Obowiązek zgłaszania i aktualizacji danych podatnika prowadzącego działalność

Dla podatników prowadzących działalność gospodarczą identyfikatorem podatkowym, którym są zobowiązani posługiwać się jest Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP). Należy pamiętać, że takie osoby mają obowiązek dokonywania zarówno zgłoszenia identyfikacyjnego jak i aktualizacyjnego.

Jak wskazuje art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zasadach identyfikacji podatników i płatników podatnicy są obowiązani do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego albo organu właściwego na podstawie odrębnych przepisów.

Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw.

 Zgłoszenie identyfikacyjne osób fizycznych zawiera nazwisko, imię (imiona), imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, płeć, nazwisko rodowe, obywatelstwo lub obywatelstwa, adres miejsca zamieszkania, rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości oraz numer PESEL, jeżeli został nadany.

Co istotne, do zgłoszeń identyfikacyjnych oraz zgłoszeń aktualizacyjnych podatników będących osobami fizycznymi wykonującymi działalność gospodarczą stosuje się formularz wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 5 ust. 5a ustawy).

To oznacza, że podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą dokonuje zgłoszenia identyfikacyjnego poprzez formularz CEIDG-1. Złożenie tego formularza jest równoznaczne z nadaniem NIP.

Trzeba przy tym podkreślić, że na gruncie różnych podatków pojęcie działalności gospodarczej może być inaczej uregulowane. Przykładowo na gruncie podatku VAT za działalność gospodarczą jest uznawane również oddanie nieruchomości w odpłatny wynajem.

Taka osoba nie rejestruje działalności w CEIDG ale jako podatnik podatku VAT musi posiadać NIP. W takich okolicznościach zgłoszenia do celów identyfikacji podatkowej dokonuje się poprzez formularz NIP-7.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zostały obciążone obowiązkiem dokonywania aktualizacji danych. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy podatnicy ci mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.

Aktualizacji dokonuje się poprzez te same formularze, zatem przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą aktualizacji danych dokonuje poprzez CEIDG-1.

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...