Podatki 2024: Prezydent podpisał nowelę ws. okresu amortyzacji budynków

Mniejsze przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność w gminach o wysokim poziomie bezrobocia, będą mogły korzystać ze skróconego – z obecnych 40 do 5 lub 10 lat – okresu amortyzacji środków trwałych w postaci budynków i budowli niemieszkalnych. Nowelizacja zakładająca zmianę regulacji została już podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Nowe przepisy wejdą w życie z początkiem 2024 r.

„Głównym celem tego aktu jest wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność w gminach o wysokim wskaźniku bezrobocia, będących jednocześnie gminami o niskim dochodzie w przeliczeniu na mieszkańca” – wskazuje prezydencka kancelaria.

Nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych PIT i CIT przewiduje wprowadzenie mechanizmu skracającego okres amortyzacji środków trwałych w postaci budynków i budowli niemieszkalnych z obecnych 40 do 5 albo 10 lat, zależnie od wysokości stopy bezrobocia w danej gminie. Taka preferencja będzie dotyczyć obszarów o wysokim bezrobociu oraz niskim poziomie dochodów podatkowych, które są zagrożone wyludnieniem.

„Podatnicy będący mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców będą mogli indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla wytworzonych we własnym zakresie środków trwałych będących budynkami (lokalami) niemieszkalnymi i budowlami, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych danego podatnika” – czytamy w komunikacie prezydenckiej kancelarii.

Możliwość skorzystania z preferencji będzie przysługiwać po spełnieniu dwóch warunków. Dany środek trwały musi być zlokalizowany w gminie w powiecie, w którym przeciętna stopa bezrobocia to co najmniej 120 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Jednocześnie musi to być gmina, w której dochody podatkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca są mniejsze niż 100 proc. wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin.

Nowe regulacje zakładają, że w przypadku, gdy dany środek trwały znajduje się na obszarze gminy zlokalizowanej w powiecie, gdzie przeciętna stopa bezrobocia wynosi: od 120 proc. do 170 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju – okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat; powyżej 170 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju – okres amortyzacji nie może być krótszy niż 5 lat.

Zmiany wprowadza ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowela została podpisana przez prezydenta 28 sierpnia br.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r.

Z nowelizacją można się zapoznać tutaj.

mp

 

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...