Przychody z działalności i najmu prywatnego w jednym PIT-28?

Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą - dochody rozliczane w ramach ryczałtu 12%. Jednocześnie jest właścicielem domu - przychody z najmu prywatnego rozliczane jako ryczałt 8,5%. Czy podatnik powinien składać oddzielny PIT-28 dla przychodów uzyskiwanych z tytułu najmu oraz oddzielny PIT-28 dla przychodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej?

 

Według art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie według ustalonego wzoru o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - w terminie od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym; zeznanie złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

W myśl natomiast z art. 52 ust. 1 pkt 1 przedmiotowej ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 26 października 2022 r., minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu ustalone wzory zeznania, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2.

We wzorze zeznania (PIT-28) o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w części C - „Przychody podatnika objęte ryczałtem” znajdują się pozycje, w których należy wykazać zarówno przychody z działalności prowadzonej na własne nazwisko, jak i przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, czyli przychody z tzw. najmu prywatnego.

Z powyższego wynika, że podatnicy w ustawowym terminie składają jedno zeznanie, w którym wykazują wszystkie źródła przychodu opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Zatem, przychody opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z prywatnego najmu mieszkania podatnik jest zobowiązany wykazać w jednym rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28.

 

Interpretacja indywidualna z 24 listopada 2023 r., sygn. 0114-KDIP3-2.4011.859.2023.1.MR - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

 

Redakcja podatki.biz

 

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...