Więcej organizacji skorzysta z uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów

Z uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów będzie mogło korzystać więcej organizacji pozarządowych i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego – wynika z komisyjnego projektu nowelizacji, który trafił do Sejmu. Zmiany nie obejmą spółek kapitałowych. Nowe regulacje wejdą w życie z początkiem 2025 r.

„Celem projektowanej ustawy jest rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów – z grona organizacji pozarządowych, z wyłączeniem spółek kapitałowych, oraz z grona stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

W przygotowanym przez sejmową komisję ds. petycji projekcie przewidziano skreślenie dotychczasowego pkt 3 w art. 10a ust 1 w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Będzie to oznaczać w praktyce, że również organizacje posiadające status organizacji pożytku publicznego będą mogły korzystać z możliwości uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, jeśli spełniają inne warunki określone w tym przepisie.

Ważną zmianą będzie także zwiększenie ze 100 tys. zł do 1 mln zł limitu ograniczającego możliwość korzystania z uproszczonej ewidencji. Jak podkreślają projektodawcy, obecny limit na poziomie 100 tys. zł został ustalony w 2015 r. i jest obecnie zbyt niski.

„Przyjęcie proponowanych zmian umożliwi znacznie większej liczbie organizacji pozarządowych stosowanie uproszczonej rachunkowości. Pełna rachunkowość jest mocno skomplikowana i kosztowna dla niewielkich organizacji pozarządowych” – wskazują projektodawcy.

Wprowadzenie zmian przewiduje komisyjny – zgłoszony przez sejmową komisją ds. petycji – projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Projekt trafił do Sejmu 16 maja 2024 r.

Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2025 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp

 

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...