Składka na związek zawodowy a PIT. Co zmieniają nowe przepisy?

Przy rozliczeniach podatkowych za 2022 r. można odliczyć ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. Zgodnie z aktualnymi przepisami, roczny limit ulgi wynosi 500 zł. Odpowiednio dostosowany został również wzór formularza podatkowego PIT-11.

Obecne regulacje pozwalają na odliczenie składki od podstawy opodatkowania, czyli od dochodu przed opodatkowaniem. Limit ulgi wynosi 500 zł w skali roku i odnosi się do składek związkowych uiszczonych od 1 stycznia 2022 r.

Jak wskazuje NSZZ „Solidarność”, jeżeli składki związkowe są potrącane przez pracodawcę bezpośrednio z wynagrodzenia, to podatnik może udowodnić wysokość wydatków na ten cel po prostu z wykorzystaniem informacji płatnika, która jest zamieszczana w PIT-11.

„Wykazana w PIT-11 kwota składki na rzecz związku zawodowego nie może być większa niż podlegająca odliczeniu w roku podatkowym, tj. 500 zł. Nowy wzór formularza PIT-11 wypracowany w związku z postanowieniami nowelizacji ustawy o PIT z 9 czerwca ub. r., obowiązuje od 1 lipca 2022 r.” – tłumaczy NSZZ „Solidarność”.

Sytuacja wygląda inaczej, jeśli składki związkowe nie są potrącane z wynagrodzenia pracownika. Wtedy podatnik musi posiadać dowód wpłacenia składki członkowskiej na związek zawodowy. W praktyce takie dowody powinny zawierać przynajmniej dane identyfikujące członka związku zawodowego, który dokonuje wpłaty, nazwę organizacji związkowej, na rzecz której dokonano wpłaty, a także tytuł i datę wpłaty oraz kwotę wpłaconych składek.

mp

 

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...