Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

20.02.2018

Przedsiębiorca musi zgłaszać każdy rachunek bankowy - również z lokatami

W swojej działalności gospodarczej dysponuję czasowymi nadwyżkami gotówki, pochodzącymi od klientów, a przeznaczonymi na finansowanie dostaw dla nich. W związku z tym rozważam krótkoterminowe lokowanie ich na rachunkach depozytowych, oprocentowanych wyżej, niż zwykłe rachunki. Operacji tej dokonywać będę przez Internet, a rachunek będzie otwierany na krótkie okresy - od 14 - 21 dni. Dla każdej z tych operacji bank otwiera osobny rachunek lokacyjny. Czy dla każdego z tych rachunków powinienem wysyłać zgłoszenie aktualizacyjne?

Niestety tak. 

Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zobowiązuje podatników do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego albo organu właściwego na podstawie odrębnych przepisów. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw.

Ale podatnicy mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym. Obowiązek ten wykonuje się poprzez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.

Rachunek bankowy służy zgodnie z prawem bankowym do rejestracji obrotów i stanów środków pieniężnych wniesionych do banku przez jego klienta - i w przypadku przedsiębiorców objęty jest co do zasady obowiązkiem aktualizacyjnym.

Wśród rodzajów rachunków prowadzonych przez banki mogą znaleźć się rachunki:

  • rozliczeniowe,

  • lokat terminowych,

  • oszczędnościowe,

  • oszczędnościowo-rozliczeniowe,

  • terminowych lokat oszczędnościowych

  • powiernicze.

Rachunki rozliczeniowe oraz lokat terminowych mogą być prowadzone wyłącznie dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ale mających zdolność prawną, oraz osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym przedsiębiorców.

A to oznacza zdaniem administracji podatkowej (por. interpretację indywidualną 0111-KDIB3-1.4018.2.2017.1.KO), że firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek podać urzędowi skarbowemu rachunki bankowe, na których gromadzą swoje środki i które służą im do dokonywania rozliczeń - również w przypadku, w którym założony rachunek ma charakter rachunku lokaty terminowej. 

Redakcja podatki.biz

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz