Prawo spadkowe do zmiany. Regulacje dotyczące testamentów będą zaostrzone

Prawo spadkowe zostanie znowelizowane, a modyfikacje obejmą m.in. zaostrzenie przesłanek sporządzania testamentów ustnych – poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Pakiet planowanych zmian zakłada też uregulowanie w Kodeksie cywilnym kwestii testamentów wojskowych, a także poszerzenie katalogu podmiotów, które nie mogą być świadkami testamentu.

„Zmiany w prawie spadkowym zaostrzą przesłanki umożliwiające sporządzenie testamentu ustnego. Nowe rozwiązania mają zminimalizować ryzyko fałszowania tego rodzaju testamentów. Testament ustny będzie można sporządzić jedynie w sytuacjach, w których sporządzenie testamentu w formie pisemnej jest niemożliwe lub znacznie utrudnione z powodu wystąpienia szczególnych i nagłych okoliczności (np. nagła poważna choroba). Dodatkowo będzie musiała istnieć obawa rychłej śmierci osoby sporządzającej testament” – tłumaczy resort sprawiedliwości.

Projekt nowelizacji, który obecnie jest na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych, przewidywać ma również m.in. uregulowanie sposobu sporządzenia testamentu ustnego audiowizualnego. Taki testament można będzie sporządzić z wykorzystaniem technik audiowizualnych, czyli np. w formie nagrania wideo, i bez obecności świadków.

Resort sprawiedliwości zamierza też wyraźnie skrócić czas, w jakim stwierdza się treść testamentu ustnego. Treść ma być stwierdzona niezwłocznie – maksymalnie w czasie miesiąca od jego sporządzenia. W przypadku śmierci spadkodawcy treść testamentu można będzie stwierdzić jedynie przed sądem (w trakcie 3 miesięcy od śmierci spadkodawcy). Skrócony z 6 do 3 miesięcy zostanie ponadto termin ważności testamentów szczególnych, podczas gdy dla testamentów audiowizualnych będzie to miesiąc.

Pakiet nowych rozwiązań objąć ma także rozszerzenie katalogu osób niemogących być świadkami testamentu. Jak tłumaczy resort sprawiedliwości, chodzi m.in. o partnera lub partnerkę osoby, dla której przewidziano w testamencie jakąkolwiek korzyść, a także krewnych lub powinowatych takich osób do czwartego stopnia.

„Do Kodeksu cywilnego wprowadzona zostanie także instytucja testamentu wojskowego. Tę formę testamentu dotychczas regulowało rozporządzenie ministra obrony narodowej. Zmiana sprawi, że wszystkie formy testamentu będą uregulowane w Kodeksie cywilnym. Dotychczas istniały wątpliwości konstytucyjne odnośnie do tego, czy testament wojskowy powinno regulować rozporządzenie. Ponadto zlikwidowany zostanie testament podróżny, gdyż taka forma testamentu znajdowała niewielkie zastosowanie w praktyce” – zapowiada Ministerstwo Sprawiedliwości.

mp

 

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...