Rząd szykuje nowy parapodatek paliwowy

Branża paliwowa zostanie obciążona tzw. opłatą paliwową – wynika z przyjętego w tym tygodniu przez rząd projektu nowelizacji. Szacuje się, że nowy parapodatek będzie oznaczać w praktyce wzrost cen paliw o ok. 10 gr w przeliczeniu na litr.

Nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw ma służyć głównie utworzeniu nowego Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT), który będzie finansować projekty dotyczące elektromobilności oraz tzw. paliw alternatywnych.

Fundusz będzie zasilany m.in. dotacjami celowymi z budżetu państwa (do 1,5 proc. wpływów z akcyzy od paliw silnikowych w poprzednim roku podatkowym), odsetkami od wolnych środków FNT, środkami od operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego i wpływami z opłaty zastępczej.

Nowością ma być tzw. opłata emisyjna, którą będą musieli płacić producenci i importerzy paliw silnikowych, a także inne podmioty podlegające obowiązkowi podatkowemu w zakresie akcyzy od paliw silnikowych. Na potrzeby FNT przeznaczane ma być 15 proc. wpływów z nowego parapodatku.

„Przychody z opłaty emisyjnej zostaną przeznaczone na Fundusz (15 proc.) – celem wsparcia rozwoju rynku paliw alternatywnych w transporcie oraz na Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (85 proc.) – celem wsparcia przedsięwzięć związanych ze zmniejszeniem lub uniknięciem szkodliwej emisji substancji gazowych, stałych lub ciekłych, powodujących zanieczyszczenie powietrza” – wyjaśnia rząd.

Branża paliwowa szacuje, że w praktyce opłata emisyjna może przełożyć się bezpośrednio na ceny paliw – oznaczać ma to wzrost o 8 gr (ok. 10 gr po dodaniu podatku VAT).

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Projekt został przyjęty przez rząd 20 marca 2018 r.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, a regulacje wprowadzające opłatę emisyjną zaczną obowiązywać 1 stycznia 2019 r.

mp

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...