Świadczenia chorobowe finansowane przez FUS od 1. dnia choroby?

Posłowie Koalicji Polskiej zgłosili do Sejmu projekt zakładający tymczasowe zmiany w finansowaniu świadczeń chorobowych. Zaproponowano, aby w trakcie pandemii koronawirusa świadczenia te były finansowane z budżetu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych już od 1. dnia choroby.

„Rozwiązania prawne, powodujące systematyczne zamrażanie polskiej gospodarki, negatywnie wpływają na sytuację przedsiębiorców, którzy nie uzyskali należytego wsparcia ze strony państwa. Zasiłek chorobowy, który przez pierwszych 33 dni jest zobowiązany wypłacać pracodawca w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu pandemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, należy jednoznacznie uznać za niedopuszczalny” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

W projekcie przewidziano wprowadzenie rozwiązania, zgodnie z którym w obecnym czasie pandemii koronawirusa świadczenia chorobowe pracowników byłyby od 1. dnia choroby finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Projektodawcy nie wskazują szacunków dotyczących skutków wprowadzenia zmiany. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, w czasie pandemii i sezonu grypowego wysokość wsparcia jest trudna do oszacowania.

Wprowadzenie zmian przewiduje poselski – zgłoszony przez klub parlamentarny Koalicji Polskiej – projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Projekt trafił do Sejmu 10 grudnia 2020 r.

Nowelizacja miałaby wejść w życie w dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z projektem noweli można się zapoznać tutaj.

mp

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...