Przedawnienie zobowiązań podatkowych. Sejm pracuje nad istotnym projektem

Do pierwszego czytania w Sejmie skierowano poselski projekt zmian w Ordynacji podatkowej, który zakłada uchylenie kontrowersyjnych przepisów dotyczących biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Posłowie Konfederacji przekonują, że aktualne regulacje budzą zbyt wiele wątpliwości i jednocześnie są niekorzystne dla podatników.

Poselski projekt przewiduje zmiany w Ordynacji podatkowej, w tym przede wszystkim uchylenie art. 70 § 6 pkt 1 oraz powiązanych z nim art. 70 § 7 pkt 1 i art. 70c. Modyfikacje miałyby objąć również art. 71.

Zgodnie z obecnymi przepisami, bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a ten już rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem zobowiązania.

Kontrowersje odnoszą się głównie do tego, że regulacje bywają wykorzystywane przez organy podatkowe do prostego i wygodnego wydłużania upływu terminu przedawnienia.

„Projekt niesie ze sobą pozytywne skutki gospodarcze i społeczne, gdyż przedawnienie zobowiązań podatkowych przestanie być w Polsce instytucją w dużej mierze pozorną, co będzie z korzyścią dla polskich podatników, zwłaszcza prowadzących działalność gospodarczą, poprzez zwiększenie ich zaufania do organów państwa i zwiększenie pewności prawa” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Wprowadzenie zmian przewiduje poselski, zgłoszony przez klub parlamentarny Konfederacji, projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Projekt został 14 maja 2024 r. skierowany do pierwszego czytania sejmowego.

Nowelizacja miałaby wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp

 

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...