Skutki podatkowe wykorzystywania mieszkania do prowadzenia działalności

 

Otwierając działalność gospodarczą, możesz zdecydować się na prowadzenie jej w miejscu swojego zamieszkania. Możesz wykorzystać w tym celu całe mieszkanie albo tylko jego część (na przykład jeden pokój). Przeczytaj, jakie są skutki podatkowe prowadzenia działalności gospodarczej w miejscu zamieszkania.

Podatek od nieruchomości

Jeżeli zdecydujesz się przeznaczyć określoną powierzchnię mieszkania do celów prowadzonej działalności gospodarczej, to z tego powodu może wzrosnąć podatek od nieruchomości.

Przeczytaj, jaki adres zgłosić do rejestru przedsiębiorców.

Jeżeli fakt prowadzenia działalności gospodarczej nie wpłynie w znaczący sposób na warunki korzystania z lokalu mieszkalnego, to możesz rozpocząć wykorzystywanie go do prowadzenia działalności gospodarczej bez dodatkowych formalności.

 


Przykład

Pan Piotr jest informatykiem i prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Pokój, w którym wykonuje swoją działalność, jest sypialnią i garderobą. Stoi tam też biurko z komputerem do pracy. W takiej sytuacji pan Piotr może rozpocząć prowadzenie działalności w lokalu mieszkalnym bez dodatkowych formalności.


 

Jeśli profil prowadzonej działalności gospodarczej wymaga zmiany warunków korzystania z części lokalu mieszkalnego (na przykład zaadaptowanie jednego pokoju na gabinet dentystyczny lub salon fryzjerski), konieczne może się okazać zgłoszenie tego faktu do właściwego organu administracji publicznej.

 


Zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części jest:

  • podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń
  • podjęcie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zaliczanej do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Przeczytaj, kiedy prowadzenie działalności gospodarczej wymaga zgłoszenia.

Ważne! Kryterium decydującym o zastosowaniu wyższej stawki podatku od nieruchomości w przypadku zajęcia lokalu mieszkalnego na prowadzenie działalności gospodarczej nie jest kwalifikacja obiektu dokonana w ewidencji gruntów i budynków, lecz jego rzeczywista funkcja.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości określa w drodze uchwały Rada Gminy, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie od budynków lub ich części:

  • mieszkalnych – 0,89 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 25,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

 


Przykład

Pan Piotr jest informatykiem i prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Pokój, w którym wykonuje swoją działalność, jest sypialnią i garderobą. Stoi tam też biurko z komputerem do pracy. W takiej sytuacji pan Piotr nie zapłaci wyższej stawki podatku od nieruchomości.


 

Do zwiększenia kwoty podatku od nieruchomości dojdzie w sytuacji, gdy część mieszkania (na przykład jeden pokój) przeznaczysz wyłączenie na cele firmowe, nawet bez remontu czy przebudowy budynku. Musisz zgłosić ten fakt do urzędu gminy lub miasta, właściwego dla miejsca zamieszkania. Urząd wydzieli wtedy część mieszkania, która jest przeznaczona na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Dojdzie do wzrostu kwoty podatku od nieruchomości dla tej części, ale zapłaconą z tego tytułu kwotę podatku od nieruchomości będziesz mógł ująć w kosztach prowadzonej działalności gospodarczej na gruncie podatku dochodowego.

 


Przykład

Pani Karolina jest makijażystką i prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Jedno pomieszczenie w swoim mieszkaniu postanowiła przeznaczyć wyłącznie na cele firmowe. W wybranym pokoju przeprowadziła gruntowny remont i wstawiła tam profesjonalną toaletkę kosmetyczną do makijaż i wizażu. Pani Karolina zapłaci wyższą stawkę podatku od nieruchomości od powierzchni pomieszczenia, które wykorzystuje na cele prowadzonej działalności gospodarczej.


 

VAT

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, która podlega opodatkowaniu VAT, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W konsekwencji, jeżeli wykorzystujesz mieszkanie zarówno w celach prywatnych, jak i firmowych, to musisz określić wysokość udziału procentowego, w jakim nieruchomość ta jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z wyliczonym procentem przysługuje Ci prawo do odliczenia:

  • podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych dotyczących tej nieruchomości
  • czynszu
  • mediów wykorzystywanych w tym lokalu (woda, energia elektryczna).

 


Przykład

Pani Anna w mieszkaniu o łącznej powierzchni 60m² wykorzystuje na cele działalności gospodarczej pokój o powierzchni 15m². Miesięczny rachunek za czynsz wynosi 1 230 zł brutto, w tym 230 zł podatku VAT. Miesięczne rachunki za media wynoszą łącznie 615 zł brutto, w tym 115 zł podatku VAT.

W celu ustalenia, jaką część rachunków Pani Anna może odliczyć, należy najpierw obliczyć, w jakiej części pomieszczenie jest wykorzystywane do prowadzonej działalności gospodarczej. Trzeba najpierw określić udział procentowy pokoju przeznaczonego na cele firmowe w stosunku do całej powierzchni mieszkania.

15m2 : 60 m2 *100% = 25%

Wiedząc, że 25% powierzchni mieszkania jest przeznaczona na cele działalności gospodarczej można obliczyć, w jakiej wysokości przysługuje Pani Annie prawo do odliczenia VAT w związku z ponoszonymi wydatkami na jego utrzymanie.

Czynsz 230 zł * 25% = 57,5 zł

Media: 115 zł *25% = 28,75 zł

Razem = 86,25 zł

Pani Anna ze względu na wykorzystywanie 25% powierzchni swojego mieszkania do prowadzonej działalności gospodarczej może odliczyć podatek naliczony od miesięcznych wydatków na jego utrzymanie (czynsz i media) w łącznej wysokości 86,25 zł.


 

Ponadto, podatnik ma prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku VAT od wszelkich wydatków związanych wyłącznie z prowadzoną działalnością gospodarczą, które są wykorzystywane w mieszkaniu.

 


Przykład

Pani Agata prowadzi gabinet medycyny estetycznej. Na potrzeby wyposażenia gabinetu znajdującego się w jej mieszkaniu nabyła specjalny fotel i lampę, które są wykorzystywane wyłącznie podczas świadczonych zabiegów kosmetycznych. Pani Agata będzie mogła dokonać odliczenia podatku VAT w pełnej wysokości od wydatków na nabycie fotela i lampy.


 

PIT

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów bądź zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów, które są wyłączone od kosztów uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ustawy o PIT.

Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem wydatku a osiągnięciem przychodu bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła należy oceniać indywidualnie w stosunku do każdego wydatku.

Na przykład wydatki na czynsz, media, jak również część odsetkową raty kredytu ponoszone przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą w swoim mieszkaniu mogą być kwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej, o ile dotyczą lokalu mieszkalnego, w którym faktycznie jest prowadzona działalność gospodarcza.

W przypadku wykorzystywania do działalności gospodarczej tylko części mieszkania – do określenia części, w jakiej dany wydatek jest związany z działalnością gospodarczą, możesz wykorzystać proporcję, w jakiej powierzchnia mieszkania wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej pozostaje w stosunku do całości powierzchni twojego mieszkania.

W przypadku wydatków na energię elektryczną czy internet potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej możliwe jest również wyodrębnienie rachunków dla prowadzonej działalności gospodarczej u operatorów tych mediów i zaliczenie do kosztów podatkowych całości tych rachunków.

 

Podstawa prawna

 

źródło: www.biznes.gov.pl

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...