Składka na ubezpieczenie wypadkowe. Wkrótce zmiany dla części branż

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej opublikował projekt zmian w rozporządzeniu dotyczącym różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Stopa procentowa składki dla firm zatrudniających do 9 osób będzie wynosić nadal 1,67 proc. W przypadku 32 grup działalności dojdzie do obniżenia stopy procentowej składki. Nowe przepisy zaczną obowiązywać z początkiem kwietnia br.

„Ponieważ stopa procentowa składki dla płatnika zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz dla płatników składek niepodlegających wpisowi do rejestru REGON wynosi 50 proc. najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności, w proponowanej regulacji stopa procentowa składki dla tych płatników składek pozostanie na niezmienionym poziomie i wyniesie 1,67 proc.” – wskazują projektodawcy.

W projekcie określono nowe kategorie ryzyka i odpowiadające im stopy procentowe składki. Bez zmian pozostaną najniższa i najwyższa stopa procentowa składki wypadkowej. To odpowiednio 0,67 proc. i 3,33 proc.

W praktyce kwietniowe zmiany będą dotyczyć części płatników składek, którzy sami ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe. W ich przypadku stopa procentowa składki jest równa stopie procentowej określonej dla konkretnej grupy działalności, do której należy dany płatnik.

„W stosunku do obowiązującej regulacji tę samą kategorię ryzyka i tę samą stopę procentową składki zachowało 31 grupy działalności. Wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki dotyczy 1 grupy, natomiast w przypadku 32 grup efektem zmiany kategorii ryzyka jest obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 21 lutego 2024 r.) Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 kwietnia 2024 r.

Z projektem rozporządzenia i załącznikiem określającym składki dla poszczególnych grup działalności można się zapoznać tutaj.

mp

 

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...