Składki 2018: Ubezpieczenia społeczne, FGŚP i FP - podstawa wymiaru i wysokość składek

Znamy już dokładne najniższe podstawy wymiaru oraz kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, FGŚP i FP za miesiące styczeń - grudzień 2018 roku dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz twórców i artystów.

 

Składki dla prowadzących działalność gospodarczą i o podobnym charakterze w 2018 r.:

 1. osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
 2. twórcy i artyści,
 3. osoby, które prowadzą działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 4. wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
 5. osoby, które prowadzą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz
 6. osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność:

obowiązuje w 2018 r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 2665,80 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego).

Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2018 roku wynosi 4443 zł.

Zaem, za miesiące styczeń – grudzień 2018 r. składka na ubezpieczenia społeczne osób wymienionych powyżej nie może być niższa od kwoty:

 • 520,36 zł (tj. 19,52%) - na ubezpieczenie emerytalne,
 • 213,26 zł (tj. 8%) - na ubezpieczenia rentowe,
 • 65,31 zł (tj. 2,45%) - na ubezpieczenie chorobowe.

Składki na ubezpieczenie wypadkowe w 2018 r.

O wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej w danym roku składkowym, Zakład powiadamia do 20 kwietnia danego roku tych płatników składek, którzy przekazali informację ZUS IWA za trzy kolejne ostatnie lata kalendarzowe.

Samodzielnie ustalają wysokość stopy procentowej składki na dany rok składkowy pozostali płatnicy składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego:

 • co najmniej 10 ubezpieczonych i nie mieli obowiązku przekazywania informacji ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe. Stopę procentową składki na to ubezpieczenie ustalają w wysokości stopy procentowej określonej dla grupy działalności, do której należą,
 • nie więcej niż 9 ubezpieczonych - stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalają w wysokości 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności.

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalana na okres roku składkowego i obowiązuje do składek należnych za okres od 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego roku.

Fundusz Gwarantowanych Świadeczeń Pracowniczych w 2018 r.

Pracodawcy, którzy mają obowiązek opłacać składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, opłacają ją w wysokości 0,10% podstawy wymiaru.

Fundusz Pracy w 2018 r.

Płatnicy, którzy opłacają składki na Fundusz Pracy, opłacają składkę w wysokości 2,45% podstawy wymiaru.

Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek w 2018 r.

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2018 wynosi 133 290 zł.

Składki preferencyjne dla osób prowadzących działalność gospodarczą przez pierwsze 24 miesiące w 2018 r.

Składki w tej wysokości płacą osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych i:

 • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem w którym rozpoczęły wykonywanie tej działalności nie prowadziły pozarolniczej działalności,
 • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2018 r. dla tych osób jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 630 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2018 r.).

Od dnia 1 stycznia 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2100 zł.

Za miesiące styczeń – grudzień 2018 r. składka na ubezpieczenia społeczne wcześniej wymienionych osób nie może być niższa od kwoty:

 • 122,98 zł (tj. 19,52%) - na ubezpieczenie emerytalne,
 • 50,40 zł (tj. 8%) - na ubezpieczenia rentowe,
 • 15,44 zł (tj. 2,45%) - na ubezpieczenie chorobowe.

Źródło: zus.gov.pl

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...