Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

19.11.2018

Od pierwszego grudnia obowiązkowe e-ZLA - ważne informacje dla pracowników

Od pierwszego grudnia elektroniczne zwolnienie lekarskie e-ZLA będzie już obowiązkowe. Z zapewnień rządowych wynika, że nie będzie kolejnego przedłużenia terminu, a e-LA staną się codziennością. To stosunkowo nowe rozwiązanie zarówno dla lekarzy, jak i pracodawców oraz pracowników. Dzisiaj publikujemy wyjaśnienia ZUS dla tych ostatnich. Dowiedz się, jak postępować przy ubieganiu się o zasiłek chorobowy na nowych zasadach w różnych sytuacjach.

Sytuacja 1 - Zasiłki wypłaca Ci pracodawca. Pracodawca ma profil na PUE ZUS

Informacja, że Twój pracodawca (płatnik składek) ma profil na PUE ZUS, jest udostępniana lekarzowi. Jeśli otrzymałeś zaświadczenie lekarskie e-ZLA w celu uzyskania zasiłku chorobowego nie musisz składać pracodawcy (płatnikowi składek) żadnych dokumentów. Twoje zaświadczenie lekarskie e-ZLA pracodawca (płatnik składek) zobaczy na swoim profilu na PUE ZUS. Nie musisz otrzymywać od lekarza wydruku e-ZLA, a jeśli go otrzymałeś nie musisz składać u pracodawcy (płatnika składek).

Jeśli otrzymałeś zaświadczenie lekarskie w trybie alternatywnym złóż u pracodawcy (płatnika składek) zaświadczenie, które otrzymałeś od lekarza. Możesz nie składać tego zaświadczenia, jeśli:

  • masz profil na PUE ZUS i sprawdziłeś, że lekarz wprowadził już Twoje zaświadczenie do systemu, pracodawca (płatnik składek) zobaczy je na swoim profilu na PUE ZUS,

  • wiesz od swojego pracodawcy (płatnika składek), że lekarz wprowadził już Twoje zaświadczenie do systemu.

Zaświadczenie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym

a) wystawianie zaświadczeń lekarskich w trybie alternatywnym

Zaświadczenie lekarskie w trybie alternatywnym jest wystawiane, jeśli wystawienie zaświadczenia lekarskiego e-ZLA nie jest możliwe, w szczególności w razie braku połączenia internetowego (np. w czasie wizyty domowej u ubezpieczonego) lub braku możliwości podpisania zaświadczenia. W takich sytuacjach, lekarz ma możliwość skorzystania z formularzy, które mają postać zaświadczenia lekarskiego, uprzednio wydrukowanych z systemu teleinformatycznego. Każdy wydrukowany przez lekarza ze swojego profilu formularz ma unikalny identyfikator (serię i numer) i jest zarejestrowany w systemie.

Zaświadczenie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym nie zawiera numeru statystycznego choroby ubezpieczonego.

Ubezpieczony jest zobowiązany przekazać lekarzowi dane i informacje w zakresie niezbędnym do wystawienia tego zaświadczenia lekarskiego.

W dniu badania lekarz przekazuje ubezpieczonemu zaświadczenie lekarskie, które jest wypełnione przez lekarza, opatrzone jego pieczątką i podpisem. Zaświadczenie lekarskie ubezpieczony jest zobowiązany przekazać płatnikowi składek, nawet jeżeli ma on profil na PUE.

Po wystawieniu zaświadczenia lekarskiego w trybie alternatywnym lekarz jest zobowiązany wprowadzić to zaświadczenie lekarskie do systemu teleinformatycznego i przekazać zaświadczenie lekarskie e-ZLA na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS w ciągu 3 dni roboczych od wystawienia zaświadczenia lekarskiego w trybie alternatywnym. Zaświadczenie lekarskie e-ZLA powinno zawierać dane i informacje zawarte w zaświadczeniu lekarskim wystawionym w trybie alternatywnym oraz numer statystyczny choroby. Jeżeli przekazanie zaświadczenia lekarskiego e-ZLA w tym terminie nie jest możliwe (np. w przypadku braku dostępu do Internetu), lekarz jest zobowiązany przekazać zaświadczenie lekarskie e-ZLA nie później niż w terminie 3 dni roboczych od ustania przyczyn uniemożliwiających przekazanie zaświadczenia lekarskiego e-ZLA.

Sytuacja 2 - Zasiłki wypłaca Ci pracodawca. Pracodawca nie ma profilu na PUE ZUS

Jeśli Twój pracodawca (płatnik składek) nie ma profilu na PUE ZUS, zaświadczenia lekarskie e-ZLA nie są do niego przekazywane. Twój pracodawca (płatnik składek) informuje Cię w formie pisemnej, w pierwszym dniu pracy, o tym, że masz obowiązek dostarczyć mu wydruk wystawionego Ci zaświadczenia lekarskiego e-ZLA.

Informacja, że Twój pracodawca (płatnik składek) nie ma profilu na PUE ZUS, jest udostępniana lekarzowi.

Jeżeli otrzymałeś zaświadczenie lekarskie e-ZLA albo zaświadczenie lekarskie w trybie alternatywnym, złóż u pracodawcy (płatnika składek):

  • zaświadczenie, które otrzymałeś od lekarza (wydruk e-ZLA albo zaświadczenie lekarskie w trybie alternatywnym).

Sytuacja 3 - Zasiłki wypłaca Ci ZUS. Pracodawca ma profil na PUE ZUS

Informacja, że Twój pracodawca (płatnik składek) ma profil na PUE ZUS, jest udostępniana lekarzowi.

Jeżeli otrzymałeś zaświadczenie lekarskie e-ZLA w celu uzyskania zasiłku chorobowego nie musisz składać pracodawcy (płatnikowi składek) żadnych dokumentów. Twoje zaświadczenie lekarskie e-ZLA pracodawca (płatnik składek) zobaczy na swoim profilu na PUE ZUS. Nie musisz otrzymywać od lekarza wydruku e-ZLA, a jeśli go otrzymałeś nie musisz składać u pracodawcy (płatnika składek).

Ważne!

ZUS nie wypłaca zasiłku chorobowego z urzędu. Aby ZUS wypłacił Ci zasiłek chorobowy, potrzebny jest wniosek o ten zasiłek. W czasie trwania ubezpieczenia wniosek w Twoim imieniu składa Twój pracodawca (płatnik składek). Jako wniosek o zasiłek traktuje się zaświadczenie płatnika składek na druku Z-3 – jeśli jesteś pracownikiem albo Z-3a – jeśli jesteś ubezpieczonym z innego tytułu, np. zleceniobiorcą.

Pracodawca (płatnik składek) wystawia i przekazuje do ZUS zaświadczenie płatnika składek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania Twojego zaświadczenia lekarskiego e-ZLA na profilu płatnika na PUE ZUS.

Jeżeli otrzymałeś zaświadczenie lekarskie w trybie alternatywnym złóż u pracodawcy (płatnika składek) zaświadczenie, które otrzymałeś od lekarza. Możesz nie składać tego zaświadczenia, jeśli:

  • masz profil na PUE ZUS i sprawdziłeś, że lekarz wprowadził już Twoje zaświadczenie do systemu, pracodawca (płatnik składek) zobaczy je na swoim profilu na PUE ZUS,

  • wiesz od swojego pracodawcy (płatnika składek), że lekarz wprowadził już Twoje zaświadczenie do systemu.

Podobnie jak w poprzednim przypadku, należy złożyć wniosek o wypłatę zasiłku.

Pracodawca (płatnik składek) przekazuje do ZUS niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania Twojego zaświadczenia lekarskiego:

  • zaświadczenie płatnika składek druku Z-3 – jeśli jesteś pracownikiem albo Z-3a – jeśli jesteś ubezpieczonym z innego tytułu, np. zleceniobiorcą,

  • otrzymane od Ciebie zaświadczenie lekarskie – jeśli lekarz nie wprowadził jeszcze Twojego zaświadczenia lekarskiego do systemu.

Ważne!

Jeśli Twoje zaświadczenie lekarskie obejmuje także okres po ustaniu zatrudnienia / ubezpieczenia, powinieneś złożyć w ZUS dodatkowo oświadczenie na druku Z-10. Oświadczenie to jest dostępne w wersji „do wypełnienia i wydrukowania” na stronie www.zus.pl albo – jeśli masz profil na PUE ZUS – możesz je wypełnić i przesłać do ZUS elektronicznie.

Sytuacja 4 - Zasiłki wypłaca Ci ZUS. Pracodawca nie ma profilu na PUE ZUS

Jeśli Twój pracodawca (płatnik składek) nie ma profilu na PUE ZUS, zaświadczenia lekarskie e-ZLA nie są do niego przekazywane. Twój pracodawca (płatnik składek) informuje Cię w formie pisemnej, w pierwszym dniu pracy, o tym, że masz obowiązek dostarczyć mu wydruk wystawionego Ci zaświadczenia lekarskiego e-ZLA.

Informacja, że Twój pracodawca (płatnik składek) nie ma profilu na PUE ZUS, jest udostępniana lekarzowi.

Jeśli otrzymałeś zaświadczenie lekarskie e-ZLA, złóż u pracodawcy (płatnika składek):

  • wydruk zaświadczenia, które lekarz wystawił Ci elektronicznie (wydruk e-ZLA).

Koniecznej jest złożenie wniosku o wypłatę zasiłku - analogicznie jak w poprzednich sytuacjach. Pracodawca (płatnik składek) wystawia i przekazuje do ZUS zaświadczenie płatnika składek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania wydruku e-ZLA.

Jeśli otrzymałeś zaświadczenie lekarskie w trybie alternatywnym złóż u pracodawcy (płatnikowi składek) zaświadczenie, które otrzymałeś od lekarza.

Pracodawca (płatnik składek) przekazuje do ZUS niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania Twojego zaświadczenia lekarskiego:

  • zaświadczenie płatnika składek druku Z-3 albo Z-3a,

  • otrzymane od Ciebie zaświadczenie lekarskie.

Ważne!

Jeśli Twoje zaświadczenie lekarskie obejmuje także okres po ustaniu zatrudnienia / ubezpieczenia, powinieneś złożyć w ZUS dodatkowo oświadczenie na druku Z-10. Oświadczenie to jest dostępne w wersji „do wypełnienia i wydrukowania” na stronie www.zus.pl. Jeśli masz profil na PUE ZUS – oświadczenie możesz wypełnić i przesłać do ZUS elektronicznie.

Opracowano na podstawie materiałów informacyjnych ZUS

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz