Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

GUS obowi您ek statystyczny

 • 14.05.2019NSA. Sprzeda nieruchomo軼i mo瞠 spowodowa utrat prawa do rycza速u
  Zakup dzia趾i gruntu, rozpocz璚ie na niej budowy budynku mieszkalnego przez jej w豉軼iciela w ramach dzia豉lno軼i gospodarczej, a nast瘼nie sprzeda takiej nieruchomo軼i w ca這軼i w trakcie budowy, powinna zosta zakwalifikowana do poz. 27 za陰cznika nr 2 do ustawy o zrycza速owanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi庵anych przez osoby fizyczne, czyli do us逝gi kupna i sprzeda篡 nieruchomo軼i na w豉sny rachunek, której dokonanie powoduje wy陰czenie z opodatkowaniem w formie rycza速u od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) tej ustawy - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
  • 27.06.2018VAT: Poprawny symbol PKWiU to nie problem fiskusa?
   Co do zasady klasyfikacja statystyczna jest elementem stanu faktycznego podanego przez wnioskodawc i nie powinna by weryfikowana w post瘼owaniu interpretacyjnym. Skoro wnioskodawca zakwalifikowa swoj dzia豉lno嗆 do okre郵onego grupowania PKWiU, to organ nie jest w豉dny w tym post瘼owaniu dokonywa w豉snych ustale. Takie uprawnienia b璠zie mia dopiero w ewentualnym post瘼owaniu podatkowym - wyja郾i這 Ministerstwo Finansów.
   • 09.05.2018Zwolnienie z VAT tylko przy wynajmie na cele mieszkalne
    Pytanie: Wnioskodawca wynajmuje miejsca noclegowe w lokalu mieszkalnym. Najemcami s osoby fizyczne, które pochodz gównie z zagranicy, a w Polsce przebywaj w celu 鈍iadczenia pracy. Wnioskodawca przyznaje najemcy prawo do wy陰cznego korzystania z jednego miejsca noclegowego, przez co rozumie jedno ó磬o oraz prawo do korzystania z kuchni oraz 豉zienki w niezb璠nym wymiarze uwzgl璠niaj帷ym potrzeby pozosta造ch najemców. Czy ww. us逝gi najmu 鈍iadczone przez Wnioskodawc korzystaj ze zwolnienia z opodatkowania VAT?
    • 27.09.2017Stawka VAT zmor bran篡 spo篡wczej. B璠zie 豉twiej?
     Maj帷 na uwadze problemy podatników z uzyskaniem ochrony prawnej w zwi您ku z zaklasyfikowaniem towarów lub us逝g z zastosowaniem klasyfikacji statystycznych informuj, 瞠 obecnie MF prowadzi prace maj帷e na celu analiz sposobów identyfikacji towarów i us逝g m.in. na potrzeby okre郵enia zakresu stosowania obni穎nych stawek VAT, z uwzgl璠nieniem mo磧iwo軼i wprowadzenia instrumentów daj帷ych podatnikom oraz organom podatkowym wi瘯szej pewno軼i co do prawid這wo軼i zastosowanych stawek tego podatku - poinformowa Pawe Cybulski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.
     • 26.06.2017NSA. Zwolnienie z VAT przy sprzeda篡 nieruchomo軼i: Fundamenty to nie budynek
      Przedmiotem art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g obj皻e s jedynie takie budynki, budowle lub ich cz窷ci, które po wybudowaniu lub ulepszeniu nadaj si do „oddania do u篡tkowania”, co wyklucza z ich zakresu przedmiotowego obiekty, które maj jedynie wylane 豉wy oraz 軼iany fundamentowe 瞠lbetowe z cz窷ciowo wykonanymi podej軼iami przy陰czy mediów - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
      • 19.06.2017VAT. 安iadczenie us逝g czy dostawa towaru?
       Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym opisie faktycznym zdarzenia przysz貫go efektem finalnym planowanej dzia豉lno軼i b璠zie dostawa towarów czy 鈍iadczenie us逝g? 
       • 26.09.2016Podatek od nieujawnionych dochod闚 dotyczy tylko Polski
        Z uzasadnienia: Podatek od dochod闚 nieujawnionych pobierany jest bowiem od dochod闚 (przychod闚) uzyskanych tylko na terytorium Polski. Powo豉na regulacja prawna nie dotyczy opodatkowania dochod闚 ukrytych, a osi庵ni皻ych poza terytorium Polski, przy zastosowaniu konstrukcji dochodu opartego na wydatkach i oszcz璠no軼iach. Je郵i ustawodawca nie obj掖 podatkiem od dochod闚 nieujawnionych korzy軼i maj帷ych 廝鏚豉 poza terytorium Polski, jednak瞠 uzyskanych przez podatnik闚 maj帷ych miejsce zamieszkania na terytorium Polski, tym samym w tych przypadkach nie b璠 mia造 zastosowania, wynikaj帷e z um闚 mi璠zynarodowych, regulacje w zakresie unikania podw鎩nego opodatkowania, poniewa w og鏊e nie pojawia si tu problem podw鎩nego opodatkowania tych samych dochod闚.
        • 22.06.2016Ustalenie stawki amortyzacyjnej po zmianie klasyfikacji 鈔odka trwa貫go
         Pytanie podatnika: Wnioskodawca 鈍iadczy us逝gi dost瘼u do Internetu, telefonii cyfrowej oraz telewizji. Przedmiotowe us逝gi s 鈍iadczone przy wykorzystaniu sieci optycznej, kt鏎ej przewidywany okres u篡tkowania jest d逝窺zy ni rok. Sie zosta豉 wprowadzona do ewidencji 鈔odk闚 trwa造ch pod symbolem 211 K吋. Stosowana jest 10% stawka amortyzacji. Jednak, w opinii Wnioskodawcy, ww. sie nale篡 zaklasyfikowa jako zesp馧 komputerowy (symbol 491 K吋). Czy prawid這we jest zastosowanie 30% stawki amortyzacji dla opisywanej sieci?
         • 17.12.2015Zatrudnienie i p豉ce wyra幡ie w g鏎
          W listopadzie zatrudnienie wzros這 w Polsce o 1,2 proc. w skali roku – poinformowa G堯wny Urz康 Statystyczny. Liczba zatrudnionych w przedsi瑿iorstwach przekroczy豉 po raz pierwszy w historii poziom 5,6 mln pracownik闚. W ubieg造m miesi帷u wzros豉 r闚nie wysoko嗆 鈔edniego wynagrodzenia.
          • 02.12.2015Odwr鏂ony VAT. Jaki komputer jest przeno郾y?
           Pytanie podatnika: W鈔鏚 towar闚, kt鏎e Sp馧ka posiada w swojej ofercie, znajduj sie tzw. komputery mobilne (przeno郾e). Urz康zenia te s wykorzystywane jako terminale mobilne do zbierania i przesy豉nia danych poprzez skanowanie kod闚 kreskowych lub ich r璚zne wpisywanie poprzez klawiatur. Nast瘼nie dane s przesy豉ne za pomoc 陰czy bezprzewodowych do innych jednostek powi您anych podmiotu korzystaj帷ego z tych Urz康ze. Czy do dostawy ww. urz康ze maj zastosowanie szczeg鏊ne zasady opodatkowania przewidziane w art. 17 ust. 1 pkt 7 w zwi您ku z poz. 28a Za陰cznika nr 11 do ustawy o VAT?
           • 30.11.2015Gastronomia a VAT. Stawka podatku na posi趾i
            Pytanie podatnika: Czy wydawanie przez Wnioskodawc posi趾闚 na wynos przy mobilnych punktach sprzeda篡 oraz dostarczenie gotowych posi趾闚 uprzednio zam闚ionych telefonicznie przez klienta na wskazany adres jest dostaw towar闚 i 鈍iadczeniem us逝g? Jak stawk (VAT) opodatkowane b璠zie wydawanie na wynos gotowych posi趾闚 oraz dostawa gotowych posi趾闚 zam闚ionych telefonicznie i dostarczonych do klienta?
            • 08.10.2015Ile tak naprawd jest um闚 cywilnoprawnych?
             Interpelacja nr 34470 w sprawie skali zatrudnienia na umowach cywilnoprawnych.
             • 05.08.2015VAT. Opinie statystyczne b璠 wi捫帷e?
              Interpelacja nr 33567 do ministra finans闚 w sprawie klasyfikacji towar闚 na potrzeby podatku VAT
              • 22.07.2015NSA. Ksi捫ki i artyku造 o tematyce prawniczej i podatkowej a zwolnienie z VAT
               Dzia豉lno嗆 tw鏎cza polegaj帷a na tworzeniu, pisaniu podr璚znik闚, czy komentarzy z zakresu prawa spe軟ia warunki, pozwalaj帷e na zaliczenie jej do kategorii us逝g kulturalnych w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar闚 i us逝g i w zwi您ku z tym korzysta ze zwolnienia od podatku przewidzianego w tym przepisie - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
               • 20.07.2015Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla opiekun闚?
                Interpelacja nr 33142 w sprawie dodatkowych dni urlopu wypoczynkowego dla pracuj帷ych opiekun闚 dzieci z niepe軟osprawno軼i
                • 13.02.2015Zg豉szanie wypadku przy pracy
                 Interpelacja nr 29416 do ministra pracy i polityki spo貫cznej w sprawie metodyki zliczania wypadk闚 przy pracy
                 • 22.01.2015Posi趾i sprzedawane na wynos i w dostawie a stawka VAT
                  Pytanie podatnika: Czy Sp馧ka stosuje prawid這w stawk VAT w wysoko軼i 5% od posi趾闚 sprzedawanych na wynos i w dostawie do klienta?
                  • 21.01.2015Minimalne wynagrodzenie a dodatek za prac w nocy
                   Interpelacja nr 28401 do ministra pracy i polityki spo貫cznej w sprawie dodatkowego wynagrodzenia za prac w porze nocnej
                   • 18.11.2014Zw這ka w dor璚zeniu decyzji z winy fiskusa a odsetki od zaleg這軼i podatkowej
                    Tezy: W 鈍ietle normy art. 54 § 2 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 54 § 1 pkt 7 tej ustawy, w sytuacji kiedy decyzja organu nie zosta豉 dor璚zona w terminie 3 miesi璚y od dnia wszcz璚ia post瘼owania, organ ten w wydanej decyzji powinien wskaza, czy za okres zw這ki nale積e s od podatnika odsetki oraz uzasadni w tym zakresie swoje stanowisko.
                    • 30.04.2014Nieodp豉tne 鈍iadczenie cz這nka zarz康u dla sp馧ki
                     W 鈍ietle art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od os鏏 prawnych przy ustalaniu warto軼i 鈍iadcze nieodp豉tnych w postaci us逝g, co jest obowi您kiem organu podatkowego, dopuszczalne jest skorzystanie w post瘼owaniu podatkowym ze 鈔odk闚 dowodowych wskazanych w rozdziale 11 dzia逝 IV ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, w tym z opinii bieg貫go, o kt鏎ej mowa w art. 197 o.p. - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
                     • 22.11.2013Amortyzacja blaszanego gara簑
                      Pytanie podatnika: Do 鈔odk闚 trwa造ch wykorzystywanych przez Wnioskodawc na potrzeby dzia豉lno軼i gospodarczej nale篡 m.in. gara wykonany z blachy, kt鏎y nie jest trwale zwi您any z gruntem (brak fundament闚). Warto嗆 pocz徠kowa tego gara簑 przekracza 3500 z, w zwi您ku z czym podlega on amortyzacji w czasie. Czy stawka amortyzacyjna w wysoko軼i 10% przyj皻a przez Wnioskodawc do ww. blaszanego gara簑 jest prawid這wa?
                      • 05.08.2013Pick-up jako samoch鏚 ci篹arowy
                       Interpelacja nr 18036 w sprawie ci庵造ch problem闚 z klasyfikacj pojazd闚 typu pick-up jako samochod闚 ci篹arowych
                       • 24.07.2013Stawki VAT: Opinia klasyfikacyjna GUS jako decyzja administracyjna
                        Interpelacja nr 17848 do prezesa Rady Ministr闚 w sprawie trybu wydawania opinii klasyfikacyjnych przez GUS oraz konsekwencji stosowania okre郵onych przepisami ustawy o podatku od towar闚 i us逝g stawek podatku VAT
                        • 29.04.2013IV ustawa deregulacyjna – zniknie kilka uci捫liwych obowi您k闚
                         Zniesienie obowi您ku sprawdzania przez p豉tnika sk豉dek prawid這wo軼i rocznych danych przekazanych do ZUS oraz zwolnienie mikrofirm z obowi您ku przekazywania danych statystycznych do GUS w pierwszym roku dzia豉lno軼i – to najciekawsze zmiany o niepodatkowym charakterze, przewidziane w projekcie za這瞠 tzw. IV ustawy deregulacyjnej.
                         • 31.07.2012Us逝gi dekoracji a rycza速
                          Z uzasadnienia: Wykonanie us逝gi opracowywania projekt闚 wystroju wn皻rz i dekoracji skutkuje wy陰czeniem z opodatkowania zrycza速owanym podatkiem dochodowym od niekt鏎ych przychod闚 osi庵anych przez osoby fizyczne.
                          • 10.08.2011Akcyza od sprowadzonego samochodu
                           Pytanie podatnika: Czy samoch鏚, kt鏎y przed transportem do Polski zosta zaadoptowany wg poni窺zego opisu oraz poddany badaniu technicznemu przez Urz康 Kontroli Technicznej Pojazd闚 Samochodowych i zarejestrowany jako 2-osobowy samoch鏚 ci篹arowy w Niemczech, a nast瘼nie po sprowadzeniu do Polski przeszed pozytywnie badanie techniczne w Okr璕owej Stacji Kontroli Pojazd闚 nr (…) oraz na podstawie ww. dokument闚 Prezydent Miasta wyda dow鏚 rejestracyjny, jako samoch鏚 ci篹arowy 2 osobowy, zosta przez Sp馧k w豉軼iwie zakwalifikowany do pozycji 8704 21 i w zwi您ku z tak klasyfikacj nie powsta obowi您ek zap豉ty podatku akcyzowego?
                           • 24.06.2011Indywidualna stawka amortyzacyjna dla lokalu u篡tkowego
                            Pytanie podatnika: Sp馧ka jawna w dniu 30 marca 2010 r. naby豉 m.in. prawo w豉sno軼i dw鏂h lokali znajduj帷ych si w budynku u篡tkowym. Budynek handlowo-magazynowy wybudowany by oko這 roku 1910, jako budynek zaplecza dla gospodarstwa rolniczego. W latach 1995-1998 zosta odremontowany i zmieni funkcj z gospodarczej na handlowo-magazynow. W latach 2005-2006 budynek zosta przebudowany. Po modernizacji zosta造 wyodr瑿nione lokale, kt鏎e by造 celem odsprzeda篡. Czy mo積a ustali indywidualn stawk amortyzacyjn na zakupione lokale, w wysoko軼i 10% dla u篡wanych lub ulepszonych 鈔odk闚 trwa造ch?
                            • 14.01.2011Rodzina na swoim – w徠pliwo軼i dotycz帷e ustalania limit闚
                             Interpelacja nr 18989 do ministra infrastruktury w sprawie limitu cenowego kwalifikuj帷ego mieszkania do dofinansowania z programu 磋odzina na swoim
                             • 09.12.2010Ksi璕owa nie zawsze skorzysta ze zwolnienia podmiotowego w VAT
                              Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest uprawniony do us逝gowego prowadzenia ksi庵 rachunkowych. Z dniem 13 lipca 2010 r. rozpocz掖 dzia豉lno嗆 gospodarcz - biuro rachunkowe. Us逝gi, kt鏎e 鈍iadczy obejmuj przede wszystkim prowadzenie podatkowej ksi璕i przychod闚 i rozchod闚, ewidencji przychod闚 i ksi庵 rachunkowych na zlecenie/rzecz klient闚 odpowiednio os鏏 fizycznych prowadz帷ych dzia豉lno嗆 oraz os鏏 prawnych. W ramach wykonywanych czynno軼i zwi您anych z prowadzeniem dzia豉lno軼i gospodarczej, Wnioskodawca nie 鈍iadczy us逝g w zakresie doradztwa podatkowego. Czy prawid這wym b璠zie korzystanie ze zwolnienia podmiotowego, w zakresie opodatkowania podatkiem od towar闚 i us逝g na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar闚 i us逝g, sprzeda篡 us逝g 鈍iadczonych w ramach prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej w roku podatkowym?
                              • 11.02.2010Obowi您ek rejestracji dla potrzeb podatku VAT
                               Pytanie podatnika: Czy przedszkole powinno zarejestrowa si jako podatnik podatku od towar闚 i us逝g?
                               • 12.11.2009Orzecznictwo: Urz康 skarbowy sprawdzi, sk康 pochodz pieni康ze na wi瘯sze wydatki

                                Z uzasadnienia: „Organ podatkowy wysoko嗆 przychodu podatnika ustala na podstawie znamion zewn皻rznych, tj. wydatk闚 鈍iadcz帷ych o sytuacji ekonomicznej podatnika. W tym celu przyr闚nuje wysoko嗆 wydatk闚, jakie podatnik poni鏀 w ci庵u roku podatkowego, do uzyskanych przychod闚, zar闚no opodatkowanych, jak i zwolnionych z opodatkowania, oraz zasob闚 finansowych, kt鏎e zgromadzi wcze郾iej. W przypadku ustalenia, 瞠 poniesione wydatki przekraczaj przychody oraz zgromadzone wcze郾iej zasoby finansowe, organ podatkowy zyskuje uprawnienia do przyj璚ia, 瞠 powsta豉 r騜nica stanowi przych鏚 podatnika nie znajduj帷y pokrycia w ujawnionych 廝鏚豉ch lub pochodz帷y ze 廝鏚e nieujawnionych (por. wyrok Naczelnego S康u Administracyjnego z dnia 21 marca 2007 roku, sygn. akt II FSK 437/06). 
                                • 30.07.2006Klasyfikacje statystyczne a VAT
                                 Klasyfikacje statystyczne w ustawie o podatku od towar闚 i us逝g1)Przepisy ustawy o podatku od towar闚 i us逝g, identyfikuj帷 towary i us逝gi, odsy豉j do klasyfikacji wydanych na podstawie przepis闚 o statystyce publicznej. Klasyfikacje statystyczne pozwalaj bowiem dokona oceny czy dana czynno嗆 korzysta ze zwolnienia przedmiotowego albo jest opodatkowana stawk inn ni podstawowa.
                                 • 22.05.2006Przekszta販enie jednoosobowej dzia豉lno軼i gospodarczej w sp馧k jawn – konsekwencje podatkowe i niezb璠ne formalno軼i
                                  Aktem prawnym, w kt鏎ym uregulowane zosta造 kwestie dotycz帷e przekszta販e jest Kodeks sp馧ek handlowych. Akt 闚 nie znajduje jednak zastosowania do przekszta販e jednoosobowego przedsi瑿iorcy. Przekszta販enie jednoosobowej dzia豉lno軼i gospodarczej jest zatem jedynie quasi-przekszta販eniem, zwanym cz瘰to przekszta販eniem gospodarczym, a maj帷ym swoje 廝鏚這 w przepisach Kodeksu cywilnego, i oparte jest na transakcjach dotycz帷ych przedsi瑿iorstwa w rozumieniu art. 551 K.c. Dlatego te u篡wany w niniejszym artykule termin „przekszta販enie” rozumiany by winien wy陰cznie jako przekszta販enie gospodarcze, nie za prawne, kt鏎e statuowane jest przepisami K.s.h.
                                  • 05.01.2005Likwidacja dzia豉lno軼i - formalno軼i i konsekwencje podatkowe
                                   Zar闚no rozpocz璚ie jak i likwidacja dzia豉lno軼i wymaga odwiedzin w r騜nych urz璠ach i dope軟ienia wielu formalno軼i. O ile zagadnieniom rozpoczynania dzia豉lno軼i po鈍i璚onych jest wiele og鏊nodost瘼nych materia堯w, o tyle zagadnienie likwidacji traktowane jest nieco po macoszemu. Nies逝sznie - konsekwencje podatkowe likwidacji dzia豉lno軼i s znaczne, i je郵i likwidacja nie zostanie poprzedzona odpowiedni analiz, mo瞠 si zupe軟ie niepotrzebnie okaza zbyt kosztowna. Kosztowne mo瞠 okaza si r闚nie niedope軟ienie formalno軼i, wymaganych przepisami. Dzisiaj rozpoczynamy cykl artyku堯w po鈍i璚onych likwidacji dzia豉lno軼i gospodarczej.