Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aktualizowanie danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym

  • 04.02.2011Podatnik musi mieć NIP
    Powszechnemu obowiązkowi ewidencyjnemu, określonemu w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 z późn. zm.), podlegają: osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami.