnego, który obowiązywał do końca 2012 r. W przypadku kobiet miałoby to być znów 60 lat, a w odniesieniu do mężczyzn 65 lat. Zlikwidowana zostać miałaby też tzw. emerytura częściowa.
                             • 22.09.2015Wiek emerytalny do zmiany? Prezydent przedstawił projekt nowelizacji
                              Do Sejmu trafił prezydencki projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach. Prezydent Andrzej Duda proponuje przywrócenie wieku emerytalnego, który obowiązywał do końca 2012 r. W przypadku kobiet miałoby to być znów 60 lat, a w odniesieniu do mężczyzn 65 lat. Zlikwidowana zostać miałaby też tzw. emerytura częściowa.
                              • 21.09.2015Będzie ulga podatkowa dla wynajmujących mieszkania?
                               Interpelacja nr 34135 w sprawie wprowadzenia zachęt podatkowych wspierających rozwój rynku mieszkań na wynajem.
                               • 16.09.2015Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA)
                                Od stycznia 2016 roku lekarze będą mogli wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Nie oznacza to jednak, że od tej daty znikną dotychczasowe zwolnienia papierowe. Te będzie można stosować do końca 2017 roku.
                                • 15.09.2015Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA)
                                 Od stycznia 2016 roku lekarze będą mogli wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Nie oznacza to jednak, że od tej daty znikną dotychczasowe zwolnienia papierowe. Te będzie można stosować do końca 2017 roku.
                                 • 15.09.2015Zmiany w przepisach 2016: ZUS od umów cywilnoprawnych i nowe zasady zawierania umów na czas określony
                                  Interpelacja nr 34251 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie objęcia obowiązkową składką ZUS umów cywilnoprawnych
                                  • 14.09.2015Składki ZUS przedsiębiorców w 2016 r.
                                   Od 1 stycznia 2016 r. wzrośnie wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę - w przypadku nowych firm oraz wyższego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które stanowi podstawę wyliczenia składek dla przedsiębiorców działających na rynku od dłuższego czasu. Minimalne wynagrodzenie za pracę, zgodnie z projektem rozporządzenia z 10 września br., ma wynieść w przyszłym roku 1850 zł (w tym roku jest to 1750 zł), natomiast, jak wynika z projektu ustawy budżetowej na 2016 rok, który został wstępnie przyjęty w miniony poniedziałek, 7 września, przeciętne prognozowane wynagrodzenie w 2016 r. wyniesie 4055 zł (w 2015 r. - 3959 zł).
                                   • 04.09.2015Czy można zawiesić ZFŚS?
                                    Zatrudniamy 150 pracowników. W bieżącym roku, z powodu złej sytuacji finansowej firmy, chcielibyśmy zawiesić fundusz świadczeń socjalnych. Czy możemy to zrobić i w jaki sposób?
                                    • 03.09.2015Czy ZUS zawiesza emeryturę przyznawaną z urzędu?
                                     Emerytura przyznawana jest z urzędu wyłącznie osobom pobierającym rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, przysługującą na podstawie ustawy emerytalnej (w tym również rentę przyznaną w drodze wyjątku przez Prezesa ZUS) lub na podstawie przepisów emerytalnych obowiązujących przed wejściem jej w życie.
                                     • 03.09.2015Czy można zawiesić ZFŚS?
                                      Zatrudniamy 150 pracowników. W bieżącym roku, z powodu złej sytuacji finansowej firmy, chcielibyśmy zawiesić fundusz świadczeń socjalnych. Czy możemy to zrobić i w jaki sposób?
                                      • 03.09.2015Wypłaty w ramach programu dobrowolnych odejść a zwolnienie z PIT
                                       Pytanie podatnika: Czy kwoty wypłacone tytułem rekompensaty i odprawy, związanych z dobrowolnym odejściem z pracy Wnioskodawcy w trybie Programu Dobrowolnych Odejść, korzystają ze zwolnienia przedmiotowego wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym przysługuje mu prawo do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego?
                                       • 03.09.2015Zasiłek dla bezrobotnych będzie wyższy?
                                        Interpelacja nr 34037 w sprawie podwyższenia zasiłku dla bezrobotnych.
                                        • 02.09.2015Czy ZUS zawiesza emeryturę przyznawaną z urzędu?
                                         Emerytura przyznawana jest z urzędu wyłącznie osobom pobierającym rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, przysługującą na podstawie ustawy emerytalnej (w tym również rentę przyznaną w drodze wyjątku przez Prezesa ZUS) lub na podstawie przepisów emerytalnych obowiązujących przed wejściem jej w życie.
                                         • 02.09.2015Zmiany w Kodeksie pracy szkodliwe dla pracowników z niepełnosprawnością?
                                          Interpelacja nr 33941 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmiany ustawy Kodeks pracy w odniesieniu do osób z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności i niezdolności do pracy na czas określony
                                          • 01.09.2015Outplacement zwolniony z PIT
                                           W trosce o pracowników coraz więcej firm wprowadza programy tzw. outplacementu. Programy takie mają na celu aktywizację zawodową osób zwalnianych z przyczyn leżących po stronie dotychczasowego pracodawcy.
                                           • 31.08.2015Kodeks pracy 2016: Umowy terminowe i okresy wypowiedzenia do zmiany
                                            Ograniczenie zawierania umów terminowych, maksymalnie trzymiesięczny okres próbny i wyrównanie okresu wypowiedzenia w umowach zawieranych na czas określony i nieokreślony - to główne zmiany w Kodeksie pracy, które wejdą w życie pod koniec lutego 2016 r. Wcześniej na potrzebę zmiany przepisów wskazywały m.in. NSZZ „Solidarność” i Komisja Europejska.
                                            • 31.08.2015Outplacement zwolniony z PIT
                                             W trosce o pracowników coraz więcej firm wprowadza programy tzw. outplacementu. Programy takie mają na celu aktywizację zawodową osób zwalnianych z przyczyn leżących po stronie dotychczasowego pracodawcy.
                                             • 28.08.2015Kodeks pracy 2016: Umowy terminowe i okresy wypowiedzenia do zmiany
                                              Ograniczenie zawierania umów terminowych, maksymalnie trzymiesięczny okres próbny i wyrównanie okresu wypowiedzenia w umowach zawieranych na czas określony i nieokreślony – to główne zmiany w Kodeksie pracy, które wejdą w życie pod koniec lutego 2016 r. Wcześniej na potrzebę zmiany przepisów wskazywały m.in. NSZZ „Solidarność” i Komisja Europejska.
                                              • 28.08.2015Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach pełne problemów
                                               20 sierpnia 2015 r. zwróciłem się na piśmie do firmy x, która przejęła na przechowanie akta osobowe mojego byłego zakładu pracy, w którym byłem zatrudniony w latach 1978–1988, z prośbą o wystawienie dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia dla potrzeb ZUS, w celu ustalenia kapitału początkowego. W odpowiedzi otrzymałem od tej firmy pismo następującej treści: „W związku z Pana prośbą z dnia 20 sierpnia 20015 r. uprzejmie prosimy o wpłatę w tytułu usługi kwoty 50 zł na nasze konto. Czas załatwienia sprawy około 3–4 miesiące”. Czy rzeczywiście muszę ponosić opłatę za wystawienie tego dokumentu dla potrzeb ustalenia kapitału początkowego?
                                               • 26.08.2015Kontrola zwolnień lekarskich pracowników - analiza wyników
                                                Stosowanie przepisów o kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich od pracy budzi w praktyce wiele wątpliwości. Jedna z tych wątpliwości dotyczy sposobu oceny postępowania ubezpieczonego, który jest niezdolny do pracy z powodu choroby, gdy w zaświadczeniu lekarskim w polu „Wskazania lekarskie" wystawionym na druku ZUS ZLA lekarz leczący wpisze cyfrę 2 oznaczającą, że „Chory może chodzić".