Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – komu się opłaca?

Terminal POS w punkcie usługowym - mężczyzna reguluje płatność za pomocą telefonuRyczałt od przychodów ewidencjonowanych w wielu przypadkach to najkorzystniejsza forma opodatkowania działalności gospodarczej. A na dodatek tania w obsłudze, w programie Comarch ERP XT można rozliczyć ryczałt już od 39 zł miesięcznie. Zobacz, komu się opłaca ta forma opodatkowania?

Ryczałt ewidencjonowany – co to jest?

Zdecydowałeś się prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą, ale zanim zaczniesz podejmować strategiczne decyzje biznesowe, musisz wybrać formę opodatkowania. Przedsiębiorcy mogą wybierać pośród trzech sposobów:

 • opodatkowanie na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej – 12% lub 32%,
 • opodatkowanie według jednolitej stawki podatku liniowego 19%,
 • zryczałtowane formy opodatkowania w formie Karty Podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. 

Ryczałt ewidencjonowany to uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy płacą podatek od przychodu, ale nie mają możliwości pomniejszania podatku o koszty jego uzyskania. Przedsiębiorca, który zdecyduje się rozliczać w ten sposób od początku działalności, musi złożyć pisemne oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania do naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania. Należy to zrobić do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności – nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Podatnicy wyboru formy opodatkowania mogą dokonać już we wniosku rejestracyjnym CEIDG-1. Takiego oświadczenia od stycznia 2019 roku nie muszą składać podatnicy uzyskujący przychody z najmu, czy dzierżawy. Wynika to z faktu, że od 2023 roku najem prywatny może być opodatkowany tylko za pomocą ryczałtu.

Przedsiębiorcy mają także możliwość przejścia na ryczałt w czasie prowadzenia działalności. W takim przypadku zgłoszenie muszą złożyć do naczelnika urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym lub do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego. W sytuacji, gdy działalność będzie prowadzona w firmie spółki, takie oświadczenie muszą złożyć wszyscy wspólnicy – każdy w urzędzie właściwym według miejsca zamieszkania.

 

Ryczałt – wady i zalety

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych należy do najczęściej wybieranych form opodatkowania przez polskich przedsiębiorców. Wynika to z wielu zalet:

 • podatek naliczany jest od osiąganych przychodów,
 • możliwość skorzystania z niskich stawek podatkowych,
 • możliwość opłacania zaliczek, co kwartał,
 • możliwość skorzystania z ulg,
 • opcja ubiegania się o kredyt finansowy.

Ryczałt, tak jak i wszystko inne na świecie, ma też kilka wad:

 • ta forma opodatkowania nie jest dostępna dla każdej formy działalności,
 • nie ma możliwości rozliczania kosztów uzyskania przychodu,
 • brak możliwości rozliczania się ze współmałżonkiem,
 • brak możliwości skorzystania z ulgi na dzieci w zeznaniu PIT-28,
 • nie ma możliwości rezygnacji z ryczałtu w trakcie roku.

 

Ryczałt – kto nie może skorzystać?

Uproszczona forma opodatkowania przeznaczona jest tylko dla pewnej określonej grupy przedsiębiorców. Nie mogą z niej skorzystać podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie:

 • prowadzenia aptek,
 • kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
 • handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
 • wytwarzania wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Z dobrodziejstwa rozliczania się na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego wykluczeni są podatnicy, którzy podejmują wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie wykonywanej działalności:

 • samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
 • w formie spółki z małżonkiem na działalność, która prowadzona będzie samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
 • samodzielnie przez małżonka na działalność, która będzie prowadzona samodzielnie przez drugiego małżonka,
 • jeżeli małżonek bądź małżonkowie przed wskazaną zmianą opłacali podatek z tytułu tej działalności na zasadach ogólnych.

Pozbawieni możliwości rozliczania się z urzędem skarbowym na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są także osoby, które były lub są zatrudnione na umowę o pracę, a zamierzają prowadzić własną działalność i wykonywać w jej ramach – na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy – identyczne czynności, jakie wykonywali w roku poprzedzającym rok podatkowy lub w roku podatkowym w ramach stosunku pracy. Podatnik może stracić prawo do ryczałtu, kiedy dokona sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów, albo też uzyska przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy – wtedy też, zaczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku, jest zobowiązany rozliczać podatek na zasadach ogólnych.

 

Ryczałt ewidencjonowany – limity

Podatek w formie ryczałtu ewidencjonowanego mogą płacić przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie nie wyższej niż 2 000 000 euro lub uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w firmie spółki, a suma przychodów spółki nie była wyższa niż 2 000 000 euro. Co istotne, przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie firmy w danym roku podatkowym, którzy nie korzystają z karty podatkowej, mogą zapłacić podatek w formie ryczałtu, bez względu na limit osiąganych obrotów. To znaczy nie mnie ni więcej, że podatnik, który przekroczy limit w pierwszym roku prowadzenia działalności, nie straci prawa do rozliczania w formie ryczałtu. Limit będzie dla niego obowiązujący dopiero w kolejnych latach. Limity wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego pierwszego dnia roboczego października roku poprzedzającego rok podatkowy.

 

Ryczałt ewidencjonowany – stawki

Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się uiszczać podatki według ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, płacą określony procent od wpływów ze sprzedaży towarów lub usług, niepomniejszonych o żadne koszty tej działalności. Wysokość stawki podatku ryczałtowego zależy od charakteru prowadzonej działalności. Stawki wynoszą: 17%, 15%, 14%, 12,5%, 12%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3%, 2%. W przypadku dzielności jednorodnej przedsiębiorca płaci podatek według jednej stawki, w przypadku różnorodnej – według kilku. W ustawie określono, jaką stawką objęta jest konkretna działalność gospodarcza.

 

Ryczałt – ewidencja przychodów

Ustawa na podatników, którzy wybrali ryczałt, jako formę płacenia podatków z działalności gospodarczej, nakłada obowiązek prowadzenia uproszczonej księgowości w postaci ewidencji przychodów. A co istotne, co wynika zresztą ze specyfiki rozliczania podatków ryczałtem, przedsiębiorca musi ewidencjonować wyłącznie przychody. Konieczne jest tylko przechowywanie dowodów zakupu towarów. Jeśli zaś chodzi o formę prowadzenia ewidencji, to podatnik może to robić tradycyjnie (zeszyt +ołówek), lub skorzystać z pomocy specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Jednak niezależnie do sposobu, zachowany powinien być pewien wzór prowadzenia ewidencji (np. układ rubryk).

 

Ryczałt – komu się opłaca?

Prosta i przejrzysta forma opodatkowania działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przyciąga wielu przedsiębiorców. Podatnik, co prawda nie może odliczyć od podatku kosztów uzyskania przychodu, ale za to może bezpiecznie przewidzieć wysokość podatku. Podatnik przy tym sposobie płaci z góry „określony procent” od swoich przychodów. Można założyć, że najbardziej opłaca się ryczałt przedsiębiorcom, którzy w swojej działalności nie ponoszą dużych kosztów własnych. Nie znaczy to jednak, że na ryczałcie nie skorzystają wcale przedsiębiorcy, którzy jakieś koszty uzyskania przychodu muszą regularnie ponosić. Nawet oni będą wygrani, ponieważ i tak stawka podatku ryczałtowego będzie niższa od stawki podatku na skali podatkowej. Czyli niższa stawka zrekompensuje im brak możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodu.

Ogromną korzyścią wynikającą z ryczałtu jest uproszczona księgowość. To w kontekście rosnących nieustannie cen usług, zwłaszcza tych intelektualnych, a do tych należy zaliczyć usługi księgowe, jest argumentem nie do przecenienia za wyborem tej firmy opodatkowania.

 

Ryczałt to na tyle prosta forma, że przedsiębiorcy mogą pokusić się o samodzielne rozliczanie podatków. Taka możliwość jest dostępna w programie Comarch ERP XT. W ramach pakietu „Księga podatkowa i Ryczałt” otrzymasz funkcjonalności (nowe parametry na kartach produktów, przy pomocy których można określić stawkę ryczałtu; automatyczne dodawanie zapisów do ewidencji ryczałtowej podczas zatwierdzania dokumentów sprzedaży; wyliczanie zaliczki na PIT-28, generowanie JPK_EWP; wydruk zapisów ewidencji ryczałtowej), które pozwolą Ci kompleksowo rozliczyć ryczałt.

 

Sprawdź Comarch ERP XT jako program do ryczałtu: https://www.erpxt.pl/funkcje/ryczalt-online/

 

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...