Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

okres zatrudnienia

 • 07.04.2016Wynagrodzenie minimalne – porozumienie ws. stawki godzinowej
  Do Rady Dialogu Społecznego trafił poprawiony przez rząd projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu godzinowym (12 zł brutto), które dotyczyć ma umów zleceń. Projekt pozytywnie oceniły zarówno związki zawodowe, jak i organizacje zrzeszające pracodawców. Okres vacatio legis ma potrwać dla wszystkich umów do 1 stycznia 2017 r. Przewidziano też doprecyzowanie kilku budzących wcześniej kontrowersje przepisów.
  • 06.04.2016Delegowanie pracowników – nowa ustawa już w Sejmie
   Projekt ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług został już przekazany przez rząd do prac sejmowych. Nowa ustawa dostosuje polskie prawo do dyrektywy unijnej 2014/67/UE i określi m.in. warunki zatrudnienia pracowników delegowanych na terytorium Polski. Nowe regulacje wejdą w życie w drugiej połowie czerwca.
   • 05.04.2016Delegowanie pracowników – nowa ustawa już w Sejmie
    Projekt ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług został już przekazany przez rząd do prac sejmowych. Nowa ustawa dostosuje polskie prawo do dyrektywy unijnej 2014/67/UE i określi m.in. warunki zatrudnienia pracowników delegowanych na terytorium Polski. Nowe regulacje wejdą w życie w drugiej połowie czerwca.
    • 05.04.2016Odszkodowanie za wypadek w pracy w kosztach podatkowych pracodawcy
     Pytanie podatnika: Czy zwrot kosztów leczenia oraz wypłaty tzw. rent wyrównawczych oraz zadośćuczynienia, będące następstwem wypadków przy pracy, stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów o charakterze pośrednim?
     • 24.03.2016Jakie są rodzaje umów o pracę?
      Jakie rodzaje umów o pracę przewiduje Kodeks pracy?
      • 22.03.2016Urlop wypoczynkowy. Samozatrudnienie nie liczy się do stażu pracy
       Interpelacja nr 1106 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości zaliczenia samozatrudnienia do okresów, które wlicza się do wymiaru urlopu wypoczynkowego
       • 15.03.2016Umowy śmieciowe powszechne w urzędach – raport NIK
        Organy administracji państwowej powszechnie korzystały z usług przedsiębiorstw oraz osób zaangażowanych na podstawie umów cywilnoprawnych (tzw. umów śmieciowych) – wynika z nowego raportu Najwyższej Izby Kontroli. Jak się okazuje, wprowadzenie ograniczeń w zatrudnianiu na podstawie takich umów skutkowało m.in. częstszym korzystaniem z pośrednictwa agencji pracy tymczasowej.
        • 09.03.2016Coraz lepsza sytuacja na rynku pracy
         W lutym br. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 10,3 proc., co oznacza brak zmian w porównaniu do stycznia – podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ciągu miesiąca bardzo wyraźnie wzrosła liczba zgłaszanych ofert pracy. Jak oceniają eksperci, nowe dane pokazują, że sytuacja na rynku pracy poprawia się.
         • 07.03.2016Krok po kroku, czyli jak rozliczyć PIT za 2015 r.
          Przygotowania do rocznego rozliczenia podatku powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania, na którym powinniśmy się rozliczyć. Może się również okazać, że w danym roku osiągnęliśmy przychody z kilku źródeł (różnego rodzaju), opodatkowane według odmiennych zasad, co może skutkować koniecznością złożenia więcej niż jednego zeznania. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.
          • 04.03.2016Krok po kroku, czyli jak rozliczyć PIT za 2015 r.
           Przygotowania do rocznego rozliczenia podatku powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania, na którym powinniśmy się rozliczyć. Może się również okazać, że w danym roku osiągnęliśmy przychody z kilku źródeł (różnego rodzaju), opodatkowane według odmiennych zasad, co może skutkować koniecznością złożenia więcej niż jednego zeznania. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.
           • 26.02.2016Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - rząd szykuje ważne zmiany
            Do polskiego prawa trafią przepisy pozwalające na zaliczenie okresu pobierania m.in. świadczenia pielęgnacyjnego do okresów uprawniających do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych i świadczenia przedemerytalnego – wynika z projektu nowelizacji, który w tym tygodniu opublikował resort pracy. Nowela ma wejść w życie z początkiem 2017 r.
            • 25.02.2016Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - rząd szykuje ważne zmiany
             Do polskiego prawa trafią przepisy pozwalające na zaliczenie okresu pobierania m.in. świadczenia pielęgnacyjnego do okresów uprawniających do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych i świadczenia przedemerytalnego – wynika z projektu nowelizacji, który w tym tygodniu opublikował resort pracy. Nowela ma wejść w życie z początkiem 2017 r.
             • 25.02.2016Studia a utrata statusu bezrobotnego
              Interpelacja nr 615 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie rozwiązań legislacyjnych uderzających w osoby poszukujące pracy
              • 24.02.2016Jednorazowy dodatek dla świadczeniobiorców w 2016 r.
               Zakład Ubezpieczeń Społecznych od dnia 1 marca 2016 r. rozpocznie realizację wypłaty jednorazowego dodatku pieniężnego. Jednorazowy dodatek pieniężny przysługuje świadczeniobiorcom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
               • 23.02.2016Jednorazowy dodatek dla świadczeniobiorców w 2016 r.
                Zakład Ubezpieczeń Społecznych od dnia 1 marca 2016 r. rozpocznie realizację wypłaty jednorazowego dodatku pieniężnego. Jednorazowy dodatek pieniężny przysługuje świadczeniobiorcom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
                • 19.02.2016Podatki 2016: Nowe rozporządzenie ws. zaniechania poboru PIT
                 W życie weszło nowe rozporządzenie resortu finansów ws. zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Zaniechanie ma mieć zastosowanie do końca 2016 r. i dotyczyć dochodów uzyskanych na podstawie przepisów odnoszących się do promocji zatrudnienia oraz instytucji rynku pracy.
                 • 19.02.2016Uchwała NSA. Moment korekty kosztów po otrzymaniu dotacji
                  W przypadku jednorazowego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków (kosztów) poniesionych w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, które następnie zostały zrefundowane ze środków stanowiących dochody (przychody) zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 i pkt 52 ustawy o CIT, podatnik - stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 58 - zobowiązany jest do zmniejszenia zrefundowanych kosztów uzyskania przychodów w miesiącu otrzymania dofinansowania - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                  • 18.02.2016Podatki 2016: Nowe rozporządzenie ws. zaniechania poboru PIT
                   W życie weszło nowe rozporządzenie resortu finansów ws. zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Zaniechanie ma mieć zastosowanie do końca 2016 r. i dotyczyć dochodów uzyskanych na podstawie przepisów odnoszących się do promocji zatrudnienia oraz instytucji rynku pracy.
                   • 15.02.2016Czy praca małżonka i członków rodziny podlega składkom ZUS?
                    Interpelacja nr 564 w sprawie opłacania składek ZUS za pomoc małżonka w prowadzeniu działalności gospodarczej.
                    • 10.02.2016Pobieranie renty wypadkowej w przypadku nabycia prawa do emerytury
                     W myśl art. 96 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 748, z późn. zm.) odrębne przepisy określają prawo do pobierania świadczeń w razie zbiegu u jednej osoby prawa do emerytury z prawem do:  renty inwalidy wojennego i wojskowego, którego niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową;  renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej pobytem w miejscach, o których mowa w art. 3 i 4 ust. 1 ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2012 r., poz. 400);  renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy, wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy bądź chorobą zawodową.
                     • 09.02.2016Stopa bezrobocia wzrosła do 10,3 proc.
                      W styczniu stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła do 10,3 proc. – poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ciągu miesiąca zanotowano wzrost odsetka bezrobotnych o 0,5 pkt proc., na co wpływ miały głównie czynniki sezonowe. Równocześnie wyraźnie zwiększyła się liczba zgłaszanych do urzędów pracy przez przedsiębiorców ofert zatrudnienia. 
                      • 08.02.2016Czy będą zmiany w zatrudnieniu niepełnosprawnych?
                       Interpelacja nr 448 w sprawie reformy systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
                       • 02.02.2016Urlopy 2016. Prawo do wypoczynku i wymiar urlopu
                        Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.
                        • 01.02.2016Urlopy 2016. Prawo do wypoczynku i wymiar urlopu
                         Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.
                         • 28.01.2016ZUS. Prowadzenie pozarolniczej działalności - od stycznia bez składki zdrowotnej dla pobierających zasiłek macierzyński
                          Zwolnienie z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby współpracujące przy jej prowadzeniu, które równocześnie pobierają zasiłek macierzyński.
                          • 28.01.2016Jakie zmiany w prawie pracy?
                           Interpelacja nr 251 w sprawie założeń i kierunków planowanych działań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w VIII kadencji Sejmu.
                           • 27.01.2016ZUS. Prowadzenie pozarolniczej działalności - od stycznia bez składki zdrowotnej dla pobierających zasiłek macierzyński
                            Zwolnienie z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby współpracujące przy jej prowadzeniu, które równocześnie pobierają zasiłek macierzyński.
                            • 27.01.2016WSA. Umowa o dzieło a działalność gospodarcza w VAT
                             Z uzasadnienia: Za samodzielną działalność nie będzie mogła zostać uznana działalność, która jest stosunkiem pracy lub stosunkiem do niego bardzo zbliżonym, ponieważ wykonywana jest przy wykorzystaniu infrastruktury i organizacji wewnętrznej podmiotu, na rzecz którego jest prowadzona, nie powoduje żadnego ryzyka ekonomicznego po stronie usługodawcy, a nadto nie powoduje odpowiedzialności usługodawcy wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością.
                             • 25.01.2016Akcje pracownicze po zmarłym małżonku. Podstawa opodatkowania
                              Pytanie podatnika: Czy akcje pracownicze nabyte nieodpłatnie przez zmarłego męża weszły w skład spadku w udziale 1/2 i czy w takim udziale winny być wykazane przez Wnioskodawczynię w zeznaniu podatkowym na potrzeby Urzędu Skarbowego i czy ewentualny podatek od spadku winien być wyliczony od 1/2 udziału?
                              • 22.01.2016Składki ZUS przedsiębiorców w 2016 r.
                               Od 1 stycznia 2016 r. wzrosła wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę - w przypadku nowych firm oraz wyższego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które stanowi podstawę wyliczenia składek dla przedsiębiorców działających na rynku od dłuższego czasu. Minimalne wynagrodzenie za pracę, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 11 września 2015 r. (Dz. U. poz. 1385), wynosi w tym roku 1850 zł (w 2015 r. było to 1750 zł), natomiast, jak wynika z obwieszczenia MRPiPS z 21 grudnia 2015 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2016 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M. P. poz. 1292), przeciętne prognozowane wynagrodzenie w 2016 r. wynosi 4055 zł (w 2015 r. - 3959 zł).
                               • 19.01.2016Rozliczenie roczne. Praca za granicą dorosłego dziecka a prawo do ulgi prorodzinnej
                                Z uzasadnienia: Z brzmienia art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o PIT wynika jednoznacznie, że samo ustalenie, iż dziecko podatnika, który chce skorzystać z preferencyjnego rozliczenia na podstawie ww. przepisu, osiągnęło w roku podatkowym tak rozumiany dochód w określonej wysokości, nie jest wystarczające dla stwierdzenia, czy zachodzą warunki preferencyjnego opodatkowania. Konieczne jest bowiem, by był to dochód: 1) podlegający opodatkowaniu, 2) którego opodatkowanie odbywa się wg zasad określonych w art. 27 lub 30b ww. ustawy.
                                • 14.01.2016MRPiPS. Rodzina 500+ krok po kroku
                                 Projekt „Rodzina 500+” to system wsparcia rodzin. Świadczenie w wysokości 500 zł będzie wypłacane rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Świadczenie ma pomóc częściowo pokryć wydatki na wychowanie dziecka.  W przypadku, gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze dziecko obowiązywać będzie kryterium dochodowe 800 zł. Jeśli dziecko jest niepełnosprawne kryterium rośnie do 1200 zł. Na drugie i kolejne dzieci próg dochodowy już nie będzie obowiązywać.  Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka. Jeśli dzieckiem lub dziećmi opiekują się oboje rodzice lub opiekunowie, świadczenie otrzyma tylko jedno z nich.
                                 • 14.01.2016Podwyższone, autorskie koszty uzyskania przychodów a PIT
                                  Pytanie podatnika: Czy w związku z realizowanymi zadaniami mającymi twórczy charakter i będącymi przedmiotem prawa autorskiego Wnioskodawcy przysługuje prawo do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do części przychodów mających charakter twórczy, wypłacanych tytułem wynagrodzenia oraz premii i czy procentowy podział przychodów na przychody mające charakter twórczy i pozostałe przychody na podstawie karty czasu pracy będzie poprawny?
                                  • 13.01.2016Bezrobocie wciąż poniżej 10 proc.
                                   W grudniu 2015 r. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 9,8 proc. – wynika ze wstępnych szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ciągu miesiąca bezrobocie zwiększyło się o 0,2 pkt proc., co jest efektem głównie zakończenia prac sezonowych. 
                                   • 13.01.2016MRPiPS. Rodzina 500+ krok po kroku
                                    Projekt „Rodzina 500+” to system wsparcia rodzin. Świadczenie w wysokości 500 zł będzie wypłacane rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Świadczenie ma pomóc częściowo pokryć wydatki na wychowanie dziecka.  W przypadku, gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze dziecko obowiązywać będzie kryterium dochodowe 800 zł. Jeśli dziecko jest niepełnosprawne kryterium rośnie do 1200 zł. Na drugie i kolejne dzieci próg dochodowy już nie będzie obowiązywać.  Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka. Jeśli dzieckiem lub dziećmi opiekują się oboje rodzice lub opiekunowie, świadczenie otrzyma tylko jedno z nich.
                                    • 13.01.2016WSA. Kiedy płatnik ma prawo do zwrotu nadpłaty?
                                     Z uzasadnienia: Płatnik może wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty wyłącznie wówczas, gdy sam poniesie uszczerbek w swoim majątku z powodu wpłaty do organu podatkowego podatku w większej od pobranej lub należnej wysokości, a więc cała kwota stanowi uszczuplenie majątku płatnika. Jeżeli zatem uszczuplenie nastąpiło w majątku podatnika, tylko on może wystąpić o stwierdzenie nadpłaty.
                                     • 12.01.2016Kodeks pracy 2016: Umowy terminowe na nowych zasadach
                                      W drugiej połowie lutego wejdą w życie zmiany dotyczące umów terminowych. Zgodnie z nowymi regulacjami, pracodawca będzie mógł z danym pracownikiem zawrzeć maksymalnie trzy umowy o pracę na czas określony (na łączny okres do 33 miesięcy). Przekroczenie limitu skutkować ma przekształceniem umowy w umowę na czas określony. Jak oceniają eksperci, pracodawcy powinni odpowiednio wcześniej przygotować się zmian.
                                      • 11.01.2016Kodeks pracy 2016: Umowy terminowe na nowych zasadach
                                       W drugiej połowie lutego wejdą w życie zmiany dotyczące umów terminowych. Zgodnie z nowymi regulacjami, pracodawca będzie mógł z danym pracownikiem zawrzeć maksymalnie trzy umowy o pracę na czas określony (na łączny okres do 33 miesięcy). Przekroczenie limitu skutkować ma przekształceniem umowy w umowę na czas określony. Jak oceniają eksperci, pracodawcy powinni odpowiednio wcześniej przygotować się zmian.
                                       • 11.01.2016Dochody zagraniczne a prawo do ulgi abolicyjnej
                                        Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca będzie musiał złożyć zeznanie podatkowe za rok 2016 w Polsce? Czy wykonywanie pracy najemnej od 1 stycznia 2016 r. w Katarze na rzecz pracodawcy/podmiotu z faktycznym zarządem usytuowanym w Belgii uprawnia Wnioskodawcę do skorzystania z ulgi abolicyjnej?
                                        • 11.01.2016Wiek emerytalny – związkowcy liczą na uwzględnienie stażu pracy
                                         W planowanych zmianach w systemie emerytalno-rentowym brakuje przepisów, które pozwalałyby na uwzględnienie uprawnienia wynikającego ze stażu pracy - twierdzi NSZZ „Solidarność”. Związkowcy liczą, że do prezydenckiego projektu ustawy przywracającej poprzedni wiek emerytalny dodane zostaną regulacje dające prawo do emerytury osobom z dużym stażem (35 i 40 lat).
                                         • 08.01.2016Wiek emerytalny – związkowcy liczą na uwzględnienie stażu pracy
                                          W planowanych zmianach w systemie emerytalno-rentowym brakuje przepisów, które pozwalałyby na uwzględnienie uprawnienia wynikającego ze stażu pracy – twierdzi NSZZ „Solidarność”. Związkowcy liczą, że do prezydenckiego projektu ustawy przywracającej poprzedni wiek emerytalny dodane zostaną regulacje dające prawo do emerytury osobom z dużym stażem (35 i 40 lat).
                                          • 04.01.2016Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA) od stycznia 2016 r.
                                           Od 1 stycznia 2016 roku lekarze będą mogli wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Nie oznacza to jednak, że od tej daty znikną dotychczasowe zwolnienia papierowe. Te będzie można stosować do końca 2017 roku.
                                           • 29.12.2015Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA) od stycznia 2016 r.
                                            Od 1 stycznia 2016 roku lekarze będą mogli wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Nie oznacza to jednak, że od tej daty znikną dotychczasowe zwolnienia papierowe. Te będzie można stosować do końca 2017 roku.
                                            • 28.12.2015Coraz lepsze perspektywy rynku pracy
                                             Na koniec listopada stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w Polsce 9,6 proc. – wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. W porównaniu do listopada 2014 r. oznacza to poprawę o 1,8 pkt proc. Jak przewidują eksperci, pozytywny trend najprawdopodobniej utrzyma się także w przyszłym roku. 
                                             • 23.12.2015Parametry i wskaźniki 2016: Pracownik
                                              Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
                                              • 10.12.2015ZUS. Nowe zasiłki macierzyńskie i opiekuńcze od 2 stycznia 2016 r.
                                               W dniu 2 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1268) zwana dalej ustawą z dnia 24 lipca 2015 r., która nowelizuje ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) oraz niektóre inne ustawy, w tym ustawę z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159, z późn. zm.) zwaną dalej ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r.
                                               • 09.12.2015ZUS. Nowe zasiłki macierzyńskie i opiekuńcze od 2 stycznia 2016 r.
                                                W dniu 2 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1268) zwana dalej ustawą z dnia 24 lipca 2015 r., która nowelizuje ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) oraz niektóre inne ustawy, w tym ustawę z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159, z późn. zm.) zwaną dalej ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r.
                                                • 08.12.2015Emerytura za pracę za granicą w UE – część 2
                                                 Zmiana państwa miejsca zatrudnienia (ubezpieczenia) skutkuje zmianą systemu, do którego odprowadzane są składki ubezpieczeniowe. Takie zmiany, szczególnie częste, mogą powodować trudności w spełnieniu warunków wymaganych do uzyskania emerytury w danym państwie. Te warunki to najczęściej: posiadanie wymaganego stażu ubezpieczeniowego oraz ukończenie wieku emerytalnego.