Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

limity

 • 17.08.2006Ordynacja podatkowa po zmianach
  16.08.2006 r. weszła w życie nowelizacja Ordynacji Podatkowej i zmiany kilku innych ustaw, wynikające z ustawy z dnia 30.06.2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ustawa zmieniająca również bardzo niedawno została znowelizowana (Dz. U. Nr 143. poz. 1031 – z 10 sierpnia 2006 r.).
  • 25.06.2006Zwrot VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych i terminy
   Mam zamiar starać się o zwrot VAT, który zapłaciłam przy zakupie materiałów do remontu. Ostatnio słyszałam, że są jakieś limity czasowe. Czy moglibyście przybliżyć temat w serwisie podatki.biz?
   • 15.02.2006Jak wyliczyć limit zwrotu VAT
    Łączna kwota zwrotu, wypłacona osobie fizycznej w okresie obowiązywania ustawy, nie może przekroczyć kwot określonych w art. 3 ust. 5 ustawy, czyli:
    • 15.01.2006Pracownik i samochód osobowy
     Samochód nie jest już tak luksusowym dobrem jak kiedyś – i znaczna część pracowników dysponuje lepszym lub gorszym pojazdem. Pracodawca może z pracownikiem umówić się, że ten będzie wykorzystywał swój samochód na jego potrzeby, w zamian za zwrot kosztów eksploatacji.
     • 10.01.2006Ulga w związku z wydatkami na działalność klubów sportowych
      Pismo Podsekretarza Stanu z dnia 09 stycznia 2006 r., znak PB-3/MD-8213-318/2005-43/2006, dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w kwestii obowiązującego od dnia 1 stycznia 2006 r. odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków, w wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu, poniesionych przez podatnika na działalność klubów sportowych mających osobowość prawną i licencję sportową, skupiających co najmniej 50 zawodników, w tym 30 juniorów, skierowane do wszystkich izb i urzędów kontroli skarbowej.
      • 03.01.2006Wykaz materiałów budowlanych - zwrot VAT
       Minister Transportu i Budownictwa w porozumieniu z Ministrem Finansów wydał 30 grudnia obwieszczenie w sprawie wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką VAT w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane stawką 22%.
       • 27.12.2005Znane już są kolejne limity VAT na 2006 r.
        39 200 zł wyniesie w 2006 roku wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, uprawniającą do wyłączenia od podatku od towarów i usług w roku 2006. (Dz. U. Nr 254 poz. 2134 z 23.12.2005 r.)
        • 14.12.2005Ulga remontowa – informacje ogólne
         Ulga remontowa jest najbardziej masowo wykorzystywaną ulgą i jej brak w przyszłym roku może mieć negatywny wpływ na branżę remontowo-budowlaną (w jej legalnej części). Dzisiaj przedstawiamy informacje niezbędne do skorzystania z ulgi jeszcze w tym roku.
         • 08.12.2005Interpretacja PBII/415-78/70974/05 z dnia 02.08.2005 r. - Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach
          Pytanie podatnika: Czy refundacja/dofinansowanie do ponoszonych przez pracowników wydatków na zakup biletów wstępu do obiektów sportowych lub na imprezy kulturalne korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
          • 21.11.2005Progi przychodów ważne dla emerytów i rencistów
           Emerytura i renta mogą być zmniejszone lub zawieszone kiedy emeryt i rencista osiągają przychody przekraczające limity określone w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Limity te to 70% lub 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - a ich wysokość podawana jest przez Prezesa ZUS. Publikujemy kolejny komunikat w tej sprawie:
           • 04.10.2005W 2006 roku niższe limity zwolnienia VAT
            Zgodnie z artykułem 113 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 000 euro. Podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności opodatkowanych w trakcie roku podatkowego jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty 10 000 euro.
            • 04.10.2005W 2006 roku niższe limity zwolnienia VAT (05-10-2005)
             Zgodnie z artykułem 113 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 000 euro. Podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności opodatkowanych w trakcie roku podatkowego jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty 10 000 euro.

            « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ]