amortyzacja domu

 • 01.12.2023Świąteczny wystrój firmy w kosztach podatkowych firmy
  Świąteczny wystrój firm wywołuje w klientach pozytywne wrażenie i przekłada się na większą skłonność do zakupów. Wprowadzenie klienta w taki stan jest zatem w interesie sprzedawcy. Wymaga to jednak poniesienia kosztów na działania marketingowe. Najczęściej przedsiębiorcy ponoszą wydatki na zakup dekoracji świątecznych: choinek, ozdób, oświetlenia, bombek, kwiatów np. gwiazdy betlejemskiej, stroików bożonarodzeniowych, girland, itp.
 • 30.11.2023Świąteczna pomoc dla pracowników z ZFŚS. Z PIT czy bez?
  W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia podjęta została decyzja o wypłacie dla pracowników bezzwrotnej pomocy finansowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Każdy pracownik, który złoży wniosek o przyznanie pomocy finansowej i oświadczenie o dochodach, otrzyma pieniądze. Kwota zapomogi uzależniona będzie od wysokości dochodu przypadającego na członka rodziny. Czy kwoty ww. zapomóg mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 26 lub art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 • 29.11.2023Świąteczna pomoc dla pracowników z ZFŚS. Z PIT czy bez?
  W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia podjęta została decyzja o wypłacie dla pracowników bezzwrotnej pomocy finansowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Każdy pracownik, który złoży wniosek o przyznanie pomocy finansowej i oświadczenie o dochodach, otrzyma pieniądze. Kwota zapomogi uzależniona będzie od wysokości dochodu przypadającego na członka rodziny. Czy kwoty ww. zapomóg mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 26 lub art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 • 29.11.2023Zwolnienie PCC przy nabyciu domu jednorodzinnego w budowie
  Czy zgodnie z ulgą w podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązującą od 31 sierpnia 2023 r. dotyczącą zakupu nieruchomości przy zakupie pierwszego mieszkania w przypadku zakupu pierwszego domu jednorodzinnego w budowie podatnik jest także zwolniony z PCC za zakupiony dom jednorodzinny, który nie jest oddany do użytkowania?
 • 27.11.2023PIT 2023 - kilka podpowiedzi o rozliczaniu podatku
  Obowiązkiem każdego obywatela jest płacenie podatków. Z jednej strony jest to przykry obowiązek, ale z drugiej sposób na finansowanie szkolnictwa, służby zdrowia, kultury i sztuki, policji, wojska, straży pożarnej i wielu, wielu innych. Oczywiście jak w wielu krajach kwestią co najmniej dyskusyjną pozostaje sposób zarządzania tymi środkami. Nie warto unikać płacenia podatków już nie tylko ze względu na obywatelski obowiązek, ale także, a w zasadzie chyba przede wszystkim dlatego, że jest to po prostu surowo karane przestępstwo, Jednak w tym artykule skupimy się na tym, jak dochować tego obowiązku, czyli jak rozliczyć PIT przez internet.
 • 24.11.2023Black Friday: Odstąpienie od umowy
  Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Prawo do odstąpienia od umowy to tzw. prawo do zwrotu towaru. Umożliwia kupującemu zapoznanie się z towarem i namysłu, czyli rozważenia racjonalności zakupu. To uprawnienie nie przysługuje w sklepach tradycyjnych, w których zależy to wyłącznie od woli sprzedawcy. Termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 lub 30 dni.
 • 23.11.2023Jak zarejestrować się w ZUS i zgłosić do ubezpieczeń
  Przedsiębiorcy muszą opłacać składki do ZUS. Żeby to robić, najpierw rejestrujesz się jako płatnik składek. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie do ubezpieczenia siebie i członków swojej rodziny, a także pracowników i współpracowników oraz członków ich rodzin. Przeczytaj, jak to zrobić.
 • 23.11.2023PIT: Sprzedaż mieszkania i garażu wycofanych z firmy
  Przychodami z działalności gospodarczej są także przychody uzyskane z odpłatnego zbycia tych składników majątku, które zostały z działalności gospodarczej z różnych względów wycofane. Jeżeli jednak między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia upłynęło 6 lat, to przychód z odpłatnego zbycia tych składników majątku nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Natomiast do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą nieruchomości mieszkalnych, m.in. lokali mieszkalnych.
 • 21.11.2023PCC od nabycia nieruchomości. Mieszkanie za granicą pozbawi zwolnienia
  Czy mając mieszkanie na Ukrainie podatnik jest zwolniony z obowiązku opłacania podatku od czynności cywilnoprawnych przy zakupie mieszkania w Polsce?
 • 20.11.2023Leasing konsumencki a PIT: Sprzedaż samochodu przed upływem 6 miesięcy
  W czerwcu 2020 r. podatniczka, która nie prowadzi działalności gospodarczej, zawarła umowę leasingu konsumenckiego dot. samochodu osobowego. Zgodnie z umową w czerwca 2023 r. finansujący przeniósł własność pojazdu na podatniczkę. Czy przy sprzedaży ww. samochodu podatniczka ma prawo rozpoznać wszystkie raty leasingowe (w tym początkową, comiesięczne oraz końcową) jako koszt jego nabycia przy wyliczeniu dochodu ze zbycia?
 • 14.11.2023Jak podzielić majątek firmy po rozwodzie
  Prowadzisz firmę i jesteś w trakcie sprawy rozwodowej albo planujesz ze współmałżonkiem podzielić wspólny majątek? Przeczytaj o ogólnych zasadach i najbardziej typowych sytuacjach, które mogą być pomocne w przygotowaniu do takiego podziału.
 • 13.11.2023Ulga mieszkaniowa w PIT: Wydatki poniesione przed uzyskaniem pozwolenia na budowę
  Czy ponoszone koszty na budowę domu przed uzyskaniem decyzji - pozwolenia na budowę, zostaną zakwalifikowane jako umożliwiające skorzystanie z tzw. ulgi mieszkaniowej, to jest wydatki ponoszone na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy rozliczaniu podatku dochodowego za rok 2023 i ewentualnie następnych?
 • 08.11.2023Ulga rehabilitacyjna: Wydatki związane z pobytem rodzica w zakładzie opiekuńczo-leczniczym
  Mama podatniczki ma zdiagnozowaną chorobę Alzheimera i stwierdzoną niepełnosprawność w stopniu znacznym. Mama została ubezwłasnowolniona, a podatniczka została jej opiekunem prawnym. Czy może odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym, koszty jakie ponosi opłacając pobyt mamy w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 • 20.10.2023Limit płatności gotówką - przykłady zastosowania
  Poniżej przedstawiamy omówienie przykładowych transakcji z wyjaśnieniem, dlaczego należy, bądź nie należy stosować limitu. Pamiętaj, że są to jedynie przykłady teoretyczne i w twoim przypadku, mimo podobnych zdarzeń, organ albo sąd może ocenić sprawę inaczej.
 • 19.10.2023Limit płatności gotówką - przykłady zastosowania
  Poniżej przedstawiamy omówienie przykładowych transakcji z wyjaśnieniem, dlaczego należy, bądź nie należy stosować limitu. Pamiętaj, że są to jedynie przykłady teoretyczne i w twoim przypadku, mimo podobnych zdarzeń, organ albo sąd może ocenić sprawę inaczej.
 • 16.10.2023Subkonto w ZUS - najważniejsze informacje
  Co to jest subkonto w ZUS  Każdej osobie ubezpieczonej Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakłada indywidualne konto w ZUS na podstawie jej pierwszego zgłoszenia do ubezpieczeń, np. wtedy, gdy podejmuje ona pierwszą pracę. W ramach tego konta od 1 maja 2011 r. ZUS prowadzi także subkonto[1].  Pierwotnie subkonto mogła mieć tylko osoba ubezpieczona, która była członkiem otwartego funduszu emerytalnego (OFE). W 2013 r. weszły w życie zmiany w systemie emerytalnym. Począwszy od 1 lutego 2014 r., osoby, które  po raz pierwszy wchodzą na rynek pracy, mogą zdecydować, czy chcą zawrzeć umowę z otwartym funduszem emerytalnym (OFE).
 • 06.10.2023Zwolnienie z PCC zakupu mieszkania: Darowizna to nie dziedziczenie
  W przypadku kupującego, który posiada udział w prawie własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zwolnienie przysługuje tylko w przypadku nabycia tego udziału tytułem dziedziczenia. Podatniczka natomiast nabyła ww. udział tytułem darowizny, a nie tytułem dziedziczenia. Zatem w takiej sytuacji nie będzie mogła skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa art. 9 pkt 17 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - tak uznał Dyrektor KIS w październikowej interpretacji.
 • 04.10.2023500 plus w opiece naprzemiennej
  Przepisy jednoznacznie określają zasady przyznawania świadczenia wychowawczego w sytuacji, gdy w przypadku danych rodziców sąd orzekł o sprawowaniu opieki naprzemiennej nad dzieckiem. Zgodnie z tymi regulacjami, każdemu z rodziców przysługuje samodzielne świadczenie w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego. Zatem aby na dane dziecko ww. rodzice otrzymali świadczenia wychowawcze w sumarycznej wysokości 500 zł, rodzice muszą złożyć dwa oddzielne wnioski, tj. każdy z rodziców we własnym imieniu - wyjaśniło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
 • 04.10.2023Czas wdrożyć pracę zdalną. Telepraca tylko do 7 października
  Od 7 kwietnia 2023 roku pracodawcy mogą wprowadzać wykonywanie pracy w formie pracy zdalnej na podstawie przepisów Kodeksu pracy. W tym samym dniu przestały obowiązywać tymczasowe regulacje pracy zdalnej przewidziane na okres pandemii Covid-19. Nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej zastąpiły kodeksowe regulacje telepracy. Warunki stosowania telepracy określone w porozumieniu lub regulaminie u danego pracodawcy mogą być stosowane nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy licząc od 7 kwietnia 2023 br., tj. do 7 października 2023 r.
 • 03.10.2023Marketingowe potencjały bluz z nadrukiem. Dlaczego są świetnym narzędziem reklamowym?
  Bluzy z nadrukiem mają wiele zastosowań. Decydując się na ich personalizację, można jeszcze lepiej wyrazić siebie. Tego typu odzież jest również skutecznym narzędziem promocji, które pozwala na zwiększenie rozpoznawalności marki. Warto zastanowić się nad wykorzystaniem takich akcesoriów w kampanii marketingowej, trzeba jednak dobrze ją zaplanować, aby osiągnąć maksymalną skuteczność wdrażanych działań.
 • 03.10.2023Gadżety reklamowe na eventach i festiwalach. Kluczowe narzędzie marketingowe w 2023
  Eventy i festiwale stwarzają wiele ciekawych okazji do promocji marki. Na takich imprezach pojawia się wiele osób, które mogą być potencjalnie zainteresowane produktami i usługami oferowanymi przez firmę. Zawsze jednak wybierając gadżety reklamowe, warto brać pod uwagę charakter wydarzenia i cechy charakterystyczne grupy docelowej. Dzięki temu łatwiej zaplanować skuteczną kampanię marketingową.
 • 02.10.2023Zwolnienie z PCC przy zakupie pierwszej nieruchomości - MF wyjaśnia
  Jak czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelację poselską, w celu skorzystania ze zwolnienia bez znaczenia pozostaje liczba lokali w których nabywca posiada udziały, pod warunkiem, że żaden z nich nie przekracza 50% i nabycie tych udziałów nastąpiło wyłącznie w drodze dziedziczenia.
 • 21.09.2023Ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny - o czym trzeba pamiętać
  Jeśli członek rodziny zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego nabędzie własny tytuł do tego ubezpieczenia, należy go z ubezpieczenia wyrejestrować i zgłosić ponownie.  W przypadku, gdy zgłosiłeś członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, a on nabył własny tytuł ubezpieczenia np.:  podjął pracę,  rozpoczął działalność gospodarczą,  to powinien on zostać wyrejestrowany z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny. Zgłoś to do swojego płatnika składek.
 • 18.09.2023Środek trwały do 10 tys. zł jednorazowo w koszty
  Od początku 2018 r. obowiązuje przepis, zgodnie z którym limit wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiający jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów został podwyższony z 3500 zł do 10 000 zł. Stosowne zmiany w ustawie o PIT, a także w ustawie o CIT, wprowadziła tzw. duża nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych. Dodajmy, że nowy limit dotyczy składników majątku przyjętych do używania po dniu 31 grudnia 2017 r.
 • 14.09.2023Nowe przepisy ułatwią funkcjonowanie zakładów aktywności zawodowej
  Przepisy rozporządzenia ws. zakładów aktywności zawodowej zostaną znowelizowane. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało projekt, który ma poprawić warunki działania takich zakładów, co ma być korzystne również dla niepełnosprawnych pracowników. O wprowadzenie modyfikacji apelowały wcześniej m.in. organizacje pracodawców.
 • 12.09.2023Benefity pracownicze w Polsce. Ostatnie lata przyniosły nowe trendy
  Grupowe ubezpieczenia oraz możliwość załatwiania prywatnych spraw w godzinach pracy to dwa najpopularniejsze świadczenia pozapłacowe, które oferowane są przez firmy w Polsce – wynika z nowego raportu Konfederacji Lewiatan. Najrzadziej pracodawcy oferują z kolei dopłaty do domowego internetu i świadczenia dla zwierząt domowych.
 • 08.09.2023Zatrudnienie własnego dziecka w firmie a składki ZUS
  Członkowie najbliższej rodziny osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, którzy zawarli z osobą prowadzącą działalność gospodarczą umowę o pracę, są traktowaniu z mocy prawa - dla potrzeb związanych z podleganiem ubezpieczeniom społecznym - jako osoby współpracujące z osobą prowadzącą działalność pozarolnicza, a nie jako pracownicy. Wyjątek w tym względzie stanowi zawarcie z młodocianym członkiem rodziny (osobą, która nie ukończyła 18 roku życia), pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym, umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
 • 06.09.2023Składki ZUS: Bezpłatne mieszkanie dla pracownika
  Jeżeli przedmiotem świadczenia jest udostępnienie budynku mieszkalnego będącego własnością pracodawcy to świadczenie to należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości czynszu określonego według zasad i stawek dla mieszkań komunalnych na danym terenie, a w miastach - w danej dzielnicy - wyjaśnił ZUS w styczniowej interpretacji indywidualnej.
 • 01.09.2023Podatki 2023: Koniec z podatkiem PCC przy zakupie pierwszego mieszkania
  W życie weszły przepisy znoszące podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) przy zakupie pierwszego mieszkania lub domu z rynku wtórnego. Jak szacuje resort rozwoju i technologii, pozwoli to zaoszczędzić kupującym od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Nowe przepisy obowiązują od 31 sierpnia br.
 • 28.08.2023Kupno pierwszego mieszkania lub domu bez PCC już od 31 sierpnia
  31 sierpnia 2023 r. wchodzi w życie zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych kupna pierwszego mieszkania lub domu. Nowe zasady dotyczą nabycia pierwszego mieszkania lub domu na rynku wtórnym.
 • 23.08.2023Posiłek dla pracownika sfinansowany przez pracodawcę
  Spółka nabywa usługi cateringowe dla swoich pracowników. Wydatki z tytułu pokrywa ze środków obrotowych. Skorzystanie z tego programu przysługuje każdemu pracownikowi i jest dobrowolne. Maksymalny limit dla wartości zamówionych w danym miesiącu posiłków został ustalony na poziomie 300 zł miesięcznie. Czy koszty finansowanych posiłków stanowią przychód pracownika i w konsekwencji, czy na spółce ciążą obowiązki płatnika w tym zakresie?
 • 21.08.2023Podatki 2023: Wkrótce korzystne dla podatników zmiany w PCC
  Wkrótce obowiązywać zaczną nowe przepisy zakładające zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) zakupu pierwszego mieszkania lub domu. Jak wyjaśnia resort finansów, nowe zasady będą odnosić się do nabycia pierwszego mieszkania albo domu na rynku wtórnym. Zmiany wejdą w życie 31 sierpnia br.
 • 21.08.2023Wprowadzenie do programów księgowych online: czym są i dlaczego warto z nich korzystać?
  W dobie powszechnej cyfryzacji działania biznesowe przenoszą się w sferę online. Współczesne firmy, niezależnie od wielkości, coraz częściej korzystają z nowoczesnych narzędzi, które przyspieszają ich pracę Jednym z nich jest program księgowy online.
 • 18.08.2023Podatki 2023: Wkrótce korzystne dla podatników zmiany w PCC
  Wkrótce obowiązywać zaczną nowe przepisy zakładające zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) zakupu pierwszego mieszkania lub domu. Jak wyjaśnia resort finansów, nowe zasady będą odnosić się do nabycia pierwszego mieszkania albo domu na rynku wtórnym. Zmiany wejdą w życie 31 sierpnia br.
 • 18.08.2023Prawo budowlane przed kolejnym etapem deregulacji
  Przepisy budowlane czeka kolejny pakiet zmian, które mają usprawnić budowę budynków jednorodzinnych. Przyjęta w tym tygodniu przez Sejm nowelizacja przewiduje, że domy jednorodzinne o powierzchni zabudowy ponad 70 m2 będą mogły powstawać bez pozwolenia na budowę. Bez zmian pozostanie obowiązek ustanowienia kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy.
 • 01.08.2023Faktura VAT elektroniczna - 6 zalet fakturowania online
  Fakturowanie online cieszy się rosnącą popularnością, a ogrom korzyści, które niesie ze sobą, przekonuje coraz większą liczbę przedsiębiorców do sięgnięcia po to rozwiązanie. Poniżej przedstawiamy sześć kluczowych zalet fakturowania online.
 • 31.07.2023Darowizna samochodu wykupionego z leasingu bez PIT
  W przypadku darowizny mamy do czynienia z nieodpłatnym, jednostronnym świadczeniem. W związku z aktem darowizny darczyńca nie otrzymuje żadnych wartości pieniężnych ani innego przysporzenia majątkowego. Tym samym przekazanie samochodu w drodze darowizny nie będzie wywoływało skutków podatkowych u darczyńcy. Zatem czynność ta będzie obojętna podatkowo, co oznacza, że nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 • 20.07.20237 ZASAD WORK-LIFE BALANCE
  Znalezienie równowagi między pracą a życiem prywatnym jest ważnym aspektem zrównoważonego stylu życia. Jak wskazują badania, Polacy pracują przeciętnie 1830 godzin rocznie. Zajmujemy niechlubne drugie miejsce pod tym względem w całej Unii Europejskiej. Aby nie dać się zwariować, na pomoc przychodzi dyrektywa work-life balance. Oto kilka podstawowych jej zasad, które z całą pewnością pomogą osiągnąć odpowiednią harmonię między obiema sferami życia.
 • 20.07.2023Dziedziczenie prawa do ulgi termomodernizacyjnej - fiskus zmienia zdanie
  Prawo do ulgi termomodernizacyjnej, jako prawo majątkowe podlega dziedziczeniu na podstawie art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej. Natomiast podstawą odliczenia wydatku w ramach tej ulgi nie będą faktury wystawione na spadkodawcę, ale decyzja, o której mowa w art. 100 § 2 Ordynacji podatkowej.
 • 19.07.2023Amortyzacja lokali niemieszkalnych
  Znowelizowany art. 22c pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma zastosowania do lokali niemieszkalnych. Z tej też przyczyny, przedsiębiorca ma prawo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od nabytego lokalu użytkowego - niemieszkalnego wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej.
 • 18.07.2023Poradnik turystyczny 2023 - co warto wiedzieć przed podróżą?
  Wiele osób jest już na urlopie, a niektórzy dopiero zaczynają wakacje. Ministerstwo Finansów przypomina o czym trzeba pamiętać, żeby bezpiecznie i komfortowo wypocząć. Sprawdź, co musisz wziąć ze sobą i na co uważać kiedy planujesz podróż, zwłaszcza w egzotycznym kierunku. „Poradnik turystyczny 2023” Krajowej Administracji Skarbowej zawiera niezbędne informacje dla podróżnych. Z poradnika dowiesz się m.in.:
 • 07.07.2023[W poniedziałek rozpoczynamy] VAT krajowy w ćwiczeniach - audio, video, html
  VAT krajowy w ćwiczeniach to e-kurs stworzony w ramach nowej formuły prezentacji materiałów szkoleniowych. Przede wszystkim lekcje e-kursu dostępne są jednocześnie w trzech formatach – audio, tekstowym i prezentacji video. 
 • 04.07.2023Podatek od spadków i darowizn 2023: Nowe skale podatkowe
  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek, opublikowanym 29 czerwca br. w Dzienniku Ustaw, m.in. ustalono nowe skale podatkowe, a dokładniej przeliczono w stopniu odpowiadającym wzrostowi cen przedziały nadwyżki kwot wartości rzeczy i praw majątkowych podlegających opodatkowaniu. Rozporządzenie weszło w życie 30 czerwca br.
 • 04.07.2023Program Pierwsze Mieszkanie - pytania i odpowiedzi
  1 lipca 2023 r. weszły w życie przepisy wdrażające program Pierwsze Mieszkanie. Na program składają się dwa instrumenty. Pierwszym z nich jest Bezpieczny kredyt 2%, czyli system dopłat do kredytu na zakup pierwszego M. Drugi to Konto mieszkaniowe – program pomocy oszczędzającym na zakup pierwszego mieszkania. Program Pierwsze Mieszkanie jest rozwiązaniem kompleksowym. Bezpieczny kredyt 2% adresujemy do osób, które są już gotowe kupić mieszkanie, a Konto Mieszkaniowe - do osób, które planują to w perspektywie następnych kilku lat.
 • 03.07.2023Podatek od spadków i darowizn 2023: Nowe skale podatkowe
  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek, opublikowanym 29 czerwca br. w Dzienniku Ustaw, m.in. ustalono nowe skale podatkowe, a dokładniej przeliczono w stopniu odpowiadającym wzrostowi cen przedziały nadwyżki kwot wartości rzeczy i praw majątkowych podlegających opodatkowaniu. Rozporządzenie weszło w życie 30 czerwca br.
 • 29.06.2023Podatek od spadków i darowizn: Od 1 lipca 2023 r. wyższe kwoty zwolnień
  Zmiany w opodatkowaniu spadków i darowizn wejdą w życie od 1 lipca br. za sprawą ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1059), tj. tzw. pakietu Slim VAT 3. Pakiet ten zmienia, oprócz ustawy o podatku od towarów i usług, kilka ustaw podatkowych, w tym ustawę o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie ze zmianami podwyższone zostaną kwoty wolne od podatku we wszystkich trzech grupach podatkowych, przy czym najwięcej skorzystają osoby, które dostaną darowiznę/spadek od najbliższej i nieco dalszej rodziny.
 • 28.06.2023Budynek w budowie a prawo do ulgi termomodernizacyjnej - fiskus zmienia zdanie
  Status budynku może być rozpatrywany w oparciu o wszelkie dowody świadczące o użytkowaniu tego budynku przez podatnika. Zatem przedstawienie przez podatnika wszelkiego dowodu, z którego będzie wynikało, że budynek mieszkalny jednorodzinny spełnia swoją funkcję, daje mu prawo do ulgi termomodernizacyjnej. Brak formalnej zgody na użytkowanie budynku nie wyklucza bowiem istnienia budynku w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy Prawo budowlane.
 • 28.06.2023Ulga mieszkaniowa w PIT: Zakup i adaptacja lokalu na mieszkanie
  W ciągu 3 lat od sprzedaży mieszkania małżonkowie zakupili lokal z przeznaczeniem na własne cele mieszkaniowe w kamienicy i adaptowali go na lokal mieszkalny. Zakup lokalu niemieszkalnego, opłaty związane z zakupem i adaptacją tego lokalu zostały sfinansowane ze środków pochodzących ze sprzedaży mieszkania. Czy środki przeznaczone na zakup i adaptację ww. lokalu mogą być zaliczone jako wydatki na cele mieszkaniowe?
 • 20.06.2023Zakup mieszkania dla dzieci a prawo do ulgi mieszkaniowej w PIT
  Wydatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na nabycie dwóch lokali mieszkalnych z przeznaczeniem dla dzieci nie uprawnia podatnika do zwolnienia uregulowanego w treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przyjęcie innej wykładni oznaczałoby możliwość wydatkowania przychodu na realizację cudzych, a nie własnych celów mieszkaniowych (członków rodziny), a przecież nie o takie cele podatnika chodzi w tym przepisie - tak stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 16.06.2023Zatrudnienie własnego dziecka w firmie a składki ZUS
  Członkowie najbliższej rodziny osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, którzy zawarli z osobą prowadzącą działalność gospodarczą umowę o pracę, są traktowaniu z mocy prawa - dla potrzeb związanych z podleganiem ubezpieczeniom społecznym - jako osoby współpracujące z osobą prowadzącą działalność pozarolnicza, a nie jako pracownicy. Wyjątek w tym względzie stanowi zawarcie z młodocianym członkiem rodziny (osobą, która nie ukończyła 18 roku życia), pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym, umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

« poprzednia strona | następna strona »