Odliczanie VAT po otrzymaniu duplikatu faktury

Duplikat faktury, co do zasady, stanowi podstawę do odliczenia podatku naliczonego w okresie otrzymania faktury pierwotnej pod warunkiem, że podatnik otrzymał fizycznie fakturę „pierwotną”. Tylko w sytuacji, gdy dany podatnik nie otrzymałby faktury „pierwotnej”, byłby uprawniony do odliczenia podatku naliczonego z wystawionego duplikatu w terminie jego otrzymania.

 

We wniosku o interpretację podatnik, że w marcu 2023 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego wszczął wobec niego kontrolę w zakresie rzetelności rozliczeń z budżetem państwa w zakresie podatku od towarów i usług za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. W toku przeprowadzonej kontroli organ ustalił, iż z dniem 22 grudnia 2020 r. podatnik przekroczył limit 200 000 zł obrotu, uprawniający do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT. W konsekwencji powinien zarejestrować się jako czynny podatnik VAT z dniem 21 grudnia 2020 r.

W związku z utratą zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług z dniem 21 grudnia 2020 r., po stronie podatnika powstał obowiązek złożenia jednolitych plików kontrolnych za okres grudzień 2020 r. - czerwiec 2023 r. oraz uregulowania zaległego podatku VAT za poszczególne okresy rozliczeniowe wraz z odsetkami za opóźnienie od zaległości podatkowych. Podatnik złożył do właściwego organu podatkowego jednolite pliki kontrolne za okres grudzień 2020 r. - grudzień 2022 r. Pozyskał również duplikaty faktur kosztowych wystawionych przez dostawców w okresie grudzień 2020 - grudzień 2022. Rozliczając poszczególne okresy rozliczeniowe, korzystał z możliwości obniżenia wartości podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w okresach właściwych dla otrzymania faktury pierwotnej (nie zaś daty wystawienia duplikatu).

W związku z powyższym podatnik zapytał, czy po otrzymaniu duplikatu faktur VAT prawidłowe jest odliczenie podatku VAT za okres właściwy dla daty otrzymania faktury pierwotnej. Jego zdaniem, przysługuje mu możliwość odliczenia naliczonego podatku VAT wynikającego z faktur kosztowych w dacie wystawienia pierwotnej faktury kosztowej nie zaś w dacie wystawienia duplikatu.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji stwierdził:

Podstawowym warunkiem uzyskania prawa do odliczenia podatku VAT z otrzymanych faktur jest związek dokonywanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi tym podatkiem. W okolicznościach sprawy do momentu rejestracji przedsiębiorca był podatnikiem zwolnionym podmiotowo, co skutkowało brakiem prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w wystawianych na jego rzecz fakturach. Po zarejestrowaniu się jako czynny podatnik podatku VAT, nabył prawo do pełnego odliczenia podatku VAT jedynie z faktur, które dokumentowały nabycie towarów i usług wykorzystywanych do czynności opodatkowanych. W sytuacji, gdy zakupy dotyczyłyby zarówno czynności zwolnionych tj. wykorzystywanych przez przedsiębiorcę jako podatnika zwolnionego podmiotowo jak również czynności opodatkowanych wykonywanych po rejestracji do podatku VAT zastosowanie może znaleźć art. 90 ustawy.

Celem faktury (duplikatu faktury) jest przede wszystkim udokumentowanie rzeczywistego przebiegu zdarzeń gospodarczych, zarówno pod względem przedmiotu transakcji, jak i podmiotów biorących w niej udział. Z powyższego wynika, że o prawidłowości faktur wystawianych i otrzymywanych przez podatników powinny decydować przede wszystkim ustalenia, czy dokumenty te potwierdzają rzeczywiste transakcje handlowe między określonymi podmiotami.

Co do zasady uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego z wystawionego duplikatu faktury powstanie w terminie jego otrzymania (oczywiście przy spełnieniu pozostałych warunków określonych przez ustawodawcę).

Wskazać należy, że duplikat faktury, co do zasady, stanowi podstawę do odliczenia podatku naliczonego w okresie otrzymania faktury pierwotnej pod warunkiem, że podatnik otrzymał fizycznie fakturę „pierwotną”. Tylko w sytuacji, gdy dany podatnik nie otrzymałby faktury „pierwotnej”, byłby uprawniony do odliczenia podatku naliczonego z wystawionego duplikatu w terminie jego otrzymania.

Należy zauważyć, że w omawianej sprawie w odniesieniu do faktur dotyczących wyłącznie wydatków służących podatnikowi do czynności opodatkowanych w okresie po utracie zwolnienia podmiotowego spełnia on warunki umożliwiające odliczenie podatku naliczonego wynikające z art. 86 ust. 1 ustawy. Duplikaty faktur, które pozyskał dotyczą faktur które już otrzymał, a które uległy zniszczeniu, bądź zaginęły. Tym samym, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z otrzymanych duplikatów faktur w terminie właściwym dla odliczenia podatku VAT z faktur pierwotnych.

Zatem, Dyrektor KIS uznał, że stanowisko podatnika dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego z duplikatów faktur za okres właściwy dla otrzymania faktury pierwotnej jest prawidłowe.

 

Interpretacja indywidualna z 25 września 2023 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.406.2023.1.LK - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

 

Redakcja podatki.biz

 

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...