Praca zdalna na stałe w Kodeksie pracy. Sejm przyjął nowelizację

Przepisy dotyczące pracy zdalnej zostaną na stałe wprowadzone do Kodeksu pracy. Zmiany przewiduje nowelizacja, która została w tym tygodniu przyjęta przez Sejm. W niektórych przypadkach pracodawca co do zasady nie będzie mógł odmówić pracy w takiej formule. Zmiany powinny wejść w życie na początku przyszłego roku.

Takie rozwiązanie doskonale sprawdziło się w okresie pandemii, co jednogłośnie potwierdziły organizacje pracodawców, które zgłosiły się do nas z postulatem, żeby uregulować pracę zdalną prawnie. Jestem przekonana, że nowe przepisy będą ogromnym udogodnieniem m.in. dla osób niepełnosprawnych oraz rodziców, którzy chcą połączyć wychowywanie dzieci z pracą zawodową – komentuje szefowa resortu rodziny i polityki społecznej, Marlena Maląg.

W nowelizacji przewidziano, że praca zdalna będzie pracą wykonywaną całkowicie albo częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Dokładne zasady mają być uzgadniane przy zawieraniu umowy o pracę albo później, ale bez wymogu potwierdzenia w pisemnej formie.

Co ważne, pracodawca co do zasady nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej m.in. kobietom w ciąży, rodzicom wychowującym dziecko do 4. roku życia oraz osobom opiekującym się niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Po stronie pracodawcy będzie zapewnienie pracownikowi wykonującemu pracę zdalną odpowiednich materiałów i narzędzi, w tym też urządzeń technicznych. To zatrudniający ma również pokrywać koszty prądu i usług telekomunikacyjnych niezbędnych do pracy w formule zdalnej.

Wprowadzenie zmian przewiduje ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z pierwotną wersją projektu nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp

 

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...