Zwrot składki zdrowotnej w PIT-36L oraz PIT-28 - MF wyjaśnia

W zeznaniu składanym za 2023 r. przez podatników opłacających tzw. podatek liniowy (PIT-36L), zwrot składki na ubezpieczenie zdrowotne, odliczonej od dochodu, jest wykazywany w części E: DOCHODY/ STRATY ZE ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW. Natomiast W zeznaniu składanym przez podatników opłacających ryczałt (PIT-28) zwrot składki na ubezpieczenie zdrowotne, odliczonej od przychodu, jest wykazywany w odpowiednich pozycjach w części D: PRZYCHODY PODATNIKA OBJĘTE RYCZAŁTEM.

 

Pytanie dziennikarza:

Prosimy o zajęcie stanowiska w następującej kwestii:

Zgodnie z art. 45 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub podatku, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone.

Podobnie wynika z art. 21 ust. 2a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w myśl którego jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń od przychodu lub ryczałtu, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone.

Formularze zeznań podatkowych PIT-36L oraz PIT-28 nie zawierają odrębnych pozycji służących wykazaniu podlegającej doliczeniu do dochodu/przychodu kwoty zwróconej składki zdrowotnej, uprzednio odliczonej od dochodu/przychodu.

W informacji telefonicznej KIS uzyskaliśmy odpowiedź, że w PIT-36L kwotę ww. zwrotu w PIT-36L(20) należy wykazać w części E „Dochody/straty ze źródeł dochodów” w poz. 28, doliczając kwotę zwrotu do przychodów z działalności gospodarczej, natomiast nie należy tej kwoty wykazywać w załączniku PIT-B.

Prosimy o potwierdzenie, czy tak należy postępować z jednoznacznym wskazaniem w której pozycji zeznania PIT-36L oraz PIT-28 podatnik powinien wykazać zwrot składki zdrowotnej (wynikający z rocznego rozliczenia tej składki), która uprzednio została odliczona odpowiednio od dochodu lub przychodu?

Odpowiedź na zapytanie dziennikarza:

W zeznaniu składanym za 2023 r. przez podatników opłacających tzw. podatek liniowy (tj. w zeznaniu PIT-36L (wers. 20)), zwrot składki na ubezpieczenie zdrowotne, odliczonej od dochodu, jest wykazywany w części E: DOCHODY/ STRATY ZE ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW. Zwrot nie jest wykazywany w załączniku PIT/B (wers. 21).

Informacja dotycząca dokonywania doliczeń w zeznaniu PIT-36L (wers. 20) jest zamieszczona w broszurze informacyjnej do tego zeznania, dostępnej na stronie internetowej MF: https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/#headingItem026

W zeznaniu składanym za 2023 r. przez podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (tj. w zeznaniu PIT-28 (wers. 26)) zwrot składki na ubezpieczenie zdrowotne, odliczonej od przychodu, jest wykazywany w odpowiednich pozycjach w części D: PRZYCHODY PODATNIKA OBJĘTE RYCZAŁTEM.

 

(Informacja Ministerstwa Finansów z 2 kwietnia 2024 r. przekazywana do mediów na zapytania dziennikarzy)

 

źródło: eureka.mf.gov.pl

 

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...