Składanie ksiąg podatkowych ma być uproszczone

Ministerstwo Finansów zmieni rozporządzenie dotyczące sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych. Przepisy mają być m.in. ujednolicone z innymi rozporządzeniami. Jak przekonują autorzy projektu, zmiany będą korzystne dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Zmiany są związane m.in. z dezaktualizacją informacji o numerach pól formularzy zawierających wysokość przychodu. Jak wskazują projektodawcy, wysokość przychodu stanowi jedną z danych autoryzacyjnych podpisu elektronicznego przewidzianego dla podatnika będącego osobą fizyczną.

„Zmieniono § 2 ust. 2a pkt 5 rozporządzenia. Zrezygnowano ze wskazywania konkretnych pozycji formularzy podatkowych, w których wskazana została wysokość przychodu stanowiąca element podpisu, które nie są uregulowane aktem normatywnym. Zatem zmiana dotyczyć będzie wszystkich formularzy wymienionych w § 2 ust. 2a pkt 5 zmienianego rozporządzenia” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Projekt przewiduje również zmiany ujednolicające w kontekście m.in. określenia tzw. innego podpisu elektronicznego zapewniającego autentyczność oraz uporządkowania kolejności i treści przepisów dotyczących urzędowego poświadczenia odbioru.

„Projektowane rozporządzenie wpłynie pozytywnie na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, ponieważ ułatwi i uprości składanie ksiąg podatkowych, części tych ksiąg oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej składanych na żądanie organu podatkowego oraz deklaracji i ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (jednolitego pliku kontrolnego)” – wskazuje resort finansów.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 4 stycznia 2024 r.) Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane.

Rozporządzenie wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Z projektem rozporządzenia można się zapoznać tutaj.

mp

 

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...