amortyzacja domu

 • 10.04.2024Nowy kredyt mieszkaniowy #naStart może ruszyć jeszcze w 2024 r.
  Bezpieczny kredyt 2 proc. i rodzinny kredyt mieszkaniowy zostaną zastąpione przez nowy kredyt mieszkaniowy #naStart, który będzie obejmować finansowe wsparcie w postaci dopłat do rat. Ministerstwo Rozwoju i Technologii przedstawiło już projekt ustawy ws. nowego rozwiązania. Większe wsparcie ma zostać skierowane do wieloosobowych gospodarstw domowych, w tym rodzin z dziećmi. Kredyt #naStart zostanie wprowadzony prawdopodobnie jeszcze w 2024 r.
 • 09.04.2024Osoba współpracująca czy pracownik - kryteria 
  Jeden z ubezpieczonych, prowadzących działalność gospodarczą zatrudnił w swoim przedsiębiorstwie pełnoletnią córkę – na stanowisku kosmetologa. Kosmetologia stanowiła jeden z zakresów działalności przedsiębiorcy. W momencie zatrudnienia mieszkał z córką we wspólnym gospodarstwie domowym. Wg. informacji przedsiębiorcy przekazanej do ZUS we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, praca córki nie polega na współpracy w prowadzeniu działalności gospodarczej lecz ma jedynie charakter wybiórczy i to Przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność za jej efekty i skutki.
 • 08.04.2024Rząd zapowiada nowy system świadczeń wspierających rodziców
  Do polskiego systemu wprowadzone mają zostać trzy nowe świadczenia wspierające rodziców w aktywności zawodowej i wychowywaniu dzieci – wynika z założeń projektu ustawy, które opublikowano w wykazie prac legislacyjnych rządu. Nowe świadczenia to „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” oraz „aktywnie w domu”, a rodzice będą mogli wybrać, z której formy wsparcia chcą korzystać. Równocześnie zlikwidowany zostanie m.in. rodzinny kapitał opiekuńczy.
 • 05.04.2024Rząd zapowiada nowy system świadczeń wspierających rodziców
  Do polskiego systemu wprowadzone mają zostać trzy nowe świadczenia wspierające rodziców w aktywności zawodowej i wychowywaniu dzieci – wynika z założeń projektu ustawy, które opublikowano w wykazie prac legislacyjnych rządu. Nowe świadczenia to „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” oraz „aktywnie w domu”, a rodzice będą mogli wybrać, z której formy wsparcia chcą korzystać. Równocześnie zlikwidowany zostanie m.in. rodzinny kapitał opiekuńczy.
 • 05.04.2024Projekty ustaw. Dodatkowe stawki PCC mają zniechęcić do flipowania mieszkań
  Zgodnie ze złożonym 23 marca 2024 r. przez posłów Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy projektem zmian w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych mają zostać wprowadzone trzy nowe stawki PCC dot. umowy sprzedaży lokali mieszkalnych, tj. 10% - w przypadku sprzedaży przed upływem roku od jego zakupu, 6% - w przypadku sprzedaży w okresie od roku, jednak przed upływem dwóch lat od jego zakupu oraz 4% - w przypadku sprzedaży w okresie od dwóch lat, jednak przed upływem trzech lat od jego zakupu.
 • 05.04.2024Projekty ustaw. Dodatkowe stawki PCC mają zniechęcić do flipowania mieszkań
  Zgodnie ze złożonym 23 marca 2024 r. przez posłów Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy projektem zmian w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych mają zostać wprowadzone trzy nowe stawki PCC dot. umowy sprzedaży lokali mieszkalnych, tj. 10% - w przypadku sprzedaży przed upływem roku od jego zakupu, 6% - w przypadku sprzedaży w okresie od roku, jednak przed upływem dwóch lat od jego zakupu oraz 4% - w przypadku sprzedaży w okresie od dwóch lat, jednak przed upływem trzech lat od jego zakupu.
 • 05.04.2024Odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na pomieszczenie do ćwiczeń
  Podatnik, aby mieć lepszy dostęp do specjalistów i przede wszystkim rehabilitacji, przeprowadził się do innej miejscowości, gdzie już budował dom. Ze względu na potrzeby niezbędnej rehabilitacji dokonał adaptacji jednego z pomieszczeń w tym domu na pomieszczenie rehabilitacyjne. Czy podatnik może w zeznaniu rocznym odliczyć wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie ww. pomieszczenia?
 • 28.03.2024Zniszczony budynek a prawo do zwolnienia z PCC przy nabyciu innej nieruchomości
  Nieruchomość (budynek), co do której nie uzyskano pozwolenia na użytkowanie lub nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy, a także taka, w stosunku do której organ nadzoru budowlanego wydał zakaz użytkowania na czas usunięcia nieodpowiedniego stanu technicznego lub wydał decyzję nakazującą rozbiórkę budynku - nie stanowi budynku mieszkalnego jednorodzinnego, tj. nie umożliwia użytkowania budynku i w konsekwencji nie służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.
 • 26.03.2024Niższy VAT na usługi kosmetyczne może poprawić kondycję branży
  Z początkiem kwietnia br. usługi świadczone przez salony kosmetyczne zostaną objętym obniżoną stawką VAT na poziomie 8 proc. (zamiast standardowych 23 proc.). Jak wynika z danych BIG InfoMonitor, branża usług kosmetycznych i fryzjerskich zmaga się z wyraźnym wzrostem zadłużenia. Tylko w ciągu roku ogólne zadłużenie branży podwyższyło się o blisko połowę, by na koniec stycznia br. wynieść niemal 154 mln zł. Analitycy wskazują, że nowa preferencja podatkowa może poprawić kondycję branży usług kosmetycznych.
 • 26.03.2024Świąteczny wystrój firmy w kosztach podatkowych firmy
  Świąteczny wystrój firm wywołuje w klientach pozytywne wrażenie i przekłada się na większą skłonność do zakupów. Wprowadzenie klienta w taki stan jest zatem w interesie sprzedawcy. Wymaga to jednak poniesienia kosztów na działania marketingowe. Najczęściej przedsiębiorcy ponoszą wydatki na zakup dekoracji świątecznych (bożonarodzeniowych czy wielkanocnych): choinek, ozdób, oświetlenia, bombek, kwiatów np. gwiazdy betlejemskiej, stroików bożonarodzeniowych, girland, itp.
 • 26.03.2024Miejsce zamieszkania dziecka a prawo rodzica do świadczenia 800+
  W sytuacji, gdy obydwojgu rodzicom przysługuje pełna władza rodzicielska nad danym dzieckiem i brak jest orzeczenia sądu rodzinnego ustalającego miejsce zamieszkania dziecka przy jednym z rodziców, to zgodnie z ww. art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy, świadczenie przysługuje rodzicowi, z którym dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na jego utrzymaniu. Natomiast w przypadku, gdy sąd ustalił miejsce zamieszkania dziecka przy jednym z rodziców, Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest związany treścią takiego orzeczenia - wyjaśniło Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • 21.03.2024Obniżona stawka VAT w 2024 r. 8% także dla usług kosmetycznych
  Od 1 kwietnia 2024 r., zgodnie z rozporządzeniem z 14 marca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 387), obniżona zostanie - z 23% do 8% - stawka VAT na określone usługi kosmetyczne, tj. zakres preferencji zostanie rozszerzony o inne świadczenia wchodzące w zakres tzw. sektora „beauty”, tzw. usługi z kategorii pracochłonnych, a więc m.in. zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dotyczące urody i twarzy, wykonywania manicure i pedicure, stylizacji brwi i rzęs.
 • 20.03.2024Obniżona stawka VAT w 2024 r. 8% także dla usług kosmetycznych
  Od 1 kwietnia 2024 r., zgodnie z rozporządzeniem z 14 marca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 387), obniżona zostanie - z 23% do 8% - stawka VAT na określone usługi kosmetyczne, tj. zakres preferencji zostanie rozszerzony o inne świadczenia wchodzące w zakres tzw. sektora „beauty”, tzw. usługi z kategorii pracochłonnych, a więc m.in. zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dotyczące urody i twarzy, wykonywania manicure i pedicure, stylizacji brwi i rzęs.
 • 20.03.2024Dłuższy urlop macierzyński dla rodziców wcześniaków?
  W listopadzie ub.r. Fundacja Koalicja dla wcześniaka przygotowała petycję z apelem o pilną zmianę w przepisach prawa, która pozwoliłaby udzielać matkom wcześniaków oraz noworodków wymagających hospitalizacji pełnopłatnego zwolnienia lekarskiego z tytułu opieki nad dzieckiem do czasu wypisu niemowlęcia do domu. Urlop macierzyński miałby zatem rozpoczynać się dopiero po zakończeniu hospitalizacji dziecka. Jakie jest stanowisko Ministerstwa w tej sprawie? - pyta posłanka w interpelacji do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • 19.03.2024Branża budowlana apeluje o zwroty VAT za materiały na cele mieszkaniowe
  Rząd powinien przywrócić zwrot części wydatków na materiały budowlane zakupione na cele mieszkaniowe – twierdzi 41 organizacji pracodawców i związkowców, które wystosowały wspólny apel do premiera. Branża budowlana zwraca uwagę na pilną potrzebę działań w celu poprawy sytuacji na rynku. Autorzy apelu podkreślają, że obecna sytuacja w mieszkalnictwie i budownictwie mieszkaniowym jest bardzo trudna.
 • 19.03.2024Podatki 2024: Usługi kosmetyczne z niższą stawką VAT już od 1 kwietnia
  W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie resortu finansów, które zmienia rozporządzenie ws. obniżonych stawek podatku od towarów i usług. W konsekwencji już od 1 kwietnia br. obniżona stawka VAT w wysokości 8 proc. (zamiast standardowej stawki 23 proc.) obejmie określone usługi kosmetyczne. Korzystne dla tzw. branży beauty zmiany będą kosztować budżet państwa przeszło 200 mln zł rocznie.
 • 19.03.2024Sprzedaż mieszkania przed upływem 5 lat od daty nabycia w formie darowizny
  W kwietniu 2023 r. na podstawie umowy darowizny podatniczka nabyła od swojej siostry mieszkanie. Następnie w listopadzie 2023 r. dokonała sprzedaży tego mieszkania. Czy podatniczka może sprzedać nabyte mieszkanie bez podatku dochodowego?
 • 18.03.2024Podatki 2024: Usługi kosmetyczne z niższą stawką VAT już od 1 kwietnia
  W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie resortu finansów, które zmienia rozporządzenie ws. obniżonych stawek podatku od towarów i usług. W konsekwencji już od 1 kwietnia br. obniżona stawka VAT w wysokości 8 proc. (zamiast standardowej stawki 23 proc.) obejmie określone usługi kosmetyczne. Korzystne dla tzw. branży beauty zmiany będą kosztować budżet państwa przeszło 200 mln zł rocznie.
 • 13.03.2024PCC. Posiadanie budynku w stanie surowym zamkniętym nie wyklucza zwolnienia
  Podatnik nabył nieruchomość rolną, której częścią składową jest budynek mieszkalny, murowany, piętrowy w stanie surowym zamkniętym, którego budowa została rozpoczęta w 1991 roku. Budynek ten nie ma odbiorów, nadanego numeru, a budowa nie jest kontynuowana. W tym roku kupił wspólnie z żoną mieszkanie. Czy podatnikowi przysługuje prawo do zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z zakupem tego mieszkania?
 • 11.03.2024Wielkanocna pomoc dla pracowników z ZFŚS. Z PIT czy bez?
  W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi podjęta została decyzja o wypłacie dla pracowników bezzwrotnej pomocy finansowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Każdy pracownik, który złoży wniosek o przyznanie pomocy finansowej i oświadczenie o dochodach, otrzyma pieniądze. Kwota zapomogi uzależniona będzie od wysokości dochodu przypadającego na członka rodziny. Czy kwoty ww. zapomóg mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 26 lub art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 • 11.03.2024Ulga termomodernizacyjna na wymianę pieca gazowego
  Podatnik posiada w domu kocioł gazowy kondensacyjny, ale ze względu na dużą ilość usterek chce go wymienić na nowy kocioł o mniejszej mocy, z dodatkową elektroniką, jak czujnik temperatury zewnętrznej, który reguluje moc/temperaturę pieca, na podstawie temperatury zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Nowy kocioł ma zużywać mniej gazu i być bardziej ekologiczny. Czy podatnik może taką modernizację rozliczyć jako ulgę termomodernizacyjną?
 • 07.03.2024Dodatek mieszkaniowy może wpłynąć na wysokość zasiłku stałego
  Katalog obciążeń pomniejszających dochód, jak i katalog przychodów odliczanych od dochodu określony w art. 8 ust. 3 i 4 oraz 4a ustawy o pomocy społecznej jest na gruncie tej ustawy zamknięty. Enumeratywne wyliczenie ww. wyłączeń oznacza, że każdy pozostały rodzaj dochodu, niewymieniony w ust. 4 i ust. 4a, należy wliczyć do dochodu osoby/rodziny. Z uwagi na taką konstrukcję przepisu dodatek mieszkaniowy jest uwzględniany w dochodzie osoby bądź rodziny ubiegającej się o świadczenie z pomocy społecznej.
 • 07.03.2024Wydatki na magazyn energii można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej
  Skoro magazyn energii elektrycznej jest osprzętem instalacji fotowoltaicznej oraz nie może działać i być wykorzystywany bez zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej, to ww. wydatki, które podatnik poniósł (w części niepodlegającej dofinasowaniu w ramach programu „Mój prąd 5.0”) można uznać za wydatki podlegające odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej na podstawie art. 26h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • 04.03.2024Podatki 2024: Obniżona stawka VAT dla usług kosmetycznych już od kwietnia
  Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian w rozporządzeniu ws. obniżonych stawek podatku od towarów i usług. W efekcie projektowanych zmian już od 1 kwietnia br. obniżona stawka VAT na poziomie 8 proc. objąć ma określone usługi kosmetyczne. Zmiany będą kosztować budżet państwa ponad 200 mln zł w skali roku.
 • 04.03.2024Wydatki finansowane ze środków ZFŚS
  Jakie wydatki można, a jakich nie można finansować ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS)? Zgodnie z ustawą, z ZFŚS dofinansowywane mogą być jedynie obiekty socjalne zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego oraz finansowane tylko wydatki wchodzące w zakres definicji działalności socjalnej. W regulaminie gospodarowania środkami ZFŚS nie można rozszerzyć tego katalogu na wydatki z nim nie związane.
 • 01.03.2024Podatki 2024: Obniżona stawka VAT dla usług kosmetycznych już od kwietnia
  Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian w rozporządzeniu ws. obniżonych stawek podatku od towarów i usług. W efekcie projektowanych zmian już od 1 kwietnia br. obniżona stawka VAT na poziomie 8 proc. objąć ma określone usługi kosmetyczne. Zmiany będą kosztować budżet państwa ponad 200 mln zł w skali roku.
 • 28.02.2024Twój e-PIT - pytania i odpowiedzi
  Twój e-PIT to automatycznie przygotowane i udostępnione przez Krajową Administrację Skarbową roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych. Podatnik, który skorzysta z tej usługi nie musi wypełniać wniosków, aby rozliczyć swój podatek przy jej użyciu. Zeznanie podatkowe uzupełnione o dane zgromadzone przez administrację skarbową czeka na podatnika w wersji elektronicznej w usłudze Twój e-PIT dostępnej w e-Urzędzie Skarbowym na e-Urzędu Skarbowego. Ministerstwo Finansów przygotowało zestaw odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dot. rozliczeń za pomocą tej usługi.
 • 23.02.2024PIT za 2023: Ulga na internet
  Ulga przysługuje Ci jeżeli uzyskujesz dochody opodatkowane według skali podatkowej lub ryczałtem ewidencjonowanym i poniosłeś w roku podatkowym wydatki związane z użytkowaniem sieci Internet oraz nie korzystałeś z ulgi w latach poprzednich. W ramach tej ulgi możesz odliczyć poniesione w roku podatkowym wydatki za używanie Internetu, niezależnie od miejsca oraz formy korzystania (np. w domu - łącze stałe, bezprzewodowe, w tym za pomocą urządzeń mobilnych). Odliczeniu nie podlegają wydatki związane z zakupem sprzętu, komponentów sieci, instalacją, rozbudową i modernizacją, bieżącym utrzymaniem (czyli serwisem), opłatą aktywacyjną (nie jest to opłata za korzystanie lecz jedynie opłata za możliwość korzystania).
 • 22.02.2024PIT za 2023: Ulga rehabilitacyjna
  Poniosłeś wydatki na cele rehabilitacyjne lub związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych? Sprawdź, czy możesz skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Z ulgi możesz skorzystać, jeśli:  jesteś osobą niepełnosprawną lub  masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną oraz  poniosłeś wydatki na rehabilitację lub poniosłeś wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.  Wydatki, które możesz odliczyć, są wymienione w przepisach ustawy PIT.
 • 21.02.2024Ubóstwo energetyczne może dotyczyć nawet 30 proc. gospodarstw domowych
  Problem ubóstwa energetycznego, zależnie od przyjętej metodologii, dotyczy w Polsce od 3 proc. do nawet 30 proc. gospodarstw domowych – wynika z raportu pn. „Cztery oblicza ubóstwa energetycznego. Polskie gospodarstwa domowe w czasie kryzysu 2021-2023”, który przygotował Polski Instytut Ekonomiczny. Eksperci wskazują, że ostatnia dekada przyniosła poprawę sytuacji.
 • 20.02.2024Zapłata za nową nieruchomość przed sprzedażą starej nie odbiera prawa do ulgi
    Zbycie nieruchomości przed upływem 5 lat od zakupu podlega opodatkowaniu, chyba że w okresie kolejnych pełnych 3 lat kalendarzowych od tego zbycia uzyskane pieniądze przeznaczy się na własne cele mieszkaniowe. Prawo do ulgi mieszkaniowej należy się podatnikowi nawet wówczas, gdy zapłata za nową nieruchomość nastąpiła jeszcze przed sprzedażą starej – potwierdził w wyroku z 21 listopada 2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny.
 • 20.02.2024Stawka PCC przy umowach przedwstępnych zakupu mieszkania zawartych w 2023 r.
  Spółka podpisała 14 umów przedwstępnych w 2023 r. Zamierza przystąpić do podpisania umów przyrzeczonych - przenoszących prawo własności nieruchomości oraz ustanawiających prawo odrębnej własności lokali w 2024 r. Czy w odniesieniu do planowanych transakcji znajdzie zastosowanie - obowiązująca od dnia 1 stycznia 2024 r. - 6% stawka podatku, czy też nie?
 • 19.02.2024PIT za 2023: Rozliczenie ze sprzedaży domu / mieszkania
  Sprzedałeś dom lub mieszkanie? Sprawdź, czy musisz się rozliczyć. Jeżeli w 2023 roku dokonałeś odpłatnego zbycia: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego,  prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,  prawa wieczystego użytkowania gruntów,  przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie ww. nieruchomości lub praw, i zbycie to nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej, podlegasz z tego tytułu opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
 • 19.02.2024Pożyczka między członkami najbliższej rodziny - zwolnienie z podatku PCC
  Na czym polega zwolnienie Na całkowitym zwolnieniu od podatku od czynności cywilnoprawnych pożyczek pieniężnych, niezależnie od ich wartości. Kto może skorzystać ze zwolnienia Ze zwolnienia może skorzystać każdy, kto otrzymał pożyczkę pieniężną od osób z najbliższej rodziny, czyli od: żony, męża, zstępnego, np. córki, syna, wnuczki, wnuka, prawnuczki, prawnuka, wstępnego, np. matki, ojca, babci, dziadka, prababci, pradziadka, pasierbicy, pasierba, siostry, brata, macochy, ojczyma.
 • 15.02.2024Zaspokajanie potrzeb rodziny to nie darowizna
  Małżonkowie posiadają wspólność majątkową i mają odrębne rachunki bankowe. Wspólnie budują dom i wspólnie opłacają faktury wystawione przez wykonawców. Płatności te dokonywane są głównie z rachunku bankowego męża. Przed opłaceniem faktur, żona przelewa mężowi odpowiednią kwotę. Czy mąż jest zobowiązany do zgłoszenia do urzędu skarbowego przekazanych kwot od żony celem wyjaśnienia ich pochodzenia?
 • 13.02.2024Odliczenie wydatków na wyroby chłonne w rozliczeniu rocznym PIT
  Kwartalny przydział w przypadku osoby z całkowitym nietrzymaniem moczu nie wystarcza na jeden miesiąc, bo przysługuje do 90 sztuk wyrobów chłonnych miesięcznie - czyli 3 sztuki dziennie. Resztę chorzy muszą dokupić pełnopłatnie. Są to bardzo duże koszty. Czy resort przewiduje powrót do poprzednich przepisów, zgodnie z którymi pacjenci mogli rozliczyć całość wydatków poniesionych na wyroby chłonne przy składaniu PIT? - pyta posłanka W interpelacji do Ministra Finansów.
 • 13.02.2024Optymalizacja Procesów Logistycznych z InPost Abonamentami: Klucz do Sukcesu Twojego Biznesu
  Zarządzanie logistyką to kluczowy element każdej działalności biznesowej, szczególnie w dynamicznie rozwijającym się sektorze e-commerce. Wysyłka produktów, obsługa zwrotów, monitorowanie przesyłek - to tylko niektóre z wyzwań, przed którymi stają przedsiębiorcy. Aby sprostać tym wyzwaniom, warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy kurierskiej, która zapewni kompleksową obsługę logistyczną.
 • 09.02.2024PIT za 2023: Ulga termomodernizacyjna
  Jeśli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego (także w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej), to możesz skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Nie możesz skorzystać z ulgi, jeśli budynek nie jest oddany do użytku (jest budowie). Odliczeniu podlegają tylko określone wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach, których jesteś właścicielem lub współwłaścicielem.
 • 09.02.2024Bezpłatne udostępnienie pokoju pracownikowi. Jak wyliczyć składki ZUS?
  W przypadku świadczenia w postaci udostępnienia pracownikom domu mieszkalnego (wydzielone pokoje) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie stanowiła kwota w wysokości czynszu określonego według zasad i stawek dla mieszkań komunalnych na danym terenie, a w miastach - w danej dzielnicy, a gdy lokal mieszkalny będzie udostępniany więcej niż jednemu pracownikowi kwota podstawy wymiaru składek powinna zostać wyliczona proporcjonalnie.
 • 08.02.2024PIT za 2023: Ulga termomodernizacyjna
  Jeśli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego (także w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej), to możesz skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Nie możesz skorzystać z ulgi, jeśli budynek nie jest oddany do użytku (jest budowie). Odliczeniu podlegają tylko określone wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach, których jesteś właścicielem lub współwłaścicielem.
 • 07.02.2024Jak zawrzeć umowę cywilnoprawną: umowę zlecenia lub umowę o dzieło
  Sprawdź, jakie są podstawowe elementy umowy zlecenia i umowy o dzieło, kiedy trzeba stosować minimalną stawkę godzinowa i jakie masz obowiązki w zakresie BHP.
 • 07.02.2024PIT: Sprzedaż samochodu małżonków po śmierci jednego z nich
  W październiku 2018 r. podatniczka wraz z mężem kupiła samochód osobowy, który był częścią małżeńskiego majątku wspólnego. Po śmierci męża, umowa częściowego działu spadku z sierpnia 2023 r. sporządzona między podatniczką a jej córkami przewidywała, że samochód będzie wyłącznie jej własnością. W związku z tym córki oddały jej bezpłatnie swoje części spadku, czyli po 1/6 wartości samochodu. Czy sprzedaż ww. samochodu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 • 06.02.2024Opieka naprzemienna wyklucza rozliczenie PIT jako samotny rodzic
  W wyroku dot. rozwiązania małżeństwa i ustalenia prawa do opieki nad małoletnią córką, sąd przyznał podatnikowi i jego byłej żonie prawo do opieki naprzemiennej. Dodatkowo, świadczenie pieniężne 500+ zostało przydzielone każdemu z rodziców po 250 złotych miesięcznie. Czy podatnika może rozliczyć się za 2023 r. jako osoba samotnie wychowująca dziecko?
 • 05.02.2024Kiedy nie można stosować podwyższonych kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy
  Wysokość podwyższonych „pracowniczych” kosztów uzyskania przychodów wynika wprost z przepisów art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT. I tak, koszty z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej wynoszą obecnie 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3600 zł, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.
 • 02.02.2024Od 1 lutego ZUS przyjmuje wnioski o 800+ na nowy okres świadczeniowy
  Świadczenie 800+ przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat, niezależnie od dochodów rodziców lub opiekunów. Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r., trzeba złożyć do ZUS odpowiedni wniosek drogą elektroniczną. 1 lutego 2024 r. ZUS zaczął przyjmować wnioski.
 • 01.02.2024Posiadanie domu w budowie a prawo do zwolnienia z PCC przy nabyciu mieszkania
  Podatniczka planuje zakup mieszkania. Będzie to jej pierwszy zakup nieruchomości gotowej do zamieszkania. Jednocześnie jest właścicielem budynku, który jest w trakcie budowy i nie został jeszcze oddany do użytkowania. Czy w tej sytuacji podatniczce przysługuje zwolnienie z zapłaty 2% podatku od czynności cywilnoprawnych?
 • 19.01.2024Taksa notarialna, czyli ile zapłacimy u notariusza?
  Większość czynności prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzień, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzedaży samochodu czy też sporządzenie testamentu, nie musi być zawierana, pod rygorem nieważności, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynność musi mieć postać dokumentu sporządzonego przez notariusza, decydują przepisy odpowiednich ustaw. Przykładem umów, które muszą mieć formę aktu notarialnego, są:
 • 18.01.2024Koszty sądowe, czyli ile trzeba zapłacić w sądzie
  Na koszty sądowe w sprawach cywilnych składają się opłaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnosząca pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Przez stronę należy tu rozumieć każdego uczestnika postępowania sądowego, w tym także świadka, biegłego i tłumacza. Z kolei termin "pismo wnoszone do sądu" obejmuje również składany ustnie do protokołu pozew, wniosek wszczynający innego rodzaju postępowanie lub inny wniosek, jeżeli podlega opłacie.
 • 18.01.2024Optymalizacja podatkowa przy zakupie nieruchomości
  Zakup nieruchomości zawsze wiąże się z koniecznością uiszczenia odpowiedniego podatku. Trzeba jednak podkreślić, że świadome wykorzystanie optymalizacji podatkowej umożliwia obniżenie lub nawet uniknięcie tego obciążenia. Co mówią o tym przepisy i prawo podatkowe? Ile można zaoszczędzić i jak to zrobić skutecznie?
 • 17.01.2024Czy urlop macierzyński będzie wydłużony o pobyt dziecka w szpitalu?
  Obywatele oraz organizacje działające na rzecz wcześniaków przy wsparciu krajowej konsultant w dziedzinie oraz Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego apelują o zmiany w przepisach prawa, które umożliwią rodzicom wcześniaków rozpoczęcie urlopu macierzyńskiego od opuszczenia szpitala przez dziecko. Celem tych zmian jest, by mama każdego wcześniaka i noworodka wymagającego hospitalizacji po narodzinach mogła korzystać z pełnopłatnego zwolnienia lekarskiego z tytułu opieki nad dzieckiem.

następna strona »