Zwolnienie pracownika w czasie pandemii będzie trudniejsze?

Do Sejmu trafił poselski projekt, w którym przewidziano uniemożliwienie pracodawcy zwolnienia pracownika z powodu jego absencji chorobowej w trakcie pandemii koronawirusa. Klub parlamentarny Lewicy chce za pomocą nowelizacji wzmocnić pozycję pracowników. Posłowie zgłosili też projekt zakładający wprowadzenie dla osób samozatrudnionych możliwości urlopowego zawieszenia działalności gospodarczej na okres 14 dni.

Projektodawcy wskazują, że obecnie obowiązujące prawo pozwala w praktyce pracodawcy na zwolnienie (bez wypowiedzenia umowy o pracę) pracownika, który od dłuższego czasu nie może świadczyć pracy z powodu absencji chorobowej. Ten stan zmienić miałoby uchwalenie poselskiego projektu nowelizacji.

„Projektowane niniejszą ustawą rozwiązanie zakłada zaś, że w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się bieg terminów, o których mowa w art. 53 § 1 pkt 1 k.p. To oznacza, iż w czasie epidemii SARS-CoV-2 pracodawca nie będzie mógł zwolnić pracownika z powodu jego absencji chorobowej” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Posłowie Lewicy zgłosili też drugi projekt, w którym zaproponowano uregulowanie sytuacji osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i osób świadczących pracę na podstawie innej umowy niż umowa o pracę, w szczególności długotrwałych umów cywilnoprawnych. W projekcie przewidziano zagwarantowanie tym osobom prawa do urlopu.

„Projektowana ustawa przyczyni się do ustabilizowania rynku pracy i wyeliminowania z nich nieprawidłowości – a w konsekwencji upowszechnienia zatrudniania w ramach stosunku pracy i uniemożliwienia obejścia przepisów prawa pracy. Osoby samozatrudnione nie utracą natomiast statusu przedsiębiorcy, jednak zyskają prawa do wypoczynku poprzez wprowadzenie możliwości 14-dniowego urlopowego zawieszenia działalności gospodarczej” – wskazują projektodawcy.

Wprowadzenie zmian przewidują, zgłoszone przez klub parlamentarny Lewicy, projekty ustaw: – o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; – o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy – Prawo przedsiębiorców. Projekty trafiły do Sejmu 2 kwietnia 2021 r.

Pierwsza z ustaw miałaby wejść w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, podczas gdy w przypadku drugiej ustawy zaproponowano – jako datę wejścia w życie przepisów – początek 2022 r.

Z pierwszym projektem można się zapoznać tutaj, a drugi projekt jest dostępny tu.

mp

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...