Podatki 2023: Podatek od nieruchomości z kilkoma ułatwieniami

Przepisy dotyczące terminu na złożenie przez osoby fizyczne informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych staną się bardziej przyjazne dla podatników – wynika z komisyjnego projektu ustawy ograniczającej biurokrację i bariery prawne. W pakiecie zmian odnoszących się do podatku od nieruchomości znajduje się również zwolnienie z opodatkowania schronów i ukryć.

Zmiany przewidziano w projekcie ustawy przygotowanym przez sejmową komisję nadzwyczajną ds. deregulacji.

Pakiet zmian obejmuje zwolnienie z opodatkowania obiektów budowlanych albo ich części, będących schronami lub ukryciami, jeśli są one wpisane do ewidencji schronów i ukryć prowadzonej przez odpowiednie organy administracji publicznej.

Projekt zakłada także wydłużenie terminu na złożenie przez osoby fizyczne informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Chodzi o dane, które są wykorzystywane przez organ podatkowy przy wydawaniu decyzji ustalających podatek od nieruchomości w przypadku, gdy okoliczności uzasadniające powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie tego podatku wynikają z orzeczenia sądowego.

Aktualnie termin na złożenie informacji w większości wypadków upływa przed doręczeniem stronie odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem jego prawomocności (np. postanowienie o przysądzeniu własności). Jak tłumaczą projektodawcy, w efekcie właściciel nabytej nieruchomości musi składać informację, nie posiadając wiedzy, czy orzeczenie uprawomocniło się, lub też świadomie narazić się na odpowiedzialność i czekać ze złożeniem informacji do czasu uzyskania orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności.

„Proponuje się, aby w sytuacji, gdy okoliczności uzasadniające powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości wynikają z przeniesienia własności nieruchomości zawartego w treści aktu notarialnego, a notariusz przesłał wypis tego aktu właściwemu organowi podatkowemu, składanie przedmiotowej informacji w ogóle nie było konieczne. W takiej sytuacji organ podatkowy dysponował będzie już bowiem wszystkimi informacjami niezbędnymi mu do wydania decyzji ustalającej podatek od nieruchomości” – wskazują autorzy projektu.

Wprowadzenie zmian przewiduje komisyjny projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych. Projekt trafił do Sejmu 5 lipca 2023 r.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z projektem ustawy można się zapoznać tutaj.

mp

 

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...