Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

brak faktury odliczenie vat duplikatu

 • 07.08.2020Duplikaty faktur a rozliczenie podatków
  Duplikat faktury to, posugujc si definicj z ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT), faktura wystawiona ponownie, która powinna zawiera wyraz „DUPLIKAT” oraz dat jej wystawienia. Zwykle wystawiany jest on na wniosek nabywcy, w sytuacji tzw. samofakturowania – na wniosek podatnika.
  • 06.08.2020Duplikaty faktur a rozliczenie podatków
   Duplikat faktury to, posugujc si definicj z ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT), faktura wystawiona ponownie, która powinna zawiera wyraz „DUPLIKAT” oraz dat jej wystawienia. Zwykle wystawiany jest on na wniosek nabywcy, w sytuacji tzw. samofakturowania – na wniosek podatnika.
   • 29.05.2020Rozliczenie VAT z faktury korygujcej przy braku odliczenia z faktury pierwotnej
    Przedsibiorca, który otrzyma najpierw faktur korygujc nie moe dokona zmniejszenia kwoty podatku naliczonego bez ujcia wczeniej faktury pierwotnej. Jak prawidowo zachowa si w takiej sytuacji? W praktyce najlepiej wystpi do sprzedawcy o wystawienie duplikatu faktury pierwotnej, a nastpnie za faktury korygujcej. 
    • 29.08.2019Rozliczenie VAT z faktury korygujcej przy braku odliczenia z faktury pierwotnej
     Przedsibiorca, który otrzyma najpierw faktur korygujc nie moe dokona zmniejszenia kwoty podatku naliczonego bez ujcia najpierw faktury pierwotnej. Praktyczn wskazówk dla podatnika jak prawidowo zachowa si w takiej sytuacji jest wystpienie do sprzedawcy o wystawienie duplikatu faktury pierwotnej nastpnie za faktury korygujcej. 
     • 20.03.2019Prawo i termin odliczenia VAT z duplikatów faktur
      Pytanie: Czy Wnioskodawca moe odliczy VAT od zakupu nieruchomoci, w miesicu grudniu 2018 r., lub dwóch nastpnych okresach rozliczeniowych, z duplikatów faktur VAT otrzymanych od sprzedawcy w dniu 12 grudnia 2018 r.; w fakturach VAT duplikat ani w fakturach pierwotnych nie zosta podany numer NIP?
      • 20.11.2018Duplikaty faktur a rozliczenie podatków
       Duplikat faktury to, posugujc si definicj z ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT), faktura wystawiona ponownie, która powinna zawiera wyraz „DUPLIKAT” oraz dat jej wystawienia. Zwykle wystawiany jest on na wniosek nabywcy, w sytuacji tzw. samofakturowania – na wniosek podatnika.
       • 01.03.2018Duplikaty faktur a rozliczenie podatków
        Duplikat faktury to, posugujc si definicj z ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221; dalej: ustawa o VAT), faktura wystawiona ponownie, która powinna zawiera wyraz „DUPLIKAT” oraz dat jej wystawienia. Zwykle wystawiany jest on na wniosek nabywcy, w sytuacji tzw. samofakturowania – na wniosek podatnika.
        • 05.07.2017Duplikaty faktur a rozliczenie podatków
         Duplikat faktury to, posugujc si definicj z ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221; dalej: ustawa o VAT), faktura wystawiona ponownie, która powinna zawiera wyraz „DUPLIKAT” oraz dat jej wystawienia. Zwykle wystawiany jest on na wniosek nabywcy, w sytuacji tzw. samofakturowania – na wniosek podatnika.
         • 28.10.2016Duplikat faktury. Skutki w podatku dochodowym i VAT
          Duplikat faktury to, posugujc si definicj z ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 710, z pón. zm.; dalej: ustawa o VAT), faktura wystawiona ponownie, która powinna zawiera wyraz „DUPLIKAT” oraz dat jej wystawienia. Zwykle wystawiany jest on na wniosek nabywcy, w sytuacji tzw. samofakturowania – na wniosek podatnika.
          • 27.10.2016Duplikat faktury. Skutki w podatku dochodowym i VAT
           Duplikat faktury to, posugujc si definicj z ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 710, z pón. zm.; dalej: ustawa o VAT), faktura wystawiona ponownie, która powinna zawiera wyraz „DUPLIKAT” oraz dat jej wystawienia. Zwykle wystawiany jest on na wniosek nabywcy, w sytuacji tzw. samofakturowania – na wniosek podatnika.
           • 20.07.2016Duplikaty faktur a rozliczenie podatkw
            Duplikat faktury to, posugujc si definicj z ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 710, z pn. zm.; dalej: ustawa o VAT), faktura wystawiona ponownie, ktra powinna zawiera wyraz „DUPLIKAT” oraz dat jej wystawienia. Zwykle wystawiany jest on na wniosek nabywcy, w sytuacji tzw. samofakturowania – na wniosek podatnika.
            • 13.07.2016Odliczenie VAT z faktur, ktrych papierowa forma zostanie zniszczona
             Pytanie podatnika: Czy dopuszczalne jest przechowywanie otrzymywanych i wystawianych przez Spk dokumentw (w szczeglnoci faktur zakupu i sprzeday, faktur korygujcych, not obcieniowych oraz rachunkw) wycznie w formie elektronicznej i niszczenie papierowych oryginaw tych dokumentw? Czy Spka zachowa prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w wystawionych fakturach, jeeli bd one przechowywane wycznie w formie elektronicznej?
             • 11.09.2015Zniszczona dokumentacja i faktury. Czy trzeba skorygowa i odda VAT?
              Co do zasady podstaw odliczenia VAT jest faktura. Moe si jednak zdarzy, e dokumentacja podatkowa, w tym faktury, ulegnie zniszczeniu, np. w wyniku zalania lub poaru. Co zrobi w razie braku dokumentw? Czy trzeba skorygowa rozliczenia podatkowe i zwrci odliczony podatek? Zobaczmy.
              • 10.09.2015Zniszczona dokumentacja i faktury. Czy trzeba skorygowa i odda VAT?
               Co do zasady podstaw odliczenia VAT jest faktura. Moe si jednak zdarzy, e dokumentacja podatkowa, w tym faktury, ulegnie zniszczeniu, np. w wyniku zalania lub poaru. Co zrobi w razie braku dokumentw? Czy trzeba skorygowa rozliczenia podatkowe i zwrci odliczony podatek? Zobaczmy.
               • 05.08.2015VAT. Termin odliczenia podatku naliczonego
                Pytanie podatnika: Czy prawo do odliczenia podatku naliczonego, naley liczy od okresu, w ktrym Spka otrzymaa faktur a nie od okresu, w ktrym u sprzedawcy powsta obowizek podatkowy?
                • 14.01.2015Odliczenie VAT z faktury otrzymanej z opnieniem
                 Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma moliwo odliczenia VAT w deklaracji podatkowej za jeden z dwch nastpnych okresw rozliczeniowych, nastpujcych po okresie, w ktrym naby prawo do odliczenia, rozumianym jako okres, w ktrym zostay cznie spenione obydwa warunki przewidziane w przepisach, tj. w stosunku do danej transakcji, powsta obowizek podatkowy i Wnioskodawca otrzyma faktur?
                 • 03.09.2014Brak faktury a prawo odliczenia VAT
                  Z uzasadnienia: Podatnik dla wykazania podatku naliczonego musi posiada faktur z ktrej podatek ten wynika i to a przez cay okres do przedawnienia zobowizania podatkowego. Jest on zobowizany okaza j organom podatkowym i nie s one zobowizane do zastpowania go w tym obowizku przez poszukiwanie faktury, ktrej podatnik nie posiada w czasie kontroli. aden przepis prawa podatkowego nie uprawnia organw podatkowych do dania od kontrahentw kontrolowanych podmiotw wystawienia dla tych podmiotw duplikatw faktur VAT pomidzy zbywc a kontrolowanym. Obowizek uzyskania duplikatw w przypadku utraty oryginaw faktur ciy na podatniku.
                  • 14.07.2010Prawo do odliczenia podatku naliczonego na podstawie duplikatu faktury VAT
                   Pytanie podatnika: W 2009 r. zakupia Pani wraz z mem dziaki rekreacyjne od Agencji Nieruchomoci Rolnych. Dziaki zostay nabyte w celu budowy w przyszoci maego orodka rekreacyjnego, celem prowadzenia w nim dziaalnoci gospodarczej, opodatkowanej podatkiem od towarw i usug. Nabycie przedmiotowego gruntu zostao udokumentowane aktem notarialnym, w ktrym jako nabywc okrelono maonkw - maonkowie nie posiadaj rozdzielnoci majtkowej. Sprzedawca wystawi rwnie faktur VAT, dokumentujc t transakcj. Faktury tej nigdy Pani nie otrzymaa i nie posiada wiedzy, co si z ni stao. Zakup tego gruntu nie zosta te zaksigowany w prowadzonych w zwizku z dziaalnoci gospodarcz ewidencjach. W zwizku z zauwaonym brakiem zoya Pani wniosek do sprzedawcy o wystawienie duplikatu przedmiotowej faktury. Czy przysuguje Pani prawo do odliczenia podatku od towarw i usug na podstawie duplikatu faktury?