Wakacje składkowe dla mikroprzedsiębiorców. Ustawa już przyjęta przez Sejm

Już w 2024 r. mikroprzedsiębiorcy będą mogli skorzystać z tzw. wakacji składkowych, czyli rozwiązania zwalniającego od składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden wybrany miesiąc w trakcie danego roku. Składki za ten czas mają być opłacane przez państwo. Wakacje składkowe nie będą udzielane automatycznie, a przedsiębiorca będzie musiał złożyć odpowiedni wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nad nowelizacją, która została już przyjęta przez Sejm, pracuje obecnie Senat.

Jak szacuje rząd, z wakacji składkowych skorzystać będzie mogło w praktyce ok. 1,7 mln osób. Wsparcie będzie kierowane do mikroprzedsiębiorców, wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), którzy ubezpieczają do 10 osób (siebie i maksymalnie 9 innych osób), a ich roczny obrót nie przekracza 2 mln euro. Wakacje składkowe będą dostępne niezależnie od formy rozliczania podatku dochodowego. Co ważne, zastosowanie znajdą tutaj regulacje dotyczące pomocy de minimis, a z wakacji nie skorzystają osoby, które wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców.

Wakacje składkowe to szansa, aby w wybranym miesiącu przedsiębiorca nie ponosił dodatkowych kosztów związanych z prowadzonym biznesem. Składki w tym czasie zostaną pokryte przez państwo, dzięki temu przedsiębiorca nie będzie musiał obawiać się o ciągłość świadczeń. Co więcej przedsiębiorca będzie miał wybór, czy w miesiącu, w którym skorzysta z wakacji składkowych, wyjedzie na urlop, jeśli nie, to nadal będzie mógł pracować na rzecz swoich kontrahentów i osiągać z tego tytułu przychód – zapowiada szef resortu rozwoju i technologii, Krzysztof Hetman.

Aby skorzystać z wakacji składkowych, konieczne będzie złożenie wniosku. W praktyce przedsiębiorca będzie musiał złożyć wniosek za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na profilu ZUS. Wniosek trzeba będzie złożyć w miesiącu poprzedzającym wakacje składkowe.

Zmiany wprowadza ustawa z dnia 9 maja 2024 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Nad nowelizacją pracuje obecnie Senat.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z nowelizacją można się zapoznać tutaj.

mp

 

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...